وکیل سرقفلی در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

 

وکیل سرقفلی در شیراز

وکیل سرقفلی در شیراز

بهترین وکیل سرقفلی در شیراز

سرقفلی به زبان ساده حقی است که مستاجر با پرداخت مبلغی به مالک در محل تجاری پیدا می‌کند و برابر این حق می‌تواند از محل تجاری با اجاره ناچیزی استفاده کند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بنیاد حقوقی بین‌المللی سنا، یک فرد، برای اجاره مغازه‌ای که یک میلیارد تومان ارزش دارد، ماهیانه ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کند در حالی که اگر همان فرد ۹۰۰ میلیون تومان از بابت سرقفلی مغازه پرداخت کند، می‌تواند با ماهی ۱۰۰ هزار تومان اجاره از منافع عین مستاجره استفاده کند در شق دوم مستاجر حق سرقفلی دارد.

خرید مغازه سرقفلی

خرید مغازه سرقفلی ترتیبات و تشریفات خاص خود را دارد اگر سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ باشد، خریدار می‌بایست قبل از اقدام به خرید از رضایت مالک به انتقال سرقفلی اطمینان حاصل کند در غیر این صورت ممکن است بعد از امضاء قرارداد با عدم رضایت مالک مجبور به تخلیه محل سرقفلی با نصف حق کسب پیشه شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای خرید مغازه سرقفلی حتما از مشاور و وکیل سرقفلی متخصص این حوزه استفاده شود.

انواع سرقفلی

در حال حاضر در حقوق ایران به لحاظ حقوقی دو نوع سرقفلی  قابل بررسی می‌باشد.

۱- سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه

این نوع سرقفلی در واقع همان حق کسب و پیشه ناشی از قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ است که در عرف بین مردم از آن تحت عنوان سرقفلی یاد می‌شود و تحت همین عنوان مغازه‌های دارای حق کسب‌وپیشه بین کسبه و بازاریان نقل‌وانتقال می‌گردد.

۲-سرقفلی واقعی

سرقفلی که از آن تحت عنوان سرقفلی واقعی یاد می‌شود، سرقفلی است که ناشی از حق کسب پیشه نیست، بلکه مستاجر در بدو ورود به عین مستاجره با پرداخت مبلغی به مالک، سرقفلی مغازه را خریداری کرده است، این نوع سرقفلی نیز در دو مبحث قابل بحث است.

۱-۲سرقفلی واقعی در زمان قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

این نوع سرقفلی در کنار حق کسب و پیشه حاصل از قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قرار دارد و در بسیاری از موارد باعث اشتباه بازاریان و مردم و حتی در بعضی مواقع صاحب نظران و حقوقدانان می‌شود. از آنجا که برای مستاجران مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ حق کسب وپیشه ایجاد می‌شود. در صورتی که مستاجر در بدو ورود به عین مستاجره سرقفلی نیز به مالک پرداخت کرده باشد علاوه بر حق کسب پیشه دارای حق سرقفلی نیز هست.

۲-۲سرقفلی قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

این نوع سرقفلی اولین بار در حقوق ایران در سال ۱۳۷۶ در قانون روابط موجر و مستاجر پیش‌بینی شد و شرایط تخلیه، تخلف و انتقال این سرقفلی کاملا با سرقفلی ناشی از حق کسب پیشه متفاوت است که متاسفانه اشتباه در این حوزه و مقایسه این نوع سرقفلی با سرقفلی قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ باعث ضرر های جبران ناپذیری برای کسبه و بازاریان می‌شود.

وکیل سرقفلی در شیراز

وکیل سرقفلی در شیراز

موارد تخلیه مغازه سرقفلی

مواردی که در این مبحث برای تخلیه مغازه‌های سرقفلی ارائه می‌شود مخصوص سرقفلی ناشی از حق کسب پیشه و تجارت است با توجه به محدودیت موارد تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مغازه‌های سرقفلی مشمول قانون ۱۳۵۶ در ۷ مورد قابل تخلیه است.

تخلیه با پرداخت کامل سرقفلی

مالک در سه مورد می‌تواند صاحب سرقفلی مغازه را با پرداخت تمام سرقفلی تخلیه کند.

۱-تخلیه به جهت تخریب و نوسازی

صاحب ملک می‌تواند با اخذ جواز از شهرداری یا گواهی مبنی بر ساخت تقاضای تخلیه مغازه سرقفلی را کند. در این صورت دادگاه با بررسی مستندات مالک بعد از احراز صحت جواز ساخت یا گواهی شهرداری با ارجاع امر به کارشناس و تعیین ارزش سرقفلی مغازه حکم تخلیه مغاره سرقفلی را مشروط بر پرداخت ارزش ریالی سرقفلی صادر خواهد کرد.

۲-تخلیه به جهت نیاز شخصی به کسب و کار

مالک در صورتی که کسب و کاری نداشته باشد و برای امرار معاش نیاز به استفاده از مغازه خود داشته باشد بعد از اثبات نیاز شخصی در دادگاه می‌تواند با پرداخت کامل سرقفلی مستاجر برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری مغازه را تخلیه و در اختیار بگیرد.

۳-تخلیه به جهت نیاز به سکونت

صورتی که محل سرقفلی قابلیت سکونت داشته باشد مالک می‌تواند برای سکونت خود فرزندان همسر و پدر و مادر خود تقاضای تخلیه محل سرقفلی را کند در این صورت نیز مالک مکلف به پرداخت کامل ارزش ریالی سرقفلی مغازه می باشد.

وکیل سرقفلی در شیراز

وکیل سرقفلی در شیراز

تخلیه با پرداخت نصف سرقفلی

در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در صورت تخلف مستاجر یا سرقفلی دار سرقفلی مغازه او کاملا ساقط می‌شود فقط در یک مورد در صورتی که مستاجر از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ تخلف نماید، نصف سرقفلی او ساقط می‌شود مستاجر در صورت انتقال حق سرقفلی خود به غیر بدون رعایت مقررات ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مالک می‌تواند مستاجر را با پرداخت نصف سرقفلی برابر نظر کارشناس تخلیه نماید در این صورت سرقفلی حسب مورد به مستاجر یا متصرف پرداخت خواهد شد.

پایان مقاله وکیل سرقفلی در شیراز
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد و مبایعه نامه فروش خودرو

ماده ۱: متبايعين

۱ – ۱- فروشنده / فروشندگان ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ………………ثیت ……………… صادره از ……………… متولد سال ……………… دارای کدملی …………….. ساكن ………………. کد پستی ……………… تلفن …………… اصالتا از طرف خود و ولایتأ / قیمومتأ / وصایتأ / وکالتا به نمایندگی و امضاء مجاز از طرف ………………. به موجب ……………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

۲ – ۱ – خریدار آ خریداران …………………… فرزند ……………….. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ……………………. ثبت ……………………. صادره از…………………… متولد سال ……………………. دارای کدملی…………………. ساکن………………….. کد پستی …………………… تلفن ………………….. اصالتا از طرف خود و ولايتا قیمومتأ / وصایتأ / وکالتأ به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………. به…………………… موجب …………………. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

ماده کنند مشخصات مما علما

سیستم ………………. تیپ ……………… مدل ………………. رنگ ……………… ظرفیت ………………. تعداد ………………. سیلندر نوع سوخت ……………….. تعداد محور ………………. تعداد چرخ ……………….. شماره موتور ……………….. شماره شاسی ………………. شماره انتظامی ناجا ……………….. فاقد شماره انتظامی ناجا، شناسنامه خودرو (VIN ………………….. خریداری فروشنده به موجب ………………… با تمام لوازم منصوبه از قبیل: ………………..

ماده ۳: ثمن معامله

۳ – ۱- ثمن معامله به طور مقطوع به عدد (…….. ریال) و با حروف( ………… ریال تعیین گردید .

۳ – ۲- همزمان با این توافق مبلغ با حروف (………………….. ریال) نقدأ طی چک شماره ……………….. عهده بانک ………………. شعبه ………………….. کد ………………….. به فروشنده پرداخت گردید. باقیمانده ثمن با حروف (…………………… ريال) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد ش تبصره: در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد۱۹۰ و ۳۳۸ و بند ۴ ماده ۳۶۲ و ۳۹۵ قانون مدنی، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است

ماده ۴: شرایط معامله

۴ – ۱- طرفين متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی، طبق قرارداد در تاریخ ……………… به حروف ………………….. در دفتر اسناد رسمی شماره …………………. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید در قبال دریافت مابقی ثمن مورد معامله حسب بند (۲-۳) قرارداد سند را به نام خریدار انتقال دهد در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی در زمان تعیین شده مزبور گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده به منتقل اليه و یا هر شخص دیگری که خریدار معرفی می نماید منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد جدید می باشد .

۴ – ۲- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

رؤیت کامل فنی و بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد.

۴ – ۴ – مسئولیت هر گونه تخلف، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره بر عهده خریدار می باشد.

۴ – ۵ – هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری بعهده فروشنده و هزینه حق التحریر بطور توافقی به صورت …………………….. بالمناصفه بعده طرفین می باشد.

۴ – ۶- کليه خيارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس که به طور واضح و آشکار علت غین باشد، مستثنی است .

۴ – ۷- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن، رهن بودن، عملیات اجرایی دادگستری با اجرای اسناد رسمی، مستحق للغير و يا غصبی بودن، قانونأ قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی را که خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و معادل ……………… ریال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

۴ – ۸- مورد معامله در تاریخ………………. با حروف …………… ساعت ………………. تحویل خریدار شد و یا در تاریخ……………….. در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

۴ – ۹- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی تعیین شده، توافق گردید طرف ممتنع از حضور در دفترخانه به ازای هر روز تأخیر در تنظیم سند رسمی انتقال مبلغ ………………. ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای تعهدات در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. ضمنأ خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

ماده ۵: حق الزحمه مشاور (متصدی) خودرو

ان اتومبیل ………………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال …………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………… منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از  هرطرف معامله مبلغ ……………….. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های …………………… و …………………. پرداخت شد .

ماده ۶

این قرارداد، در تاریخ با حروف ……………… ساعت ………………. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در……………… در چهار نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گردید و مشاور (متصدی) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخه قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخ چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند. هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده ۷: توضیحات قرارداد

ماده ۸: مورد معامله و موضوع این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

 

قرارداد و بيع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری

طرف اول قرارداد فروشنده): خانم/ آقای ……………… فرزند آقای …………… دارای شناسنامه شماره ……………. صادره …………….. متولد …………….. ساکن: ……………

طرف دوم قرارداد خریدار): خانم/ آقای …………… فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره …………. متولد ………. ساکن: ……………

موضوع قرارداد:

فروش تمامت شش دانگ یکدستگاه اتومبیل سواری از نوع ………………. مدل ………………….. دارای شاسی شماره ………………….. و موتور شماره ………………….. و به شماره شهربانی ………………….. با تمامی متعلقات و منضمات منصوبة و غير منصوبه در آن بدون استثناء ابتياعی فروشنده به موجب سند قطعی شماره …………….. مورخ ……………………. دفترخانه شماره ………………. تهران که دارای دفترچه مالکیت شماره ………………. صادره از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان …………………. می باشد.

مبلغ ………………….. ریال می باشد که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده با قراره کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گردیده و باظهار صیغه مبایعه قطعيه جاری گردیده و خریدار با رویت مورد معامله و وقوف کامل از مشخصات و احراز کمیت و کیفیت آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نبود. |

تذكارية:

اماليات نقل و انتقال به موجب قبض شماره ………….. به بانک ملی شعبه …………… تادیه شده و گواهی عدم تخلف به شماره ………….. رویت گردیده و مفاصای عوارض شهرداری به موجب فیش شماره ……………… ملاحظه و کلیه اوراق و مدارک تحویل خریدار شده است.

فروشنده ضمن العقد و ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خریدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت کشف فساد در مورد معامله از تاریخ زیر به مدت ۱۰ سال شمسی گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد فروشنده) * محل امضای طرف دوم قرارداد(خریدار)

تاریخ انجام معامله: ……………..

وکیل سرقفلی در شیراز

وکیل سرقفلی در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408