جعل و استفاده از سند مجعول

قذف و مجازات قذف

قذف و مجازات قذف

بسم الله الرحمان الرحیم

با عرض سلام ادب و احترام خدمت شما بزرگواران امروز میخواهیم در مورد جعل و استفاده از سند مجعول باهم صحبت کنیم امیدواریم که بتونیم به شما عزیزان کمکی کرده باشیم!

جعل در لغت نامه

برگردانیدن، تقلب کردن .
سرگین غلطان، حشره ایست که روی مدفوع حیوانات می نشیند.

۲-

جعل
۱. تغییر سند یا هر نوع نوشتۀ رسمی دیگر برخلاف حقیقت و به قصد تقلب.
۲. ساختن چیزی دروغین و شبیه اصل: جعل اسکناس. گردانیدن.
۳. خلق کردن سخنی دروغین و منسوب کردن آن به دیگران: جعل حدیث.
۴. وضع کردن و آفریدن. ٥. (صفت) دروغین.
١. اجرتی که برای کاری قرار دهند، مزد، اجرت، دستمزد.
٢. باج، رشوه.
حشره ای سیاه و پِردار، بزرگ تر از سوسک های خانگی که در بیابان های گرم پیدا می شود و بیشتر روی سرگین حیوانات می نشیند، بالش مار، سرگین غلتان، سرگین گردان، سرگین گردانک، خبزدو، خبزدوک، خزدوک، خزوک، خروک، چلاک، چلانک، کستل، گوگار، گوگال، تسینه گوگال، گوگردانک.

جعل و مجازات جعل

طبق ماده۵۲۳  از کتاب قانون مجازات اسلامیی مصوب ۱۳۹۲ جعل و تزویر عبارتند از (ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یل امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب ان و نظایراین ها به قصد تقلب)

مصادیق جرم جعل مانند ساختن مثل ساختن سند ویا نوشته و مهر و امضا است

جعل یعنی شخصی نوشته ای یا چیزهای ذیگری که در قانون بالا ذکر شده است را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد

تغییر دادن یعنی  در سند یا نوشته موجود تغییر ایجاد میشود مانند خراشیدن .تراشیدن که موجب تغییر میشود .استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب مهر جعل است  منظور از ساختن مهر یعنی صرف درست کردن مهری که  به نام  شخص دیگر جرم است  وجعل محقق میشود

خراشیدن نیز به این معنا است که کلمه یا بخشی از جملات یک سند را محو کنیم در قسمت دیگر برای تحقق جعل از قلم بردن استفاده شده است قلم بردن صرفا به این معنا نیست که کلمه ای را به جمله اضافه کنیم بلکه اگر قسمتی از جملات را خط بزنیم یا ان کلمه را ناخوانا کنیم شامل قلم خوردگی میگردد الحاق نیز به این معنی است که یک چیزی را به یک سند اضافه کنیم مانند اینکه در چک روبروی مبلغ عددی را اضافه کنیم یا اینکه درقراردادی به کلمه حسن یک (ی) اضافه کنیم و انرا به حسین تبدیل کنیم و بخش دیگر ان محو یا اثبات یا سیاه کردن است

منظور از محو کردن یعنی پاک کردن بخش هایی از نوشته است یا این که مطالبی از ان سند را بسوزانیم  یا انرا با وسیله ای مانند تیغ ببریم اما اگر کل مطلب را بسوزانیم یا محو کنیم یا به هر طریقی همه ی انرا از بین ببریم شامل جرم جعل نمیگردد بلکه اتلاف است (از بین بردن)

الصاق یعنی نوشته ای را به نوشته دیگر اضافه کنیم یعنی بخش های از یک نوشته را به نوشته دیگر اضافه کنیم تا با جمع انها نوشته یا سند واحد جدیدی تشکیل شود همچنین اگر تاریخ تقدیم یا تاخیر یک سند را نسبت به تاریخ حقیقی ان تغییر دهیم بطور مثال ۲۰/۲ را تبدیل به ۲۰/۳ کنیم

اعمالی که جعل نیست!

۱)اگر شخصی سندی را که متعلق به خودش است را پاره کند اما پس از مدتی فرد دیگر تیکه های کاغذ را به هم بچسباند و مجددا از ان به عنوان یک سند اضافه کند اینجا عمل او جعل نیست زیرا نوشته جدیدی را بوجود نیاورده است

بلکه بخش های مختلف ان سند را به یکدیگر چسبانده است در این حالت اگر او از سند استفاده کند مرتکب به جرم کلاهبرداری شده است نه جعل زیرا کاری را که انجام داده است بردن مال دیگران از راه حیله و تقلب بوده است

۲)چیزی که نوشنه محسوب نمیشود مانند این که یک عکس را به عکس دیگر الصاق کنیم اما عکسبرداری از اوراق هویت شخصی مانند گواهی نامه رانندگی  یا شناسنامه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید به علامت یا مهر یا امضایی ممهور شود که نشان دهد مدرک مزبور رونوشت یا عکس است در غیر اینصورت در حکم جعل است

۳)در یک یا سند یا نوشته زمانی میتوانیم بگوییم جعل انجام شده است که ان سند واقعی و معتبر باشد پس اگر ما سند ساختگی را بسازیم و  اسم و تاریخ را جعل کرده باشیم و بعد از ساختن ان باز تاریخ و اسم ان سند ساختگی را تغییر دهیم شامل جرم جعل نمیشود زیرا اساسا ان سند معتبر نبوده است

۴)تحریف صدا

۵)کشیدن نقاشی

۶)ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نشانه ای ندارد اگر کارتی را بسازیم و چیزی را تبلیغ کنیم اما هیچ نشانه ای بر روی ان نگذاریم

۷)جعل در فتوکپی اسناد چه اسناد رسمی ویا عادی جرم نیست و  در صورت جعل و استفاده از انها شخص مجازات کیفری نمیگردد اما اگر این اسناد تصدیق شده باشند

یعنی فتوکپی انها نیز تصدیق شده باشد جرم جعل تحقق پیدا میکند .تصدیق کردن به این معنا است که یکی از مراجع قانونی صحت ان را با  اصل سند تایید کند

جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول

سوالاتی در مورد جعل

شخصی بر روی کاغذی به جای فرد دیگری اثر انگشت میزند  ایا عمل او جعل است ؟

در جواب باید گفت خیر زیرا اثر انگشت منحصر به فرد است و در قانون نیز از اثر انگشت اسمی نبرده است  اما در موارد دیگر میتواند در قالب های دیگری از جرائم به کار گرفته شود!

اگر بر روی سنگ قیمتی عبارتی نوشته شده باشد و شخصی  به ان عبارت کلماتی اضافه کند میتوان از او به عنوان جاعل شکایت کرد ؟

خیر زیرا جعل فقط در نوشته ان هم نوشته های روی کاغذ امکانپذیر است (نه نوشته های روی سنگ و چوب)

فریب در جعل

اساسا جرم جعل ساختن چیزی است که به موجب ان میتوان  افراد را  فریب داد تا انرا به جای اصل سند اشتباه بگیرند پس در این جرم امکان به اشتباه انداختن دیگران اهمیت دارد نه شبیه سازی ان به اصل مدرک پس حتی اگر هیچ شباهتی با اصل سند نداشت اما ما با استفاده از  ان سند دیگران را به اشتباه بیندازیم جرم محقق شده است

اگر در زمنیه جعل و استفاده از سند مجعول نیاز به مشاوره داشتید باعث افتخار ماست بتوانیم شما را راهنمایی کنیم!

 

مطلق بودن جرم جعل

مطلق بودن یعنی جرمی که نیاز به نتیجه ندارد وبه صرف این که عملی انجام شود جرم محقق میشود  برای تحقق  این جرم لازم نیست که حتما نتیجه ای بدست بیاید

یعنی حتی اگر از ان نیز استفاده نشود و صرفا جعلی انجام شده باشد  و از ان در هیچ مرحله ای استفاده نشده باشد  باز هم جرم محقق میشود مانند اینکه در قراردادی امضای شخصی را جعل میکنیم اما از ان هیچ سواستفاده ای  نمیکنیم یا اگر در حین جعل کردن هیچ نیت و هدف خاصی نداشته باشد اما پس از جعل کردن با سونیت(با قصد ضرر زدن) از ان سند جعل شده استفاده کند مرتکب جرم استفاده از سند مجعول میگردد

هرگاه شخصی سندی را جعل کند و از ساختن  و استفاده کردن ان سند هیچ ضرری شامل ان شخص نشود میتوان به جعل حکم داد چراکه گفتیم جعل یک جرم مطلق است اما حکم دادن به استفاده از سند مجعول ممکن نخواهد بود! چرا که استفاده از سند نشده است!

هرگاه شخصی برای یک عمل دو یا چند سند مجعول بسازد مثلا برای خروج از کشور هم شناسنامه و هم گذرنامه جعل کند واز عنوان و اسم تقلبی استفاده کند به جرم جعل دو سند مجازات میشود

جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول

 

غیرقابل گذشت بودن جرم جعل و استفاده از سند مجعول

اگر شخصی سندی را بسازد و امضا یا مهر ان شخص را جعل کند و از ان بر علیه(ضرر) ان شخص استفاده کند و شخصی که امضای او جعل شده است از طریق مراجع قضایی از او شکایت کند اما طی مراحل قانونی از شکایت خود منصرف شود و گذشت کند و رضایت خود را اعلام کند

در اینجا به صرف گذشت شاکی مجازات او از بین نمیرود زیرا این جرم جنبه عمومی دارد ودر قانون برای ان مجازاتی تعیین شده است حتی اگر کسی سند مجعولی را بسازد و ان را ارایه کند اما به محض تحویل انرا پس بگیرد باز هم مرتکب جرم استفده از سند مجعول شده است

الف یک مدرک کارشناسی جعلی درست میکند و انرا به ب میدهد ب کلمه ی ارشد را پس ازکلمه ی کارشناسی اضافه میکند در اینجا جاعل کیست؟

در اینجا فقط الف جاعل است  چون جعل کردن در صورتی صحیح است که بر روی سند اصیل و معتبر باشد و نه بر روی یک مدرک جعلی یا غیر معتبر و الف نسبت به سند اصلی جعل کرده است اما شخص ب بر روی یک سند جعلی جعل کرده است که جعل محقق نمیگردد!!!

بر روی سندی مطالب راست و حقیقی نوشته شده است اما شخص عادی ان را بجای کارمند دولتی نوشته اما در ان سند هیچ مطلب دروغی نوشته نشده است ایا میتوان گفت که جعل صورت گرفته است

در جواب این سوال باید گفت بله زیرا مطالب درون سند  اصلا مهم نیست و راست و دروغ بودن ان هیچ اهمیتی ندارد زیرا ممکن است مطلبی دروغ باشد اما جعلی نباشد و مطلبی نیز راست و حقیقی باشد اما جعلی باشد

 استفاده از سند مجعول

جعل کردن سند یک جرم است و استفاده کردن از ان نیز جرم دیگری است که در عالم حقوق از ان به عنوان تعدد مادی عنوان میشود  پس لزومی ندارد کسی که سندی را جعل میکند حتما از ان نیز استفاده کند زیرا در بعضی مواقع شخصی برای شخص دیگر سندی را جعل میکند و دیگری از ان استفاده میکند و هر کدام مرتکب جرم جداگانه ای میشوند

یکی جرم جعل و دیگری جرم از استفاده از سند مجعول را انجام داده است مورد دیگراین است که هنگام استفاده از سند مجعول به نتیجه رسیدن یا نرسیدن ان اهمیتی ندارد

مثلا شخصی گواهینامه ای را جعل کند و هنگام استفاده از ان ماموران متوجه گردند باز هم به علت استفاده از سند مجعول مجازات میگردد پس ضرر و سود کردن شخص  جاعل اهمیتی ندارد و به محض ارائه و استفاده کردن مجازات میشود

صدور چک از حساب دیگری یعنی ما دسته چک شخصی را سرقت کنیم و بر روی ان امضا بزنیم اگر امضای صاحب حساب را بزنیم اینجا جعل انجام شده است اما اگر از امضای خودمان استفاده کنیم اینجا عمل ما جعل نیست زیرا از امضای خودمان استفاده کرده ایم که مجرم هم سرقت انجام داده است و هم کلاهبرداری کرده است!!

جعل و انواع آن

جعل به دو نوع مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم می شود.

جعل مادی : ماده ۵۳۲ قانون اسلامی جعل مادی را اینگونه تعریف می کند « جعل یا تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و امضای اضخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیرن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق و یا اثبات یا سیاه کردن، تقدم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الساق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه وی به قصد قلب را جعل می گویند. »

تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی : هنگامی رخ می دهد که برای مثال شما در صفحه ای که دارای متنی است امضا می کنید و سپس شخص دیگری نوشته ای به کاغذ اضافه می کند. برای جلوگیری از وقوع این امر می توان تمامی نوشته خود را با کادر و یا خط کشیدن بست.

یکی از انواع جعل مادی خراشیدن و تراشیدن است. خراشیدن به معنای از بین بردن جزئی از کلمه است و تراشیدن به معنای حذف و برداشتن کل کلمه است.

قلم زدن به معنای اضافه کردن علامت یا کلمه ای در متن است. برای مثال تغییر عدد ۲ به ۳ با اضافه کردن یک دندانه است.

تأخیر و تقدم در تاریخ به معنای تغییر دادن تاریخ سند، مدرک و یا چک و .. با استفاده از قلم زدن است.

اثبات در نوشته هنگامی رخ می دهد که برای مثال سند یا مدرک یا کاغذی که فاقد اعتبار است به کاغذی معبتر و صحیح تبدیل کنند.

الحاق و الساق به معنای وصل کردن دو قطعه از کاغذ که از هم جدا شده اند به گونه ای باعث فریب شوند.

 

جعل معنوی ( مفادی )

در ماده ۵۳۴ قانون اسلامی جعل معنوی بدین شرح تعریف می شود « هرگاه یکی از کارکنان ادارات دولتی یا مراجع قضایی و دولتی و یا مأمورین و خدمات عمومی در تحریر نوشته ها و قرارداد های مرتبط با وظیفه شان مرتکب جعل شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته یا نوشته یکی از مقامات رسمی و مهر یا تعزیرات یکی از طرفیت را تحریف کنند یا امر باطلی را به صحیح و امر صحیحی را به باطل یا چیزی که بدان اقرار نشده است تبدیل کنند از مصادیق جعل معنوی است.

یکی از مکان هایی که این جعل در آن به صورت مکرر رخ می دهد در دفتر اسناد رسمی و فرد سردفتر است. جعل معنوی را برای اسناد عادی معمولا محقق نمی دانند.

در جرم جعل فرد مرتکب باید تمامی خسارت ها را جبران کند. جرم جعل معنوی بین ۱ الی ۵ سال حبس است.

جعل یک جرم مطلق است. بدین صورت که جعل اتفاق افتاده، جرم جعل محقق است. جعل از جمله جرائم غیرقابل گذشت است و گذشت شاکی صرفا از موجبات تخفیف است.

« نکته »

  • جعل در چیزی قابل محقق شدن است که خود آن چیز ساختگی و جعلی و تقلبی نباشد.
  • جعل باید قابلیت فریب دادن را داشته باشد.
  • صرفا با نوشتن اطلاعات دروغ جرم جعل رخ نمی دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408