وکیل دیه در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل دیه در شیراز

وکیل دیه در شیراز

بهترین وکیل دیه در شیراز 

دیه چیست؟

بر اساس تعاریف فقهی:

دیه مالی است که به دلیل قتل یا نقص عضو، به کسی که صدمه دیده یا بازماندگان او پرداخت می‌شود.

بر اساس تعاریف حقوقی:

دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم‌مقام او گرفته‌می‌شود. میزان دیه ازسوی دادگاه تعیین شده‌است.

میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.

قوانین جدید دیه در بیمه شخص ثالث

قوانین جدید بیمه شخص ثالث قوانینی کاملا انسان‌دوستانه و خالی از هرگونه نگاه منفعت‌طلبانه به بیمه شخص ثالث است؛ مخصوصا قوانین مرتبط با بخش دیه و خسارت‌های جانی و بدنی، در این بخش قصد داریم به این قوانین اشاره کنیم:

  • اشخاص ثالث در تصادفات تحت هر شرایطی (بجز تقلب و تبانی بیمه‌گذار و شخص ثالث)، دیه فوت و نقص عضو را دریافت می‌نمایند.
  • حتی اگر راننده مقصر حادثه فاقد گواهی‌نامه و یا حتی فاقد بیمه‌نامه باشد؛ در این حالت دیه به صورت یکجا به فرد زیان‌دیده پرداخت می‌شود و راننده مقصر حادثه به صندوق تامین خسارت‌های بدنی معرفی شده و دیه برای وی قسط‌بندی می‌شود. (البته بعد از گذراندن مراحل اداری و قانونی آن)
  • بنابراین صحنه تصادف را تحت هیچ شرایطی ترک نکنید. در آن صورت اگر فرد مجروح فوت کند قتل شبه عمد بوده دردسرهای بعدی آن به مراتب بیشتر خواهد بود.
  • «تعدد دیات» در قانون بیمه شخص ثالث کاملا قابل پرداخت است و دیه تمام اشخاص ثالث که فوت نموده و یا دچار نقص عضو شده‌اند پرداخت می‌شود.
وکیل دیه در شیراز

وکیل دیه در شیراز

تعدد دیات چیست؟

تعدد دیات با دو معنا به کار برده می‌شود:

  1. تعدد دیات در معنای اول یعنی بیمه‌گر (شرکت بیمه) دیه تمام افرادی که در سوانح مشمول بیمه شخص ثالث فوت شده یا دچار نقص عضو شدند پرداخت می‌نماید. طبق قوانین قبلی در صورت فوت چند ثالث بیمه‌گر فقط دیه یک نفر را پرداخت می‌کرد و باقی دیات به عهده راننده مقصر حادثه بود؛ اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث دیه تمام اشخاص ثالث فوت شده در اثر سوانح مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت می‌شود.
  2. تعدد دیات در معنای دوم یعنی بیمه‌گر (شرکت بیمه) تمام دیات مربوط به شخص ثالث را پرداخت میکند؛ با یک مثال این مفهوم را توضیح می‌دهیم:

مثلا فردی را در نظر بگیرید که در اثر سانحه قطع نخاع شده و از ناحیه کمر به پایین فلج شده، و در اثر همین تصادف گوش و قدرت شنوایی خود را هم از دست داده است؛ این فرد دچار تعدد دیات شده، یعنی بیمه‌گر هم دیه قطع نخاع و فلج هر دوپا را پرداخت می‌نماید هم دیه قطع عضو گوش.

وکیل دیه در شیراز

وکیل دیه در شیراز

برابری زن و مرد در دیه سال ۹۹ بیمه شخص ثالث

همانطور که می‌دانید دیه زن و مرد در دین اسلام متفاوت است و دیه زن کمتر از دیه مرد است؛ اما نکته مهم این است که طبق قوانین جدید، و طبق دیه سال ۹۸ ، در تصادفات دیه زن و مرد برابر است!! یعنی در صورتی که در اثر حوادث مربوط به خودرو شخص ثالث فوت کند یا دچار نقص عضو شود؛ چه زن باشد چه مرد، برای آنها دیه یکسانی پرداخت می‌شود.

بنابراین دیه تصادف برای تمام افراد جامعه برابر است؛ مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث،

«بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند.»

تفاوت‌های «دیه» و «ارش»

حتما شما هم در قوانین مرتبط با بیمه شخص ثالث با کلمات «دیه» و «ارش» مواجه شده‌اید در این قسمت به صورت مختصر به تعریف این دو مفهوم می‌پردازیم تا تفاوت آنها مشخص شود.

دیه در لغت به معنای خون‌بها و نوعی مجازات است؛ مطابق قانون میزان دیه در شرع و قانون مشخص شده؛ حکم پرداخت دیه مستلزم درخواست شخص آسیب‌دیده و درصورت فوت اولیای دم و افرادی که دیه را به ارث می برند است. شکایت دیه از طریق دادسرا و دادگاه کیفری صورت می گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد گرچه اگر بخواهیم دیه را از طریق دادگاه حقوقی مطالبه کنیم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دارد.

مطابق قانون ارش، دیه‌ای است که مقدار و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت فرد آسیب‌دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود».

ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد. در حال حاضر، دادگاه‌ها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می‌کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.

وکیل دیه در شیراز

وکیل دیه در شیراز

پایان مقاله وکیل دیه در شیراز 

به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قراداد اجاره محل تجاری که سر قفلی از سوی مستاجر قبلا واگذار شده

موجر: خانم / آقای……………..فرزند آقای…………….. و نام مادر خانم……………. دارای شماره شناسنامه ……………. صادره از ………………. متولد…………….. ساكن ………………. مستاجرین: خانم / آقای……………..فرزند آقای……………. و نام مادر خانم ……………. دارای شماره شناسنامه……………. صادره از……………………. متولد…………………….

۲- خانم  / آقای………………….. فرزند آقای………………….. و نام مادر خانم…………………. دارای شماره شناسنامه……………………. صادره از …………………… متولد ……………………..ساکنین ……………………. به نشانی

و هر دو متساويا و مشاعأ، متفقأ و متضامنا.

مورد اجاره: تمامت شش دانگ یک باب پارکینگ به مساحت…………….. متر مربع دارای پلاک……………. فرعی از …………….  اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی……………. بخش………… ثبتی ……….. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ ………….. صفحه …………جلد ………… به شماره چاپی …………. صادره به نام موجر با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء عرصتا و اعيانا با برق و آب و گاز و منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره…………………….. مورخ ………………….. تنظیمی دفتر خانه شماره……………… تهران در اجاره خانم / آقای………….. بوده لیکن به موجب سند صلح شماره………….. مورخ ………….. تنظيمی این دفتر خانه در همین تاریخ کلیه حقوق خانم / آقای……………… (مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سر قفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعيه گردیده فلذا مستاجرین این سند به نسیق رویت مورد اجاره، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرين به شغل…………………… اجاره داده شده است و لا غير و مستاجرين به هیچ عنوانی حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارند.

مدت: …………………..سال کامل شمسی (معادل…………………….. ماه تمام خورشیدی) از تاریخ ……………. که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.

شروط:

۱-مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.

مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا كلا يا جزئأ به هیچ صورت حتی به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت غیره ندارد.

۳-مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد

۴- مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره و شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد.

۵-از رسید کتبی بعد از انقضای مدت یا لدى الفسخ وفق مقررات جاری کشور می باشند.

دفتر خانه شماره……………… تهران در اجاره خانم / آقای………….. بوده لیکن به موجب سند صلح شماره………….. مورخ ………….. تنظيمی این دفتر خانه در همین تاریخ کلیه حقوق خانم / آقای……………… (مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سر قفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعيه گردیده فلذا مستاجرین این سند به نسیق رویت مورد اجاره، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرين به شغل…………………… اجاره داده شده است و لا غير و مستاجرين به هیچ عنوانی حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارند.

مدت: …………………..سال کامل شمسی (معادل…………………….. ماه تمام خورشیدی) از تاریخ ……………. که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.

شروط:

اسمالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.

مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا كلا يا جزئأ به هیچ صورت حتی به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت غیره ندارد.

۳-متاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد

۴- مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره و شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد.

از رسید کتبی بعد از انقضای مدت یا لدى الفسخ وفق مقررات جاری کشور می باشند.

۶-از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت تا روز تخليه و تحویل مستاجر تا روز تخليه مستاجرین متعهد بپرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشند.

مستاجرین می توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره موجر نزد بانک……………………شعبه……………………واریز نموده و نسخه ای از فیش آن را به موجر تسلیم نماید.

چنانچه بعد از انقضای مدت و یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحويل موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب های برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نماید. |

و عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که تادیه آن به عهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض حق وصول آن از مستاجر دارد.

۱۰ تخلف متاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

سایر شروط: (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد، تنظیم خواهد شد)

سایر مستندات:

١- پاسخ استعلامیه شماره……………………..ثیت منطقه…………………….

۳- گواهی بیمه شماره………………… سازمان تامین اجتماعی شعبه……………………

۴- مفاصای عوارض کسب شماره…………………… شهرداری مزبور

۵- موافقت نامه شماره…………………. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ………………..

تاریخ امضاء

قرارداد اجاره به شرط تملیک مخصوص

طرحهای صنعتی در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد

بین امضا کنندگان ذيل

الف- بانک ……………. ( مشخصات کامل ذکر گردد که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و

ب- شرکت کارخانه ……………….. که مشخصات کامل آن در ذیل این قرارداد مندرج است و از این پس در این قرارداد مستاجر نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد با شرایط ذیل منعقد گردید

ماده ۱ – بانک اموال مشروحه زیر را به عنوان اجاره به منظور استفاده در طرح ………………… به تصرف مستاجر داد در طول مدت قرارداد از منافع آن استفاده نماید و مستاجر اقرار به تصرف آن نمود. مشخصات مورد اجاره بطور کامل ذکر گردد).

ماده ۲- مدت قرارداد انتارخانعقاد تا باران

باشد

………………. ریال آن را به عنوان پیش پرداخت نقدا به بانک پرداخت نمود. مستاجر تعهد نمود يقيه مال الاجاره را که بالغ بر ……………….. می باشد در اقساط زیر بدون اینکه نیازی به اخطار قبلیبانک باشد به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد. (تاریخ اقساط و مبلغ آن به تفصیل ذکر گردد.)

تبصرہ – وجوه دریافتی از مستاجر به عنوان پیش پرداخت بابت قسمتی از مال الاجاره هر قسط متناسب با کل اقساط مال الاجاره محاسبه و منظور گردیده است. مستاجر نحوه محاسبه و تخصیص پیش پرداخت توسط بانک را تایید نمود.

ماده ۴- مستاجر اقرار و اعتراف نمود که تمامی اموال مورد اجاره سالم و بدون عیب و نقص تحویل وی گردید و همچنین تعهد نمود که اموال مورد اجاره را حفظ و نگهداری نموده و آنها را طبق نظر کارشناسان بانک و در حد متعارف و معمول مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد و از ماشین آلات مورد اجاره با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها و طبق دستورات، ضوابط و استانداردهای کمپانی سازنده بهره برداری نماید و بانک حق خواهد داشت بدون اخطار قبلی و در هر زمان که بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسی و بازدید قرار دهد و مستاجر نیز مکلف است راهنمایی ها و توصیه های بانک را نسبت به نحوه استفاده از اموال مورد اجاره قبول نماید.

تبصره- مستاجر مکلف است تعهدات مذکور را در این ماده در خصوص اموال مورد وثیقه نیز مرعی دارد.

ماده ۵- مستاجر مسئول هر گونه خسارتی است که به مورد اجاره وارد می شود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره تعدی و تفریط کرده یا نکرده باشد و بایستی کلیه خسارات وارده را بنا به تشخیص بانک و به میزانی که بانک تعیین می نماید به بانک پرداخت نماید. تشخیص بانک در مورد ورود خسارت و میزان خسارت وارده برای مستاجر قطعی و الزام آور می باشد و مستاجر حق هر گونه ایراد اعتراضی را در این مورد از خود سلب نمود.

ماده ۶- انجام کلیه تعمیرات مربوط به مورد اجاره اعم از کلی و جزیی و همچنین هزینه های آن بدون حق مطالبه از بانک بعهده مستاجر می باشد لیکن قبل از اقدام به تعمیرات اساسی مستاجر مکلف است مراتب را کتبا به بانک اعلام نموده و طبق نظر و صلاحدید بانک عمل نماید.

تعمیرات اساسی به هر علت مقدور نباشد و عدم انجام تعمیرات به موقع موجب ایجاد خسارات به عین مستاجره گردد مستاجر مکلف است راسا در حد رفع ضرر و خسارت از عين : بانک را کتبا در جریان اقدامات خود قرار دهد. در هر حال تشخيص فوری و اضطراری بودن انجام تعهدات و نیز عدم دسترسی مستاجر به بانک به عهده بانک می باشد و چنانچه

ماده ۱۱- مستاجر حق ندارد بدون موافقت بانک هیچ گونه حقی از حقوق خود را به هر صورت که باشد نسبت به اموالی که به موجب این قرارداد در وثيقه بانک قرار گرفته یا می گیرد جزء با کلا، عینا یا منفعتا به دیگری واگذار نماید. همچنین مستاجر حق ندارد هیچیک از وثایق اعم از منصوبه و غیر منصوبه را بدون موافقت بانک از محل کارخانه خارج ساخته و به محل دیگری انتقال دهد.

تبصره- مستاجر قبول و تایید نمود که در صورت صدور اجراییه و یا به هر نحو دیگری که وثایق مذکور در این قرارداد به بانک یا شخص دیگری منتقل گردد منتقل اليه در استفاده از امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غيره و ودیعه یا وام آن و سایر حقوق متصورہ مستاجر نسبت به آب و برق و تلفن و گاز و غیره محل مورد وثيقه (اعم از آنکه هنگام امضا این قرارداد در محل مورد وثيقه وجود داشته یا بعدا بوجود آید از هر جهت قائم مقام مستاجر خواهد بود. همچنین مستاجر متعهد شد که امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غيره محل مورد وثيقه و حق استفاده از امتیاز و ودیعه یا وام آن را به دیگران واگذار نماید و این تعهد تا تصفیه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد اعم از مال الاجاره و سایر هزینه های قانونی

ود. مستاجر حق هر گونه اقدامی را در مورد انتقال حقوق مزبور به دیگری از خود سلب نمود و هر گونه اقدام نامبرده که مغایر این قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۲ – مستاجر تعهد نمود تا زمانی که بدهی خود را از هر جهت با بانک تصفیه ننموده است کلیه اموال فعلی و بعدی خود را که در وثيقه بانک مستقر شده و یا خواهد شد و همچنین اموال مورد اجاره را بلافاصله پس از امضا قرارداد حاضر، همه ساله و به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و سایر خطراتی که بانک معین کند به هزینه خود و بدون حق مطالبه از بانک به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم کند. در صورت انجام بیمه قبل از امضای قرارداد بیمه نامه باید ظرف ۱۵ روز به نام بانک انتقال یابد و نیز ۱۵ روز قبل از امضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه دهد. همچنین مستاجر مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل نیز به ترتیب مذکور در این ماده بیمه نماید. در صورتی که مستاجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می تواند به هر مبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه و یا تجدید با انتقال آن به نفع خود بنماید. مستاجر حق ندارد بدون تصویب بانک اقدام به تعمیرات کلی یا تجدید ساختمان در محل اجرای طرحهای خود نماید.

تبصره- در موارد لزوم اموال مورد اجاره طبق تشخیص بانک بایستی به هزینه مستاجر به نفع اشخاص ثالث نیز بیمه گردد.

این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید بانک می تواند قرارداد اجاره را فسخ و اموال مورد اجاره را از بد مستاجر خارج سازد و کلیه مطالبات خود را طبق اسناد و دفاتر خود از

ا ل، مطالبات و يا وجوه موجود احتمالی مستاجر نزد بانک وصول نماید.

ماده ۱۴ – دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تفسیر بانک برای مستاجر الازم آور است و از نظر صدور اجراییه با محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده ۱۵ – مستاجر مکلف است در تمام مدت اجاره امور و فعالیتهای خود را طبق اصول صحیح صنعتی و مالی و فنی محاسباتی اداره نموده، کارشناسان و متخصصين لایق و مجرب استخدام کند و همچنین هر شش ماه یک بار متواليا چگونگی اقدامات مربوط به فعالیت خود را کتیا برای بانک گزارش نماید و ترازنامه مالی خود را همه ساله به بانک تسلیم کند.

ماده ۱۶ – در صورت عدم تسویه کامل بدهی مستاجر ناشی از قرارداد حاضر در سررسید، مقرر و از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مستاجر مبلغی به ذمه مستاجر تعلق خواهد گرفت. از این رو مستاجر با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تادیه نشده خود مبلغی معادل ۱۲٪ مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد) و طبق فرمول ۱۲*تعداد روز مانده بدهی ۳۶۰*۱۰۰ به بانک پرداخت نماید. به همین منظور مستاجر حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی بانک، معادل مبلغ یاد شده را از مستاجر مطالبه و یا از هر گونه وجوه دیگر وی نزد بانک برداشت و با به همان میزان از سایر داراییهای مستاجر تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر در این ماده مانع از تعقيب عمليات قانونی و اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده ۱۷ – مستاجر تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبين وضع واقعی مالی مستاجر باشد در شرکت برقرار نموده و همچنین مستاجر تعهد نمود در صورت تشخیص بانک، حسابها و دفاتر شرکت مستاجر به وسیله یکی از موسسات حسابرسی مورد تایید بانک رسیدگی گردد.

ماده ۱۸ – مستاجر نباید بدون موافقت بانک با اعضای هیات مدیره و بازرسها و کارمندان خود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم معامله نماید و یا در وضع حقوقی خود تغییر بدهد.

بنانچه وی قبل از پایان مدت اجاره بخشی از مال الاجاره را قبل از سررسید هر قسط به بانک تادیه نماید بانک بتواند مبالغ پیش پرداختی را حسب تشخیص خود جهت تقليل ندیی منظور نماید. در هر حال مستاجر حق هر گونه اعتراض به اقدام بانک در مورد نحوه محاسبه و تخصیص وجوه پیش پرداختی را از خود سلب نمود. وجهی از این بابت راسا کليه مالیات ها و عوارض و هزینه های متعلقه را تادیه نماید. بطور کلی تمامی هزینه های انتقال اعم از حق الثبت، مالیات نقل و انتقال عوارض و غيره بعهده مستاجر می باشد و مستاجر بایستی به هزینه خود آنها را پرداخت نماید.

ماده ۲۱- مستاجر تحت هیچ عنوان حق فسخ قرارداد حاضر را ندارد.

ماده ۲۲- مستاجر متعهد گردید کلیه تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث از جمله آن دسته تعهداتی را که عدم ایفای آن موجب اخلال و یا وقفه در بهره برداری از عین مستاجره و یا عدم انجام تعهدات مستاجر در قبال بانک می گردد به موقع انجام داده و هیچ گونه تخلفی ننماید.

ماده۲۳- متاجر حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک شکل یا محل مورد اجاره را تغییر داده و هر گونه تغییر دیگری در آن بوجود آورد.

: لازم جهت نصب پلاک مبنی بر مالکیت بانک در اموال مورد اجاره را ایجاد نماید.

ماده ۲۵- مستاجر ضمن پذیرش مسئولیت خود در قبال تمام ادعاها و دعاویی که مربوط به استفاده از مورد اجاره باشد متعهد گردید در صورت اقامه چنین دعاوی و ادعاهایی که علیه بانک نیز مطرح می شود از حقوق بانک دفاع نموده، هزینه های مربوطه را شخصا و بدون حق مطالبه از بانک تادیه نماید.

ماده ۲۶- در کلیه مواردی که بانک وکیل مستاجر است وصی بعد از حیات وی نیز می باشد.

مشخصات متاجر

شرکت ………………. ثبت شده تحت شماره ………….. در اداره ثبت شرکتها با مدیریت آقایان ……………… مدير عامل) و …………… رئیس هیات مدیره و …………… (نایب رئیس هیات مدیره) ………….. و صاحبان امضای مجاز ……………. به موجب آگهی های به شماره …………….. مندرج در روزنامه رسمی شماره ………………….. و به نشانی…………………..

محل امضای نماینده بانک * محل امضای مستاجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408