وکیل مشروب یاسوج

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل مشروب در یاسوج میگوید

مستی از نگاه قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی در مورد مستی بحث کرده اما مستی در این قانون تعریف نشده و فقط خوردن مسکر جرم‌انگاری شده است.؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد اما مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد باز به مجازات حد اسلامی محکوم می‌شود.

بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده، خود ماده سکرآور است نه حالت بعد از آن؛ به همین منظور بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

در حقیقت، قانونگذار تلاش کرده است متن قانون به گونه‌ای انشا شود که تمامی مصادیق ممکن را در بر گیرد. در ماده ۲۶۶ نیز تاکید شده است که غیرمسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.

همچنین در تبصره این ماده آمده است که اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید:وکیل مشروب کرمانشاه

به درخواست شما مردم عزیز یاسوج نمونه آرای مشروب را تقدیم حضور میکنیم.

(م.ق.) نیز به عنوان گواه اظهار داشته : (س.ر.) با اسلحه به طرف (س.ر.) شلیک کرد. (م.ح.) نیز بیان کرده : من و (س.) ( مرحوم ) سر کوچه زیر پایه برق ایستاده بودیم که او صحبت از دعوا می کرد و می گفت می‌خواهند مرا بزنند چون قبلاً یکی از بچه ها را زده ام دست وی دچار نقص عضو شده یک مرتبه پراید ایستاد و س.فرار کرد سه نفر از ماشین پیاده شدند یکی از آنها با تفنگ زد و فرار کرد ضارب نصف صورت خود را بسته بود می‌گفتند شخصی به نام (س.) وی را زده است.

(م.) و (الف.) هم تصریح کرده (س.ر.) به طرف (س.ر.) شلیک کرد و ما ایشان را بیمارستان بردیم. متهم (الف.ر.) در مقام بیان آخرین دفاع اظهار داشته : اسلحه ای که با آن شلیک شده مربوط به من بوده که دارای جوان است مقدار کمی از قوطی مشروب خوردن فکر می‌کردم دلستر است بقیه را س.خورد من اصلاً مرحوم را نمی‌شناختم و مشکلی با وی نداشتم نمی‌دانم چه کسی تیر را داخل اسلحه گذاشت.

من و (الف.) از ماشین پیاده نشدیم و به عینه ندیدم (ر.) را چه کسی با اسلحه زد فقط صدای شلیک شنیدم بعد گفتم برای چه شلیک کردید. (الف.) گفت قربان دست کسی بروم که زد بعد هم صورت (س.ر.) را بوسید در آگاهی شنیدم که (س.ر.) به (الف.) گفت شما یک مرتبه قتل را گردن بگیرید تا فاصله بیفتد دوباره من گردن می گیرم ولی (الف.) قبول نکرد نمی دانستم آن ها با (س.) (مقتول) درگیر دارند.

اسلحه من جواز دارد همیشه آن را داخل ماشین می گذارم قصد درگیری و تیراندازی با آن را نداشتم. متهم (الف.الف.) نیز گفته : چون من از ماشین پیاده نشدم ندیدم چه کسی تیر زد ولی وقتی آمدند سوار شدند (س.) گفت من شلیک کردم (الف.م.) گفته بود می خواهم پیش یکی از دوستانم بروم.

من از موضوع درگیری اصلاً اطلاع نداشتم قبول دارم بعد از تیراندازی حدود ۱۰ دقیقه اسلحه و فشنگ ها را داخل صندوق عقب ماشین خودم در پارکینگ منزل نگهداری کردم بعد (الف.ر.) زنگ زد گفت احتمال دارد جلوی منزل ما درگیر شوند اسلحه را بیاور که من نیز بردم تحویل دادم. متهم (ب.الف.) نیز بیان کرده وقتی سرنبش رسیدیم

(س.ر.) به اتفاق یک نفر دیگر ایستاده بود که (الف.) به (الف.) (راننده ) گفت با ماشین بزن زیرشون بعد دست داخل فرمان کرد که ماشین چپ و راست شد و چند متر جلوتر ایستاد یک قمه داخل ماشین بود من برداشتم ولی با آن کسی را نزدم اسلحه دست (س.ر.)بود یک لوله و چند تا سنگ هم (الف.) برداشت که (س.ر.) قصد داشت فرار کند (س.ر.) به سمت ایشان شلیک کرد معاونت در قتل را قبول ندارم چون کسی را تحریک نکردم اطلاعی از درگیری آنها نداشتم.

(س.ر.) عموزاده و (الف.م.) پسرخاله ام می باشند چون آنها پیاده شدند من هم پیاده شدم. متهم (الف.م.)  هم گفته : بار اول که به ۱۰۸ دستگاه رفتیم (س.ر.) را ندیدم بار دوم ایشان را دیدم به راننده گفتم بزن کنار که بنده یک لوله آهنی و سنگ دستم بود پیاده شدم که به سوی او بروم (س.ر.) با اسلحه به سمت مرحوم شلیک کرد

(س.) و (الف.) مشروب خورده بودند میخواستم فقط از مرحوم یک زهر چشم کوچک بگیرم قصد دیگر نداشتم هرگز کسی را وادار به زدن او نکردم مرحوم بنده را سخت مجروح کرده بود که از ناحیه دست راست ناقص شده بودم فقط می‌خواستم او را کمی بترسانم. بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب گچساران در خصوص متهمین به شرحی که گذشت مبادرت به تنظیم کیفرخواست نموده که شعبه اول دادگاه کیفری استان کهکیلویه و بویر احمد عهده دار امر رسیدگی شده

و ابتدا پرونده جهت رفع نقص از این جهت که آیا فعل ارتکابی نسبت به نوع انسان کشنده محسوب می شود یا خیر و آیا با اسلحه مکشوفه ( از طریق انجام آزمایش ) شلیک شده یا خیر به دادسرا اعاده گردیده است. نظریه کارشناس اسلحه حکایت دارد یک عدد پوکه مکشوفه از اسلحه شکاری سوزنی موردنظر مکشوفه از (س.ر.) شلیک و خارج گردیده ( مثبت ) نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی به این شرح اعلام شده است

:(با توجه به بررسی مندرجات پرونده بیمارستانی و مشاهدات حین کالبدگشایی،علت فوت مطابق اعلام قبلی نارسایی حاد کلیه به دنبال پارگی عروق اصلی زانوی راست ناشی از اصابت گلوله ( ساچمه ) بوده لیکن اظهار نظر در مورد کشنده بودن فعل ارتکابی یک رویه قضایی است مع هذا از نظر پزشکی حفره خلف زانو، منطقه بر عروق و حساس می باشد. )

جلسه ۲۲/۴/۹۰ دادگاه استان با حضور نماینده دادستان و اولیای دم ( والدین مقتول ) و وکیل آنان و متهمین و وکلای مدافع آنان تشکیل یافته، اولیای دم تقاضای قصاص متهم (س.ر.) و مجازات سایر متهمان را داشته و وکیل مدافع اولیای دم نیز ادعای شرب خمر متهم به قصد فرار از مجازات دانسته و تقاضای تحقیق بیشتر در این زمینه نموده است  و متذکر شده که متهم (س.ر.) مباشر قتل بوده و هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را داشته است و سایر متهمین هم اعمالی انجام داده و امکاناتی را فراهم کرده‌اند

و از مصادیق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی می باشند. سپس اتهام وارده به متهم (س.ر.) تفهیم شده، اظهار داشته: اتهام را قبول دارم قصد کشتن و درگیری با مرحوم را نداشتم مرحوم را با اسلحه زدم تکیه به صندلی عقب زدم با صدای (الف.م.) و ترمز ماشین بیدار و بلافاصله از ماشین خارج و در یک لحظه چشمانم سیاهی میرفت دیدم (الف.) می خواهد سنگ به او پرتاب کند یک لحظه به طرف پاهای مرحوم شلیک کردم بعد سوار ماشین شدیم و پوکه را در جوی آب انداختم چون به درد نمی خورد درگیر اصلی به خاطر (الف.ر.) بود که ظاهراً چند نفر با برادرش (غ.) درگیر شده بودند

من قبل از قضیه مشروب مصرف کردم. (الف.) گفته بود با یک نفر درگیری دارم می خواهم گوشمالی بدهم وقتی مرحوم را دیدم می دانستم طرف درگیر می باشد یک تیر به سمت پایین تنه او شلیک کردم می دانستم که اگر به پای او بزنم نمی میرد می خواستم زخمی کنم چون از اول تصمیم کشتن نداشتم خواستم رضایت به رضایت شود.

از وی سوال شده چرا به سمت بالاتنه مرحوم شلیک نکردی؟ پاسخ داده می خواستم از حرکت بایستد پایین تنه نشانه گرفتم که زخمی شود و بیفتد خودم فشنگ اسلحه را گذاشتم موقع شلیک ایستاده بودم.

آقای (ح.پ) به وکالت از وی با تقدیم لایحه ای ضمن تشریح موضوع و اظهارات و دفاعیات متهم در طول مراحل تحقیق و دادرسی و اقرار وی به شرب خمر و قتل در حالت مستی و اینکه موکل در موقع تیراندازی به علت شرب خمر دچار مستی شده و فاقد اراده بوده و مسئولیتی متوجه او نمی باشد و در صورت تردید این فرض، چون تیر به پای مرحوم اصابت و از نوع ساچمه بوده و فعل مزبور ( تیراندازی به پا ) مطابق عرف و قانونا نوعاً و غالباً کشنده نمی‌باشد.

و با هیچ یک از شقوق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد، تقاضای صدور حکم شایسته نموده است. در جلسه متهم (س.ر.) در مقام بیان آخرین دفاع اظهار داشته :من قصد کشتن او را نداشتم می‌خواستم او را زخمی کنم یک دفعه از ماشین که پیاده شدم (الف.م.)

به سمت مرحوم اشاره کرد من هم تیر به پای او زدم. وکیل مدافع متهم نیز با توجه به فاصله ۶ – ۵ متری ضارب با مضروب و اینکه اگر قصد قتل داشت با نشانه گیری به سمتی که موجب قتل مرحوم باشد شلیک می‌نمود ولی پای مرحوم را نشانه گیری کرده و قصد قتل نداشته و تیراندازی به سمت پا چون از مواضع حساس نمی باشد قتل عمد تلقی نمی گردد

و نیروهای نظامی نیز هنگامی تیراندازی می توانند طوری از کمر به پایین تیراندازی نمایند و اگر ناخودآگاه به بالاتر از کمر اصابت کند می گویند چون قصد تیراندازی به سوی پا را داشته یا این که تیراندازی به سوی پا منجر به فوت شود قتل غیر عمد است ….

از متهم دفاع کرده اضافه شده در پزشکی قانونی در مورد حساس بودن پا دچار اشتباه فاحش شده و پا با کلیه اعضا و جوارح آن جزء موضع حساس بدن تلقی نمی شود در عین حال وکیل اولیای دم بر مبنای نظریه پزشکی قانونی که موضع اصابت را حساس اعلام کرده و در ماده ۲۰۶ ( بند ب ) قانون مجازات اسلامی عمل نوعاً کشنده ملاک برای قتل عمد قرار گرفته هرچند قصد قتل نداشته باشد، قتل را عمدی دانسته است.

متهم (الف.ر.) اظهار داشته : درگیری اولیه مربوط به برادرم بود و ۵ نفر بودیم قصد ما (غ.) بوده اسلحه روی صندلی عقب بود شرب خمر را قبول دارم.

(الف.) گفت برویم ۱۰۸ دستگاه اگر (س.) را دیدیم او را بزنیم آقای (پ.) وکیل متهم با اشاره به اینکه موکل متهمین دیگر را برای مورد دیگر جمع آوری کرده و هیچ ارتباطی به درگیری منجر به قتل نداشته و از قصد مباشر جرم اطلاع نداشته شرایط معاونت در قتل را منتفی دانسته و تقاضای صدور حکم برائت کرده است. (الف.ر.) در مقام آخرین دفاع نیز صرفاً شرب خمر را پذیرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408