وکیل سرقت در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(سرقت)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل سرقت در شیراز

وکیل سرقت در شیراز

بهترین وکیل سرقت در شیراز

انواع سرقت در شیراز

سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:

 1. سرقت حدی
 2. سرقت تعزیری
سرقت حدی به دو صورت است:
 1. سرقت با شرایط خاص
 2. راهزنی
سرقت تعزیری نیز به دو صورت است:
 1. سرقت تعزیری ساده
 2. سرقت تعزیری مشدد
 3. وکیل سرقت در شیراز

  وکیل سرقت در شیراز

در چه صورتی سرقت حدی محسوب می شود؟

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط ذیل باشد، حدی محسوب شده و موجب حد است:

 • مال مسروقه شرعا مالیت داشته باشد.
 • مال مسروق در حرز باشد.
 • سارق شخصا داخل حرز شود.
 • سارق مال را از حرز خارج کند.هر گاه کسی مال را توسط مجنون یا حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود.
 • هتک حرز و سرقت هر دو مخفیانه باشد.
 • سارق پدر یا جد پدری نباشد.
 • ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 • مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام نباشد.
 • سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
 • صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
 • صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
 • مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
 • مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
 • مال مسروق از اموال سرقت شده یا مال غصب شده نباشد.
وکیل سرقت در شیراز

وکیل سرقت در شیراز

تعریف حرز:

حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

در چه صورتی سرقت تعزیری محسوب می شود؟

سرقتی که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد ، تعزیری خواهد بود . طبق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه تمام شرایط سرقت تعزیری وجود داشته باشد ، مجازات مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود . نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که سرقت تعزیری انواع مختلفی دارد از این رو مجازاتی هم که برای آن در نظر گرفته می شود متفاوت است . در شرایط سرقت تعزیری چند شرط برای تحقق این عمل مجرمانه وجود دارد ، بنابراین قانون گذار با در نظر گرفتن سرقت تعزیری در حالات مختلف مجازاتی نیز برا آن تعیین کرده است .

بیشتر بخوانید:وکیل سرقت

مجازات جرم سرقت:

در این بخش مجازات های مربوط به انواع سرقت تعزیری و سرقت حدی بیان شده است:

مجازات های مربوط به سرقت تعزیری:

 • سرقت مقرون به آزار و یا مسلح بوودن سارق: حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه (ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی)
 • سرقت مسلحانه گروهی در شب: حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه (ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی)
 • راهزنی: ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه (ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی)
 • کیف زنی و یا جیب بری: حبس از یک تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق (ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی)
 • سرقت وسایل و تاسیسات عمومی: حبس از یک تا ۵ سال (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی)
 • وکیل سرقت در شیراز

  وکیل سرقت در شیراز

مجازات های مربوط به سرقت حدی بسته به مرتبه سرقت یکی از موارد ذیل است:

 • در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق
 • در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی
 • در مرتبه سوم، حبس ابد
 • در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان صورت گرفته باشد

قطع دست در جمهوری اسلامی ایران:

قطع دست مجازاتی است که براساس قانون مجازات اسلامیِ حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیهٔ ۳۸ سورهٔ مائده،در مورد دزدها اعمال می شود.

براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست دربارهٔ سارقی اجرا می شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است. همچنین در این قانون آمده است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد و ارزش آن هم از یک چهارم گرم طلا بیشتر باشد.مجازات هایی مانند سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق، که حقوقدان ها آن ها را مصداق های تنبیه های غیرانسانی و مغایر فرهنگ قضایی جهان می دانند، در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد و گاه به اجرا گذاشته می شود.

وکیل سرقت در شیراز

وکیل سرقت در شیراز

 وکیل پایه یک سرقت در شیراز

 منظور از کیفرخواست چیست؟

پاسخ: کیفرخواست در حقیقت ادعانامه دادستان عليه متهم است .کیفرخواست هنگامی صادر می شود که تحقیقات انجام شده و دلایل جمع آوری گردیده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت توسط دادستان یا جانشین او صادر می شود. با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام می شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می گردد . هر چند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. به بیان راحت تر و کلی تر باید گفت متهم وقتی مجرم شناخته می شود که دادگاه او را محکوم کند.

آنچه از حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری باید بدانید کدامند؟

پاسخ: هنگامی که در جامعه جرمی ارتكاب می یابد، دستگاه های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می کنند، اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب های وارده به متضرران جرم نمی شود، بلکه مطلوب زمانی به دست می آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.

در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود .

در نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد. همه ی این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست رفته ی شاکی غافل کند . از این رو حقوق متهم و شاکی در پرونده های کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم. حقوق متهم: از جمله حقوقی که متهم از آن برخوردار است می توان به مواردی از قبیل اصل ممنوعیت بازداشت های خود سرانه، اصل برائت، حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، ممنوعیت محاکمه مجدد، حق برخورداری از وکیل و ممنوعیت تسری قوانین به گذشته اشاره کرد.

اصل برائت: یکی از مهم ترین اصول دادرسی اصل برائت است که بر اساس آن، تا زمانی که گناهکار بودن شخصی به موجب ادله قانونی ثابت نشده باشد باید به عنوان انسانی بی گناه با او رفتار شود و توهین و تحقیر او و نیز مجازاتش قبل از اثبات جرم ممنوع است.

اصل ممنوعیت بازداشت های خود سرانه: در پرتو این اصل، احضار و جلب متهم بدون دلیل ممنوع می باشد. موارد بازداشت متهم در قانون پیش بینی شده است و مقام قضایی متخلف خود به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت: نه تنها بازداشت متهم باید به موارد خاص محدود شود، بلکه متهم باید بلافاصله از دلایل بازداشتش توسط پلیس یا مقام قضایی مطلع شود.

حق اعتراض به قرار بازداشت: حق اعتراض به قرار بازداشت صادره از مقام قضایی از دیگر حقوق متهم در رسیدگی های کیفری است اصل رعایت کرامت انسانی به موجب این اصل، انجام اعمالی همچون تحقیر متهم، توهین به او، غل و زنجیر زدن، سلول انفرادی و شکنجه و آزار وی ممنوع است

. حق برخورداری از وکيل: متهم حق انتخاب وکیل دارد، وکیل متهم باید آزادانه حق دفاع از موکلش را داشته باشد . حتی متهم بی بضاعت می تواند از دادگاه یا کانون وکلا درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی نماید.

حق اعتراض به قرار تامین خواسته:حق اعتراض متهم به قرار تامین خواسته صادره از سوی مقامات دادسرا می تواند از توقیف بی جهت اموال متهمان جلوگیری کند.

حق رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه صالح: حق رسیدگی به پرونده متهم در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف از دیگر حقوق متهم در رسیدگی های کیفری است.

حق رسیدگی علنی: حق رسیدگی علنی، از دیگر حقوق متهم محسوب می شود، تا مقام قضایی بداند عملکردش در زیر ذره بین رسانه ها و شهروندان قرار دارد و با دقت هر چه تمام تر باید به ایفای وظایف خود بپردازد.

حق پرسش از شهود شاکی: این حق به این دلیل جزء حقوق متهم به شمار می رود که او بتواند درستی و نادرستی گواهی آنان را آشکار کند

. ممنوعیت تسری قوانین به گذشته: از دیگر حقوق متهمان در رسیدگی کیفری، ممنوعیت تسری قوانین به گذشته است. چرا که عمل بر خلاف این اصل می تواند آزادی های فردی و شهروندی شهروندان را به مخاطره بیندازد.

ممنوعیت محاکمه مجدد: ممنوعیت محاکمه مجدد به این معنی است که به دلیل ارتکاب یک جرم، نمی توان دو بار متهم را مجازات کرد. حق تجدید نظر خواهی ممکن است دادگاه بدوی اشتباهی کرده باشد، از این رو بازبینی پرونده در دادگاهی بالاتر می تواند ضریب اطمینان به تصمیم دادگاه بدوی را بالا ببرد.

حقوق شاکی: همان گونه که متهم دارای حقوقی است که باید در نظر گرفته شود، شاکی نیز حقوقی دارد که ضروری است مورد توجه محاکم قرار گیرد

امکان طرح شکایت فوری: سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی یکی از حقوق شاکی در رسیدگی های کیفری است . با توجه به این حق، مقامات مورد اشاره مکلف شده اند تا شکایت شکات را در همه ی اوقات قبولنمایند.

امکان طرح شکایت توسط وکیل دادگستری: این حق نیز از حقوق شکات در تظلم خواهی به شمار می رود. حق معرفی شهود خود و پرسش از شهود متهم این حق برای پرده برداشتن از واقعیت حقی است که شکات طبق قوانین آیین دادرسی کیفری از آن برخوردارند. حق اخذ رونوشت از صورت جلسات: این حق از حقوق انحصاری شاکی و وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می شود.

حق اعتراض به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب: این حق می تواند از تبرئه ی اشتباه متهم توسط مقامات قضایی جلوگیری کند.

رعایت شأن شاکی: نباید با برخورد توأم با عصبانیت و پرخاش در دادسراها و دادگاه ها شکات را از دستگاه قضایی ناخرسند کرد

. تامین اهمیت بزه دیده: دستگاه قضایی باید با داشتن عملکرد صحیح، شکات و حتى شهود او را از تعرض متهمان حفاظت کند

. ضرورت ترتیب پرداخت ضرر و زیان شاکی: در اعطای آزادی مشروط به مجرمان زندانی، پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت ضرر و زیان شاکی ضروری است

. پرداخت دیه از بیت المال: در مواردی مانند فرار قاتل و عدم دسترسی به او تا زمان مرگ و نظایر آن، قانونگذار برای رعایت حقوق از دست رفته ی شاکی، پرداخت دیه به شکات را از بیت المال پیش بینی کرده است.

حق گذشت در جرایم قابل گذشت: این حق نیز از دیگر حقوق شاکی در رسیدگی کیفری محسوب می شود.

تعقيب امر جزایی توسط مقام قضایی درباره شکات محجور: اگر شاکی محجور باشد، (صغير، غیر رشید یا مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب می کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

درخواست واگذاری رسیدگی به قاضی بی طرف در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده: شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا | خودش با قاضی، از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگر واگذار کند.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408