وکیل چک در تبریز

خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل چک در تبریز

وکیل چک در تبریز

بهترین وکیل چک در تبریز

چک تنها سند تجاری است که برای وصول آن سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی پیش بینی شده است همین موضوع سبب شده تا چک از مطلوبیت خاصی برخودار باشد. اما چنانچه دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید مادامی که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجرائیه را مسترد ننماید نمی تواند به موازات اقدامات اجرای ثبت برای وصول وجه چک به دادگستری برای جنبه حقوقی مراجعه نماید. هرچند دارنده چک در انتخاب مرجع رسیدگی مخیر و آزاد است اما اگر طریقی را برای مطالبه وجه چک انتخاب کرد، دیگر مطالبه وی از طریق دیگر وجاهت ندارد علت آنهم این است که هر یک از مراجع یاد شده برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به بدهکار اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعا و قانونا مجاز نیست.

در قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۲ از چک «سفید امضا» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضا همانند چک‌های تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می‌باشد. از میان چک های نامبرده در ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۷۲ چک سفید امضا‌ کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته‌ است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چـک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما به نظر می‌رسد برای شناخت بهتر و دقیق‌تر آن نیاز به بررسی و تأمل بیشتری می‌باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضا و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چک‌ها و از جمله چک‌های صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این‌رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضا تعریفی از چک سفید امضا ‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و درخاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

به استناد ماده ۲۵۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی برای وصول وجه چک از طریق ثبت فقط علیه صادر کننده چک می‌توان اقدام نمود و علیه سایر امضا کنندگان (یعنی ظهرنویس- ضامن) از طریق ثبت نمی‌توان اقدامی نمود بلکه علیه این اشخاص باید از طریق محاکم حقوقی اقدام کرد.

چه کسی می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید دارنده چک می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید حتی اگر چک بعد از مراجعه به بانک به او منتقل شده باشد یعنی اگر شخصی گواهی عدم پرداخت بگیرد و چک را به کس دیگری منتقل کند منتقل الیه هم می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند.

وکیل چک در تبریز

وکیل چک در تبریز

بیشتر بخوانید:وکیل چک

در بحث چک ما دو نوع مسئولیت داریم:

۱- مسئولیت حقوقی

۲- مسئولیت کیفری

به موجب قانون صدور چک تنها شخصی می‌تواند شکایت کیفری مطرح نماید که دارنده چک باشد .دارنده چک کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه می کند تا چک را وصول کند و به علت فقدان موجودی تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت می‌نماید. بنابراین در صورتی که دارنده چک (شخص دریافت کننده گواهی عدم پرداخت) چک را به دیگری به صورت ارادی نه قهری (فوت و به ارث رسیدن) منتقل نماید حق شکایت کیفری به منتقل الیه نمی‌رسد و این حق ساقط می‌شود. اما در باب مسئولیت حقوقی صادرکننده چک، انتقال چک به دیگری اعم از ارادی و قهری مانع از طرح دعوای حقوقی و مطالبه وجه آن از صادرکننده نمی‌باشد.

مرجع صالح برای صدور اجرائیه چک دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب و ارائه دهنده دسته چک، مسؤول رسیدگی و صدور اجرائیه است.

واژه و ترکیبات آن

لغت “چک” لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

نویسنده چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتی که نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن “چک سفید امضا” می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعدا در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا.

مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.( طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران)

وکیل چک در تبریز

وکیل چک در تبریز

چک

چک به معنی برگه تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولا برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ مورد نظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازۀ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانۀ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولا در مبادلات پولی‌ای که به وسیلۀ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

بخشهای یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

 • شماره مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
 • شمارۀ حساب جاری: شمارۀ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولا به همراه نام صاحب حساب معمولا روی تمام برگه‌های یک دفترچۀ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
 • تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
 • گیرندۀ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولا برای اینکه امکان استفادۀ چندین باره از یک برگ چک – خرج‌کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولا از واژۀ “حامل” یا “آورنده” استفاده می‌شود. در این صورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
 • مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگۀ
 • چک نوشته می‌شود.
 • امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضا در بنگاه‌های تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حساب‌های جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب “حق امضا” دارند باید چک را امضا نمایند.

 

 • شرایط چک معتبر:
  1. نوشتن مبلغ چک به عدد و حروف بدون هیچ گونه قلم خوردگی
  2. نوشتن تاریخ صدور چک با تمام حروف در بالا و سمت راست چک
  3. مشخص بودن گیرنده چک که ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معینی صادر شود
  4. امضا صاحب چک: چک باید توسط صاحب چک امضا شود

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408