وکیل ملکی در اهواز

وکیل ملکی در اهواز

وکیل ملکی در اهواز

بهترین وکیل ملکی در اهواز 

ملک اعم از زمین،خانه، آپارتمان و مغازه با ارزش ترین اموالی است که سرمایه و دارایی و پشتوانه مالی هرشخص محسوب می شود.تحصیل و نگهداری مال غیرمنقول به خصوص محل مسکونی شخصی برای اکثریت قاطع مردم ما از اهمیت وافری برخوردار است.
از طرف دیگر دغدغه های فراوانی در معاملات اموال غیر منقول وجود دارد.مانند اطمینان از استمرار مالکیت،عدم ادعای اغیار،خطر تصرف و غصب از جانب دیگران و … .
طبق آمارهای رسمی سالانه پرونده های بیشماری درخصوص دعاوی اختلافات ملکی به محاکم ارجاع می گردد.

دعاوی ملکی ،جزو پیچیده ترین و وقت گیرترین دعاوی محسوب می شود.حجم بالا و تنوع قوانین و مقررات حاکم بر املاک و مستغلات ، رویه های متفاوت و گاهی متعارض محاکم در رسیدگی به این دعاوی و نیز آشنایی مردم و در برخی موارد عدم تسلط کافی وکلا و قضات یا قوانین و رویه ها موجب شده است که فرآیند رسیدگی به دعاوی ملکی طولانی تر شود.و در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه ی صحیح ختم نشود.

وکیل ملکی چه نقشی در دعاوی ملکی میتواند ایفاء کند؟

زندگی اجتماعی، هرکس را با مسئله یا مسائل حقوقی و قضایی مواجه می کند.از جمله این مسائل حقوقی دعاوی ملکی می باشد.موکل ،مساله حقوقی خود را با وکیل مطرح می کند.

اما این وکیل است که باید:

مشکل حقوقی موکل را توصیف نماید، قالب حقوقی و قانونی آن راکشف و آسانترین راه را برای احقاق حق او پیدا نماید.
امروزه کسانی که دچار مشکل در زمینه ملکی می شوند و به وکیل مراجعه مینمایند ، منحصرا استفاده از تخصص و مهارت وکیل را در سر نمی پرورانند، بلکه وکیل را به عنوان قدرتی تلقی می کنند که می تواند در منازعه بین موکل و طرف مقابل ،در نقش یک جنگجوی تمام عیار ظاهر شود در حالیکه نقش اساسی وکیل در دعاوی ملکی ، پیشبرد کار موکل در مسیر قانون و درصورتی که نیاز باشد، طرح دعوا یا دفاع در مرجع قضایی است ،که این امر به وسیله زبان مشترکی که بین وکیل و دادرس جریان دارد،انجام میگیرد.

ماهیت اختلاف موکل با طرف مقابل هرچه باشد، وکیل را به عنوان یک متخصص دعاوی ملکی ، از رعایت آئین راهبری دعوا و دفاع از حقوق موکل بی نیاز نمینماید.انجام امر وکالت در دعاوی ملکی، آئین و نظاماتی دارد که مانند هرامر دیگری وکیل باید آنها را مراعات نماید و براساس آئین مذکور وظیفه حرفه ای خود را ساماندهی و به انجام رساند.

وکالت در دعاوی ملکی ،اقدام به طرح دعاوی حقوقی یا کیفری را شامل می شود.اقدام وکیل ملکی در دفاع از حق موکل در حوزه دعاوی ملکی حقوقی، چه بسا مستلزم طرح دعوا در حوزه دعاوی کیفری و مراجعه به دادگاه های کیفری باشد.

لذا هرچه وکیل در دعاوی ملکی تخصص کافی و لازم را داشته باشد، ضریب موفقیت موکل خود را افزایش داده است.

وکیل متخصص ملکی ،چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشد؟

یکی از آفات وکالت در حقوق ایران عمومی بودن آن است.به عبارت دیگر وکیل دادگستری حق دارد در عموم دعاوی وکالت کند.چرا که به اعتبار گستردگی حقوق و موضوعات آن ، وکیل نمی تواند، به همه موضوعات و احکام آنها تسلط علمی و مهارتی داشته باشد. دعاوی ملکی نیز از جمله دعاوی تخصصی است که باید توسط وکیل متخصص ملکی مطرح شود.چنانچه وکیلی در حوزه دعاوی ملکی تخصص ندارد شایسته است از قبول وکالت در آن خصوص پرهیز کند.

وکیل متخصص امور ملکی می بایست به قوانین ثبتی،مدنی،اجرای احکام، آئین دادرسی،قانون مجازات ،قانون مسئولیت مدنی،قانون تجارت تسلط کافی داشته باشد.علاوه بر تسلط بر قوانین مذکور، می بایست تجربه کافی و لازم در حوزه دعاوی ملکی را داشته باشد.و با تجربه و سابقه ای که در دعاوی ملکی دارا می باشد در بادی امر با بررسی مدارک و مستندات موکل عنوان خواسته یا دعوی را تعیین می نماید .و می تواند احتمالات دفاع طرف مقابل را بررسی نموده و چهارچوب کلی دفاع را مشخص نماید.
بررسی های وکیل دعاوی ملکی با توجه به اینکه موکل خواهان یا خوانده دعوی است متفاوت می باشد.

درصورتی که موکل خواهان دعوی باشد مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواستی که توسط وکیل دعاوی ملکی تنظیم می شود، باید از چنان اتقان و استحکامی برخوردار باشد که نتیجه بخش بودن دادرسی به نفع موکل را به دنبال داشته باشد.وکیل دعاوی ملکی علاوه بر راهبری علمی و مهارتی دعوای ملکی ، وظیفه کمک به دادرس در شناخت کامل قواعد حاکم بر دعوا را حسب اقتضای امر نیز بر دوش دارد.

درصورتی که موکل خوانده دعوا باشد نیازمند نوشتن لایحه از سوی وکیل می باشد.وکیلی که درخصوص دعاوی ملکی لایحه تنظیم می نماید نیازمند دانش لازم در خصوص دعاوی ملکی و احاطه همه جانبه به مقررات و نظریات مربوط به دعاوی ملکی می باشد.

وکیل ملکی در اهواز

وکیل ملکی در اهواز

پایان مقاله وکیل ملکی در اهواز 
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد و توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط

این قرارداد بین کارخانه سیمان …………….. به نمایندگی مهندس …………….. (قائم مقام مدیر کارخانه) به آدرس …………….. که منبعد در این توافق نامه فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ……………… که در این توافق نامه خریدار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد:

ماده ۱) موضوع توافق نامه

خرید کلیه آهن آلات اسقاط موجود در گود خاکی اطراف کارخانه سیمان ………………….

ماده ۲) مدت توافق نامه

از تاریخ انعقاد توافق نامه به مدت سه ماه تعیین می گردد.

ماده ۳) مبلغ توافق نامه

۳-۱-خریدار به ازای هر کیلوگرم آهن آلات اسقاطی موجود در گود خاکی — ریال به فروشنده پرداخت می نماید.

۳-۲- خریدار مبلغ ………………….. ریال جهت عقد قرارداد بطور على الحساب به فروشنده پرداخت می نماید.

۳ – ۳- حداکثر میزان فروش این توافق نامه ……………… ریال بوده و برای ادامه فعالیت نیاز به تمدید قرارداد دارد.

ماده ۴) نحوه پرداخت

در پایان هر ماه مبلغ آهن آلات اسقاطی تحویل شده از طریق امور مالی محاسبه و با تایید دستگاه نظارت به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۵) ناظرین توافق نامه

از طرف فروشنده آقایان ……………… + ………….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند.

ماده ۶) دوره تضمین توافق نامه

مبلغ ……………. ریال به عنوان تضمین توافق نامه از طرف خریدار در اختیار فروشنده قرار می گیرد که در پایان مدت توافق نامه مسترد خواهد شد.

ماده ۷) سایر شرایط توافق نامه

۱) فروشنده موظف می باشد از ساعت …… صبح لغایت …… بعد از ظهر گود خاکی را در اختیار دهد.

۲) کليه آهن آلات اسقاط قبل از خروج به رویت ناظرین برسد.

۳) نفراتی که برای انجام کار توسط خریدار معرفی می گردند بایستی دارای معرفی نامه رسمی بوده و با اطلاع و هماهنگی با دستگاه نظارت در محل حضور یابند.

۴) فروشنده هر زمان که صلاح بداند می تواند از ورود و خروج خریدار جلوگیری و توافقنامه را لغو نماید.

۵) مسئولیت هرگونه تخلف و جرم در هنگام جمع آوری به عهده خریدار می باشد.

ماده ۸) مواد و نسخ توافق نامه

این توافق نامه در ۸ ماده و دو نسخه در محل کارخانه ……………… و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد.

فروشنده قائم مقام مدیر کارخانه * خریدار

قرارداد مضاربه

طرف اول قرارداد(مالک): خانم / آقای …………….. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از …………….. متولد…………….. ساکن: …………….. طرف دوم قرارداد (مضارب): خانم / آقای ……………… فرزند آقای …………… دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………. متولد ………….. ساکن: ……………. سرمایه: مبلغ …………….. ويال رایج که تماما و نقدا از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب اقرار به دریافت آن از مالک نمود.

قدرالسهم از مضاریه: حصه مالک از سود حاصله معادل ……………… و حصه مضارب معادل ……………. از سود حاصله می باشد.

مدت قرارداد: از تاریخ زیر به مدت …………………. سال کامل شمسی۔

نوع تجارت: مضاربه حق دارد سرمایه مورد مضاربه را صرفا در تجارت گندم، جو، سویا و پنبه اختصاص دهد ولاغیر.

مکان: ……………: دفتر ……………. واقع در نشانی: ………………..

شروط: ۱- مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آنرا به غیر به هر صورت ولو به صورت مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غيره واگذار نماید.

۲- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان با کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته باشد حق دارد آنرا به وکیل با قید مقاطع معين ارجاع دهد.

۳- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن به امضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که به نحو مذکور باید به امضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید.

۴- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفندماه همان سال است به جز اولین سال مالی موضوع این تجارت که آغاز آن از تاریخ زیر و پایان آن آخر اسفندماه سال جاری است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را به همراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم نماید.

۵- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاریه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد.

۶-مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاریه را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید.

۷- مالک حق دارد کلیه عمليات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند.

۸- عقد این مضاربه بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده منفسخ می گردد.

۹- مضارب در رابطه با عقد این مضاریه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعدی ضامن مال مضاربه خواهد بود.

۱۰- چنانچه بنا به هر دليل عقلایی ضرری بر تجارت موضوع این مضاربه عاید شود ضمن العقد خارج لازم که شفاها بین طرفین به اقرار منعقد شده شرط و مقرر گردید که مضارب از مال خود به مقدار خسارت با تلف مجانأ به مالک تملیک کند.

۱۱- در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارایه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند.

۱۲ – در صورت بروز هرگونه اختلاف في مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای ……………… فرزند آقای ………………. ساكن …………….. ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی قاطع وغير قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد.

سایر شروط: (در این قسمت آگر شروطی دیگر باشد، تنظیم می گردد.)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظيم و مبادله گردید.

محل امضاء طرف اول قرارداد ( مالک): * محل امضاء طرف دوم قرارداد (مضارب):

تاریخ: …………….

قرارداد مزارعه

طرف اول قرارداد (مزارع) خانم/ آقای ………………. فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساکن: ……….. طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/ آقای …………. فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ………… متولد ……………… ساکن: ……………… مورد مزارعه: تمامت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت……………..هکتار دارای پلاک …………….. فرعی از ………………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک …………….. فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی زراعتی ……………….. بخش ………………… ثبتی …………… محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………………. مورخ …………….. صفحه ………………. جلد …………….. به شماره چاپی …………… صادره به نام و ملکی مزارع که عامل مورد مزارعه را رویت نموده و با وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه کرده و مورد مزارعه صرفا برای زراعت گندم و جو و پنبه بطور دیمی(نه آیی) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.

مدت قرارداد: برای کاشت و برداشت …………….. محصول از تاریخ زیر و حداکثر تا پایان ……………. ماه یکهزار و سیصد و ……………۱۳ شمسی

قدر السهم از زراعت: حصه مزارع از حاصل کاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف دیگر حصه عمل خواهد بود.

شروط:

١- تامین و تسلیم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تأمين عوامل زراعت مثل تراکتور، گاه آهن، دیسک، کمباین و کود با مزار می باشد که باید در آغاز کاشت و هنگام برداشت قبل از آنکه از مواعد شخم زنی و بذرپاشی و کود دهی و برداشت بگذرد تامین و در اختيار عامل قرار گیرد.

۲- کلیه هزینه های ناشی از استخدام کارگران جهت شخم زنی، آماده سازی، وجین، جمع آوری محصول، حمل محصول به انبار مزارع با عامل می باشد.

٣- اگر زمین مورد مزارعه به علت خشک سالی نیاز به حفر نهر یا چاه و یا باران مصنوعی داشته باشد به نحوی که بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود ولی با رفع آن می توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزینه خود می باشد.

۴- سم پاشی به منظور جلوگیری از آفات احتمالی ولو به صورت هوایی به عهده طرفین و هزینه های ناشی از مواظبت، نگهداری و غیره به عهده عامل می باشد.

۵- عامل متعهد است علاوه بر تسلیم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسبت هر هکتار از مورد مزارعه ………………….. کیلوگرم گندم یا جو و یا ……………… کیلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحویل دهد.

۶- عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکور مزارع باضائه حصه مندرج در شرط پنجم را حداکثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحويل و تسلیم نماید

۷- هزینه های حمل تا انبار مزارع در خصوص تحویل حصه های مذکور مزارع نیز با عامل می باشد و مقصود از انبار مزارع در این مزارعه انبار مزارع واقع در …………….. به نشانی ……………. است.

۸-چنانچه بنا به هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مزارعه حمل مزارعه را ترک کند و یا آنکه مزارع در تامین و تسلیم بذر و عوامل مندرج در شرط اول کوتاهی با امتناع ورزد عقد این مزارعه قابل فسخ خواهد بود.

۹- در صورتیکه در اثنای مزارعه و قبل از ظهور ثمره این مزارعه فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوطه را مزارع از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

۱۰- هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع از این جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.

۱۱- هر آینه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الأملاک خود که به حصه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد، مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.

۱۲- در پایان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.

۱۳- عامل حق دارد از محل حصه خود برای زراعت حداکثر با یکنفر شریک شود بدون آنکه این شریک حق تصرف يا قيض زمین مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مزارعه یا تسلیم زمین مورد مزارعه را به هیچ صولت ولو به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

۱۴- در پایان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحویل زمین مورد مزارعه به مزارع می باشد.

۱۵- در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفین حق دارند مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای ……….فرزند ………….. ساکن: …………. ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

سایر شروط: (در این قسمت اگر شروط دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد (مزارع) * محل امضای

طرف دوم قرارداد(عامل)

تاریخ: ………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408