وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل کمیسیون ماده 100 در شیراز

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز

بهترین وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز

بیشتر بخوانید: وکیل در شیراز

در همه شهرهای دنیا برای ساخت‌و‌ساز در شهرها، قوانین و ضوابطی وجود دارد اما از آنجایی که ممکن است این ضوابط به هر دلیلی از سوی شهروندان یا افراد سودجو نقض شود، نهادی برای رسیدگی به آن از سوی قانونگذار تعیین شده است که در این گزارش با آن آشنا میشویم.

کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.

طبق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ ۱۰۰ اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌‌شوند.

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیرازاحداث بنای بدون پروانه (مجوز)

مطابق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدودۀ شهر یا حریم آن واقع شده‌اند، باید قبل از هر اقدامی برای ساخت‌‌وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت‌‌وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می‌‌کند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود:

اگر ساخت‌‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد.

اگر ساخت‌‌وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده‌ است. در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می‌‌شود. پس از پرداخت جریمۀ شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر می‌شود.

تخلف تراکم اضافی

مساحت زیربنای هر ساختمان در پروانۀ ساخت آن ذکر می‌‌شود، حال اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می‌‌شود شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده ‌است. کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می‌‌تواند دو نوع حکم صادر کند: ۱٫ تخریب؛ ۲٫ جریمه.

درصورتی‌که در ساخت ساختمان اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده باشد یا اینکه کمیسیون در ابتدا حکم به پرداخت جریمه صادر کند ولی این جریمه پرداخت نشود، کمیسیون حکم تخریب بنای اضافی را صادر خواهد کرد. اگر قلع اضافه بنا ضرورت نداشته باشد، کمیسیون حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد کرد. عواملی در صدور رأی کمیسیون به اخذ جریمه مؤثر هستند که شامل نوع استفاده از فضای ایجادشده و  نوع ساختمان از نظر مصالح است.

موقعیت ملک از نظر مکانی نیز از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد که در خیابان‌ اصلی، خیابان‌ فرعی، کوچۀ بن‌باز یا کوچۀ بن‌بست قرار دارد یا خیر.

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز تخلف مربوط به احداث نکردن پارکینگ

در برخی موارد با توجه به مشخصات پروانه و همچنین نقشه‌‌ها و ضوابط شهرداری احداث پارکینگ ضروری است. حال اگر سازندۀ ساختمان بدون توجه به این ضوابط پارکینگ نسازد یا اینکه ساخت پارکینگ بدون رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی باشد، سازنده مرتکب تخلف شده‌ است. در این موارد اگر امکان اصلاح این تخلف وجود داشته باشد (پارکینگ ساخته نشده باشد، ولی امکان ساخت مجدد آن وجود داشته باشد)، حکم به اصلاح آن صادر خواهد شد. اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد، حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد شد. درصورتی‌که پارکینگ بدون رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی احداث شده باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب آن صادر کند.

وکیل کمیسیون ماده 100 در شیراز

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز

بیشتر بخوانید ها:

وکیل بیمه در شیراز

 

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز مستحکم نبودن بنا/ رعایت نشدن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی

درصورتی‌که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، کمیسیون موظف است حکم تخریب بنا را صادر کند.همچنین اگر اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشود، کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری موظف است حکم به تخریب صادر کند.

تغییر کاربری

شهرداری در شهرهایی که نقشۀ جامع شهری تهیه شده مکلف است طبق این نقشه در پروانۀ ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. اگر برخلاف آنچه به‌عنوان نوع استفاده در پروانه و مجوز ساخت ذکر شده، مالک منطقۀ غیرتجاری را محل کسب، پیشه و تجارت کند، شهرداری این موضوع را در کمیسیون مطرح می‌‌کند و کمیسیون پس از محرزشدن تخلف، در مهلت مناسب درمورد تعطیلی محل تصمیم می‌‌گیرد. اجرای این تصمیم با مأموران شهرداری است.

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز /تخلف مهندس ناظر ساختمانمهندس ناظر ساختمان باید بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت کند تا ساختمانی که ساخته می‌‌شود با مشخصات درج‌شده در پروانه و نقشه مطابقت داشته باشد. در پایان‌کار هم باید تأیید کند که ساختمان ساخته‌شده با آنچه در پروانه و نقشه نوشته شده‌ است، مطابقت دارد. اگر مهندس ناظر تخلفی را ببیند ولی آن را به شهرداری اعلام نکند یا برخلاف واقع گزارش دهد و پروندۀ آن ساختمان در کمیسیون مادۀ ۱۰۰ مطرح شود، شهرداری باید تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام‌مهندسی گزارش دهد.

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز /تجاوز به معابر شهر

درمورد تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون‌گذار عقب‌نشینی نکردن مالک است و واژۀ تجاوز از باب تسامح و تساهل به کار رفته است. تخلف تجاوز به معابر شهر در تبصرۀ ۶ مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری زمانی تحقق پیدا می‌کند که مالک بنا در هنگام نوسازی برخلاف پروانه یا بدون پروانه و با رعایت نکردن برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه شروع به ساختن ملک جدید کند یا به نحوی از آنجا به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری تجاوز کند.

درحقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته می‌شود، ابتدابه‌ساکن مالک است و حقیقتاً تجاوزی به ملک دیگری انجام نداده و درواقع به ملک سابق خود تجاوز کرده است.  اما بر اثر گذشت زمان ملک مزبور تماماً یا بعضاً در طرح‌ها‌ی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع شده است. چنین طرح‌هایی یا فوری و ضرب‌الاجلی است که دولت با پرداخت ارزش ملک به مالک و خراب‌کردن آن طرح خود را اجرا می‌کند یا اینکه مهم و فوری نیست، ولی حتماً باید انجام گیرد. حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا را دارد باید براساس چنین طرحی ساخت‌وساز کند و اگر خلاف آن ساخت‌وساز کند، بدون علم به اینکه ملک مزبور تماماً یا بعضاً مشمول تخلف تجاوز به معابر می‌‌شود، شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری و در کمیسیون طرح دعوا کند.+

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز

پایان مقاله وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شیراز
به درخواست شما هم شهری های عزیز چند نمونه قرار میدهیم

قرارداد مساقات

طرف اول قرارداد(مالک): خانم/ آقای …………. فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ……………. متولد ………….. ساکن …………….

طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/ آقای ………………. فرزند آقای …………………. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………… متولد ……………. ساکن ………………..

مورد مساقات:

درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت……………….. متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ………………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………….. فرعی از اصلی مرقوم واقع در …………… بخش …………….. ثبتی ………………….. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …………….. مورخ …/…/…..۱۳ صفحه ………………. جلد ….. به شماره چاپی …………………. صادره بنام و ملکی مالک که تمامی درختان مثمره ثابته مزیور پابرجا و آماده محصول و از انواع سیب، گلابی، آلبالو و گیلاس می باشد که عامل مورد مساقات را رویت و یا وقوف کامل از وجود انواع درختان میوه آن، کم و کیف، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات برای انجام مساقات قابل است.

مدت قرارداد: …………….. سال کامل شمسی از تاریخ ………………… می باشد.

قدرالسهم از مساقات: حصه مالک از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

۱- حفظ و نگهداری درختان و آبیاری آن از چاه موجود در زمین مزبور و سم پاشی و کوددهی و بی زدن پای درختان و نهر کنی و برداشت نمره به عهده عامل است که باید به موقع آنرا انجام دهد.

۲- هزینه های ناشی از تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین مرقوم و هم چنین تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب موجود با مالک است.

۳- عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مالک در هر برداشت ثمره به نسبت هر هکتار ………………. ثمره ساليانه را به مالک تحویل و تسلیم نماید.

۴- عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكوره مالک به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداکثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالک تحویل و تسلیم نماید.

۵- هزینه های حکم تا محل اقامت مالی در خصوص تحویل حصه های مذکور مالک نیز با عامل می باشد.

۶- چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مساقات عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه ها مندرج در شرط دوم کوتاهی و امتناع ورزد عقد این مساقات قابل فسخ خواهد بود.

۷-در صورتی که در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره این مساقات فسخ گردد مالک حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوط را مالک از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.

۸- هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در مساقات ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد، عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.

۹- هر آینه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده ۵۳۹ قانون مدنی با توجه به ماده ۵۴۵ همان قانون به این عبارت«ماده ۵۳۹ قانون مدنی»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملای خود که بصحه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

«ماده ۵۴۵ قانون مدنی»: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شریک نماید. که برای طرفین مشخص است عمل خواهد شد

۱۰- عامل حق دارد از محل حصه خود برای مساقات حداکثر با یک نفر شریک شود بدون آنکه شریک حق تصرف با قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مساقات یا تسلیم زمین و درختان مورد مساقات را به هیچ صورت ولو به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

۱۱- در پایان مدت با لدى الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحویل مورد مساقات و بالتبع آن زمين مربوطه به مالک می باشد در صورت بروز اختلاف في مابین طرفین حق دارند مورد اختلاف را بداوری خانم / آقای………………. فرزند آقای …………. ساکن: …………………. ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد و کسی که رای نفع او صادر گردیده حق رجوع به مراجع صالح قضایی را دارد.

سایر شروط:

(در این قسمت اگر شروط دیگر باشید، تنظیم گردد.)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظيم و مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد(مالک)

محل امضای طرف دوم قرارداد (عامل)

قرارداد تهیه غذا

قرارداد ذیل بین شرکت …………. به مدیریت آقای ………….. فرزند ……………. شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………… متولد …………..به آدرس ……………… به عنوان کارفرما از یک طرف و شرکت …………….. به مدیریت آقای ………………. فرزند ……………… شماره شناسنامه …………… صادره از ……………….. متولد ……………….. به آدرس ……………….. به شماره ثبت …………………. از طرف دیگر که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع: پیمانکار متعهد و متلزم می گردد که از تاریخ ……………… لغایت …………….. غذای بین روز کارکنان را که حدودا …………….. نفر می باشند در طول ایام کاری به عنوان نهار طبق لیست تنظیمی و به صورت گرم و با توجه به توضیحات ذیل تأمین نماید.

ماده ۲) تعهدات: خرید مواد اولیه به طور کلی و حمل به ……………………. جهت طبخ غذا به عهده پیمانکار است.

۱-۲- طبخ مطبوع و توزیع مطلوب در آشپزخانه و سالن غذاخوری شرکت به عهده پیمانکار است.

۲-۲- انواع مواد اولیه خام از تولیدات داخلی کشور و از نوع مرغوب خریداری و مورد طبخ قرار می گیرد. مقدار برنج برای هر نفر در انواع غذاها ……………. گرم و گوشت گوسفند یا گوساله در انواع خورشت ها …………… گرم و در سبزي پلوها …………….. گرم وکباب کوبیده و مرغ برای هر پرس زرشک پلو یک عدد مرغ پاک کرده به وزن حدودا ………………… گرم با مخلفات مربوطه منظور خواهد شد.

۳-۲-به طور اخص و طبق معمول در انواع غذاها حسب ضرورت منظور و به عهده پیمانکار و بهای مصرف نوشابه همراه هر پرس غذا مقداری نان و ماست یا سالاد یا سوپ منظور و به عهده پیمانکر است

۴-۲- چنانچه برای برگزاری جلسات و سمینارها به تعدادی غذای بیشتری نیاز پیدا نماید قبلا به اطلاع پیمانکار رسانیده و پیمانکار با منظور داشتن جميع شرایط این پیمان اقدام خواهد نمود.

۵-۲- انتخاب نوع غذا ايام هر هفته از انواع زرشک پلو با مرغ و کباب کوبیده و یک نوع خورشت , باقلاپلو با گوشت و پلو با ماهی و با رعایت مشخصات و در ایام هفته خواهد بود.

۶-۲- تأمین نیروی لازم برای تهیه و طبخ و توزیع به نحوی که کلیه امور به موقع انجام پذیرد کلا به عهده پیمانکار و تمام نیرو که به نحوی در طبخ و توزیع غذا مداخله دارند باید دارای کارت بهداشتی و لباس یا روپوش مخصوص و معمول باشد و بدون رعایت مراتب فوق کار نخواهند کرد. پرداخت کلیه حقوق متعلقه به نیروهای خرید و طبخ و توزیع به هر عنوان به عهده پیمانکار است. رعایت و منظور داشتن کلیه مقررات و قوانین شامل این قرارداد اعم از بیمه کار و حوادث ناشی از کار و بازنشستگی و ایام بیکاری و بلاتکلیفی کارگران به عهده پیمانکار بوده و طبق مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد نمود.

۷-۲- کارفرما سرویس آشپزخانه خود را کلا با دستگاه ها و سرویس ها و یخچال و ظروف مربوطه به سرو را طبق صورت جلسه تحویل پیمانکار می دهد و پیمانکار موظف به نگهداری و استفاده صحیح بوده و در پایان قرارداد عينا تحویل خواهد نمود و استفاده از کلیه وسایل فقط برای طبخ و توزیع غذای شاغلان در شرکت خواهد بود و در صورت کم و کاست و خرابی ملزم به پرداخت و جبران آن خواهد بود و تأمین آب و برق و گاز و همچنین تعمیرات وسایلی که مستند به غفلت عوامل پیمانکار نباشد و به تشخیص و نظر ناظر به عهده کارفرما است.

۸-۲- بهداشتی کردن و رعایت بهداشت و نظافت کافی و لازم تمام وسایل و محل طبخ و توزیع به عهده پیمانکار که دقیقا رعایت و اقدام خواهد شد. خرید و مصرف وسایل بهداشتی و نظافت به طور کلی با پیمانکار است.

۹-۲- در تمام مراحل خرید و طبخ و توزیع غذا پیمانکار با نماینده معرفی شده کتبی ایشان حاضر و مسئول حسن انجام تعهدات خواهد بود.

۱۰-۲- ملاک تعداد توزیع غذای کارکنان بن غذای امضاء و مهمور شده از طرف شرکت با تاریخ روز خواهد بود.

شرکت یک نفر را به عنوان ناظر بر حسن انجام این قرارداد معرفی و نظرش در تمام مراحل طبخ و توزیع و رعایت بهداشت قطعی و لازم الاجرا است.

۱۱-۲- کلیه غذاهای زائد و غیربهداشتی از محوطه طبخ و توزیع خارج و معدوم خواهد شد و ملای زائد و غیربهداشتی نظریه ناظر است.

ماده ۳) مبلغ پیمان:  بین کارفرما و پیمانکار برای هر پرس غذا ……………… ریال توافق و تراضی گردید که در پایان هر ……………… طبق صورت جلسه تعداد بن های اخذ شده محاسبه و پس از تأیید ناظر پرداخت گردد

ماده ۴) شرایط پیمان: کلیه کسورات اعم از بیمه و مالیات و غیره که به نحوی از انحاء شامل این قرارداد می گردد به عهده پیمانکار است که باید پرداخت شود و قوانین مربوطه لازم الاجرا است. کارفرما هر زمان که صلاح بداند با اطلاع قبلی قرارداد را فسخ و پیمانکار متعهد است ظرف مدت ………………. ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه کلیه وسایل و ابزار و ظروف را که طبق صورت جلسه تحویل گرفته به امور اداری شرکت تحویل و آشپزخانه را تخلیه و تحویل نماید. در صورت عدم تخلیه به موقع پیمانکار متعهد است روزانه مبلغ ………….. بپردازد. کارفرما می تواند از مطالبات ایشان کسر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

۱-۴- کلیه نیروهای پیمانکار باید قبلا به امور اداری شرکت معرفی شوند و در پایان کار روزانه محل را ترک و خارج شوند. تأمین و هزینه رفت و آمد کارگران به عهده پیمانکار است.

۲-۴- پیمانکار به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات خود به شرح بالا یک فقره ………….. به مبلغ ………… ریال در اختیار کارفرما قرار داده و اختیار می دهد که کارفرما در صورت لزوم به منظور تأمین خسارات وارده براساس نظر ناظر فوق الذکر طبق مقررات مبلغ آن را وصول نماید.

۳-۴- پیمانکار کلیه مواد این قرارداد را مطالعه و قبول و متعهد و ملزم به اجرای دقیق آن خواهد بود.

موارد اختلاف در ابتدا با مذاکرات اصلاحی حل و فصل می شود. در غیر این صورت مراجع ذیصلاح قضایی صالح به رسیدگی می باشند.

ماده ۵) این قرارداد شامل ۵ ماده و در سه نسخه تنظیم که هریک از نسخ دارای حکم واحد می باشد و به امضاء طرفین رسیده و پس از امضاء طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

امضاء کارفرما * امضاء پیمانکار

شهود: ۱) آقای ……………. فرزند ……………….. * ۲) آقای …………….. فرزند ………………………

قرارداد کار و کارفرما

این قرارداد بین شرکت ……………….. ثبت شده به شماره …… ………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی ……….. ….. ………………. تلفن: ………………. به نمایندگی خانم ……………. که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای ………………. فرزند: ………………. به شماره شناسنامه: ……………… صادره از ………………. متولد ……………به نشانی ……………… که در این قرارداد همکار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

۱ – ۱ انجام وظایف شغل در واحد تدارکات با عنوان شغلی مسئول تدارکات و خرید که به صورت تمام وقت بوده و همکار میبایست طبق برنامه تعیین شده توسط کارفرما در محل کار خود حاضر و با رعایت مقررات شرکت، انجام وظیفه نماید.

ماده ۲- مدت قرارداد

۱-۲-این قرارداد از تاریخ …………….. لغایت ………………… منعقد گردید.

۲ – ۲- با توجه به توافق به عمل آمده فی مابین پس از اتمام دوره قرارداد، این قرارداد قابل تمدید نمی باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

۱-۳- میزان دستمزد ثابت ماهیانه ……………… ریال میباشد .

۲-۳- سایر مزایای قانونی به شرح زیر به همکار پرداخت میشود .

۳ – ۳ – حق نوبت کاری در صورت انجام، طبق مقررات قانونی .

۴-۳- حق مسکن ……… ریال

۵-۳- حق خواربار………. ریال

۶-۳- حق اولاد …………. ریال

۷-۳-حق ترمیم طبق مقررات قانونی

۸-۳- سایر مزایای قانونی: به تعداد روزهای کارکرد مبلغ…………… ریال به صورت ناهاری پرداخت میگردد.

۹-۳- مالیات و کسورات منوط به حق بيمه و سایر مطالبات از دریافتی ماهانه طبق مفاد قانونی کسر خواهد شد.

ماده ۴- شرایط فسخ قرارداد

این قرارداد در صورت حدوث موارد زیر خود بخود فسخ خواهد گردید و همکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .

۱-۴- عدم رعایت مقررات کارگاه

۲-۴- غیبت غیر موجه به مدت………… روز غیر متوالی با …… روز متوالی در طول مدت قرارداد

۳-۴-عدم اجرای وظایف محوله

ماده ۵- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد بدوا” از طریق سازش بین دو طرف و در صورت عدم سازش در مراجع مندرج در قانون کار حل و فصل خواهد شد .

ماده ۶- بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده بر اساس قانون کار و سایر قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده ۷- اینجانب ……………….. یا علم کامل بر مفاد این قرارداد آنرا امضاء نموده و خارج از مواد مندرج در قرارداد حق طرح هیچ گونه اعتراضی را در آینده، چه در شرکت و یا سایر مراجع نخواهم داشت.

ماده ۸- این قرارداد ۸ ماده و در دو نسخه که در هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد تنظیم و به امضای طرفین رسید.

کارفرما * همکار

قرارداد تأمین نیروی کارگری

این قرارداد بین کارخانه …………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………….. و …………….. به شماره ثبت ……….. کد اقتصادی ………….. به نمایندگی مهندس ………….. (مدیریت کارخانه) به آدرس شیراز – که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند ………………. شماره شناسنامه ………….. صادره از ……………..به آدرس شیراز …………… کوچه ……………. تلفن ………………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین نیروی انسانی کارگر ساده و ماهر بنا به تقاضای کارفرما و بسته به حجم کار که توسط دستگاه نظارت تعیین و اعلام می گردد.

ماده ۲) مدت قرارداد

از تاریخ ………… لغایت ……………… تعیین می گردد.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

دستمزد روزانه به شرح زیر تعیین می گردد.

۳-۱- جهت کارگر ساده از قرار روزانه ……………… ریال می باشد.

۳-۲- جهت کارگر ماهر از قرار روزانه ………………. ريال خواهد بود

تبصره ۱: دستمزد اضافه کاری از قرار ساعتی ………………. می باشد که به شرط تأييد دستگاه نظارت حداکثر اضافه کاری جهت هر نفر …………….. ساعت خواهد بود.

ماده ۴) نحوه پرداخت

حق الزحمه موضوع قرارداد پایان هر ماه در قبال ارائه صورت وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید دستگاه نظارت و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار با کیفیت مطلوب و پس از کسورات قانونی پرداخت خواهد شد

تبصره: از مبلغ فوق …………………% به عنوان لوازم و ابزار کار و ……………….. % به عنوان دستمزد تعیین می گردد.

ماده ۵) کسورات قانونی

۱-۵- از کلیه مطالبات پیمانکار ۵/ به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

۵-۱- از کلیه مطالبات پیمانکار………………….% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید

ماده ۶) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ………………… عهده بانک …………………. شعبه سیمان به مبلغ ………………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید.

ماده ۷) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس …………….+………….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند.

ماده ۸) خسارت تأخير

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر ………….. روز تأخير……….. % (یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از …………. روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود. چنانچه بروز تأخير در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۹) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خوانده بود.

ماده ۱۰) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یاید. چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد.

ماده ۱۱) حل اختلاف (حکمیت و داوری)

هرگونه اختلاف در تفسیر با اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده ۱۲) سایر شرایط قرارداد

۱۲-۱- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.

۱۲-۲-پیمانکار موظف است کارکنان خود  را ملزم به رعایت موارد ایمنی و  بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد.

۱۲-۳- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید.

۱۲-۴- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۱۲-۵- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است.

۱۲-۶- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.

۱۲-۷- پیمانکار موظف است حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند و اتباع بیگانه و افرادی که به نوعی بکارگیری آنها مغایر با شئونات کارفرما باشد (معتادین و اشخاص دارای سابقه سوء کیفری) را ندارد.

۱۲-۸- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید.

۱۲-۹- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت.

۱۲-۱۰- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۱۲-۱۱- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده ۱۳ قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید.

۱۲ – ۱۲ – در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود.

۱۳-۱۲- جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد.

۱۴-۱۲- کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۱۳) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتبا به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتيب فرق عمل نشده و ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد

ماده ۱۴) مواد و نسخ

این قرارداد در ۱۴ ماده و دو نسخه در محل کارخانه …………….. تنظيم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد

خریدار کارخانه …………..

فروشنده کارگاه ………….

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408