وکیل در هرمز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

بهترین وکیل در هرمز

تعریف وکالت :

وکالت در اصطلاح لغوی به معنای «واگذاری امری به دیگری» یا «نیابت گرفتن» است. به موجب قرارداد وکالت یک طرف، شخصی را به‌عنوان نایب خود در کاری ، انتخاب میکند . نیابت‌دهنده را «موکل» و طرف مقابل را «وکیل» میگویند. این نیابت میتواند در دو قسم از امور انجام پذیرد. از جمله؛ امور حقوقی مانند وکالت در ایجاد قرارداد، وکالت در دفاع از حق، وکالت در تقسیم ارث یا وکالت در طلاق ، از طرف دیگر امور اداری نیز قابلیت وکالت دادن را دارند مانند وکالت دادن به شخصی برای اخد پایان کار ساختمان یا وکالت دادن برای ترخیص کالا از گمرک ، ولی بعضی از امور قائم به شخص است و خود شخصا باید انجام دهد و امکان ارجاع به وکیل وجود ندارد، ازجمله: تعمیر خودرو، نقاشی کردن و همچنین اقرار کردن از جانب دیگری. وکالت یک قراردادِ جایز است ، به این معنا که هر زمان طرفین بخواهند، میتوانند قرارداد را برهم زنند و دیگر به تعهدات خود پایبند نباشند .

۱. وکالت تعیینی

وکالت تعیینی یا وکالت قراردادی آن است که هریک از طرفین دعوا برای اقامه و تعقیب آن و دفاع از حق، به وکیل دادگستری مراجعه و با وی قرارداد وکالت می‌بندند. وکیل دادگستری شخصی است که به‌غیر از داشتن تحصیلات حقوقی باید پروانه‌ی وکالت کردن را از قوه قضاییه یا از کانون وکلا در پی قبولی در امتحان، اخذ کرده باشد

۲. وکالت اتفاقی

در کنار وکالت تعیینی، وکالت اتفاقی یا موقت قرار میگیرد. در این نوع وکالت اشخاصی که معلومات و اطلاعات کافی برای وکالت کردن داشته باشند اما مجوز یا پروانه دائم وکالت را دارا نباشند یا به عبارتی شغل اصلی آنها وکالت نیست، می‌توانند در صورت صدور مجوز از کانون وکلا، در هر سال سه دفعه برای اقوام و نزدیکان نسبی (آنهایی که به‌واسطه‌ی پدر و مادر با شخص رابطه‌ی خویشاوندی دارند) و سببی (آنهایی که به‌واسطه ازدواج، با شخص رابطه خویشاوندی مییابند مانند پدرشوهر یا در درجه دورتر، دایی شوهر و به همین ترتیب) تا درجه دوم از طبقه سوم (مانند پسر عمه و دختر دایی) در مراجع قضایی وکالت نمایند. البته قابل ذکر است که صرف داشتن تحصیلات حقوقی برای اخذ اجازه ‌نامه کفایت نمیکند و در همین راستا کانون وکلا می‌­تواند قبل از مجوز دادن برای وکالت اتفاقی، با شخص مصاحبه علمی کرده و در صورت نداشتن اطلاعات کافی، از دادن مجوز خودداری کند .

وکیل در هرمز

۳٫وکالت معاضدتی

در راستای وکالت تسخیری، وکالت معاضدتی یا انتخابی قرار میگیرد اما برخلاف وکالت تسخیری، این نوع وکالت در امور مدنی (مانند انحصار وراثت و تقسیم ارث، نکاح و طلاق) و برای خواهان دعوا کاربرد دارد. به این صورت که دادگاه شرایط خواهان را بررسی می‌کند و اگر واقعا شخص توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد، وی را به کانون وکلا معرفی میکند. وکیل معاضدتی مکلف است با موکل قرارداد حق‌الوکاله تنظیم کند و نسخه‌­ای از آن را برای واحد معاضدت قضایی واقع در کانون وکلا ارسال کند و در صورت اتمام دعوا و حاکم شدن موکل یا اخذ محکوم‌به، باید یک پنجم حق‌الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر اینکه بتواند ثابت کند که دریافت حق‌الوکاله قانونا ممکن نیست .

۴٫وکالت تسخیری

وکالت تسخیری یا وکالت انتخابی نوعی از وکالت است که از طرف دادگاه در امور کیفری به ‌منظور برابری موقعیت متهم و دادستان برای نتیجه‌ی عادلانه‌ی آن و دفاع از حقوق متهم به وکلای دادگستری ارجاع میشود. دامنه‌ی اختیارات وکیل تسخیری با وکیل تعیینی تفاوتی ندارد و تنها در مرجع تعیین‌کننده متفاوت است.

در برخی از امور کیفری که مجازات آنها اعدام، قصاص نفس، سنگسار یا حبس ابد است، به دلیل پایین بودن معلومات حقوقیِ متهمین برای دفاع از خود در این جرایم سنگین، داشتن وکیل در دادگاه اجباری است. حال اگر شخص متهم، نخواهد یا نتواند وکیلی به دادگاه معرفی کند یا حتی خودش نیز چنین درخواستی نکند، دادگاه اجبارا برای وی وکیل تسخیری تعیین میکند. البته در جرایم منافی عفت عمومی (مانند زنا و لواط و …) متهم اختیار دارد که از حضور یا معرفی وکیل برای خود امتناع کند.

در مابقی دعاوی کیفری اگرچه داشتن وکیل اجباری نیست اما متهم و شاکی حق دارند که از وکیل استفاده کنند. در اقشار ضعیف جامعه که فرد توانایی مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشد و احتمالا اطلاعات کافی نیز برای دفاع از خود ندارد، میتواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل کند. حال اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست، میتواند با استفاده از بودجه‌ی دادگستری برای متهم، وکیلی تسخیر کند.

وکیل در هرمز

 

پایان مقاله وکیل در هرمز
به درخواست شما مردم عزیز هرمز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم!

قرارداد کار معین و مدت محدود

این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره ۳۶۹۹/ ت ۳۶۹۳۳ مورخ ۱۳/۴/۸۳  هیأت محترم وزیران بین دهیاری ………………….. بخش …………………… شهرستان ……………………. که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ……………….. فرزند ……………… دارای شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………… ساکن: …………….. تلفن …………………. به عنوان «طرف قرارداد»  منعقد می گردد

تبصرہ: این قرارداد جهت کار معین با مدت محدود و با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار و مفاد ماده ۴ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور بین طرفین تنظیم گردیده است

ماده ۱: مدت قرارداد و محل کار

مدت این قرارداد ۸۹ روز است که شروع آن از تاریخ…………………… و پایان آن تاریخ …………………. می باشد که با توافق طرفین و در صورت نیاز کارفرما قابل تمدید است و محل انجام کار واقع در دهیاری ………………. بخش ……………….. شهرستان ……………….. می باشد بدیهی است در صمتناندحض مدخلحان محل کلی اساس مقرات مربوطه رفتار خواهد شد.

ماده۲: موضوع قرارداد

انجام خدمات در دهیاری ………………….. با عنوان ……………………. و به صورت تمام پاره وقت می باشد و آقای ……………….. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت ضوابط و مقررات انجام دهد.

ماده ۳: ساعات کار

ساعات کار طرف قرارداد تمام / پاره وقت معادل…………………. ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی طبق قانون کار، اضافه کار به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

ماده ۴: حق السعی

۴ – ۱- دستمزد ماهيانه ………………. ریال

۲-۴- کمک هزینه مسکن (ماهانه)…………….. ریال

۴ – ۳- کمک عائله مندی (ماهانه) …. ریال

۴-۴- وجه بن و خوار و بار……………….. ریال

تبصرہ: کلیه پرداخت های فوق الذکر بر اساس مقررات قانون کار پس از کسر ماليات و کسورات مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر کسورات قانونی، از طرف کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

ماده ۵: طرف قرارداد در مدتی که برای کارفرما کار می کند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارد

ماده ۶: در پایان قرارداد طرف قرارداد هیچ ادعایی در مورد ادامه همکاری نداشته و سنوات خدمت ایشان بر اساس ماده ۲۴ قانون کار قابل پرداخت می باشد

ماده ۷: طرف قرارداد با دریافت مبالغ مذکور هرگونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید

ماده ۸: اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد بدون از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد

ماده ۹: سایر مواردی که در این قرارداد مسکوت مانده، بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود

این قرارداد در نه ماده و دو تبصره در تاریخ……………………. تنظیم و به امضاء طرفین رسید

طرف قرارداد * مسئول امور مالی دهیاری *

کارفرما: دهیاری

دار می باشد. قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی

ماده ۱. طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت ………………. به نمایندگی ……………….. که بعد از این خریدار خوانده می شود از یک طرف و شرکت ……………….. به نمایندگی …………………. که بعد از این فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر، جهت انجام فعالیتهای موضوع قرارداد، براساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می گردد.

ماده ۲. موضوع قرارداد

تأمین سرویس پیام کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام های دریافتی و انتقال پیام های کوتاه مربوط به خریداری به صورت دوطرفه از خریدار به شبکه GSM و از شبکه GSM به خریدار، از طریق اتصال به مرکز SMS شرکت ارتباطات سیار و

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ …………………. به مدت یکسال می باشد و از آن تاریخ از سوی طرفین لازم الاجراء است.

ماده ۴. مبلغ کل قرارداد

۱ – ۴ – هزینه ثابت: هزینه راه اندازی سامانه به همراه ……………………عدد اعتبار ارسال پیامک جمعا به مبلغ …………………….. ریال می باشد.

ماده ۵. تعهدات فروشنده

فروشنده برای ارسال و دریافت پیام ها، پنل اختصاصی را در طی مدت قرارداد در اختیار خریدار قرار خواهد داد.

فروشنده موظف به انتقال SMS از طریق اتصال به SMS

– Center شرکت ارتباطات سیار می باشد.

فروشنده موظف است حداکثر

روز کاری پس از عقد قرارداد، سرویس ارزش افزوده پیام کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام های ورودی را به خریدار تحویل نماید.

ماده ۶. تعهدات خریدار

موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار می باشد و خریدار فروشنده را از هر ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و میری میدارد.

۲ – ۵- ارسال پیام منوط به داشتن مجوز از دریافت کنندگان پیام ها می باشد که مسئولیت آن بر عهده خریدار می باشد. بدیهی است در صورت شکایت یک نفر از دریافت کنندگان پیام به فروشنده، شرکت مخابرات ایران و یا شرکت ارتباطات سیار و احراز عدم کسب مجوز از شخص شاکی در جهت ارسال پیام کوتاه، کلیه سرویس های خریداری شده خریدار بلافاصله قطع و خریدار حق هیچ گونه ادعایی نسبت به سرویس های خریداری شده را نخواهد داشت.|

۳ – ۵- در صورتی که به علت بروز مشکلات با شرایط بحرانی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت هایی در زمانبندی انتقال SMSهای مربوط به خریدار شود، خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمان بندی مذکور می باشد.

۴ – ۵ – خریدار مجاز به ارسال پیام کوتاه به صورت ناشناس نمی باشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیام کوتاه نباشد). بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر، فروشنده بنا به تشخیص خود مجاز به قطع سرویس های مربوط به خریدار، جبران ضرر و زیان وارده می باشد و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مینماید.

تبصره: مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیام کوتاه ناشناس که نتیجتا باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی شرکت مگفا به فروشنده باشد، متوجه خریدار می باشد و فروشنده از این بابت مصون و میری است.

تبصره: در صورت صلاحدید فروشنده، خریدار موظف به ارائه تضمین مورد قبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق الذکر می باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خریدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زیان وارده از محل تضمین مذکور خواهد بود.

۲ – ۸ – با توجه به اینکه قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده في مابین فروشنده (اینفورما) و شرکت مگفا منعقد می شود، خریدار ضمن اقرار به پذیرش مغاد و شرایط قرارداد فوق الذکر، موظف به رعایت کلیه موارد مذکور می باشد.

۳ – ۸

چنانچه قانون برای فرستندگان پیام های ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه های پیش بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقص قانون می باشد

ابقت داشته باشد.

أبا اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛

باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛

مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛

تابه اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

أبا سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛

ماده ۷. نشانی طرفین قرارداد

نشانی خریدار

تلفن:

فکس:

آدرس پست الکترونیکی

آدرس پشتیبانی الکترونیکی………………

ماده ۸. قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانين دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

طرف اول قرارداد: خانم/ آقای ………………. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از ………………. متولد …………….. ساکن: ………………

.

طرف دوم قرارداد: خانم/ آقای …………….. فرزند آقای ………………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از …………….. متولد ……………… ساکن: …………………

موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت …………………… متر مربع دارای پلاک …………………… فرعی از ………………….. اصلی مغرور و انتزاعی از پلاک …………………. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ………………. بخش …………………… ثبتی تهران بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مريوط، با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ………………… منصوبه.

مبلغ قرارداد: مبلغ …………………. ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش از متابعين اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعيه جاری شده.

يع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، جریانی بودن ثبت ملک، قبول و اقرار به تصرف و قيض مورد معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور شفاها بین متعاملين منعقد گردیده) متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر لغایت مدت پنجاه سال شمسی مورد معامله مستحق للغير درآید علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامات وارده بر خریدار برآید همچنین خریدار متعهد به تاديه بدهی های برق منصوبه مزیور گردید النهایه حق دارد پس از تادیه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول کند.

محل امضای طرف اول قرارداد * محل امضای طرف دوم قرارداد

قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

ماده ۱) نظر به اینکه , آقای ……………… فرزند …………………. به شناسنامه شماره ……………… صادره از ………………… مساكن ………………… (که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد) مالک پلاک فرعی …………….. از اصلی ……………… اراضی ……………….. بخش ………………. واقع در ………………….. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه شرکت …………………. به شماره ثبت …………………….. به نشانی ……………. (که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه فرق دارد به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور به این قرارداد بین طرفین منعقد شد.

ماده ۲) ارزش عرصه در تاریخ قرارداد معادل …………… ریال برآورد شده و مورد قبول طرفین است.

ماده ۳) مقرر شد طرف دوم و بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضاء طرفین رسیده و در پلاک موصوف احداث کند.

تصملطفكمفمكلفاستنلياققأصنام ماند شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید.

عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ماده ۴) طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده و در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد. همچنین مکلف است صورتحسایی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضاء کرده در اختيار طرف اول بگذارد. مدارک و صورت حساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود. |

ماده ۵) پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده ۴ به ارزش عرصه طبق ماده ۲) بالغ شد مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ………………… افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء انجام می شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداخت ها را نیز از این حساب انجام دهند.

ماده ۶) طرف دوم مکلف است بنا را بر مبنای زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره ۲ این قرارداد به امضاء طرفین رسیده احداث کند.

ماده ۷) پس از اتمام بنا , طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک (اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.

تبصره ۱) کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال (اعم از مالیات ها و عوارض و جرایم و هزينه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲) انتقال رسمی سند مالکیت ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود.

ماده ۸) طرف اول در صورت تأخير در ایفاء تعهد موضوع ماده ۷ این قرارداد مکلف است بابت هر روز تأخير مبلغ …………………… ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود. و و انتقال سه دانگ باید انجام شود.

قای ………….. به نشانی ……………. که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء کرده اند و در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای ایشان برای

ماده ۱۰) این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است که در تاریخ ………….. در ……………… بين طرفين امضاء و مبادله شد. تعداد نسخ دو نسخه و هر نسخه در … صفحه و با اعتبار واحد است.

امضاء طرف اول قرارداد

امضاء طرف دوم قرارداد

امضاء داور

امضاء شهود: ۱. …………. ۲- ………….

توجه: ممکن است این گونه قراردادها بر مبنای این توافق تنظیم شود که طرف اول صرفأ زمین را بدهد و طرف دوم بنا را احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند. در این حالت هرچند که قیمت زمین بدوأ مورد توجه و محاسبه طرفین قرار می گیرد اما معمولا ذكری از قیمت زمین و مابه ازای آن در قرارداد به میان نمی آید. بلکه طرفین متعهد می شود بنایی با مشخصات مورد توافق در زمین طرف اول احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند. همچنین ممکن است بین طرفین توافق شود که پس از رسیدن عملیات ساختمانی به مرحله ای خاص که معمولا زمانی است که هزینه ها طرف دوم معادل قیمت زمین شده باشد طرف اول وکالت بلاعزلی جهت تهیه مقدمات تنظیم سند انتقال رسمی و انتقال قدرالسپیم خویش به خود به طرف دوم بدهد.

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته، در حال احداث

از فروشنده خانم / آقای …………….. فرزند آقای………………..

دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از ……………… به نشانی: …………………

۲( خریدار ): خانم / آقای ………………. فرزند آقای: ……………..

دارای شناسنامه شماره ………………….. صادره از ………………….. متولد …………………… شانی…………………… موضوع قرارداد: تمامی شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاک …………………. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ………………….. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ………………. بخش ………………….. ثبتی ……………….به حدود مندرج در اظهار نامه ثبتی مربوط با جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ……………….. منصوبه.

به گردیده باقراره کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش از متابعين اسقاط گردیده و به اظهار ضيغه مبایعه قطعيه جاری شده

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رويت مييع ، وقوف کامل از محل وقع حدود و مشخصات جریانی بودن ثبت ملک قبول و اقرار به تصرف و قبض معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که با قرار عقد خارج لازم مزيور شفاها بین متعاملين منعقد گردیده) متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر لغایت به مدت ۵۰ سال شمسی مورد معامله مستحق الغير درآید علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامت وارده بر خریدار پراید همچنین خریدار متعهد به تاديه بدهی های برق منصوبه مزبور گردید النهایه حق دارد پس از تادیه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشندگان وصول کند.

محل امضاء (فروشنده) * محل امضاء (خریدار) :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408