وکیل قاچاق در بندرعباس

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل قاچاق در بندرعباس

وکیل قاچاق در بندرعباس

بهترین وکیل قاچاق در بندرعباس

اشراف کامل بر ضوابط و مقررات گمرکی و توضیح کامل محصولات مجاز، محصولات مجاز مشروط، محصولات یارانه ای و محصولات همراه مسافر، کمک بسیار مهمی به افراد می نماید که از کالا های قاچاق جداً دوری نمایند. وکیل امور قاچاق کالا در اصفهان این موارد را و عناصر مجرمانه ی جرم قاچاق کالا را منطبق بر قوانین تشریح می نماید.
موسسه حامد امیری وکیل امور قاچاق کالا در اصفهان ، تلاش می کند تا راهکار های قانونی را در حیطه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به شما عزیزان ارائه نماید.

بر اساس قانون قاچاق کالا و ارز ، کالا به پنج بخش زیر تقسیم می شوند :

۱- کالای ممنوع الورود: محصولاتی که ورود آن به کشور کاملا قدغن است مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی و…
۲- کالای ممنوع الصدور: محصولاتی هستند که صادر کردن آن کاملا قدغن است. مثل آثار و به جا مانده های تاریخی و…

۳-کالای یارانه ای: محصولاتی که قسمتی از مخارج ساخت ، صادرات، واردات و… آن را دولت می پردازد. مثل گندم و بعضی از احتیاجات نخستین و…

۴- محصولاتی که وارد و صادر کردن آن برای همه با اعمال مراحل گمرکی مانند پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و تشریفات اداری مجوز دارد.
۵- کالای مجاز مشروط: محصولاتی که همه امکان وارد و صادر کردن آن ها را دارند اما پیش از مراحل گمرکی به صادر شدن مجوز و رد کردن مراحل اداری در سازمان های مرتبط با کالا لازم است.

وکیل قاچاق در بندرعباس

وکیل قاچاق در بندرعباس

مجازات قاچاق کالا و ارز

وکیل قاچاق کالا در بندرعباس طبقه بندی ذکر شده در ضوابط مرتبط با قاچاق کالا و ارز را همراه با اثراتی برآورد می کند که با اهمیت ترین آن، معین کردن میزان جزا و صلاحیت مراجع رسیدگی است برای نمونه :

الف: معین کردن مجازات بر مبنای نوع کالا

۱- در صورتی که کالا دارای جواز باشد جزای معین شده برای آن جزای نقدی یک تا دو برابر معادل ارزش محصول می باشد.
۲- در صورتی که کالا مجاز مشروط باشد جزای آن توقیف کالا ، همراه با جزای نقدی یک تا سه برابر معادل ارزش محصول می باشد.
۳- در صورتی که کالا یارانه ای باشد جزای آن توقیف محصول ، همراه مجازات نقدی دو تا چهار برابر معادل ارزش محصول می باشد.
۴- در صورتی که محصول ممنوع باشد جزای آن توقیف کالا ، همراه با مجازات نقدی یک تا ده برابر معادل ارزش محصول و بعضی مواقع زندان هم می باشد.

وکیل قاچاق در بندرعباس

وکیل قاچاق در بندرعباس

ب: تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی بر مبنای نوع کالا

۱- رسیدگی به پرونده ی وارد و صادر کردن کالای مطلقا ممنوعه با دادسرا و دادگاه انقلاب است مثلا ورود مشروبات الکلی در دادسرا و دادگاه انقلاب بررسی می شود و…
۲- رسیدگی به پرونده ی وارد و صادر کردن سه نوع مجاز، مجاز مشروط، رایانه ای که بیشتر اوقات با دقت به اوضاع حاکم بر مورد امکان دارد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد. اما در این مورد استثنائاتی هم داریم مثلا :

– قاچاق حرفه ای: در صورتی که کالا مجاز، مشروط یا رایانه ای باشد و به شکل ماهرانه قاچاق صورت گیرد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
– قاچاق کالا سازمان یافته باشد: در صورتی که کالا مجاز، مشروط یا رایانه ای از طریق سه نفر یا بیشتر صورت گرفته باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
– قاچاق سزاوار حبس: در صورتی که برای هر کدام از گونه های مختلف جرم قاچاق کالا و ارز در قانون مجازات زندان معین شده باشد. سازمان تعزیرات حکومتی حق معین کردن زندان ندارد و بحث در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
– قاچاق مستحق برکناری از خدمات دولتی: مانند وقتی که انجام دهنده جرم دارای سمت دولتی باشد که در این حالت هم دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به بررسی پرونده می پردازند.
– قاچاقی که انجام دهنده آن افراد زیادی باشند و جرم یکی از آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد، بررسی جرم بقیه متهمان در ارتباط با پرونده هم به دنبال او در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار می گیرد.

وکیل قاچاق در بندرعباس

وکیل قاچاق در بندرعباس

صلاحیت وکیل امور قاچاق کالا در بندرعباس

با دقت به اینکه حیطه های وکالت در ایران به طور تخصصی جدا نشده اند ، وکیل پایه یک دادگستری با اهلیت و قابلیت عمومی ، می تواند وکالت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را قبول وکالت نماید.

موارد مهم درباره دفاع وکیل قاچاق کالا و ارز در پرونده‌های طرح شده :

– دقت به این مورد که پرونده در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای مخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یا سازمان تعزیرات حکومتی است، نخستین موردی است که الزامی است وکیل قاچاق کالا و ارز به آن دقت کند .

– جرم قاچاق کالا و ارز که توسط فرد خاطی رخ داده است جز مواردی است که مصادره وسیله نقلیه وملک محل محافظت از کالای قاچاق را در پی دارد یا نه؟
– آیا انجام دهنده جرم قاچاق کالا و ارز، بایسته های تخفیف در جزا و تعلیق اجرای مجازات و یا معافیت از جزا قاچاق کالا و ارز را دارد ؟ و آیا انجام دهنده قاچاق کالا و ارز، در گذشته هم در این خصوص پرونده ای دارد یا خیر؟
– آیا در پرونده قاچاق کالا و ارز از گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گرفته شده است یا نه؟ و آیا مبلغ اعلام شده کارشناسان گمرک و مراجع مربوطه ، بر اساس مورد با اصل ارزش همخوانی دارد یا نه؟
– بررسی کامل پرونده قاچاق کالا و ارز و نکته برداری از پرونده و تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده قاچاق کالا و ارز توسط وکیل امور قاچاق کالا در مواردی که از لحاظ قانونی امکان دفاع وجود داشته باشد و سوء نیت مجرمانه ای در کار نباشد ضروری است.
– ارزش ملک در موضوع مصادره مکان محافظت از کالای قاچاق از ۵ برابر ارزش کالای قاچاق بالاتر نبوده و هر وقت لازم باشد اعتراض به دیدگاه کارشناس در مورد معین ارزش ملک یا معین کردن مبلغ کالا و ارز قاچاق انجام شود.
– الزامی است وکیل امور قاچاق کالا بداند که جرم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته انجام شده است و یا جرم ساده محسوب می‌شود.

وکیل قاچاق در بندرعباس

وکیل قاچاق در بندرعباس

وکیل قاچاق در بندرعباس

وکیل قاچاق در بندرعباس

درخواستی کاربران عزیز(اظهارنامه)

در نوشتن اظهارنامه بایستی کمال دقت را داشته باشیم چون هر مطلبی که قید می کنیم، از آنجایی که در نهایت ذیل آن را امضا خواهیم کرد، تحت شرایطی اقرار محسوب می‌گردد و ممکن است در دعوی طرف مقابل از آن بر علیه خودمان استفاده کند. از طرف دیگر در برخی از موارد بایستی از ارسال اظهارنامه جلوگیری نماییم چون در نتیجه این کار طرف دعوا هوشیار می‌گردد و اقدام به انجام عملیاتی می‌کند که موجب از بین رفتن حقوق ادعایی خواهد شد. مثلا اگر بخواهیم اموال بدهکار را از جهت اینکه بدهی خود را پرداخت نمی‌نماید توقیف کنیم، با ارسال اظهارنامه،

بدهکار از احتمال توقیف اموال خود آگاه می‌شود و اقدام به فروش، انتقال و مخفی نمودن اموال خود می‌نماید. گاهی اوقات همراه با اظهارنامه می‌خواهیم سند یامال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم نماییم که در این صورت آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی که اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم می نمایم تحویل می‌دهیم تا تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد که در این صورت اگر امکان تحویل آن همراه با اظهارنامه به طرف مقابل باشد، به ضمیمه اظهارنامه تحویل وی داده می‌شود در غیر این صورت به طرف مقابل ابلاغ می‌گردد که برای تحویل گرفتن آن به مرجع مزبور مراجعه نماید. اما اگر ضمن قرارداد متعهد شده باشیم که این اقدام (تحویل دادن موارد مذکور) در محل و ترتیب دیگری صورت پذیرد، می‌بایست بر اساس قرارداد اقدام نماییم. در تنظیم اظهارنامه نیز اصولی باید مد نظر قرار گیرد که مهم‌ترین آن عبارت است از:

تا حد امکان تلاش کنیم الفاظ و عبارات ذکر شده در متن اظهارنامه کوتاه، مختصر، شفاف و بدون ابهام، دقیق و با آگاهی کامل از مفاهیم آن‌ها باشد تا احیاناً به ضرر خودمان مورد استفاده قرار نگیرد. در تنظیم اظهارنامه از درج مطالب خارج از نزاکت و استعمال الفاظ رکیک و یا عباراتی که می‌تواند افترا (یعنی نسبت دادن جرمی به دیگری) یا نشر اکاذیب تلقی شود، پرهیز شود عدم رعایت این نکته ممکن است موجب عدم پذیرش یا عدم ارسال اظهارنامه ما از سوی مرجع ارسال کننده (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) شود. چنانچه همراه اظهارنامه چیزی ارسال شده باشد، حتماً در متن تنظیمی به آن مورد، محل نگهداری، شماره یا مشخصات ظاهری آن اسناد قراردادها چکها و… اشاره شود.

همچنین لازم است متن تنظیمی را قبل از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی -با مشورت افراد آگاه- آماده کنید تا فرصت کافی برای تنظیم دقیق آن در اختیار داشته باشید.

همانطور که اشاره شد الفاظ و عبارات به کار گرفته در متن، اهمیت بسیار زیادی دارد و چنانچه با سرعت و بی‌دقتی تنظیم شده باشد، ضمن آن که ممکن است زیان بزرگی را برای ما به همراه داشته باشد و به ضرر ما مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند طرف مقابل را هوشیار کند و فرصت های لازم را درپاره‌ا‌ی از موارد از ما بگیرد. در پایان اظهارنامه به طور خلاصه تصریح کنیم که در صورت عدم همکاری مخاطب اقدامات قانونی مقتضی “را در پی خواهد داشت و کلیه خسارات هم از طرف وصول خواهد شد. اگر می‌خواهیم به همراه اظهارنامه چیزی را به مخاطب تحویل دهیم در اظهارنامه به آن چیز تصریح می نماییم. اگر چیزی را که می‌خواهیم به مخاطب دهیم قابل ارسال به همراه اظهارنامه نباشد، آن را تحویل دفتر ابلاغ اظهارنامه می‌دهیم و در اظهارنامه قید می‌کنیم که آن چیز تحت نظر دفتر اظهارنامه ناحیه قضایی مربوطه گذاشته شده است. مجدداً تکرار می نمایم: وقتی می‌خواهیم چیزی را به طور رسمی به کسی بگوییم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را را به او گفتهرا به او گفته‌ایم، از اظهار نامه استفاده می‌کنیم. همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم. البته باید پذیرفت که گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است،

مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم. و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می‌دهد که در اصطلاح حقوقی می‌گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می‌شود و به دارنده آن تسلیم می‌شود که در اصطلاح حقوقی میگویند واخواست شده است و کسی که ما صنعت را با ظهرنویسی به او داده ایم، وجه آن را از ما مطالبه می‌کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است) یا وقتی که محلی را به طور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می‌خواهیم پس بگیریم.

به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال ۱۳۵۲ )اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از‌۱۰روز پس نداد، یک ماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نماییم. یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی‌پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نماییم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نماییم.

به هر حال توصیه این است که جز در مواقع واقعاً لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نماییم. زیرا گاهی ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. به طور مثال:

با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می‌شود و وی با این و آن مشورت می‌کند به طوری که اگر مشاورین طرف افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود. با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می‌دهد. مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار تامین خواسته اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می‌‌کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترسی شما دور و پنهان کند. ممکن است وقتی شخصاً اظهارنامه را تهیه می‌کنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می‌کنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را به نحوی مقید و محدود کند.

امروزه برای ارسال اظهارنامه باید با تهیه متن تنظیمی و پیوست‌های آن (چنانچه پیوستی وجود داشته باشد) و با داشتن کد ملی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. پس از ارسال اظهارنامه پیامکی در این خصوص برای شما ارسال می‌شود که حاوی ارسال اظهارنامه است پس از مدتی (معمولاً به این ۲۰ روز تا یک ماه) پیامک دیگری در خصوص این که طرف مقابل اظهارنامه را دریافت کرده است یا خیر برای شما ارسال می‌شود. با مراجعه مجدد به دفاتر خدمات قضایی می‌توانید رسید ابلاغ اظهارنامه خود را دریافت کنید. همچنین هر فرد با داشتن کد ثنا (که از دفتر خدمات الکترونیک قضایی اخذ می شود) می‌تواند از سایت عدل ایران نتیجه ابلاغ اظهارنامه خود را شخصا دریافت نماید. به یاد داشته باشید که رسید دریافتی توسط دفتر خدمات قضایی مهر شود.

علاوه بر اظهارنامه مورد دیگری تحت عنوان دادخواست وجود دارد که باعث شروع رسیدگی قضایی به طور رسمی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408