وکیل در پارسیان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

وکیل در پارسیان

بهترین وکیل در پارسیان

بالاخره با فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سال‌های ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد، کانون وکلای دادگستری تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و دیگرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود که عملاً امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاش‌ها و اقداماتی که توسط وکلای وقت صورت پذیرفت، بالاخره قانونی به نام «لایحه‌ی قانونی استقلال وکلا» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب گردید و به طور قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانون‌های وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی و تربیت وکیل اهتمام نمودند. این قانون کماکان پابرجاست و هم اینک وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانون‌هایی در بیشتر مراکز استان‌های کشور می‌باشند که به نام «کانون وکلای دادگستری» نامیده می‌شود و این کانون‌ها با داشتن سازمانی مستقل از قوه‌ی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارت بر امور وکالت و وکلاء را به انجام می‌رسانند.

شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه‌ی ۵ ساله‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی کشور تصویب شد و در ماده‌ی ۱۸۷ آن قانون مقرر گردیدکه قوه‌ی قضائیه نیز می‌تواند رأسا وکلایی را تحت نظر و نظارت خود به امور وکالتی مشغول نماید. متعاقب آن تشکیلاتی برای این منظور تحت نظر و نظارت مستقیم قوه‌ی قضائیه با نام «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه»‌ تشکیل گردید و وکلایی نیز در پی آن و در سال‌های اخیر توسط این مرکز به عنوان وکیل پذیرفته شده و با صدور پروانه‌ی وکالت به امور وکالتی اشتغال یافته‌اند.

لذا در حال حاضر ۲ تشکیلات موازی و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وکالتی کشورمان وجود دارد؛ یکی «کانون‌های وکلاء دادگستری» و دیگری «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه» که هر یک از این دو تشکل، وکلاء متعددی را تحت نظر و نظارت خود دارند. وکلاءِ هر دو تشکل موصوف در مجموع اختیارات و وظایف مشابهی داشته و امور وکالتی و مشاوره‌ای را به انجام می‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وکالت اشتغال دارند.
وکیل، وکالت و قضاوت در دادگستری ایران
…سعی دارم که در اینجا زیاد حاشیه روی نکنم و در اصل موضوع سخن بگویم، سخن گفتن از وکالت و قضاوت پهنه بسیار گسترده­ای دارد و می­توان ساعت ها در این هر دو موضوع بحث و گفتگو کرد.
پرسش اصلی این است که وکالت چیست، چه اسباب و وسایلی دارد و حاصل و نتیجه آن چیست؟ یا به دیگر سخن، وکالت کدام است؟ وکیل کیست و برداشت از وکالت چگونه است؟
وکالت خدمتی است از خدمات اجتماعی: از دیدگاه حقوق، وکالت یکی از عقود جایز است که هم از طرف موکل و هم از سوی وکیل قابل فسخ و نسخ می باشد؛ موکل هرگاه بخواهد


می تواند وکیل را عزل کند، همچنان که وکیل هم توان و اختیار آن را دارد که از وکالت استعفا دهد؛ بنابراین در ضمن عقد و قرارداد، دو طرف دارای اختیار فسخ هستند و همان طور که گفته آمد، هر آن می توانند این عقد و قرارداد را برهم زنند و آزادی عمل خود را حفظ کنند.

نکته ظریف و حساس در اینجا، این است که آیا وکیلی که وکالت فردی را پذیرفته و دعوای او را قبول کرده و مقدمات کار را از هر جهت فراهم آورده و در دادگاه و دعوا حضور داشته،می تواند به سادگی و سهولت از پیگیری وکالت رهایی یافته و دعوا و دادگاه و موکل را به امان خدا رها کند؟ در پیوند با این مقوله، باید دید که تبعات این کار وکیل، برای خود او و موکل او چه می باشد؟ آیا این کار اصولاً تبعاتی دارد و یا ندارد؟ و اگر دارد تبعات و پیامدهای آن چیست؟
قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ پیامدهایی بر این کار وکیل قائل شده و اختیار و آزادی مطلق را از وکیل دادگستری در این قرارداد سلب کرده است. به دیگر سخن اختیار وکیل در فسخ وکالت را مشروط کرده است (باب دوم، وکالت در دعاوی، مواد ۵۹ تا ۶۹ مکرر)
همین جا بیفزایم که بین وکالت دادگستری و وکالت در دفتر اسناد رسمی تفاوت هایی است.

وکیل در پارسیان

وکیل در پارسیان

پایان مقاله وکیل در پارسیان
به درخواست شما مردم عزیز پارسیان چند نمونه قرارداد قرار میدهیم!

قرارداد مساقات

طرف اول قرارداد(مالک): خانم/ آقای …………. فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ……………. متولد ………….. ساکن …………….

طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/ آقای ………………. فرزند آقای …………………. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………… متولد ……………. ساکن ………………..

مورد مساقات:

درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت……………….. متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ………………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………….. فرعی از اصلی مرقوم واقع در …………… بخش …………….. ثبتی ………………….. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …………….. مورخ …/…/…..۱۳ صفحه ………………. جلد ….. به شماره چاپی …………………. صادره بنام و ملکی مالک که تمامی درختان مثمره ثابته مزیور پابرجا و آماده محصول و از انواع سیب، گلابی، آلبالو و گیلاس می باشد که عامل مورد مساقات را رویت و یا وقوف کامل از وجود انواع درختان میوه آن، کم و کیف، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات برای انجام مساقات قابل است.

مدت قرارداد: …………….. سال کامل شمسی از تاریخ ………………… می باشد.

قدرالسهم از مساقات: حصه مالک از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

۱- حفظ و نگهداری درختان و آبیاری آن از چاه موجود در زمین مزبور و سم پاشی و کوددهی و بی زدن پای درختان و نهر کنی و برداشت نمره به عهده عامل است که باید به موقع آنرا انجام دهد.

۲- هزینه های ناشی از تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین مرقوم و هم چنین تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب موجود با مالک است.

۳- عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مالک در هر برداشت ثمره به نسبت هر هکتار ………………. ثمره ساليانه را به مالک تحویل و تسلیم نماید.

۴- عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكوره مالک به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداکثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالک تحویل و تسلیم نماید.

۵- هزینه های حکم تا محل اقامت مالی در خصوص تحویل حصه های مذکور مالک نیز با عامل می باشد.

۶- چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مساقات عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه ها مندرج در شرط دوم کوتاهی و امتناع ورزد عقد این مساقات قابل فسخ خواهد بود.

۷-در صورتی که در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره این مساقات فسخ گردد مالک حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوط را مالک از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.

۸- هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در مساقات ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد، عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.

۹- هر آینه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده ۵۳۹ قانون مدنی با توجه به ماده ۵۴۵ همان قانون به این عبارت«ماده ۵۳۹ قانون مدنی»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملای خود که بصحه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

«ماده ۵۴۵ قانون مدنی»: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شریک نماید. که برای طرفین مشخص است عمل خواهد شد

۱۰- عامل حق دارد از محل حصه خود برای مساقات حداکثر با یک نفر شریک شود بدون آنکه شریک حق تصرف با قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مساقات یا تسلیم زمین و درختان مورد مساقات را به هیچ صورت ولو به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

۱۱- در پایان مدت با لدى الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحویل مورد مساقات و بالتبع آن زمين مربوطه به مالک می باشد در صورت بروز اختلاف في مابین طرفین حق دارند مورد اختلاف را بداوری خانم / آقای………………. فرزند آقای …………. ساکن: …………………. ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد و کسی که رای نفع او صادر گردیده حق رجوع به مراجع صالح قضایی را دارد.

سایر شروط:

(در این قسمت اگر شروط دیگر باشید، تنظیم گردد.)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظيم و مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد(مالک)

محل امضای طرف دوم قرارداد (عامل)

قرارداد تهیه غذا

قرارداد ذیل بین شرکت …………. به مدیریت آقای ………….. فرزند ……………. شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………… متولد …………..به آدرس ……………… به عنوان کارفرما از یک طرف و شرکت …………….. به مدیریت آقای ………………. فرزند ……………… شماره شناسنامه …………… صادره از ……………….. متولد ……………….. به آدرس ……………….. به شماره ثبت …………………. از طرف دیگر که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع: پیمانکار متعهد و متلزم می گردد که از تاریخ ……………… لغایت …………….. غذای بین روز کارکنان را که حدودا …………….. نفر می باشند در طول ایام کاری به عنوان نهار طبق لیست تنظیمی و به صورت گرم و با توجه به توضیحات ذیل تأمین نماید.

ماده ۲) تعهدات: خرید مواد اولیه به طور کلی و حمل به ……………………. جهت طبخ غذا به عهده پیمانکار است.

۱-۲- طبخ مطبوع و توزیع مطلوب در آشپزخانه و سالن غذاخوری شرکت به عهده پیمانکار است.

۲-۲- انواع مواد اولیه خام از تولیدات داخلی کشور و از نوع مرغوب خریداری و مورد طبخ قرار می گیرد. مقدار برنج برای هر نفر در انواع غذاها ……………. گرم و گوشت گوسفند یا گوساله در انواع خورشت ها …………… گرم و در سبزي پلوها …………….. گرم وکباب کوبیده و مرغ برای هر پرس زرشک پلو یک عدد مرغ پاک کرده به وزن حدودا ………………… گرم با مخلفات مربوطه منظور خواهد شد.

۳-۲-به طور اخص و طبق معمول در انواع غذاها حسب ضرورت منظور و به عهده پیمانکار و بهای مصرف نوشابه همراه هر پرس غذا مقداری نان و ماست یا سالاد یا سوپ منظور و به عهده پیمانکر است

۴-۲- چنانچه برای برگزاری جلسات و سمینارها به تعدادی غذای بیشتری نیاز پیدا نماید قبلا به اطلاع پیمانکار رسانیده و پیمانکار با منظور داشتن جميع شرایط این پیمان اقدام خواهد نمود.

۵-۲- انتخاب نوع غذا ايام هر هفته از انواع زرشک پلو با مرغ و کباب کوبیده و یک نوع خورشت , باقلاپلو با گوشت و پلو با ماهی و با رعایت مشخصات و در ایام هفته خواهد بود.

۶-۲- تأمین نیروی لازم برای تهیه و طبخ و توزیع به نحوی که کلیه امور به موقع انجام پذیرد کلا به عهده پیمانکار و تمام نیرو که به نحوی در طبخ و توزیع غذا مداخله دارند باید دارای کارت بهداشتی و لباس یا روپوش مخصوص و معمول باشد و بدون رعایت مراتب فوق کار نخواهند کرد. پرداخت کلیه حقوق متعلقه به نیروهای خرید و طبخ و توزیع به هر عنوان به عهده پیمانکار است. رعایت و منظور داشتن کلیه مقررات و قوانین شامل این قرارداد اعم از بیمه کار و حوادث ناشی از کار و بازنشستگی و ایام بیکاری و بلاتکلیفی کارگران به عهده پیمانکار بوده و طبق مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد نمود.

۷-۲- کارفرما سرویس آشپزخانه خود را کلا با دستگاه ها و سرویس ها و یخچال و ظروف مربوطه به سرو را طبق صورت جلسه تحویل پیمانکار می دهد و پیمانکار موظف به نگهداری و استفاده صحیح بوده و در پایان قرارداد عينا تحویل خواهد نمود و استفاده از کلیه وسایل فقط برای طبخ و توزیع غذای شاغلان در شرکت خواهد بود و در صورت کم و کاست و خرابی ملزم به پرداخت و جبران آن خواهد بود و تأمین آب و برق و گاز و همچنین تعمیرات وسایلی که مستند به غفلت عوامل پیمانکار نباشد و به تشخیص و نظر ناظر به عهده کارفرما است.

۸-۲- بهداشتی کردن و رعایت بهداشت و نظافت کافی و لازم تمام وسایل و محل طبخ و توزیع به عهده پیمانکار که دقیقا رعایت و اقدام خواهد شد. خرید و مصرف وسایل بهداشتی و نظافت به طور کلی با پیمانکار است.

۹-۲- در تمام مراحل خرید و طبخ و توزیع غذا پیمانکار با نماینده معرفی شده کتبی ایشان حاضر و مسئول حسن انجام تعهدات خواهد بود.

۱۰-۲- ملاک تعداد توزیع غذای کارکنان بن غذای امضاء و مهمور شده از طرف شرکت با تاریخ روز خواهد بود.

شرکت یک نفر را به عنوان ناظر بر حسن انجام این قرارداد معرفی و نظرش در تمام مراحل طبخ و توزیع و رعایت بهداشت قطعی و لازم الاجرا است.

۱۱-۲- کلیه غذاهای زائد و غیربهداشتی از محوطه طبخ و توزیع خارج و معدوم خواهد شد و ملای زائد و غیربهداشتی نظریه ناظر است.

ماده ۳) مبلغ پیمان:  بین کارفرما و پیمانکار برای هر پرس غذا ……………… ریال توافق و تراضی گردید که در پایان هر ……………… طبق صورت جلسه تعداد بن های اخذ شده محاسبه و پس از تأیید ناظر پرداخت گردد

ماده ۴) شرایط پیمان: کلیه کسورات اعم از بیمه و مالیات و غیره که به نحوی از انحاء شامل این قرارداد می گردد به عهده پیمانکار است که باید پرداخت شود و قوانین مربوطه لازم الاجرا است. کارفرما هر زمان که صلاح بداند با اطلاع قبلی قرارداد را فسخ و پیمانکار متعهد است ظرف مدت ………………. ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه کلیه وسایل و ابزار و ظروف را که طبق صورت جلسه تحویل گرفته به امور اداری شرکت تحویل و آشپزخانه را تخلیه و تحویل نماید. در صورت عدم تخلیه به موقع پیمانکار متعهد است روزانه مبلغ ………….. بپردازد. کارفرما می تواند از مطالبات ایشان کسر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

۱-۴- کلیه نیروهای پیمانکار باید قبلا به امور اداری شرکت معرفی شوند و در پایان کار روزانه محل را ترک و خارج شوند. تأمین و هزینه رفت و آمد کارگران به عهده پیمانکار است.

۲-۴- پیمانکار به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات خود به شرح بالا یک فقره ………….. به مبلغ ………… ریال در اختیار کارفرما قرار داده و اختیار می دهد که کارفرما در صورت لزوم به منظور تأمین خسارات وارده براساس نظر ناظر فوق الذکر طبق مقررات مبلغ آن را وصول نماید.

۳-۴- پیمانکار کلیه مواد این قرارداد را مطالعه و قبول و متعهد و ملزم به اجرای دقیق آن خواهد بود.

موارد اختلاف در ابتدا با مذاکرات اصلاحی حل و فصل می شود. در غیر این صورت مراجع ذیصلاح قضایی صالح به رسیدگی می باشند.

ماده ۵) این قرارداد شامل ۵ ماده و در سه نسخه تنظیم که هریک از نسخ دارای حکم واحد می باشد و به امضاء طرفین رسیده و پس از امضاء طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

امضاء کارفرما * امضاء پیمانکار

شهود: ۱) آقای ……………. فرزند ……………….. * ۲) آقای …………….. فرزند ………………………

قرارداد کار و کارفرما

این قرارداد بین شرکت ……………….. ثبت شده به شماره …… ………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی ……….. ….. ………………. تلفن: ………………. به نمایندگی خانم ……………. که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای ………………. فرزند: ………………. به شماره شناسنامه: ……………… صادره از ………………. متولد ……………به نشانی ……………… که در این قرارداد همکار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

۱ – ۱ انجام وظایف شغل در واحد تدارکات با عنوان شغلی مسئول تدارکات و خرید که به صورت تمام وقت بوده و همکار میبایست طبق برنامه تعیین شده توسط کارفرما در محل کار خود حاضر و با رعایت مقررات شرکت، انجام وظیفه نماید.

ماده ۲- مدت قرارداد

۱-۲-این قرارداد از تاریخ …………….. لغایت ………………… منعقد گردید.

۲ – ۲- با توجه به توافق به عمل آمده فی مابین پس از اتمام دوره قرارداد، این قرارداد قابل تمدید نمی باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

۱-۳- میزان دستمزد ثابت ماهیانه ……………… ریال میباشد .

۲-۳- سایر مزایای قانونی به شرح زیر به همکار پرداخت میشود .

۳ – ۳ – حق نوبت کاری در صورت انجام، طبق مقررات قانونی .

۴-۳- حق مسکن ……… ریال

۵-۳- حق خواربار………. ریال

۶-۳- حق اولاد …………. ریال

۷-۳-حق ترمیم طبق مقررات قانونی

۸-۳- سایر مزایای قانونی: به تعداد روزهای کارکرد مبلغ…………… ریال به صورت ناهاری پرداخت میگردد.

۹-۳- مالیات و کسورات منوط به حق بيمه و سایر مطالبات از دریافتی ماهانه طبق مفاد قانونی کسر خواهد شد.

ماده ۴- شرایط فسخ قرارداد

این قرارداد در صورت حدوث موارد زیر خود بخود فسخ خواهد گردید و همکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .

۱-۴- عدم رعایت مقررات کارگاه

۲-۴- غیبت غیر موجه به مدت………… روز غیر متوالی با …… روز متوالی در طول مدت قرارداد

۳-۴-عدم اجرای وظایف محوله

ماده ۵- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد بدوا” از طریق سازش بین دو طرف و در صورت عدم سازش در مراجع مندرج در قانون کار حل و فصل خواهد شد .

ماده ۶- بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده بر اساس قانون کار و سایر قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده ۷- اینجانب ……………….. یا علم کامل بر مفاد این قرارداد آنرا امضاء نموده و خارج از مواد مندرج در قرارداد حق طرح هیچ گونه اعتراضی را در آینده، چه در شرکت و یا سایر مراجع نخواهم داشت.

ماده ۸- این قرارداد ۸ ماده و در دو نسخه که در هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد تنظیم و به امضای طرفین رسید.

کارفرما * همکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408