وکیل نفقه در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل نفقه در شیراز

وکیل نفقه در شیراز

بهترین وکیل نفقه در شیراز 

آشنایی با قوانین حاکم بر نفقه

در مبحث ازدواج موارد حقوقی زیادی ازجمله مهریه،شیربها،نفقه و … مطرح می شود. پرداخت همه موارد ذکر شده بر عهده  زوج می باشد و در صورتی که هر یک از آنها را پرداخت نکند جریمه شده و زوجه می تواند از او شکایت کند. شرط انتقال تا نصف داری هنگام طلاق از جمله شروط ضمن عقد می باشد که در مقالات پیشین مورد بررسی قرار گرفت. در مبحث زیر می خواهیم در مورد نفقه، انواع آن و چگونگی محاسبه ی آن صحبت کنیم.

نفقه چیست ؟

در تعریف نفقه می توانیم این گونه بیان کنیم که شامل تمامی نیازهای متعارفی است که افراد در طول زندگیشان با آن مواجه هستند. مانند؛ خوراک،پوشاک،هزینه های درمانی و…را شامل می شود .
حتی در صورتی که همسر در خانه پدری خودش شخصی را به عنوان نوکر خودش داشته، میتواند در خانه همسر نیز همچین شخصی را طلب کند. همسر نیز موظف است که نیازهای او را برآورده سازد. البته توجه به این نکته ضروری است که پرداخت نفقه بر عهده مردی می باشد که همسرش به عقد دائم او درآمده باشد. در عقد موقت، شوهر وظیفه ای برای پرداخت نفقه نخواهد داشت مگر آنکه در عقد ذکر شده باشد. لازم به ذکراست، زن در صورتی می تواند از همسرش طلب نفقه کند که تمامی نیاز های عرفی و حقوقی همسرش را برآورده کرده باشد.
در برخی از موارد پیش می‌آید که زوجه بی دلیل و بدون اجازه ی شوهر از خانه ی او خارج شده و ممکن است در خانه پدر و مادرش زندگی کند، در چنین مواردی که زوجه به هر دلیلی ازبرآورده کردن نیازهای عرفی ، شرعی و حقوقی همسرش سر باز زند نفقه شامل حال او نخواهد شد.

وکیل نفقه در شیراز

وکیل نفقه در شیراز

نفقه چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ 

نفقه زنان شاغل

نفقه به زنان شاغلی که در منزل همسر زندگی می کنند ، نیز تعلق می گیرد. مواردی که در بالا ذکر کردیم شامل حال تمامی زنان که در خانه همسر زندگی می‌کنند می‌شود. چراکه در بسیاری از موارد زوجه خود شاغل بوده و در محلی در بیرون خانه مشغول به کار است . در چنین مواردی با اینکه زن خودش درآمد دارد و پولی را به عنوان حقوق دریافت می‌کند، با این حال همواره وظیفه نفقه بر عهده ی همسر می‌باشد. زوجی که همسرش شاغل است حق پرداخت نکردن نفقه را ندارد ، چرا که اگرزوجه در بیرون از خانه کار می کند و پولی را دریافت می کند تمام و کمال آن پول مال خودش بوده و وظیفه ندارد که حتی یک ریال از آن را برای خانه و زندگی خرج کند که اگراین کار را انجام دهد لطفی بزرگ کرده است وپرداخت نفقه در هر صورت بر زوج واجب است.

ضمانت اجرای خودداری از پرداخت نفقه

بر طبق قوانین حقوقی دو نوع ضمانت برای اینکه اگر مرد به پرداخت نفقه را انجام ندهد، وجود دارد. یکی از این ضمانت ها ضمانت اجرای حقوقی می باشد ، در صورتی که مرداز سوی همسر خودتمکین شده باشد ولی از پرداخت نفقه که یکی ازحقوق اساسی همسرش می‌باشد سرپیچی کند و به هر دلیلی آن را پرداخت نکند در این صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات این مورد که شوهرش را تمکین کرده است اما نفقه اش پرداخت نشده شوهرش را محکوم کرده و دادگاه حکم به پرداخت نفقه را برای مرد صادر میکند.
درصورتی که مرد بضاعت مالی نداشته باشد و نتواند نفقه زن را پرداخت کند در این صورت زن میتواند اگر بخواهد درخواست طلاق دهد. یک نوع دیگر از ضمانت‌های اجرای پرداخت نفقه از نوع جزایی می باشد. ازآنجاکه پرداخت نکردن نفقه خود نوعی جرم محسوب می شود و به همین دلیل زن با داشتن این حکم می تواند علاوه بر دریافت نفقه خودش، همسرش را به دلیل ارتکاب جرم توسط قانون مجازات کند.

درخواست نفقه زمان گذشته

ذکر این نکته ضروری است که زن می‌تواند هنگام تنظیم دادخواست پرداخت نفقه خود، نفقه هایی که در گذشته از همسرش دریافت نکرده است را مطالبه کند. اما این مورد درباره ی فرزندان صدق نمی‌کند و فرزندان فقط از تاریخی که دادخواست پرداخت نفقه ی آنها تنظیم شده باشد قادر به دریافت نفقه هستند.

وکیل نفقه در شیراز

وکیل نفقه در شیراز

نحوه محاسبه نفقه همسر و فرزند

همانطور که می دانیم پرداخت نفقه همسر و فرزند هر دو به عهده ی شوهر می باشد. نفقه فرزند در درجه ی اول اگر پدر حضور داشته باشد بر عهده ی پدر می باشد ولی اگر پدر نباشد و فوت شده باشد بر عهده پدر بزرگ یعنی پدرِ پدر است. اگر او نیز حضور نداشته باشد نفقه بر عهده مادر می باشد اگر مادر توان پرداخت نفقه فرزند را نداشته باشد، پرداخت آن در ابتدا به اجداد پدری فرزند و سپس به اجداد مادری او منتقل می شود.
نفقه فرزند بر اساس شرایط زندگی او و محل زندگی او بر اساس تصمیم کارشناس مربوطه تعیین می گردد. اگر پدر به هر دلیلی با وجود داشتن اموال از پرداخت نفقه سرپیچی کند فرزندان می توانند از پدر خودشان به دلیل عدم پرداخت نفقه شکایت کنند. البته این نکته را باید خاطرنشان کرد که پرداخت کردن نفقه ی فرزند تا زمان مشخص بر عهده ی پدر می باشد. معمولاً نفقه پسر تا زمانی که تحصیلاتش تمام نشده باشد بر عهده پدر است ولی بعد از آن پدر موظف به پرداخت نفقه نخواهد بود.همچنین پرداخت نفقه دختر تا زمانی که با شخصی ازدواج نکرده است بر عهده ی پدر می باشد و دختری که ازدواج کرده و بعد از آن طلاق گرفته است نمی تواند از پدر خود به دلیل عدم پرداخت نفقه شکایت کند.
در مورد نفقه ی زن لازم است بدانید ، نحوه ی محاسبه نفقه زن با توجه به شرایط زندگی او در خانواده پدری اش، شان او، تحصیلات و نوع زندگی کردن او بستگی دارد و توسط کارشناس رسمی تعیین می گردد.یکی ازتفاوت های مهم بین نفقه فرزند و زن این است که زن در هنگام دریافت نفقه می تواند درخواست نفقه هایی که در گذشته به او پرداخت نشده است را بکند ولی فرزندان همچین حقی را ندارند و فقط پرداخت نفقه از زمانی که دادخواست شان تنظیم گردیده است انجام می گیرد.

موارد حقوقی ای مرتبط با پرداخت نفقه دارای قوانین و شرایطی خاص می باشد. چه بسا افرادی که به دلیل نداشتن آگاهی کافی از حقوق خودشان توانایی گرفتن عادی ترین و معمول ترین حقشان را ندارند. چه بسیارند بانوانی که با وجود توانایی مالی بالای همسرهزینه ای را تحت عنوان نفقه دریافت نمی کنند وتوانایی گرفتن آن را نیز به تنهایی ندارند. بهتر است در چنین موارد حقوقی از وکیلی کاربلد و با تجربه کمک بگیرید تا بتوانید از راه قانون به احقاق حق خودتان بپردازید.

وکیل نفقه در شیراز

وکیل نفقه در شیراز

پایان مقاله وکیل نفقه در شیراز 
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد تقسیم نامه آپارتمان ها و انباری و پارکینگ به موجب صورتمجلس تفکیکی

تقسیم کنندگان

اخانم / آقای…………….. فرزند آقای ………….. و نام مادر خانم ……………… دارای

شماره شناسنامه ……………….. صادره از ……………………. متولد………………….ساکن: …………………..

۲-خانم / آقای……………. فرزند آقای……………………. و نام مادر خانم ……………….. دارای

شما مشتا نام ن داده انستمالاک

شماره شناسنامه………………….. صادره از ……………….. متولد……………… ساکن: ………………….

مورد تقسیم: آپارتمان های مسکونی و انباری های احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت …………………..متر مربع دارای پلاک………………….. فرعی از…………………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک………………. فرعی از اصلی نامبرده در اراضی…………………… بخش………………ثیتی ………………….. محدوده و موارد ثبت اسناد مالکیت شماره……………………… مورخ……………………. صفحه………………….. جلد………………………………………… شماره……………… مورخ…………………..صفحه……………………… جلد……………………….. و شماره…………………….. و مورخ…………………..جلد…………….. به شمارات چاپی ……………. ………………….. و …………………….. صادرات به نام تقدیم کنندگان

مینای تقدیم

۱- صورت مجلس تفکیکی شماره …………. مورخ………….. صادره از ثبت منطقه…………….

۲-گواهی مالیاتی شماره…………………… مورخ…………………. صادره از سرممیزی ……………………

۳-گواهی پایان ساختمان شماره……………………. مورخ…………………….. صادره از شهرداری منطقه………………….

قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم

اتمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف غربی به مساحت………….متر مربع (قطعه اول تفکیکی ) به انضمام انباری شماره یک واقع در زیر زمین اول مساحت…………….متر مربع (قطعه اول تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره یک واقع در

قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که در سهم اختصاص خانم / آقای ………………… (ردیف یک) به ازای سپیم

۲- تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف شرقی به مساحت…………… متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) به انضمام انباری شماره دو واقع در زیر زمین اول به مساحت…………… متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره دو واقع در زیر زمین دوم به مساحت…………….. متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در سهم اختصاصی خانم / آقای ………… (ردیف دو ۹ به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و می گیرد. |

٣- سهم اختصاصی خانم / آقای …………….. (ردیف سوم) عبارت است از: ………………اول: تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت ……………..متر مربع (قطعه سوم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره ۳ واقع در زیر زمین اول به مساحت……………..متر مربع (قطعه سوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زمین دوم به مساحت………….من

به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زمین دوم به مساحت……………… متر مربع (قطعه چهارم ) یا قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن

دوم: تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت…………….متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) به انضمام انباری شماره چهار واقع در زیر زمین دوم به مساحت………………. متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن

سوم: تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربی به مساحت…………….. متر مربع (قطعه پنجم تفکیکی) به انضمام انباری شماره پنج واقع در زیر زمین اول به مساحت……………… متر مربع (قطعه پنجم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن.

چهارم: تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقی به مساحت…………….. متر مربع (قطعه ششم تفکیکی) به انضمام انباری شماره شش واقع در زیر زمین اول به مساحت…………….متر مربع (قطعه ششم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره شش واقع در زیر زمین طبقه دوم به مساحت…………….متر مربع (قطعه ششم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های مندرج در قسمت های اول لغایت چهارم ردیف (پ) به ازاء هم مشاعی در دسیم اختصاصی خانم / آقای……………………. (ردیف سوم قرار گرفته و می گیرد.

١- عرصه کل به مساحت………………….متر مربع ۲- نور گیر به مساحت……………….. متر مربع

۳- راه پله ها در زیر زمین دوم و اول هر یک به مساحت…………. متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر یک به مساحت……………..متر مربع ۴- شوفاژ خانه در زیر زمین دوم به مساحت…………….متر مربع ۵- اتاق سرایدار در زیر زمین اول به مساحت………………… متر مربع ۶- حیات خلوت…………………….متر مربع

حياط به مساحت………………. متر مربع ۸-دستشویی و توالت در زیر زمین های اول و دوم هر یک به مساحت………………….. متر مربع ۹- پشت بام…………………. متر مربع ضمنا عبور شبکه های برق، تلفن و لوله های آب و فاضلاب و لوله های گاز و کانال های کولر از یکدیگر گواهی می شود. |

حقوق ارتفاقی: طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن می باشد.

حدود آپارتمان ها:

قطعه اول تفکیکی ): شمالا……………. شرقية……………جنوب

… غريا

کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

قطعه سوم تفکیکی): شمالأ

شرقيا

…جنوب.

…غرية

کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

قطعه چهارم تفکیکی): شمالا………………. شرقية……………..جنوب………………. غريأ

کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

قطعه پنجم تفکیکی): شمالأ

شرقي………….. جنوبا

… غريا

کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه ششم تفکیکی) شمالأ

شرقي………….. جنوبا

… غريبة

حدود انیاری ها و پارکینگ ها ): با توجه به صورت مجلس تفکیکی مینا برای آن حدودی قید نشده است.

تذکر:

تقسیم کنندگان ضمن العقد هرگونه تفاوت ارزش ها و مرغوبیت های احتمالی در مورد تقدیم را نسبت به دسپم اختصاصی خویش به یکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نیات مصالحه قطعيه صحيحه شرعيه و قانونيه نمودند.

هر یک از تقسیم کنندگان به دیگری از تقسیم کنندگان مزبور وكالت و اجازه و اختيار داده و میدهد که چنانچه در تنظیم صورت مجلس تفکیکی مینا یا گواهی مالیاتی مینا و یا در تنظیم این تقسیم نامه احتمالا اشتباه و سهم قلم روی داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضاء اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید.

اصول اسناد مالکیت فوق الذكر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال می گردد و هیچ از انباری ها و پارکینگ های منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهایی قابل انتقال نمی باشد.

۴برق شماره پرونده……………. مختص آپارتمان قطعه اول تفکیکی و برق به شماره پرونده…………..مختص آپارتمان قطعه دوم تفکیکی………………..برق به شماره پرونده……………… مختص آپارتمان قطعه سون تفکیکی و برق به شماره پرونده………………. مختص آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی و برق به شماره پرونده……………………پنجم تفکیکی و برقی به شماره پرونده……………………. مختص آپارتمان قطعه ششم تفکیکی و آب شماره………………. و برقی شماره پرونده…………………… و گاز شهری شماره شناسایی……………….. كما كان مشترک در کل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود.

تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکوره در بالا و بر اساس صورت مجلس تفکیکی مینا می باشد که هر از تقسیم کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد

۶-تقسیم کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره را در رابطه با این تقسیم نامه از خود سلب نمودند و احتیاطأ كافه خیارات خصوصأ خيار غین هرچند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید و منافع موارد تقسيم قبلا به کسی واگذار نشده و هر یک از تقسیم کنندگان اقرار به تصرف و قيض سهام اختصاصی خویش نمود. |

۷-تقسیم کنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور به طور شفاهی فی مابین آنان منعقد گردیده منفردأ و بعضا و متنفعأ و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم نامه بدون استثناء گردیده و میباشد.

تاریخ

قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/ آقای ………. فرزند آقای …………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……… ساکن. …………….

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/ آقای …………. فرزند آقای …………. دارای شناسنامه شماره ………….. صارده از ………… متولد ………….. ساکن…………….

موضوع معامله:

تمامت مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه پلاک واقع در بخش ۱۷ ثبتی شهرستان ………………. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …………….. مورخ ……………… صفحه …………………. جلد ………………. فاقد شماره چاپی صادره بنام فروشنده با جميع توابع شرعیه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعیان بدون استثنا و به انضمام قدر الحصه از برق به شماره شناسایی ………………. و منصوبه های در آن و با قید اینکه آقای………………. فرزند آقای………………. صادره ………………….. متولد ……………….. ساکن……………..

د به سند مالکیت شماره ………………. مورخ ……………….. صفحه …………………. جلد ………………….. فاقد شماره چاپی با امضای این سند حق شفعه خود را در انجام این معامله اسقاط و از آن صرفنظر نمود.

مبلغ قرارداد

مبلغ …………….. ریال رایج که تماما و نقدا به فروشنده تاديه و تسلیم شده است.

کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گردیده و باظهار صیغه مبایعه قطعيه جاری گردید.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبيع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، مشاعی بودن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

محل امضای فروشنده * محل امضای خریدار

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408