وکیل زنا در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(زنا)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل زنا در شیراز

وکیل زنا در شیراز

بهترین وکیل زنا در شیراز 

ه موجب ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از مباشرت جنسی مرد و زنی که رابطه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد “وطی به شبهه” هم نباشد.

مقصود از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند حال آن که در واقعیت چنین رابطه‌ای مشروع نباشد اگر یکی از طرفین هم به گمان مشروع بودن، رابطه جنسی برقرار کند در خصوص وی جرم زنا محقق نیست.

در این جرم مرتکب زمانی مسئول است که بالغ و عاقل و مختار باشد و نسبت به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد بنابراین چنانچه یکی از طرفین نسبت به موضوع آگاه نباشد یعنی فکر کند عملی که انجام می‌دهد زنا نیست یا علم به حرمت چنین مباشرت جنسی‌ای نداشته باشد یعنی اینکه نداند که چنین رابطه‌ای جرم است، محکوم به مجازات حد نمی‌شود و تنها طرفی‌که از حکم و موضوع آگاه باشد محکوم به حد می‌گردد.

جرم زنا بر مبنای شرایط تحقق آن دارای مجازات اعدام، (رجم) سنگسار، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در چه شرایطی هر یک از مجازات‌های مذکور اعمال می‌گردد.

وکیل زنا در شیراز

وکیل زنا در شیراز

۱-  اعدام

۱) زنا با محارم نسبی: محارم نَسَبی کسانی هستند که انسان به علت هم خونی با آن‌ها محرم است. برای نمونه خواهر، مادر، عمه و خاله برای مرد و برادر، پدر، دایی و عمو برای زن از محارم نسبی محسوب می‌شوند. در نتیجه زنا با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن‌هایی که جزء محارم نَسَبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع است، مرتکب زنا شود.

۲) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی (مرد زنا کار) می‌گردد.

۳) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

۴) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. منظور از زنای به عنف این است که تجاوز با زور و اجبار انجام گیرد. توجه به این نکته ضروری است که هرگاه کسی با زنی که راضی به زنا با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات اعدام و پرداخت مهر المثل محکوم می‌شود.

همان طور که گفته شد اگر رابطه جنسی با عنف یا در حکم عنف باشد و پرده بکارت دختر از بین برود ارش البکاره (خسارت بکارت) باید پرداخت شود. با توجه به موازین شرعی و قانونی ارش البکاره برابر یک مهر المثل است که در تمام موارد با نظر کارشناس تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که اگر میزان مهر المثل بیش از دیه کامل زن باشد، بیشتر از یک دیه کامل تعلق نمی‌گیرد.

مهر المثل مهریه‌ای است که براساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زن مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن هم شأن با زنان مشابه وی تعیین می‌شود در واقع در تعیین مهر المثل گفته می‌شود مهریه خانمی مثل این خانم چقدر است.

وکیل زنا در شیراز

وکیل زنا در شیراز

۲- رجم یا سنگسار برای زنا
مجازات زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است زنای محصن و محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد بتواند با همسر خود رابطه جنسی داشته باشد و مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این جرم داده باشد.

به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد متاهل باشد زنای محصن گفته می‌شود.

البته لازم به ذکر است که اموری از قبیل: مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری‌ای که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند. به عنوان مثال اگر چنانچه زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلاً به یک مسافرت طولانی رفته است) با فرد دیگری زنا کند، در حکم زنای محصنه نیست.

توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم امکان اجرای رجم دادگاه صادر کننده حکم قطعی به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد تغییر مجازات را می‌دهد در صورتی که این مقام موافقت کند قانون گذار میان دو حالت قائل به تفکیک شده است:

۱- جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد که در این صورت زانی محصن و زانیه محصنه اعدام می‌شوند.

۲- جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد که در این حالت هر کدام به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

رجم یا سنگسار کردن تابع مقرراتی به شرح ذیل می‌باشد:
مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودالی حفر می‌کنند آن گاه حاضران که در بین آن‌ها حاکم شرع نیز حضور دارد آن قدر به او سنگ می‌زنند تا از پا درآید.

بزرگی سنگ نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعد دیگران، و اگر زنای او با شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.

وکیل زنا در شیراز

وکیل زنا در شیراز

۳- صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری

مردی که همسر دائمی دارد هرگاه قبل از اینکه با همسر خود رابطه جنسی داشته باشد مرتکب زنا گردد به مجازات‌های فوق محکوم می‌گردد.

۴- صد ضربه شلاق
مجازات زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد ۱۰۰ ضربه شلاق است در واقع در زنا اصل بر مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق است مگر در مواردی همچون زنای قبل از رابطه جنسی در خصوص مردی که همسر دائمی دارد که واجد مجازات خاصی است.

۵- ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶
رابطه جنسی با میت زنا است مگر رابطه جنسی زوج با زوجه متوفی خود که زنا نیست لکن موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است.

پایان مقاله وکیل زنا در شیراز
به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

 

قرارداد کار معین و مدت محدود

این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره ۳۶۹۹/ ت ۳۶۹۳۳ مورخ ۱۳/۴/۸۳  هیأت محترم وزیران بین دهیاری ………………….. بخش …………………… شهرستان ……………………. که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ……………….. فرزند ……………… دارای شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………… ساکن: …………….. تلفن …………………. به عنوان «طرف قرارداد»  منعقد می گردد

تبصرہ: این قرارداد جهت کار معین با مدت محدود و با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار و مفاد ماده ۴ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور بین طرفین تنظیم گردیده است

ماده ۱: مدت قرارداد و محل کار

مدت این قرارداد ۸۹ روز است که شروع آن از تاریخ…………………… و پایان آن تاریخ …………………. می باشد که با توافق طرفین و در صورت نیاز کارفرما قابل تمدید است و محل انجام کار واقع در دهیاری ………………. بخش ……………….. شهرستان ……………….. می باشد بدیهی است در صمتناندحض مدخلحان محل کلی اساس مقرات مربوطه رفتار خواهد شد.

ماده۲: موضوع قرارداد

انجام خدمات در دهیاری ………………….. با عنوان ……………………. و به صورت تمام پاره وقت می باشد و آقای ……………….. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت ضوابط و مقررات انجام دهد.

ماده ۳: ساعات کار

ساعات کار طرف قرارداد تمام / پاره وقت معادل…………………. ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی طبق قانون کار، اضافه کار به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

ماده ۴: حق السعی

۴ – ۱- دستمزد ماهيانه ………………. ریال

۲-۴- کمک هزینه مسکن (ماهانه)…………….. ریال

۴ – ۳- کمک عائله مندی (ماهانه) …. ریال

۴-۴- وجه بن و خوار و بار……………….. ریال

تبصرہ: کلیه پرداخت های فوق الذکر بر اساس مقررات قانون کار پس از کسر ماليات و کسورات مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر کسورات قانونی، از طرف کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

ماده ۵: طرف قرارداد در مدتی که برای کارفرما کار می کند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارد

ماده ۶: در پایان قرارداد طرف قرارداد هیچ ادعایی در مورد ادامه همکاری نداشته و سنوات خدمت ایشان بر اساس ماده ۲۴ قانون کار قابل پرداخت می باشد

ماده ۷: طرف قرارداد با دریافت مبالغ مذکور هرگونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید

ماده ۸: اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد بدون از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد

ماده ۹: سایر مواردی که در این قرارداد مسکوت مانده، بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود

این قرارداد در نه ماده و دو تبصره در تاریخ……………………. تنظیم و به امضاء طرفین رسید

طرف قرارداد * مسئول امور مالی دهیاری *

کارفرما: دهیاری

 

 

قرارداد حق العمل کاری

ماده ۱) طرفين :

الف) شرکت …………….. به مدیریت …………….. به شماره ثبت ……………. به آدرس …………….. تلفن ………………. به عنوان آمر .

ب) آقای ………………….فرزند ………………. شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………….. متولد ………………. ساكن …………….. تلفن …………………. به عنوان عامل فروش .

ماده ۲) موضوع: بازاریابی و پخش و فروش تولیدات آمر توسط عامل فروش

ماده ۳) مدت : این قرارداد از تاریخ …………… لغایت …………… به مدت ……………. ماه به صورت آزمایشی منعقد می گردد و چنانچه صلاحیت عامل فروش مورد تأیید آمر قرار گیرد و قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴) محدوده فعالیت : حوزه عملیاتی عامل فروش استان …………… می باشد.

ماده ۵) وظایف و تعهدات عامل فروش

۱ – ۵ – عامل فروش متعهد می گردد که بدون هماهنگی کتبی آمر هیچ گونه فعالیتی خارج از حوزه عملیاتی خود نداشته باشد.

۲ – ۵- مبنای قیمت فروش تولیدات شرکت وفق لیست قیمتی می باشد که پیوست قرارداد است.

۳ – ۵- عامل فروش می تواند با توجه به مسأله عرضه و تقاضا بر مبنای تولیدات شرکت میزان تخفیفی را که قبلا توسط آمر تعیین گردیده در هنگام فروش اعمال نماید.

۴ – ۵ – عامل فروش موظف است میزان تخفیف اعمال شده را نسبت به هریک از مشتریان به تفکیک اعلام نمایند تا پس از تأیید آمر در ذیل برگ فروش آنها قيد گردد.

۵ – ۵- عامل فروش ضامن کلیه تعهداتی می باشد که انجام می دهد و آمر هیچ گونه تعهدی در قبال آنها ندارد و مگر تعهداتی که قبلا با هماهنگی کتبی آمر انجام گرفته باشد.

۶ – ۵- مرجوعات شرکت در صورتی قابل پذیرش است که نقص مربوط به کیفیت آن باشد در غیر این صورت کلیه هزینه های مرجوعی از قبیل (کارتن و بسته بندی و حمل و نقل و …………..) و خسارت های ناشی از آن به عهده عامل فروش می باشد.

۷ – ۵ – کالاهای مرجوعی حداکثر ……………………. روز پس از ارسال کارخانه می باید به اطلاع شرکت برسد.

۵-۸- عامل فروش باید کلیه سفارشات خریداران را از طری نمابر ، تلفن و یا کتبا به دفتر شرکت اعلام کنند و در صورتی که این سفارشات مطابق شرایط شرکت باشد و اقدامات لازم جهت ارسال انجام خواهد گرفت.

۹ – ۵ – عامل فروش متعهد می گردد ظرف مدت …………………. روز از تاریخ ارسال محصولات شرکت به خریداران و نسبت به تأدیه وجه آن اقدام نموده و کلیه وجوه دریافتی اعم از وجه نقد یا چک را به شرکت تحویل دهد.

۱۰ – ۵ – عامل فروش باید کلیه مطالبات را به طور کامل به شرکت تأدیه نماید و رسید آنها را دریافت کند در غیر این صورت متخلف محسوب و مسئول می باشد.

۱۱ – ۵ – حداکثر مدت مطالبه ثمن معاملات منعقده ……………….. روز از تاریخ ارسال محموله و خروج کالا از کارخانه می باشد.

۱۲ – ۵ – عامل فروش متعهد است در صورت اخذ چک از خریداران به آنها رسید بدهد و از کلیه چک هالیدی در دو نسخه تهیه نموده و یک نسخه را به شرکت تحویل و رسید دریافت کنند و نسخه دیگر نزد خود باشد.

۱۳ – ۵ – در صورت عدم تأدیه به موقع چک خریداران , وجه آن به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از محل حساب عامل فروش برداشت می شود (خسارت تأخیر تأدیه به میزان …………………… ماهيانه مورد محاسبه قرار می گیرد ).

۱۴ – ۵ – عامل فروش متعهد می گردد که به عنوان امين شرکت , حافظ منافع شرکت بوده و هیچ گونه اقدامی علیه شرکت انجام ندهد و در غیر این صورت مسئول می باشد.

۵-۱۵- از آنجایی که مشتریان , عامل فروش را به نام شرکت می شناسند و اثر عملکرد اخلاقی و تبحر و توانمندی ایشان به عنوان اثر مثبت شرکت تلقی می گردد و اثر منفی ایشان را به عنوان اثر سوء برشمرده و خدشه به اعتبار شرکت خواهد بود و فروشنده با اهتمام کامل در جهت ارتقاء اعتبار نافذ شرکت کوشا خواهد بود و متعهد به رعایت نظم و انضباط (حضور به موقع و نظم و ترتیب در امور جاری) و رعایت موازین و شئونات اسلامی (صداقت در گفتار و عمل و ظاهر آراسته و شایسته و دوری جستن از غيبت و زیاده گویی و جلوگیری از اسراف) می باشد.

۵-۱۶- از آنجایی که اطلاعات شرکت به عنوان سرمایه های نهفته شرکت محسوب می گردد رعایت دقیق حفظ اسرار و امور شرکت به عنوان اصل امانت دار واجب و لازم الاجرا است.

۱۷ – ۵ – در طول مدت همکاری در هیچ مرکز دولتی و وابسته به بخش دولتی که در زمینه صنایع وابسته و بخش خصوصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت و پاره وقت و به صورت موضوعی مشغول به کار نمی گردد.

۱۸ – ۵ – به کارگیری توانمندی های بالقوه خویش در جهت امور محوله به نحوی که امور محوله با کمال دقت و در حداقل زمان و برترین کیفیت انجام گردد.

ماده ۶) تعهدات و وظایف آمر:

۱ – ۶- آمر متعهد است نسبت به ارسال سفارشات خریداران که مطابق شرایط تنظیم گردیده اقدامات لازم را با توجه به تولیدات و امکانات شرکت حتی الامکان در اسرع وقت انجام دهد.

۲ – ۶- آمر متعهد است ……………………. مبلغ فروش خالص محصولات شرکت را به عنوان کمیسیون و پس از وصول کامل وجوه و اعم از وجه نقد یا چک و کسر هزینه هایی مانند مرجوعات و تخفیف و غیره به حساب عامل فروش واریز نماید.

۳ – ۶ – آمر می تواند هر زمان که لازم بداند نماینده ای جهت نظارت بر فعالیت عامل فروش به منطقه اعزام نماید.

۴ – ۶- آمر متعهد است بابت هزینه های ایاب و ذهاب فروشنده و ماهیانه مبلغ …………………… به طور ثابت پرداخت نماید.

۵ – ۶- آمر متعهد می گردد که چنانچه سفارشات مشتریان به صورت ماشین دردستی با بالاتر باشد و مبلغ کرایه حمل را ذیل فاکتور مشتریان کسر نماید

۶-۶- آمر متعهد است ماهیانه حداقل حقوق مصوب وزارت کار را به مسئول فروش پرداخت و ایشان را طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی پس از طی دوره آزمایشی بیمه نماید.

۷ – ۶- آمر متعهد می گردد در طول مدت دوره آزمایشی فعالیت عامل فروش و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی را جهت موضوع قرارداد به موازات عامل فروش استخدام ننماید.

ماده ۷) الزامات :

۱ – ۷ – یک فقره چک به شماره ……………… عهده بانک ……………… شعبه ……………… حساب جاری ……………….. به مبلغ ………………. ریال هرکدام به ……………… بابت وجه التزام قرارداد از عامل فروش توسط آمر اخذ گردید.

۲ – ۷- در صورت اثبات هرگونه تخلفی از ناحیه عامل فروش که مغایر با مفاد قرارداد باشد و امر می تواند این قرارداد را فسخ نماید و خسارات وارده به آمر از محل اسناد قید شده تأمین نماید و عامل فروش رضایت خود را به منظور برداشت خسارات وارده از سوی آمر اعلام می نمایند.

۳ – ۷- احراز تخلف و عدم کفایت با توجه به عرف صنفی صورت می پذیرد.

۴ – ۷ – چنانچه قرارداد به علت تخلف عامل فروش فسخ گردد و از تاریخ فسخ کلیه حساب های فیمابین بایستی تسویه گردد و مواردی که به طور امانی در اختيار عامل است به آمر تحویل داده شود.

۵ – ۷ – در صورت عدم تأدیه و تسویه حساب کامل ظرف …………………. از تاریخ فسخ , عامل فروش می بایست روزانه …………………… از مجموع بستانکاری آمر را بابت وجه التزام به آمر بپردازد.

ماده ۸) این قرارداد مورخ …………………….. در کمال صحت و سلامت و آگاهی از مفاد آن ………………….. و در سه نسخه تنظيم که هرکدام دارای حکم واحد می باشد.

شهود: ۱) آقای ……………….. فرزند …………………..

۲) آقای …………………. فرزند ……………….

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408