وکیل قرارداد در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

 

وکیل قرارداد در شیراز

وکیل قرارداد در شیراز

بهترین وکیل قرارداد در شیراز 

قرارداد چیست (ماده ۱۸۳ قانون مدنی)

ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرارداد (عقد) را تعریف کرده است:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»

البته این تعریف از نظر حقوق‌دانان ناقص است و قراردادهای معاملات را شامل نمی‌شود. اما همین تعریف کوتاه برای آمادگی ذهنی شما کافی است و بیشتر از این وارد مباحث حقوقی و دانشگاهی نمی‌شویم.

انعقاد قرارداد یعنی چه

«انعقاد قرارداد» به معنای امضای قرارداد است. بنابراین وقتی این عبارت را در قرارداد اضافه می‌کنیم منظور ما «امضای قرارداد» است. مثلاً به عبارت زیر توجه کنید. این عبارت از بخش مبلغ یک نمونه قرارداد انجام خدمت، آورده شده است:

مبلغ قرارداد پانصد میلیون ریال معادل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌‌باشد و به صورت زیر پرداخت خواهد شد: الف) معادل ۲۰ درصد از مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت است.

در مثال بالا، طرف‌های قرارداد توافق کرده‌اند که ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد همزمان با امضای قرارداد به عنوان پیش پرداخت، گرفته شود.

شماره قرارداد چیست

هر قراردادی از چند شماره تشکیل شده است. این شماره‌ها در جاهای مختلف قرارداد به کار می‌رود.

بیشترین استفاده از شماره قرارداد در موارد زیر است:

 1. وقتی می‌خواهیم ماده‌های قرارداد را از هم جدا کنیم از شماره قرارداد استفاده می‌شود.
 2. وقتی می‌خواهیم شماره تلفن طرف‌های قرارداد را بنویسیم.
 3. وقتی می‌خواهیم مبلغ قرارداد را در قسمت مربوط به آن بنویسیم.
 4. زمانی که قرارداد دارای ماده‌ای برای خسارت و جریمه است و می‌خواهیم مبلغ جریمه تخلف را بنویسیم.
 5. در قسمت تاریخ قرارداد نیز از شماره قرارداد استفاده می‌شود.

توجه کنید که در مورد مبلغ قرارداد و مبلغ جریمه قراردادی، در کنار عدد از حروف نیز استفاده شود. برای مثال به عبارت زیر که بخشی از یک نمونه قرارداد پیمانکاری است توجه کنید:

مبلغ كل قطعي/ تقريبي موضوع قرارداد به حروف پانصد میلیون ریال و به عدد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال است.

درواقع، استفاده از حروف در کنار عدد، هرگونه سو‌ استفاده‌ای را در این مورد غیر ممکن می‌کند.

در مورد مبلغ قرارداد در ادامه این نوشته نیز نکاتی دیگری خواهیم گفت.

وکیل قرارداد در شیراز

وکیل قرارداد در شیراز

مفاد قرارداد چیست

مفاد در لغت نامه دهخدا به معنای مفهوم، مضمون، مدلول، مستفاد، فحوی، مقصود، منظور و مراد آمده است.

به زبان ساده، مفاد قرارداد به معنای تمامی کلمات، عبارات و جملاتی است که در متن قرارداد نوشته شده است. بنابراین وقتی در متن قرارداد از عبارت «مفاد قرارداد» استفاده می‌کنیم منظور، محتوای قرارداد است.

به این مثال که توجه کنید:

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده است و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال شود.

مشاهده می‌کنید که در مورد اخطار‌های احتمالی که در آینده از طرف هریک از طرفین به طرف دیگر داده می‌شود، بند بالا، نشانی نوشته شده در بخش مشخصات طرف‌های قرارداد را به عنوان نشانی اصلی آن‌ها معرفی کرده است.

وکیل قرارداد در شیراز

وکیل قرارداد در شیراز

زبان تخصصی قرارداد چیست

یکی از مواردی که مطالعه متن قرارداد‌ها را دشوار می‌کند زبان تخصصی قرارداد است. وکلا و کارشناسان حقوقی، به دلیل تسلطی که به واژگان حقوقی و آثار استفاده از آن‌ها دارند، نمونه متن قرارداد را با احتیاط لازم و با توجه به بار معنای واژه‌ها تنظیم می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که مطالعه متن قرارداد برای اشخاصی که تحصیلات حقوقی ندارند دشوار باشد و زبان تخصصی درک نشود.

ما همیشه پیشنهاد کرده ایم و سفارش می‌کنیم که نوشتن قرارداد با زبان ساده نیز ممکن است و این موضوع به نفع طرف‌های قرارداد نیز است.

از شما نیز می‌خواهیم قرارداد خود را با زبان ساده تنظیم کنید. البته این به معنای بی توجهی به سایر اصول تنظیم نمونه متن قرارداد نیست و باید تمامی شرایط قانونی به‌ویژه ارکان قرارداد را رعایت کنید.

وکیل قرارداد در شیراز

وکیل قرارداد در شیراز

ارکان قرارداد چیست

ارکان قرارداد، ستون‌های اصلی آن است و باید در هرقراردادی وجود داشته باشد. در اینجا این ارکان را نام می‌بریم اما توضیحات آن‌ها را کمی جلو‌تر ارائه خواهیم کرد.

 1. مشخصات طرف‌های قرارداد
 2. موضوع قرارداد
 3. مدت
 4. مبلغ
 5. رضایت طرف‌های قرارداد
 6. امضای قرارداد
 7. مجنون و صغیر (کودک) نبودن طرف‌های قرارداد

توجه داشته باشید که ارکان قرارداد در بعضی از قراردادها بیشتر موارد بالا است. برای مثال، در وقف، هبه (هدیه) و فروش طلا، باید موضوع قرارداد نیز به طرف مقابل تسلیم شود تا توافق کامل شود.

پایان مقاله وکیل قرارداد در شیراز
به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ……………………. فی مابین………………به نمایندگی…………………. به موجب معرفی نامه حکم کارگزینی شماره…………………..مورخ…………………. به عنوان متعهد له از یک طرف و آقای / شرکت …………………. شماره شناسنامه / ثبت………………. صادره از / ثبت شده در ……………………به نمایندگی……………….. که طبق آگهی شماره……………………. روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود. طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

عبارت است از تهیه و اعزام………………. دستگاه اتومبیل / شماره شهربانی……………. با راننده ذی صلاح / بدون راننده……………. جهت انجام وظیفه تحت نظر و امر ……………..

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت كل قرارداد……………….روز ماه از تاریخ………………. الی تاریخ………………… و طبق برنامه زمان بندی ذیل انجام خواهد شد:

ماده ۳-امور مالی و مبلغ قرارداد

الف: مبلغ كل: مبلغ کل قطعی / تقریبی…………….. موضوع قرارداد به حروف………………به عدد……………….ریال و به شرح ذیل می باشد

١- نوع وسیله نقليه: ………………… از قرار هر روز / ساعت کاری…………………. ریال

۲- راننده پایه ۱ از قرار هر روز ساعت کاری……………… ریال

٣- راننده پایه ۲ از قرار هر روز ساعت کاری……………………. ریال

ب: پیش پرداخت: متعهد له قبول کرد مبلغ ………………… ریال به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در اختیار متعهد قرار دهد.

ج: نحوه پرداخت: اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظیم صورت جلسه لازم پس از کسر……………..درصد بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد) و هرگونه کسور قانونی ظرف مدت…………………… روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود.

ماده ۴- تضمين حسن انجام کار

متعهد مبلغ………………. ریال معادل ………….. در صد بهای قرارداد به صورت تضمین نامه بانکی / سفته……………. به عنوان تضمين حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد و در صورت انجام تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا …………… روز پس از پایان قرارداد توسط متعهد، تضمین کذکور مسترد خواهد شد.

ماده ۵- کسور قانونی

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد.

ماده ۶- مواد اولیه

الف: نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به طور همکاری / الزامی از طریق …………. در اختیار متعهد قرار می گیرد، به شرح زیر می باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذکور را در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را به متعهد له مسترد نماید و چنانچه بایت آن وجهی پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وی مسترد می نماید.

ماده ۷- تاخيرات

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده ۲ همین قرارداد انجام دهد و در صورت تاخير متعهد له بابت هر روز ساعت / تاخیر معادل ……….. ریال از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و سایر اموال متعهد راسا وصول خواهد نمود. چنانچه مدت تاخير از……………………..روز، ساعت تجاوز نماید، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید. در این صورت اگر متعهد له متحمل خسارتی بشود، خسارت مزبور را به تشخیص خود از محل تضمين حسن انجام کار و سایر مطالبات و اموال متعهد راسا وصول خواهد نمود.

ماده ۸- انتقال به غیر و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون موافقت کتبی متعهد له به غیر نداشته و نیز بدون مجوز کتبی حق ندارد هیچ یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نماید.

ماده ۹- تغییرات میزان کار

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود………… % موضوع معامله را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت به همان میزان مدت قرارداد نیز تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل ………………….. روز مانده به پایان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد.

ماده ۱۰- فورس ماژور (قوه قاهره (

در صورت بروز هر گونه حادثه که خارج از حیطه اقتدار متعهد برای انجام تعهد باشد، متعهد باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به متعهد له ارائه نماید تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفین در خصوص مورد، اتخاذ تصمیم شود.

ماده ۱۱- تائيدات و تعهدات طرفين

۱ – ۱۱- متعهد اعلام نمود که دارای گواهینامه معتبر رانندگی پایه ………….. می باشد و نیز از صحت جسمی، روانی لازم برای رانندگی برخوردار می باشد.

۲ – ۱۱- متعهد اعلام نمود که وسیله نقلیه مورد استفاده را همیشه به موقع بررسی و در صورت بروز عیب ونقص تعمیر خواهد نمود و در هر حال خرابی وسیله نقلیه فورس ماژور محسوب نمی شود.

۳ -۱۱ – متعهد اعلام نمود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب۱۰  / ۲۲ / ۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد نمود تا پایان انجام قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که خلاف آن محرز گردد، متعهد له حق دارد برابر ماده ۱۲ عمل نماید.

۴ – ۱۱- مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث در حین انجام موضوع قرارداد همگی بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتی و یا غیر دولتی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و خسارت ناشی از تصادفات اعم از آنکه متعهد مقصر باشد یا نباشد، در مورد خود وسیله نقلیه اش و نیز سر نشین ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگی بر عهده متعهد است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

۵ – ۱۱- چنانچه متعهد در حین انجام موضوع قرارداد مرتکب تخلف قانونی گردد، شخصا مسئول است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی از این حیث بر عهده ندارد.

۶ – ۱۱- متعهد موظف است وسیله نقلیه اش را بیمه دیه و حوادث و سر نشین بنماید.

ماده ۱۲ – فسخ قرارداد

عدم اجرای هر یک از موارد این قرارداد تخلف محسوب شده در این صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده ۳ عمل نماید.

تبصرہ: در هر حال متعهد له می تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با………………… روز اعلام قبلی با صلاحدید خود قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و در این صورت متعهد حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و امور مالی قرارداد بر اساس ماده ۳ قرارداد صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳- حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد با تعبیر و با تفسیر آن، موضوع به…………………. ارجاع می شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء می باشد. ضمنا متعهد موظف است تا رفع اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده ۱۲ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۴ – سایر شروط :

ماده ۱۵ – اقامتگاه

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له:

تبصره (۱): طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتبا به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت کلیه مراسلات، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سایق نافذ معتبر خواهد بود.

تبصره (۲): این قرارداد در………………. ماده و……………… تبصره و یا حذف مواد………………… در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گردید.

امضاء نماینده متعهد * امضاء نماینده متعهد له

قرارداد اجاره به شرط تملیک

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱ – ۱- موجر / موجرین …………….. اصالتا / وكالتأ / قيمومتأ / ولایتأ / وصایتأ / فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. صادره …………….. کدملی ………………. متولد …………….. ساكن …………….. تلفن …………….

۲ – ۱ – مستأجر / مستأجرين ……………….. اصالتأ / وكالتأ / قيمومتأ / ولایتأ / وصایتأ / فرزند ………………….. به شماره شناسنامه ………………….. صادره …………………… کدملی ………………….. متولد ……………………. ساكن …………………… تلفن……………………

ماده ۲: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک

تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستأجر به موجر طبق شرایط این قرارداد …………….. دانگ / دستگاه / یک باب …………….. به مساحت …………….. متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ……………… فرعی از ………………. اصلی ……………….. واقع در بخش ……………. حوزه ثبتی ……………….. دارای سند مالکیت به شماره ……………. صفحة ………………… دفتر …………….. صادره بنام ………………… با حق استفاده آب / برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غير روشن / کولر / پارکینگ ………………… فرعی به متراژ……………. متر مربع / انباری فرعی ………….. به متراژ …………. متر مربع / تلفن دایر به شماره ………………….. / غير دایر و سایر لوازم و مصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستأجر / مستأجرين رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده ۳: مدت اجاره

مدت اجاره …………….. ماه امسال شمسی از تاریخ …………………….لغایت………………. می باشد .

ماده ۴: اجاره بهاء

کل مبلغ اجاره بها مبلغ …………… ریال معادل ……………… تومان می باشد که مبلغ …………… ریال به عنوان پیش پرداخت، نقدأ / طی چک شماره …………… بانک …………….. شعبه ……………… تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد ………………. توسط مستأجر به موجر پرداخت می گردد .

ماده ۵: شروط و آثار قرارداد

۱ – ۵- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها، عين مستأجره به مالکیت مستأجر در آید.

۲ – ۵- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند ۱ ماده ۵ قرارداد در تاریخ

در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… واقع در …………….. حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی بنام مستأجر اقدام نمایند .

۳ – ۵- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

۴ – ۵- را یکجا پرادخت کند، عین مستأجره از همان تاریخ به مالکیت مستأجر در آمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت ………………….. از تاریخ پرداخت، نسبت به اجرای مفاد بند ۲ ماده ۵

اقدام نمایند. در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها، مستأجر می تواند با پرداخت اجاره بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید .

۵ – ۵- اگر مستأجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بیش از ……………… ماه تخلف نماید، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند. در اینصورت بخشی از اجاره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان ……………….. ریال بعنوان اجاره بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی را به ضمیمه پیش پرداخت به مستأجر مسترد خواهد شد. در صورتیکه از ابتدای قرارداد اجاره بهای اقساطی بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد، موجر می تواند با کسر اجاره بها از محل پیش پرداخت مابقی را به مستأجر مسترد نماید .

۶ – ۵- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند ۲ ماده ۵ متخلف ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر معادل ………….. ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مانع از الزام اجرای تعهد اصلی نخواهد بود. خسارت مذکور در این بند نسبت به تخلف مندرج در بند ۴ ماده ۵ نیز قابل اجرا خواهد بود .

۷ – ۵ – موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تاثیری در اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستأجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفیت موجر و منتقل اليه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا کند. در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده است را پرداخت کرده و معادل مبلغ …………………… ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.

۸ – ۵- مستأجر نمی تواند / می تواند در طول مدت اجاره نسبت به اجرای تعهدات وحقوق مندرج در این قرارداد شخص دیگری را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جایگزین خود کند. در صورتیکه طبق توافق مستأجر حق واگذاری مورد معامله را به دیگری داشته باشد انتقال گیرنده از حيث اجرای تعهدات و پرداخت اقساط و سایر آثار قرارداد مثل مستأجر سایق خواهد بود .

۵ – ۹ – مستاجر متعهد به حفظ و نگهداری عین مستاجره می باشد و در صورت تعدی و تفریط در نگهداری عین مستأجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

۱۰ – ۵ – تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهويه شوفاژ / کولر / آسانسور / شبکه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است که میزان آن را عرف تعیین می کند.

ماده ۶: كليه خيارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر میزان با اقرار طرفين مبنی بر علم و اطلاع کامل از عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس که بطور واضح و آشکار علت غین باشد مستشی است.

ماده ۷: با استناد به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر، این قرارداد را گواهی و امضاء می نمایند .

ماده ۸: حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …………….. به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ ………….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت.

ماده ۹: این قرارداد در تاریخ …………. ساعت ……………… در دفتر مشاور املاک شماره ………….. به نشانی …………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید. مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک، نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند. هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است و در صورت تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۱۰: موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود.

نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408