وکیل لواط در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(لواط)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل لواط در شیراز

وکیل لواط در شیراز

بهترین وکیل لواط در شیراز 

لواط چیست؟

اولین قومی که به عمل همجنس گرایی روی آوردند و مورد غضب خداوند قرار گرفتند، قوم لوط نام دارد.

در سوره های مختلف قرآن کریم به سرنوشت این قوم اشاره شد است. کلمه ی لواط نیز از نام این قوم گرفته شده است.

لواط در لغت به معنای عمل شنیع مرد با مرد و آمیزش جنسی دو مرد با یکدیگر است.

ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف لواط بیان می نماید:

«لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در دُبُر (مقعد) انسان مذکر است.»

لواط از جمله گناهان کبیره است و به همین جهت هم برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است. در عمل لواط دو شخص به عنوان فاعل و مفعول دخالت دارند و قانون هر دو آنها را مستحق مجازات می داند.

وکیل لواط در شیراز

وکیل لواط در شیراز

حکم لواط چیست؟

مجازات جرم لواط برای فاعل و مفعول متفاوت است. بنابراین ما هم مجازات آنها را به تفکیک بررسی می کنیم.

مجازات لواط برای فاعل آن چیست؟

حد و مجازات لواط برای فاعل ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است. وقتی می گوییم حدی به این معناست که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شد است.

به این ترتیب امکان تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات دیگر وجود ندارد.

مجازات فاعل لواط در موارد زیر اعدام است:

 • در صورتی که عمل به عنف و با زور انجام شود.
 • در صورتی که مفعول اکراه شده و تمایلی به انجام لواط نداشته باشد.
 • اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد.
 • در صورتی که فاعل متاهل و دارای شرایط احصان باشد.

منظور از احصان این است که:

 1. مرد دارای همسر دائمی باشد؛
 2. همسر او بالغ باشد؛
 3. در حالی که خود بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با زن رابطه ی جنسی برقرار کرده باشد؛
 4. هر وقت بخواهد امکان برقراری رابطه ی جنسی با همسر را داشته باشد.
وکیل لواط در شیراز

وکیل لواط در شیراز

مجازات لواط برای مفعول چیست؟

حد و مجازات مفعول، چه متاهل باشد و چه مجرد، در هر صورت اعدام است.

در صورتی که عمل لواط به عنف انجام شود و مفعول بر اثر اکراه تن به رابطه داده باشد، مفعول مجازات نمی شود و مجازات فاعل در این شرایط اعدام است.

اثبات لواط چگونه است؟

اثبات جرم لواط از راه های زیر انجام می شود:

 • مرتکب چهار بار به انجام لواط اقرار کند. منظور از اقرار این است که شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود خبر دهد.
 • چهار مرد به وقوع لواط شهادت دهند.
 • علم قاضی. منظور از آن یقین حاصل از مستندات بیّن در موضوعی است که نزد قاضی مطرح می شود.
وکیل لواط در شیراز

وکیل لواط در شیراز

توبه ی لواط کننده تاثیری بر مجازاتش دارد؟

با توجه به ماده ی ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، توبه ی متهم از جمله موارد سقوط دعوای کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا می باشد.

البته صرف ادعای توبه کافی نیست و اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز شود. در خصوص جرم لواط هم توبه موجب سقوط دعوا می شود که آن را بررسی می کنیم.

اگر متهم به لواط قبل از اثبات جرم توبه کند و پشیمانی و اصلاح او برای قاضی ثابت گردد، مجازات او ساقط می شود. اگر جرم لواط کننده با اقرار او ثابت شده باشد و و بعد از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می تواند عفو او را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری تقاضا کند.

در صورتی که لواط به عنف و اکراه باشد یا با اغفال مفعول انجام شده باشد و مرتکب توبه کند، مجازات اعدام ساقط می شود اما فاعل به حبس یا شلاق تعزیری در جه شش یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

اگر ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده سقوط مجازات منتفی شده  و مجازات اجرا می شود.

حکم تجاوز جنسی به مردان چیست؟

اگر مردی به مرد دیگری تجاوز نماید و به عنف و اکراه با او لواط کند، مجازات فرد متجاوز اعدام است.

در مواردی که فرد با اغفال دیگری با او لواط می کند یا به پسر بچه ای تجاوز می نماید نیز مجازات او اعدام است.

مجازات همجنس گرایی مردان چیست؟

اگر دو مرد همجنس گرا باشند و با یکدیگر لواط نکنند اما رفتارهای دیگری مانند تقبیل و لمس کردن از روی شهوت انجام دهند، مجازات هر یک از آنها از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ خواهد بود.

حکم ازدواج فرد لواط کننده چیست؟

طبق ماده ی ۱۰۵۶ قانون مدنی، مادر، خواهر و دختر مفعول لواط، بر فاعل لواط حرام می ‌شوند و فاعل اجازه ازدواج با آنها را نخواهد داشت.

اما در صورتی که شک کند دخول انجام شده یا خیر، ازدواج در موارد گفته شده حرام نمی ‌شود.

در صورتی که شخصی با مادر، خواهر و یا دختر شخصی ازدواج کند و بعد از ازدواج لـواط انجام دهد، آنها بر وی حرام نخواهند شد.

تفخیذ  چیست؟ و چه مجازاتی دارد؟

تَفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر.

دخولی که کمتر از ختنه گاه نیز تفخیذ محسوب می شود.

در تفخیذ مجازات فاعل و مفعول ۱۰۰ ضربه شلاق است و تفاوتی میان متاهل و غیر متاهل وجود ندارد. همچنین به عنف بودن یا نبودن عمل هم ر مجازات تاثیر ندارد.

اگر فاعل تفخیذ غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام است.

پایان مقاله وکیل لواط در شیراز
به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد خدمات کارشناسی

این قرارداد در تاریخ…………………….. بین شرکت…………………….. که منبعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی آقای ……………………. از یک طرف و شرکت……………………. به شماره ثبت……………………. ثبت شده در…………………… که در این قرارداد کارشناس نامیده می شود با نمایندگی آقای……………………. و که طبق اساسنامه و آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره……………………. مورخ……………………. اختبار امضاء این قرارداد را دارند از طرف دیگر برای استفاده از خدمات کارشناسی طبق مقررات و شرایطی که ذیلا ذکر می شود منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات کارشناسی به شرح مندرج در پیوست ۱ این قرارداد.

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ………….. لغایت …………… به مدت …………… به شرح برنامه زمانبندی پیوست ۲ این قرارداد.

 

ماده ۳- حق الزحمه کارشناسی ): ساعتی با ماهیانه با روزی)

حق الزحمه کارشناسی برای انجام خدمات کارشناسی موضوع قرارداد به طور مقطوع مبلغ…………………… ریال بشرح مندرج در پیوست ۳ قرارداد می باشد.

تبصره ۱: مبلغ فوق الذکر شامل حق الزحمه کلیه خدمات موضوع قرارداد بوده و کارشناس حق ندارد بابت

انجام خدمات فوق با کارهائی که برای انجام این خدمات ضروری است ولیکن در شرح خدمات آن اشاره

نشده است، مطالبه وجه اضافی نماید.

ماده ۴- شرایط پرداخت:

۱ – ۴ – در صورت درخواست کارشناس، کارفرما …………………… درصد از حق الزحمه را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ ظرف مدت پانزده روز از تاریخ مبادله قرارداد به کارشناس پرداخت خواهد نمود. مبلغ پیش پرداخت متناسيا از صورت حسابهای کارشناس کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدریج و به میزان کشور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.

۲ – ۴ – حق الزحمه هر بخش از خدمات موضوع قرارداد در مقابل ارائه صوتحساب خدمات انجام شده (منضم گزارش مذکور در بند ۵-۱ قرارداد) که براساس قیمتهای مندرج در پیوست ۳ محاسبه گردیده و به تائید دستگاه نظارت رسیده است ظرف مدت …………. روز پس از تایید صورتحساب پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: مدت رسیدگی به صورتحسابهای مذکور در این ماده حداکثر …………………….. روز می باشد. در صورتی که صورتحسابهای مذکور به لحاظ نقص و یا اشکال عودت داده شود، مهلت فوق از زمان رفع نقص یا اشکال محاسبه خواهد شد.

ماده ۵- گزارشهای خدمات کارشناسی

کارشناس در طول اجرای خدمات کارشناسی، گزارشهای مشروحه ذیل را تهیه و تسليم کارفرما می نماید.

۵-۱-گزارش های انجام خدمات کارشناسی (عملکردی)

گزارشات عملکردی به گزارشهایی اطلاق می گردد که مرتبط با اقداماتی است که کارشناس در راستای خدمات کارشناسی موضوع قرارداد انجام م بدهد کارشناس م یبایست در پایان هر بخش از خدمات کارشناسی به شرح مذکور در پیوست شماره ۱ قرارداد، گزارش خدمات انجام یافته و نتایج حاصله را جهت بررسی در سه نسخه تهیه و تسليم کارفرما نماید و همچنین کارشناس در پایان اجرای خدمات موضوع قرارداد گزارش نهایی خدمات انجام یافته را در سه نسخه تهیه و تسلیم کارفرما خواهد نمود.

۲ – ۵ – گزارشهای پیشرفت کار

کارشناس موظف است گزارش پیشرفت خدمات کارشناسی را هر……………………….هفته / ماه در سه نسخه تهیه و به کارفرما تسلیم نماید در این گزارشها ، کارشناس میزان پیشرفت کار، تأخيرات و علل بروز آنها و راه حل های لازم برای رفع نواقص و مشکلات را توضیح و پیشنهاد می نماید.

ماده ۶- تصویب گزارشها:

۱ – ۶- کارفرما گزارشهای مذکور در ماده ۵ -۱- را پس از دریافت بررسی نموده و ظرف مدت……………….. کیا نظر خود را اعلام خواهد نمود. هرگاه گزارشهای عملکردی به نظر کارفرما دارای نواقص و معایبی باشد کارفرما مراتب را با ذکر موارد نقص و یا اشکال به کارشناس اعلام می نماید.

۲ – ۶- چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق گزارشهای عملکردی با شرایط مندرج در قرارداد، با ذکر موارد اعلام نماید، گزارشها و مدارک مربوط به آن تصویب شده تلقی خواهد شد و اساس مطالعات و اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت.

۳ – ۶- تصویب یا تائید گزارشهای تهیه شده توسط کارشناس، رافع مسئولیتهای وی در مورد صحت کارهای کارشناسی نبوده و در هر حال کارشناس مسئول جوابگویی نواقص و یا اشتباهاتی است که به علت نقص کار او بعدا مشاهده گردد.

ماده ۷- تضمين حسن انجام کار:

برای حصول اطمینان از حسن انجام کار کارشناس، ده درصد از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر وتوسط کارفرما نگهداری می شود و در صورت عدم انجام تعهدات کارشناس و یا فسخ قرارداد به علت قصور کارشناس در انجام تعهدات، وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

تبصره ۱: وجه تضمین فوق پس از تصویب آخرین گزارش نهائی آزاد خواهد شد.

 

ماده ۸- کارکنان کارشناس:

۱ – ۸ از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی به هزینه و برای کارشناس انجام می دهند، کارکنان کارشناس شناخته می شوند.

۲ – ۸ -کارشناس برای انجام خدمات موضوع قرارداد موظف به استفاده از کارکنان با صلاحیت که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، می باشد. کارشناس در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود و در صورتی که کارکنان مذکور موجب بروز خسارتی به کارفرما شوند کارشناس موظف به جبران خسارات کارفرما خواهد بود.

۳ – ۸ – هرگاه به تشخیص کارفرما یک عده از کارکنان کارشناس صلاحیت لازم را برای انجام کار مربوطه نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت بدون آنکه تعهدی برای کارفرما ایجاد کند، تعویض آنها را از کارشناس بخواهد و کارشناس موظف به اجرای آن خواهد بود.

ماده ۹- دقت و کوشش

خدماتی که توسط کارشناس به موجب مقررات و شرایط این قرارداد ایجاد می شود باید از هر حیث جامع و کامل باشد. کارشناس موظف است خدمات فوق را با اعمال بهترین روشها و اصول متداول و براساس استانداردهای تخصصی و حرف های و بکارگیری حداآثر مهارت و دقت و جدیت خویش انجام دهد. حدود خدمات کارشناسی به شرح پیوست شماره یک می باشد.

ماده ۱۰- تغییر مقادیر کار:

کارفرما می تواند تا مدت ………………. پس از مبادله قرارداد با اطلاع آتبی به کارشناس تا میزان ۲۵٪

مبلغ قرارداد به موضوع خدمات اضافه با کسر نماید بدون آنکه در واحد بها و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و کارشناس ملزم به قبول آن می باشد

در صورت عدم قبول افزایش به میزان فوق الذکر توسط کارشناس، کارفرما می تواند معادل ارزش مقادیر کار افزایش یافته را به عنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید. در مورد افزایش مقادیر حق الزحمه خدمات افزایش یافته هرگاه موضوع این خدمات در قرارداد معين نگردیده باشد، حق الزحمه مربوطه با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱-نمایندگان

۱ – ۱۱- کارشناس موظف است برای اجرای این قرارداد نماینده مسئول و مستقیم خود را تعیین و حداکثر ظرف مدت ……….. روز کتبا به کارفرما معرفی نماید. نماینده کارشناس بایستی در تمام اوقات کاری و سایر اوقاتی که کارفرما تعیین می کند در دسترس کارفرما باشد.

۲ – ۱۱- ایجاد هماهنگی و پیگیری کار و نظارت بر اجرای تعهداتی که کارشناس به موجب این قرارداد تقيل نموده است از طرف کارفرما به عهده………………….. که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود به نشانی………………….. می باشد. |

ماده ۱۲ – تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد:

کارفرما در موارد ذیل کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل کار کارشناس برای انجام تعهدات موضوع این قرارداد اتخاد خواهد کرد

الف – ترتيب ارتباط و تشریک مساعی با سایر مقامات و ادارات.

ب – کلیه اطلاعات و مدارک و طرح های موجود به تشخیص کارفرما که ارتباط به کار کارشناس پیدا می کند به درخواست از طرف کارفرما در اختیار کارشناس گذارده می شود.

 

ماده ۱۳ – سایر تعهدات کارشناس

۱ – ۱۳ – کارشناس و کارکنانش موظف به رعایت کلیه مقررات جاری و انضباطی کارفرما میباشند.

۲ – ۱۳-کارشناس و کارکنانش مکلفند در کليه ساعاتی که کارفرما طبق شرایط مندرج در قرارداد تعیین می نماید برای انجام خدمات موضوع قرارداد اقدام نماید.

۳ – ۱۳ -کارشناس مکلف است خدمات موضوع قرارداد را در محل…………………. اجرا نماید.

ماده ۱۴- قوانین کار، بیمه های تأمین اجتماعی، مالیات و عوارض:

۱ – ۱۴ – کارشناس تأیید می کند که از جميع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها در مورد این قرارداد و کارکنان خویش می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجرای قوانین مزبور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحسابهای کارشناس اقدام خواهد نمود.

۲ – ۱۴ – پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه های تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به این قرارداد که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است و یا در آینده برقرار خواهد شد به عهده کارشناس می باشد.

۳ – ۱۴ -در صورتی که مالیات و عوارض و بیمه های اجتماعی متعلق به این قرارداد بعد از تاریخ امضای قرارداد تغییر کند. در صورت احراز توسط کارفرما معادل مبلغ افزایش یا کاهش یافته به مبلغ قرارداد افزوده و یا از آن کسر خواهد شد.

۴ – ۱۴ مبالغی از این مالیات ها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول گردد از پرداختهای کارشناس کسر و بر حسب مورد نگهداری و یا به حساب نامبرده به مراجع ذیربط پرداخت و رسید آن برای کارشناس ارسال خواهد شد.

ماده ۱۵ – خاتمه قرارداد:

کارفرما حق دارد هر موقع که بخواهد به این قرارداد خاتمه دهد. چنانچه به دلایلی به جز آنچه در ماده ۱۶ قرارداد ذکر شده است، کارفرما تصمیم بگیرد به این قرارداد خاتمه بدهد این تصمیم باید لااقل ………….. روز قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به کارشناس ابلاغ شود.

کارفرما پس از تحویل گرفتن اسناد و مدارک مربوط به خدمات کارشناسی انجام شده حق الزحمه کارهای انجام شده را تا تاریخ خاتمه قرارداد محاسبه و پس از اعمال کسور قانونی و کسر مبالغی که قبلا از این بابت پرداخت شده است، در وجه کارشناس پرداخت می نماید.

تبصره ۱: کلیه هزینه های ناشی از موافقتنامه ها و تعهدات کارشناس در مقابل همکاران خود و یا موسسات دیگر که به علت خاتمه دادن به قرارداد کارشناس مکلف به پرداخت آن است در هنگام خاتمه دادن به این قرارداد، توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد. مشروط به اینکه این هزینه ها صرفا به منظور اجرای قرارداد ایجاد شده باشد و مورد تأیید کارفرما قرار گیرد و از این بابت به کارشناس پرداختی نشده باشد. ضمنا کارشناس محق به دریافت هیچ گونه وجه دیگری به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.

ماده ۱۶- فسخ قرارداد

در صورتی که بر کارفرما معلوم شود که کارشناس عوامل فنی و علمی و تشکیلاتی لازم برای انجام وظایف این قرارداد را به موقع خود فراهم ساخته و با دقت لازم و معمولی که از یک کارشناس انتظار می رود در انجام و خدمات خود اعمال نمی نماید و یا منافع کارفرما را ملحوظ ننموده و یا اینکه کارشناس بطور کلی مفاد تمام و یا قسمتی از این قرارداد را رعایت نمی کند کارفرما به کارشناس اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را برطرف سازد و کارشناس موظف است نواقص و معایب مذکور را ظرف مدتی که در هر صورت نباید از …………… روز تجاوز کند مرتفع سازد. در صورتی که در پایان مدت مذکور، کارشناس مطايق اخطار کارفرما عمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی از اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند و یا در صورتی که به علت اهمال کارشناس بنابه تشخیص کارفرما کارهای مربوط به قرارداد بیش از یک چهارم مدت انجام کار به تعویق بیفتد و همچنین در صورت ورشکستگی و یا انحلال شرکت کارشناس، کارفرما حق خواهد داشت، بدون احتیاج به انجام تشریفات قضائی یا اداری این قرارداد را با اخطار آتیی پانزده روزه فسخ نماید. در این صورت کارفرما نود درصد ارزش خدماتی آه کارشناس تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده را محاسبه و پس از کسر پرداختهائی که قبلا صورت گرفته و همچنین کسر خسارت وارده ناشی از فسخ این قرارداد، در وجه کارشناس پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه آسور ده درصد حسن انجام کار و هیچ گونه وجه دیگری به عنوان جبران هزینه هایی که نموده یا جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده ۱۷- جرایم تأخير:

هرگاه کارشناس در انجام خدمات کارشناسی موضوع قرارداد تاخیر نماید بابت هر روز تاخیر

مشمول جریمه ای معادل…………….. ریال که در انجام آنها تاخیر شده است خواهد شد.

در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از ۴/۱ زمان مقرر برای انجام آن دچار تاخیر شود کارفرما می تواند علاوه بر اخذ جرایم فوق الذکر، قرارداد را طبق ماده ۱۶ فسخ نماید، لیکن در صورت عدم استفاده از حق فسخ قرارداد، کارفرما برای تاخيرات بعدی کارشناس حق دریافت جریمه را نخواهد داشت.

ماده ۱۸- حوادث قهری (فورس ماژور) :

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به کارشناس بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهده کارشناس خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، کارشناس مکلف است مراتب را بلافاصله با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع کارفرما رسانده و درخواست تمديد مواعد قراردادی را نماید. در این صورت کارفرما پس از بررسی و در صورت تائید موضوع، بر حسب مورد مهلتی که به هر حال از سه برابر مواعد قراردادی بیشتر نخواهد بود تعیین و به کارشناس ابلاغ خواهد نمود.

هرگاه انجام خدمات مزبور به لحاظ تداوم شرایط فورس ماژور ظرف مهلت اخیر نیز ممکن نگردد کارفرما آن بخش از خدماتی را که به لحاظ حوادث فوق انجام آن منتفی شده است، از قرارداد حذف نموده و در صورتی که کل خدمات موضوع قرارداد مشمول حوادث غیر مترقبه باشد، ختم قرارداد را به کارشناس اعلام خواهد نمود.

در این صورت پس از اعلام رسمی حذف قسمتی از قرارداد یا ختم قرارداد، کارشناس میبایست صورتحسایی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم نماید و کارفرما ظرف مدت سی روز تقویمی پس از دریافت صورتحساب فوق آن را رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به کارشناس تعلق می گیرد مطابق شرایط قرارداد به او پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه هیچ گونه خسارتی را نخواهد داشت.

ماده ۱۹ – مالكيت اسناد:

کلیه مطالعات و گزارشها و سایر مدارکی که توسط کارشناس به موجب این قرارداد تهیه می شوند تماما با کلیه حقوق مربوط به آنها به کارفرما تعلق دارد و کارشناس حق استفاده شخصی با طرح آن در مجامع یا تسلیم و با واگذاری معوض و یا غير معوض جزء و یا کل آنها را به غیر ندارد.

ماده ۲۰- ممنوعیت قانونی

کارشناس رسما اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد. کارشناس تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص و یا افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و با آنان را به شرکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق قانون مزبور با کارشناس رفتار نماید.

و قرارداد را طبق ماده ۱۶ فسخ نماید.

ماده۲۱- واگذاری

۱ – ۲۱- کارشناس حق ندارد بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگری واگذار نماید و یا انتقال دهد.

۲ – ۲۲-کارفرما می تواند تمام و یا قسمتی از حقوق و اختیارات خود را به اشخاص

حقیقی یا حقوقی دیگر تفویض نماید و در این صورت انجام تعهدات کارفرما و نظارت بر قرارداد به عهده آنان خواهد بود.

ماده ۲۲- حل اختلاف:

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر این قرارداد یا به تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین بروز کند و نتوان آن را از طریق مذاکره و یا مکاتبه به طور دوستانه حل و فصل نمود از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی حل و فصل خواهد

گردید.

کارشناس ملزم است که تا حل اختلافات، تعهداتی را که به موجب این قرارداد به عهده دارد، اجرا نماید و در غیراینصورت کارفرما طبق قرارداد و پیوستهای آن نسبت به کارشناس عمل خواهد آرد. بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را به تشخیص خود براساس قرارداد و پیوست های آن نسبت به کارشناس انجام خواهد داد.

ماده ۲۳- نشانی طرفين:

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است:

کارفرما:

کارشناس:

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد، باید موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی مشروح در بالا با پست سفارشی و یا با اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۴- ضمائم قرارداد

ضمائم این قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می باشند عبارت است از:

١- حدود خدمات کارشناسی

۲-شرح برنامه زمان بندی

۳- جدول آنالیز قیمتها

۴- فرم منع مداخله در معاملات دولتی

این قرارداد شامل ۲۴ ماده و چهار تیصره و در پنج نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کليه نسخ آن اعتبار واحد را دارد.

کارفرما * کارشناس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408