وکیل مواد مخدر در کرمان

وکیل مواد مخدر در کرمان

وکیل مواد مخدر در کرمان

بهترین وکیل مواد مخدر در کرمان

اگر فردی اقدام به کشت خشخاش یا شاهدانه به جهت تولید مواد مخدر نماید چه میزان مجازات برای او اعمال میگردد؟

برای بار اول مجازات او با توجه به میزان کشت خشخاش یا شاهدانه یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود.

برای بار دوم مجازات او با توجه به میزان کشت خشخاش یا شاهدانه پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق خواهد بود.

برای بار سوم مجازات او با توجه به میزان کشت خشخاش یا شاهدانه ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و نهایتاً دو تا پنج سال حبس خواهد بود.

و برای بار چهارم مجازات شخص مرتکب اعدام است، استفاده از وکیل مواد مخدر می تواند تاثیر زیادی روی پرونده داشته باشد.

در صورت نگهداری خشخاش میزان مجازات مرتکب چه میزان خواهد بود؟

به هنگام نگهداری خشخاش توسط مرتکب میزان مجازات او صد هزار ریال تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مجموع مواد مخدر تریاک بیش از پنج کیلو گرم باشد چه خواهد شد؟

مجازات مرتکب در بیش از پنج کیلو گرم مواد مخدر، به جهت حمل یا نگهداری، صادر یا وارد نماید به عنوان مفسد فی الارض اعدام خواهد بود.

مجازات وارد یا صادر، تولید یا توزیع، نگهداری یا حمل و مخفی کردن هروئین، مروفین، کدیین، متادون و دیگر مشتقات مروفین و کوکائین، عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش چه می باشد؟

۱- تا پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۴- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی ک ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از سی گرم، اعدام ک مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

 نکته ای در خصوص کارکنان دولتی

چنانچه مرتکب از کارکنان دولت باشد مجازات او علاوه بر موارد مذکور در قسمت فوق انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

وکیل مواد مخدر در کرمان

وکیل مواد مخدر در کرمان

در صورتی که مرتکب برای اولین بار به جرم مذکور در شماره ۵ محکوم گردد مجازات او چه خواهد بود؟

در صورتی که محرز شود مرتکب برای اولین بار به جرم مذکور در شماره ی ۵ محکوم شده است مجازات او، حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و نهایتاً مصادره کل اموال به غیر از مایحتاج زندگی خانواده مرتکب خواهد بود.

البته باید توجه داشته باشید محکوم نباید موفق به توزیع مواد مخدر شده باشد، در این رابطه می توانید به وکیل کیفری مراجعه نمایید.

وکیل مواد مخدر در کرمان

وکیل مواد مخدر در کرمان

در صورتی که محرز گردد فردی به قصد معتاد کردن فردی دیگر منجر به اعتیاد او شود مجازات مرتکب چه خواهد بود؟

در صورتی که محرز گردد فردی به قصد معتاد کردن فردی دیگر منجر به اعتیاد او شود مجازات مرتکب

برای بار اول : پنج سال تا ده سال حبس.

برای بار دوم : ده سال تا بیست سال حبس.

برای بار سوم : اعدام خواهد بود.

شخصی که آلات و ابزار مخصوص به جهت تولید مواد مخدر را تولید نماید مجازات او چه خواهد بود؟

مرتکبی که آلات و ابزار مخصوص به جهت تولید مواد مخدر را تولید نماید مجازات او پرداخت پنج برابر آلات و ابزار مورد استفاده یا پنج تا بیست ضربه شلاق خواهد بود.

در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد مجازاتشان چه خواهد بود؟

در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا از مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد مجازاتشان مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل مواد مخدر:

وسیله نقلیه ای فرد مجرم با آن اقدام به حمل یا فروش مواد مخدر نموده است توقیف می شود و پس از آن وسیله نقلیه جزوه اموال و دارایی دولت خواهد بود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محکومانی که قادر به پرداخت جریمه نقدی نمی باشند مجازات آنها چه خواهد بود؟

محکومانی که قادر به پرداخت جریمه نقدی نمی باشند مجازات آنها به ازاء هر هزار تومان ده روز زندان های نیمه باز یا باز یا مرکز اشتغال و حرفه آموزی خواهد بود.

پایان مقاله وکیل مواد مخدر در کرمان

سوال شما عزیزان از وکیل در کرمان

وکیل مواد مخدر در کرمان

وکیل مواد مخدر در کرمان

 آیا می توان مال هدیه داده شده را پس گرفت؟

پاسخ: گاهی اوقات اشخاص مالی را به یکی هدیه می کنند و بعد از مدتی احساس پشیمانی سراغشان می آید که چرا آن را بخشیده اند، در نتیجه تلاش می کنند تا مال داده شده را پس بگیرند، این متن نوشتاری است در مورد بخشش و اینکه آیا افراد می توانند مال هدیه داده شده را برگردانند.

آیا می دانید هدیه دادن جدا از اینکه یک کار عاطفی است یک عمل حقوقی است؟

هبه یا هدیه در قانون کشور ما یک عقد است، عقدی که بر طبق آن یک نفر مال خود را به طور رایگان به شخص دیگری می بخشد، در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب: واهب کسی است که مالش را می بخشد

متهب: متهب کسی است که مال به او داده می شود

عین موهوبه: عین موهوبه هم مالی است که هدیه می شود. واهب برای انجام هبه باید عاقل و بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری بخشد، از طرفی او نمی تواند از مال دیگری ببخشد و خودش باید مالک عین موهوبه باشد. با توجه به این مفاهیم در صورتی که مالی به شما هبه شد برای اینکه خیالتان جمع باشد که عقد واقع و کار تمام شده است باید هدیه را قبول کنید و مال را در اختیار بگیرید

. یعنی تا زمانی که مال را دریافت نکنید این عقد واقع نمی شود، در دریافت مال موهوبه سریع باشید چرا که اگر تا قبل از دریافت مال، واهب محجور شود یا فوت کند عقد هبه دیگر واقع نخواهد شد (عقد هبه جزء عقود عینی است که در آن قبض شرط صحت است یعنی علاوه بر ایجاب و قبول این عقود برای صحت آنها به رکن سومی یعنی قبض نیز احتیاج دارند در صورتی که گیرنده هدیه شخصی صغیر یا مجنون باشد، «ولی» یا سرپرست قانونی» او باید مال را دریافت کند.

نکته دیگر هم این است که اگر طلبکاری طلب خود از دیگری را به او ببخشد دیگر نمی تواند از این هبه رجوع کند. همین طور است شخصی که مالی را به عنوان صدقه به دیگری می دهد؛ او هم حق پس گرفتن آن را نخواهد داشت.

ثبت رسمی هبة: قانون، ثبت عقد هبه را در دفاتر اسناد رسمی الزامی ندانسته است، بنابراین اجباری در بین نیست، با این حال خیلی صریح گفته شده است که هبه با سند رسمی نسبت به دیگر انواع هبه مستحکم تر و دارای مزیت است. منظور از مزیت این است که در مورد هبه نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد . یعنی در دعوا هیچ یک از طرفین نمی توانند مدعی شوند که در صحت و اصالت سند مزبور تردید دارند چرا که این ادعا از نظر دادگاه پذیرفتنی نیست، در مورد هبه نامه

های غیر رسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید شنیده خواهد شد و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید، دادگاه موظف می شود تا سريعا سند را مورد بررسی قرار دهد و در مورد اعتبار آن حکم کند.

باز پس گرفتن هدیه  )استرداد هدیه(

عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است . ویژگی ای که آن را از عقود دیگر متمایز می کند و آن قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است . به این صورت که فردی که به شما هدیه ای داده است می تواند هر زمانی که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد، به این قابلیت رجوع از هبه گفته می شود

. البته کار به این سادگی هم نیست، چرا که برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد

: الف) مال مورد هدیه موجود باشد

ب) حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. در خصوص شرط اول که روشن است اگر عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت اما درباره ی شرط دوم قانونگذار می گوید واهب در ۴ صورت حق رجوع ندارد:

۱(در صورتی که هدیه گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد

. ۲( در صورتی که گیرنده در برابر هدیه ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد چرا که واهب می تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی اش مراقبت و آن را نظافت کند.

۳) در صورتی که گیرنده، مال هدیه داده شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند این است که مال را به او فروخته است

. ۴( در صورتی که در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد، مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است

. در خصوص رجوع از هبه و پس گرفتن مال موهوبه از شما، واهب باید به دادگاه حقوقی که منزلتان در حوزه آن قرار گرفته است، مراجعه و دادخواست ارائه کند. با توجه به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، دادخواست فرمی است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است . در این فرم چاپی، اطلاعاتی از آغاز کننده دعوا یا خواهان خواسته شده است، از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان یا واهب، مشخصات و محل اقامت خوانده یا گیرنده هبه و ذکر خواسته یا همان رجوع از هبه و استرداد مال موهوبه است، به علاوه لازم است واهب هزینه ی دادرسی هم پرداخت کند این هزینه در دعوای رجوع با توجه به قیمت مال موهوبه محاسبه و دریافت می شود به این صورت که به ازای یک میلیون اول ۵ درصد و به ازای مازاد یک میلیون ۲ درصد، هزینه ی دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد

. پس از این اقدامات، دادگاه کار خود را شروع و پرونده به جریان می افتد، در دادگاه یکی از این دو حالت متصور است؛ نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است که در این حالت واهب بدون اینکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند و درخواست رجوع خود را طرح می کند، دوم آنکه هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد(هبه نامه ی عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب باید در دادگاه وقوع عقد هبه را اثبات، سپس اعلام کند که می خواهد از عقد رجوع کند و مالش را از شما پس بگیرد . به هر حال در هر دوی این صورت ها واهب موظف است ثابت کند که شرایط رجوع فراهم بوده و از حق رجوع برخوردار است. با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رأي صادر می کند و در غیر این صورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رأی را صادر می کند

. پس از صدور رأي و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله ی مأموران دایره ابلاغ دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می رسد، منظور از تجدیدنظرخواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می گیرد.

در دعوای رجوع از هبه با توجه به قیمت مال موهوبه که در دادخواست نوشته شده است، مشخص می شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر؟

در صورتی که قیمت مال موهوبه بیش از ۳ میلیون ریال باشد هر یک از دو طرف در صورتیکه حكم عليه او صادر شده باشد؛ می تواند درخواست تجدیدنظرخواهی کند . بنابراین از تاریخ ابلاغ رأی تا ۲۰ روز در صورت اقامت در ایران یا تا ۲ ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت است تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه، محل صدور رأی یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود به عنوان خوانده درخواست تجدیدنظرخواهی کند . در صورتی که قیمت مال بیش از ۳ میلیون ریال نباشد یا اینکه بیش از این مقدار باشد اما در مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی اقدام نکرده باشد حکم قطعی و اجراء و مال موهوبه پس گرفته می شود؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رأی، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

وکیل مواد مخدر در کرمان

وکیل مواد مخدر در کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408