وکیل مطالبات در شیراز

قاضی سابق دادگاه

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل مطالبات در شیراز

وکیل مطالبات در شیراز

بهترین وکیل مطالبات در شیراز

بیشتر بخوانید: وکیل در شیراز

وصول مطالبات در قانون و در زبان حقوقی به اخذ و کارسازی دیون مالی از مدیون در حق دائن تعبیر گشته است. شاید در نگاه اول وصول مطالبات عملی ساده و غیر تخصصی به نظر آید و هر شخص با اندیشه به این امر که بدون داشتن تخصص و اطلاعات حقوقی می تواند مطالبات خود را وصول نماید، بدون مشورت با اهل فن خود به دنبال انجام این امر رفته و ممکن است در عمل با مشکلات عدیده مواجه گردد و به دلیل ناآگاهی از قوانین و رویه قضائی، گاه ممکن است فرصت احقاق حق خود را برای همیشه از دست بدهد. وصول مطالبات در ظاهر ساده ولی در عمل دارای پیچیدگی های بسیار بوده و دارا بودن تخصص و تجربه و یا دخالت اهل فن را می طلبد. به عنوان مثال عدم ارسال اظهار نامه در دیون بدون سررسید و یا عدم رعایت و عدم توجه به مواعد چک و عدم آگاهی جهت استفاده از مزایای اسناد تجاری و همچنین عدم درخواست به موقع تامین خواسته و یا عدم مطالبه خسارات به نحو صحیح و یا عدم توانایی در تطبیق قرارداد با مواد قانونی و … دائن یا طلبکار را متحمل ضررهای جبران ناپذیری می نماید.
در بسیاری از موارد حتی پس از اخذ حکم قطعی محکوم علیه یا مدیون مدعی اعسار از پرداخت محکوم به گردیده و دائن به دلیل دفاع غیر صحیح و عدم آگاهی، توانایی وصول طلب خود بصورت یکجا را برای همیشه از دست می دهد.

متاسفانه اقامه دعوی ( آن هم بصورت شتاب زده ) همواره بهترین و سریع ترین راه جهت وصول مطالبات نمی باشد.

وکیل مطالبات در شیراز

وکیل مطالبات در شیراز

بهتر است که وصول مطالبات یه ترتیب مطابق با روش های زیر انجام پذیرد :

(لازم به ذکر است که ممکن است نیاز باشد روش های متفاوتی با توجه به شرایط هر پرونده در راستای اخذ نتیجه بهتر و سریع تر، اعمال گردد)

۱)      دعوت به مذاکره :
بدیهی است بسیاری از افراد تا قبل از اقدامات جدی و یا ورود وکلای دادگستری و اخطار آنها جهت اقامه دعوی حقوقی یا کیفری، پرداخت دیون خود را جدی نگرفته و اقدام در کارسازی آنها نمی نمایند. در این روش باید عواقب ناشی از اقامه دعوی و پرداخت کلیه خسارات و هزینه دادرسی به طرف مقابل گوشزد گردد و مدیون یا ضامن یا هردو جهت حل و فصل اختلافات و پرداخت مسالمت آمیز دیون، دعوت گردند. واضح است در صورت اخذ نتیجه در این روش، نسبت به روش های دیگر به مراتب در زمان و هزینه صرفه جویی می گردد.

۲)      ارسال اظهارنامه و اخطاریه :
اظهارنامه برگه ای است که از طریق رسمی و توسط دادگستری، قبل از اقامه دعوی برای مدیون ارسال می گردد و در آن پرداخت طلب ( با ذکر عواقب و نتایج ناشی از اقامه دعوی ) از مدیون مطالبه می گردد. ارسال اظهار نامه در بسیاری موارد در اثبات دعوی نیز موثر می باشد. متن اظهارنامه الزاماً باید توسط اهل خبره نگاشته شود زیرا بی توجهی به مطالب درج شده عواقب قانونی خاص خود را دارا می باشد.
اگر نمی دانید متن اظهارنامه را چگونه تنظیم نمایید و از بار حقوقی و قانونی الفاظ و جملاتی که میخواهید در اظهارنامه بیان نمایید مطلع نمی باشید، جداً از ارسال اظهارنامه خودداری نمائید.

لازم به ذکر است اگر مدیون دارای اموال غیرمنقول و یا منقول می باشد بهتر است قبل از اقدام جهت مذاکره و ارسال اظهارنامه و متعاقباً اطلاع نامبرده از مطالبه دین و هوشیار شدن وی، به جهت خطر انتقال اموال، با انجام سریع و به موقع تشریفات قانونی و در حداقل زمان ممکن و قبل از ابلاغ، اموال مدیون توقیف گردد.

۳)     اقامه دعوی :
در صورت عدم حصول نتیجه جهت وصول مطالبات از طریق مصالحه و ارسال اظهارنامه و در صورت عدم کارسازی طلب و یا عدم انجام توافق و اخذ رضایت طلبکار، مراتب از طریق مراجع قضائی ( حقوقی یا کیفری ) با رعایت تمامی موارد و ریزه کاری های قانونی و با توجه دقیق به رویه قضائی، در حداقل زمان ممکن پیگیری گردد

وکیل مطالبات در شیراز

وکیل مطالبات در شیراز

پایان مقاله وکیل مطالبات در شیراز
به درخواست شما هم شهری های عزیز چند نمونه قرار میدهیم

قرارداد مشارکت مدنی

این قرارداد بین امضاکنندگان زیر

الف) بانک ………………….. شعبه …………. به نشانی

ب) آقای / خانم / شرکت ………….. فرزند …………….. به شناسنامه شماره ……………… صادره …………….. به نشانی …………….. ثبت شده ذیل شماره ………………. اداره ثبت شرکتهای …………….. با امضای …………….. به نشانی ……………. به عنوان «شریک» از طرف دیگر که در این قرارداد «شریک»  نامیده می شود

ج) آقای / خانم – آقایان / خانمها …………….. (مشخصات کامل ذکر گردد) که در این قرارداد متعهد / متعهدین نامیده می شود / می شوند، در تاریخ ………….. منعقد گردید.

ماده۱- سرمایه شرکت مبلغ ………………ریال است. سهم بانک از سرمایه مزبور مبلغ ……………… ریال و سهم شرکت مبلغ ………………… ریال می باشد و طرفین توافق نمودند که مبلغ …………….. ریال از سرمایه را به نسبت سهم الشرکه نقدا و بقیه را به دفعات به نسبت سهم الشرکه خود همزمان به حساب مشترک شماره ………………. که به نام بانک و شریک نزد شعبه یاد شده افتتاح شده است واریز نمایند. شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده ۷ منحصرا به مصرف مندرج در ماده ۲ این قرارداد برساند. چنانچه شریک در طول اجرای این قرارداد تقاضای افزایش سرمایه مشارکت را بنماید و پیشنهادات وی در این خصوص قابل قبول تشخیص داده شود سرمایه در حد لزوم طبق شرایط این قرارداد افزایش خواهد یافت.

ماده ۲- موضوع مشارکت عبارتست از وارد کردن و فروش …………………. با مشخصات کلی زیر از کشور ………………….. طبق مشخصات مندرج در پیشنهاد فروش (افر) شماره ………………… مورخ ……………… واصله از نام فروشنده خارجی) ……………….. که رونوشت آن به ضميمه و جز لاینفک این قرارداد می باشد تطبیق می نماید.

– نوع کالا

– تعرفه کالا

– مقدار کالا

– تعداد کالا

– نوع حمل کالا

– مبدا کالا

مبلغ به ارز ……………… معادل ………………..ریال پایه محاسبه قیمت.

ماده۳- مدت این قرارداد ……………روز / ماه تعیین گردید و شریک حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین شریک تعهد کرد ظرف مدت مذکور هر نوع کار لازم جهت اجرای مشارکت مدنی موضوع این قرارداد را انجام دهد و اقدامات شریک در اجرای این قرارداد بایستی طوری تنظیم شده و صورت گیرد که وارد کردن کالا و فروش آن در طول مدت قرارداد به ترتیبی انجام شود که تا قبل از انقضای قرارداد اصل سرمایه و سود حاصله به بانک پرداخت شود.

ماده ۴ – اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریک می باشد و شریک متعهد و ملتزم گردید هر نوع کار لازم جهت اجرای مشارکت موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود و مدیریت شریک تبرعا و بدون هیچ گونه حق الزحمه ای خواهد بود و شریک حق مطالبه هر نوع وجه یا هزینه ای را از این بابت از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۵- برای حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمایه مشارکت بانک یا مفاد این قرارداد بانک حق دارد به هر طریق و نحوه ای که مقتضی بداند بر مصرف و برگشت سرمایه و همچنین عملیات اجرایی مشارکت نظارت لازم را بعمل آورد و در اجرای این موضوع شریک قبول و تعهد نمود که دفاتر و حسابها و هر گونه مدارک و ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مشارکت را در اختیار بانک قرار دهد و هر گونه تسهیلات لازم برای اعمال نظارت بانک را فراهم آورد.

تبصره- شریک بایستی در اداره شرکت قوانین و مقررات و نظلمات و همچنین شرایط این قرارداد و نیز متعارف و مقتضیات اداره امور شرکت را رعایت نماید و در صورتی که بانک در اعمال نظارت خود دستوراتی به شریک بدهد، شریک بایستی به آن ترتیب اثر دهد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۶- شریک قبول و تعهد نمود در طول مدت مشارکت مدنی موضوع این قرارداد:

الف- از فروش نسیه خودداری نماید.

ب- در مورد مبلغ و شرایط فروش کالای موضوع مشارکت نظر بانک را جلب نماید.

ج- در مواردی که برای فروش کالای موضوع مشارکت قرارداد جداگانه ای تنظیم می گردد قرارداد مزبور را قبلا به تصویب بانک برساند.

د- حداقل ماهی یک بار اسناد مربوط به فروش کالای مورد مشارکت را به بانک تسلیم نماید.

ه- محل کار خود را که نشانی آن ………………. می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد.

و- دفاتر و حسابها و مدارک مربوط به مشارکت موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگهداری نماید تا در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد.

ز- به اجرای مشارکت موضوع این قرارداد شخصا مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مشارکت را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید.

ح- در مواردی که وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو پرداخت گردد و با اسناد به صورت وصولی ارسال شود به محض آنکه مراتب به وی ابلاغ گردید ظرف مدت معینی که از طرف بانک اعلام می شود نظر کتبی خود را مبنی بر قبول یا عدم قبول اسناد به بانک اطلاع دهد و در غیر اینصورت شریک به بانک ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل داد تا بانک بدون قيول هیچ گونه مسئولیتی نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول یا عدم قبول اسناد راسا تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

ط- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی را رعایت نماید.

ماده ۷- شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مشارکت را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده ۲ این قرارداد به مصارف زیر برساند:

الف – خرید کالا

ب- هزینه بیمه (حق بيمه)

ج- هزینه حمل و نقل

د- هزينه انبار داردی

٥- هزینه های بانکی

و حقوق گمرکی

ز- سود بازرگانی

ح- حق ثبت سفارش

ماده ۸- شریک قبول و تعهد نمود که سایر هزینه های احتمالی مشارکت موضوع این قرارداد را به استثنای هزینه های مذکور در ماده ۷ از مال خود پرداخت نماید و جمع مبالغ مربوط به هزینه های احتمالی را به بانک صلح نمود مضافا شریک ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی و آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت کلیه موارد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده ۹-

الف – شریک می تواند بر حسب نیاز یکجا یا بتدریج در مقابل تسليم اسناد و مدارک مورد لزوم بانک از حساب باد شده جهت پرداخت بابت سایر هزینه های تعیین شده در ماده ۷ این قرارداد برداشت نماید.

ب- شریک ضمن عقد مصالحه موضوع ماده۸ این قرارداد بطور غير قابل برگشت به بانک اختیار داد که وجه اسناد واصله از کارگزار بایت خرید کالا و نیز مبالغ مربوط به هزینه های بیمه و هزینه بانکی را راسا یکجا با عند الاقتضا به تدریج از حساب …………… مشترک شماره ………………….. به نام (شریک و بانک) برداشت و به مصارف مزبور برساند.

ماده ۱۰- شریک قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از ورود تا زمان فروش نزد بیمه گرد مورد قبول بانک و در برابر خطراتی که بانک مشخص می نماید بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را به بانک تسلیم نماید و در صورت تخلف مسئول جبران کلیه خسارات وارده بر کالا خواهد بود.

ماده ۱۱- شریک متعهد گردید به محض وصول استاد، به بانک و اعلام آن از طرف بانک به شریک حداکثر ظرف مدتی که از طرف بانک تعیین خواهد شد کالای مورد مشارکت را از گمرک ترخیص و در صورت لزوم تحت نظر بانک و نسبت به حمل کالا تا انبار مورد توافق بانک اقدام نماید.

کالا و حمل و فروش آن طبق شرایط

ماده ۱۲- چنانچه شریک از تعهدی که به موجب ماده ۱۱ این قرارداد تعيين گردیده است تخلف نماید بانک با استفاده از وکالتی که از شریک در اختیار دارد و منضم به این قرارداد می باشد نسبت به ترخیص این قرارداد راسا اقدام نماید. بانک حق دارد هزینه های موضوع این ماده را از حساب مشترک شماره ………………. برداشت و پرداخت نماید

ماده۱۳ – قیمت فروش کالای وارداتی موضوع این قرارداد بر اساس قیمت تمام شده (با توجه به نوسانات قیمت ارز) به اضافه سود تعیین شده، طبق مقررات ذیل خواهد بود.

ماده ۱۴- شریک قبول نمود که بانک کلیه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتی بابت حاصل فروش کالای صادر شده را پس از برداشت از حساب کارگزار راسا به حساب مشترک مشارکت واریز نماید والا مبلغی طبق فرمول : (۶+ نرخ سود متعلقه ) * تعداد روز * اصل بدهی / ۳۶۰*۱۰۰ از تاریخ فروش تا تاریخ وصول علاوه بر حصه بانک بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و بانک حق دارد معادل حاصل فرمول مذکور را از محل وثیقه و یا سایر اموال شریک یا حساب مشترک وسایر حسابهای شریک استیفا نماید. اخذ مبلغ مذکور در این ماده مانع از تعقيب عمليات قانونی و اجرایی نخواهد بود. مفاد این ماده در صورت تحقق شق ۲ بند ب ماده ۱۶ این قرارداد رعایت می شود و مورد قبول شریک قرار گرفت.

ماده ۱۵- شریک قبول و تعهد نمود کلیه خدمات و امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصرا از طریق بانک انجام دهد و کلیه عایدات و وجوه حاصل از مشارکت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترک واریز نماید.

ماده ۱۶ –

الف- در پایان مدت قرارداد پس از وضع کلیه هزینه های مشارکت مانده حساب مشترک مشارکت نموده ………………… پس از برداشت سرمایه هر یک از شرکا نشان دهنده سود مشترک می باشد و سود مذکور به نسبت ……………… درصد سهم بانک و ………………… درصد سهم شریک بین شریک و بانک تقسیم خواهد شد و بانک وکیل بلاعزل شریک و وصی بعد از فوت اوست که حساب مشترک مشارکت را تصفیه کرده و پس از تعیین مبالغ مربوط به سهم سود طرفین، اصل سرمایه و سود متعلقه به شریک را به وی پرداخت نماید

ب- در صورت فسخ قرارداد با انقضا مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد:

اولا: در صورتیکه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در بند الف این ماده بین بانک و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد.

ثانيا: در صورتیکه تمام یا مقداری از کالا به فروش نرسیده باشد بانک حق دارد حصه شریک را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و با پرداخت وجه آن را تملک نماید و در صورت عدم تمایل بانک به تملک حصه مشاعی شریک حداکثر ظرف پانزده روز پس از فسخ يا أنقضا مدت به شریک اطلاع خواهد داد در این صورت شریک متعهد است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اعلام بانک کالای موجود را (اعم از حصه خود و بانک) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترک مشارکت واریز نماید. در صورت تخلف از این شرط کالای موجود تماما متعلق به بانک بوده و بانک متقابلا کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و اصل و سود خود را محاسبه نموده و مبلغ بدهی دین مسلم شریک است که بانک می تواند از محل وثایق قرارداد و یا هر گونه حساب های دیگر شریک استیفا و برداشت نماید.

تبصره- در اجرای مفاد این ماده بانک وکیل بالاعزل و وصی بعد از فوت شریک می باشد.

ماده۱۷ – در صورت تخلف شریک از هر یک از مفاد و شرایط قرارداد حاضر و یا عدم ایفا هر گونه تعهدات وی و نیز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانک حق دارد حساب مشترک مشارکت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترک تمام یا هر قسمت از سهم الشرکه خود، سود، خسارات و زیانهای حاصله و یا هر گونه مبالغ دیگری را که نفع بانک منظور گردیده و یا باید منظور گردد برداشت نماید و شریک حق هر گونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شریک بانک در اعمال اختیارات اخير الذكر وصی او می باشد.

ماده۱۸- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک هیچ گونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز«وكلا» عينا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت مدنی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۹ – شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت ملخی به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده ۲۰- دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول شریک خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد ( اعم از سهم الشرکه، سود متعلقه، زیان وارده و سایر هزینه ها) قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده ۱ ۲- چنانچه در اثر اقدامات شریک (اعم از اینکه مرتکب تعدی و تفریط شده یا نشده باشد) تمام یا قسمتی از مال الشرکه تلف و یا ناقص شود یا به هر دلیل خسارتی متوجه اصل سرمایه گردد شریک نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آن را به بانک پرداخت نماید تشخیص تخلف شریک در این مورد با بانک بوده و شریک به نحو غير قابل رجوع به بانک اختیار داد زیانهای موضوع این ماده را راسا از هر گونه اموال وی و یا وجوه موجود در حساب مشترک و سایر حسابهای وی برداشت نماید و حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا خسارات وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۲۲- در صورت فوت شریک بانک وصی او می باشد که کالای موضوع این قرارداد را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید.

ماده ۲۳- در صورتی که شریک از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه ها و صورت حسابهای شریک و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارایه نموده صوری و خلاف واقع بوده بانک عندالاقتضا قرارداد را فسخ و در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و شریک تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد والا بانک از طریق صدور اجرایی کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود. و شریک حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود.

– بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود

ماده۲۴- در صورتی که در نتیجه تخلفات شریک در اجرای هر یک از مفاد مندرجات این قرارداد(به تشخیص بانک) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر قراردادهایی که شریک با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت به استیفای مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح بداند اقدام نماید.

ماده ۲۵- شریک با شرط عدم حق عزل و عدم ضم أمين و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود که اولا پرداختهای وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بایت خسارات و حق الوكاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادهای بانک و سپس بانک اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانیا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عندالاقتضا نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده ۲۶- بانک و شریک قبول و موافقت دارند که قرارداد حاضر یکی از قراردادهای موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره ……………… مورخ ………………… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …………………. شهرستان ……………. می باشد و لذا در صورتی که شریک از

ماید، بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام به سایر طرف برای وصولماده ۲۷- کلیه وكالتهای تفویض شده شریک به بانک تا تصفیه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۲۸- در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف شریک وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود.

ماده ۲۹- شریک متعهد و ملتزم گردید موضوع مشارکت را به هزینه خود در قبال حوادث، زلزله، آتش سوزی، صاعقه، تخریب، سیل و سایر خطراتی که بانک تعیین می کند نزدیکی از شرکتهای بیمه مورد قبول باک بنام و به سود بانک و به رقم تعیین شده در بیمه نامه بیمه نماید، در غیر اینصورت بانک حق دارد موضوع مشارکت را وکالتا، از طرف شریک به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را به حساب شریک منظور نماید، وکالت اخير ضمن عقد خارج لازم از سوی شریک به بانک تفويض شده و تا انقضای قرارداد مشارکت مدنی و تسویه کامل بدهی و فک این سند به قوت خود باقی است

ماده ۳۰- حاضر شد / حاضر شدند، آقا / آقایان، خانم / خانمها

(مشخصات و آدرس کامل قید گردد) و بعد الحضور ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با شریک مشترکا، منفردا و متضامنا قبول و تعهد نمود/ نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفا هر یک از این تعهدات بانک حق و اختیار کامل خواهد داشت از هر طریقی نسبت به استيفا مطالبات خود از هر یک از امضا کنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۳۱- اقامتگاه شریک از نظر ابلاغ هر گونه نام و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از اینرو شریک قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد.

ماده ۳۲- این قرارداد به موجب توافق طرفین و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و درباره طرفین لازم الاجرا می باشد.

محل امضا نماینده مجاز بانک * محل امضا شریک

محل امضا کلیه ضامنين / متعهدین

قرارداد مزارعه

طرف اول قرارداد (مزارع) خانم/ آقای ………………. فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساکن: ……….. طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/ آقای …………. فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ………… متولد ……………… ساکن: ……………… مورد مزارعه: تمامت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت……………..هکتار دارای پلاک …………….. فرعی از ………………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک …………….. فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی زراعتی ……………….. بخش ………………… ثبتی …………… محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………………. مورخ …………….. صفحه ………………. جلد …………….. به شماره چاپی …………… صادره به نام و ملکی مزارع که عامل مورد مزارعه را رویت نموده و با وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه کرده و مورد مزارعه صرفا برای زراعت گندم و جو و پنبه بطور دیمی(نه آیی) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.

مدت قرارداد: برای کاشت و برداشت …………….. محصول از تاریخ زیر و حداکثر تا پایان ……………. ماه یکهزار و سیصد و ……………۱۳ شمسی

قدر السهم از زراعت: حصه مزارع از حاصل کاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف دیگر حصه عمل خواهد بود.

شروط:

١- تامین و تسلیم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تأمين عوامل زراعت مثل تراکتور، گاه آهن، دیسک، کمباین و کود با مزار می باشد که باید در آغاز کاشت و هنگام برداشت قبل از آنکه از مواعد شخم زنی و بذرپاشی و کود دهی و برداشت بگذرد تامین و در اختيار عامل قرار گیرد.

۲- کلیه هزینه های ناشی از استخدام کارگران جهت شخم زنی، آماده سازی، وجین، جمع آوری محصول، حمل محصول به انبار مزارع با عامل می باشد.

٣- اگر زمین مورد مزارعه به علت خشک سالی نیاز به حفر نهر یا چاه و یا باران مصنوعی داشته باشد به نحوی که بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود ولی با رفع آن می توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزینه خود می باشد.

۴- سم پاشی به منظور جلوگیری از آفات احتمالی ولو به صورت هوایی به عهده طرفین و هزینه های ناشی از مواظبت، نگهداری و غیره به عهده عامل می باشد.

۵- عامل متعهد است علاوه بر تسلیم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسبت هر هکتار از مورد مزارعه ………………….. کیلوگرم گندم یا جو و یا ……………… کیلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحویل دهد.

۶- عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکور مزارع باضائه حصه مندرج در شرط پنجم را حداکثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحويل و تسلیم نماید

۷- هزینه های حمل تا انبار مزارع در خصوص تحویل حصه های مذکور مزارع نیز با عامل می باشد و مقصود از انبار مزارع در این مزارعه انبار مزارع واقع در …………….. به نشانی ……………. است.

۸-چنانچه بنا به هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مزارعه حمل مزارعه را ترک کند و یا آنکه مزارع در تامین و تسلیم بذر و عوامل مندرج در شرط اول کوتاهی با امتناع ورزد عقد این مزارعه قابل فسخ خواهد بود.

۹- در صورتیکه در اثنای مزارعه و قبل از ظهور ثمره این مزارعه فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوطه را مزارع از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

۱۰- هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع از این جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.

۱۱- هر آینه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الأملاک خود که به حصه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد، مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.

۱۲- در پایان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.

۱۳- عامل حق دارد از محل حصه خود برای زراعت حداکثر با یکنفر شریک شود بدون آنکه این شریک حق تصرف يا قيض زمین مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مزارعه یا تسلیم زمین مورد مزارعه را به هیچ صولت ولو به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

۱۴- در پایان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحویل زمین مورد مزارعه به مزارع می باشد.

۱۵- در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفین حق دارند مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای ……….فرزند ………….. ساکن: …………. ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

سایر شروط: (در این قسمت اگر شروط دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد (مزارع) * محل امضای

طرف دوم قرارداد(عامل)

تاریخ: ………….

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408