وکیل قاچاق کالا در بوشهر

وکیل قاچاق کالا در بوشهر

وکیل قاچاق کالا در بوشهر

بهترین وکیل قاچاق کالا در بوشهر

قاچاق کالا از جمله اعمالی است که به صورت داخلی در دو نقطه از  داخل کشور و یا خارجی و بین مرزی انجام می شود که در هر دو صورت جرم محسوب شده و مطابق با قانون جرم قاچاق کالا با فردی که حمل کننده کالای قاچاق باشد برخورد جدی خواهد شد. البته در اجرای قانون جرم قاچاق کالا می بایست نوع کالا از لحاظ کالای ممنوع، کالای مجاز و کالای مجاز مشروط تعیین گردد. در این مقاله موسسه حقوقی صاحب اندیشه همراه ما باشید.

قاچاق کالا در بوشهر

در کتاب قانون اسلامی تعاریفی که برای قاچاق نوشته شده است اینگونه می باشد که قاچاق به عملی گفته می شود که کالایی ممنوع مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی و کالاهایی مجاز مشروط مانند کالاهایی که  حمل و نقل آنها نیازمند کسب مجوز از مراتب ذیربط است اگر  در دو نقطه از داخل کشور جا به جا شود قاچاق داخلی و اگر در نقطه ای از داخل کشور و نقطه ای در خارج کشور جا به جا شود قاچاق خارجی گفته می شود. که البته طبق قانونی که در ماده ۳۷۷ کتاب قانون  تجارت بیان شده است حمل کننده کالا کسی است که در ازای دستمزدی کالا را جا به جا نماید. پس قانون فرد حمل کننده کالای قاچاق را قاچاقچی دانسته و در اثر شناخت و دستگیری جرم قاچاق کالا را برای وی اعمال خواهد نمود.

تعریف کالاهای قاچاق در بوشهر

هر عملی که سبب شده تا تشریفات قانونی در رابطه با ورود و یا خروج کالا و یا ارز نقض گردد، قاچاق به حساب آمده و دولت برای کشف آن ضمن ورود به کشور و یا پیدا کردن چنین کالاهایی در هر نقطه از داخل کشور جرم قاچاق کالا را اعمال خواهد نمود. پس بنابراین اگر هر کالایی که به تشریفات قانونی یعنی اخذ مجوزهای قانونی نیازمند باشد اگر مورد خرید و فروش در هر نقطه ای از داخل کشور قرار گیرد جرم تلقی شده و حمل کننده آن و البته صادر کننده و یا وارد کننده مستلزم پرداخت و مجازات جرم قاچاق کالا می شوند.

به بیان کلی سه نوع کالا مورد معامله قرار می گیرد، کالای ممنوع، کالای مجاز و کالای مجاز مشروط

  • کالای ممنوع: کالایی هستند که حمل و نقل آنها در هر شرایطی ممنوع می باشد مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی
  • کالای مجاز: کالاهایی هستند که ورود و یا خروج آن از کشور به تشریفات قانونی یعنی اخذ مراحل قانونی بانکی و گمرکی نیاز نداشته و حمل و نقل آن بلامانع می باشد.
  • کالای مجاز مشروط: کالاهایی هستند که ورود و یا خروج آنها علاوه بر اخذ مجوزهای گمرکی نیازمند یک سری مجوزها از مراجع ذیربط می باشد و طبق قانون دولت اجازه جابجایی دارند. در واقع می بایست مالیات کالا در کشور مبداء و یا کشور مقصد پرداخت شود تا کالا از گمرک ترخیص گردد.
وکیل قاچاق کالا در بوشهر

وکیل قاچاق کالا در بوشهر

جلوگیری از قاچاق کالا در بوشهر

به منظور شناسایی کالاهای قاچاق و پیشگیری از ورود کالاهای خارجی به داخل کشور گمرک های ترخیص که در بین مرزی در حال فعالیت می باشند برای ورود و یا خروج کالا فرد را ملزم دانسته تا شناسه کالا که مشخصات کامل کالا می باشد و شناسه رهگیری را به ماموران گمرک ارائه دهند. لذا برخی از کالاهای خارجی زمانی قاچاق محسوب نمی شوند که در بازارهای داخلی کشور دارای شناسه رهگیری و شناسه کالا باشند. در غیر این صورت دولت این اجازه را داشته تا کالا را ضبط کرده و طبق جرم قاچاق کالا فرد را مجازات نماید. بهترین راه جلوگیری از قاچاق کالا سامانه هایی هوشمند هستند که بر مبادله کالا، حمل، نگهداری، صادرات و واردات کالا نظارت دارند.

جرم قاچاق کالا در بوشهر

قاچاق کالا در موارد متعددی صورت می گیرد. که قانون طبق ماده ذکر شده در بند ۱۸ و ۲۲ کتاب اسلامی  برای هر یک از کالاهای قاچاق مجازاتی را تعیین کرده است. لذا اگر شخصی یکی از نمونه کالاهای قاچاق و ارز  را نگهداری و یا حمل کند مجرم است و قانون شخص را ملزم به پرداخت مجازات جرم قاچاق کالا می داند.

در شرایطی هم علاوه بر پرداخت جزای نقدی به مدت مشخص شده ای علاوه بر جرائم نقدی، حبس را به دنبال خواهند داشت. البته دولت در رابطه با جرم قاچاق کالا تعیین کرده است که اگر خود کالا موجود نبود و ضبط نگردد فرد مجرم می بایست معادل با ارزش کالا مبلغی را به دستگاه های اجرایی پرداخت نماید مگر اینکه مجرم اراده نگهداری و حفظ کالای قاچاق را نداشته باشد.

از این رو اگر اجرای جرم قاچاق کالا در مورد کالاهای ممنوع باشد مبالغی که از فروش کالای ممنوع کسب شده است و همچنین ابزاری که برای ساخت و عرضه کالای ممنوع به کار گرفته شده تماما به دستور مقام های صلاحیت دار توقیف و  ضبط می گردد.

مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالا در بوشهر

زمانی رسیدگی به جرم قاچاق کالا اتفاق می افتد که کالای قاچاق به صورت حرفه ای و سازمان یافته مورد حمل و نقل و یا واردات و صادرات قرار گیرد. لذا زمانی که مامورین قانون کالاهای قاچاق ممنوع و کالای مجاز مشروط را کشف می کنند تنها وظیفه دارند افرادی که حمل کننده و یا نگهدارنده کالای قاچاق هستند را شناسایی کرده و در حوزه محافظت خود قرار دهند و سپس دولت زیر نظر دادسرا و دادگاه انقلاب جرم قاچاق کالا را تعیین کرده و به ادارات اجرایی ابلاغ می کنند.

البته اداره ای با نام تعزیرات حکومتی این وظیفه و اجازه را دارد تا کالاهای قاچاق را در بازارهای داخلی شناسایی و جمع آوری نماید در واقع این سازمان بر تخلفات اقتصادی و صنفی رسیدگی دارد. از این رو نگهداری و یا حمل هر نوع کالای قاچاق به دلیل ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور جرم محسوب شده و مراجع قضایی طبق چند ماده قانونی مجازاتی را برای جرم قاچاق کالا در نظر گرفته اند.

وکیل قاچاق کالا در بوشهر

وکیل قاچاق کالا در بوشهر

 پایان مقاله وکیل قاچاق کالا در بوشهر

سوالات شما عزیزان از وکیل در بوشهر

 چنانچه شخصی از یک سند رسمی فتوکپی تهیه نموده و در فتوکپی شماره سند را تغییر داده و یا کلمه ای را حذف یا اضافه یا الحاق کند، و سپس از فتوکپی یاد شده، کپی تهیه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل کردن، تحویل مرجع ذی صلاح کند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فتوکپی آن را برابر با اصل کرده و تصدیق نماید، آیا اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است؟

پاسخ: بررسی و تبیین نظریه های ابرازی:

الف) نظر اکثریت: با عنایت به اینکه فتوکپی صرفأ تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصديق کننده ی فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز موثر در مقام نیست.

ب) نظریه اقلیت: با توجه به اینکه اقدامات و عمل ارتکابی متهم متقلبانه بوده و اقدام به سند سازی کرده، بنابراین اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است و نظریه شماره ۷ / ۶۵۹۸ مورخ سوم آذر ۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب است.

ج) نظریه نهایی: ماده ی ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر داشته است «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد» فتوکپی برابر اصل سند عادی که مورد استناد خواهان تقدیم کننده دادخواست است، برابر ماده ی اخير الذكر و نیز مستفاد از ماده ی ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار سند را تا اثبات خلاف صحت آن دارد . چنانچه اقدامات مزورانه ای استفاده کننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصادیق ماده ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بوده و جرایم ارتکابی مشمول مواد ۵۳۳، ۵۳۵ و ۵۴۰ قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است که با رعایت ماده ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی (سابق) در این خصوص باید تصمیم گیری و تعیین مجازات شود . با توجه به این تفاسیر، نظریه ی اقلیت مورد تایید است.

 در خصوص دست بردن در پلاک وسایل نقلیه توضیحی ارائه بفرمایید؟

پاسخ: هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه ی موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله ی نقلیه ی موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد، یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله ی نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه ی سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

وکیل قاچاق کالا در بوشهر

وکیل قاچاق کالا در بوشهر

طرح کیفر خواست شفاهی با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری چگونه است؟

پاسخ: یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ ماده ی ۸۶ طرح دعوای کیفری بدون کیفر خواست یا به عبارتی دیگر «کیفر خواست شفاهی» تاسیس جدیدی جهت کاهش اطاله ی دادرسی است.

کیفر خواست شفاهی، در موضوع جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قابل اعمال است. مقام قضایی در خواست کننده راسا دادستان یا به درخواست بازپرس می باشد شرط اعمال این نوآوری:

الف – شاکی و متهم حاضر باشند

ب – متهم حاضر و شاکی حضور نداشته باشد یا گذشت کرده باشد

ج – تحقیقات مقدماتی کامل باشد

د – موضوع از جرائم ماده ی (۳۰۲) قانون آدک نباشد، مانند سلب حیات، حبس ابد

و .. بعد از طرح شفاهی دعوا، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد در این تسریع رسیدگی، ارکان دادرسی عادلانه مانند حق تعیین وکیل و مهلت سه روزه جهت تدارک دفاع لحاظ شده است و تفهیم حق داشتن وکیل و مهلت دفاع و پاسخ متهم، باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.

اگر متهم درخواست وکیل و مهلت نداشته باشد، دعوا در همان جلسه رسیدگی و رای صادر می شود. اگر ضمن رسیدگی قاضی دادگاه تحقیقات بیشتر را لازم بداند ضمن اخذ تامین مناسب، آنها را  انجام یا تکمیل تحقیقات به دادستان یا ضابطان ارجاع می شود. شاکی می تواند دادخواست ضرر و زیان را حداکثر ظرف ۵ روز تقدیم نماید. دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به این دادخواست رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. طرح دعوای کیفری شفاهی بدون کیفر خواست، برای مقامات قضایی اختیاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408