وکیل در شهربابک

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل در شهربابک میگوید

وکیل معاضدتی به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاصی که دارای بضاعت کافی برای انتخاب و اعطاء وکالت به وکیل دادگستری نیستند، از دادگاه یا کانون وکلا دادگستری تقاضای وکیل معاضدتی می نمایند و چنانچه کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری عدم تمکن مالی شخص متقاضی را تشخیص دهد، نسبت به معرفی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل معاضدتی به شخص مذکور اقدام می نماید.

تشخیص عدم تمکن مالی شخص متقاضی از این حیث اهمیت دارد که وکیل معاضدتی حق دریافت حق المشاوره، حق الوکاله و غیره را از موکل خود ندارد.

بحث وکیل تسخیری صرفاً در دعاوی کیفری با جرائم و مجازات خاص و مهم مطرح می شود و در واقع به دلیل اهمیت بسیار زیاد برخی از جرائم مهمی که مجازات های سنگینی دارد دادگاه با توجه مواد قانونی در چنین مواردی اقدام به تعیین و معرفی وکیل تسخیری برای متهم می نماید.

برای بررسی وکیل اتفاقی باید گفت که طبق یک اصل پذیرفته شده و یک قاعده مهم و مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران، اشخاصی که وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر وکالت نیستند و یا کارآموز وکالت نیستند، نمی توانند در محاکم دادگستری به منظور امر وکالت حاضر شوند و در مقام وکیل دادگستری در محاکم حضور یابند و نه تنها چنین حقی ندارند، بلکه مطابق قانون و به جرم تظاهر به امر وکالت، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند و در صورت اثبات جرم مجازات می شوند.

در همین رابطه و در ماده ۵۵ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ آمده است: وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است.

بیشتر بخوانید: وکیل مشروب اردبیل

به درخواست شما مردم عزیز شهربابک نمونه آرای وکالت را تقدیم حضور میکنیم.

الزام ابطال تمبرقانونی از سوی اشخاص شاغل در دفتر حمایت از ایثارگران

پرسش : افرادی که از طرق دفترحقوقی حمایت رزمندگان و ایثارگران به عنوان وکیل با ارائه وکالت نامه در پرونده کیفری یا حقوقی ، وکالت می کنند آیا ملزم به ابطال تمبر قانونی مالیاتی و پرداخت حق تعاون کانون وکلا و غیره هستند یا خیر ؟

اتفاق نظر

با توجه به ماده ۱۴ قانون حمایت قضائی از بسیج و آئین نامه های مربوطه و عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ، کارشناسان دفتر حمایت قضائی از رزمندگان و ایثارگران به طور مجانی در دادگاه ها وکالت  می کنند و عضو کانون وکلا نیستند . بنابراین ، الزامی به ابطال تمبرمالیاتی و هزینه های دیگر کانون را ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

مطابق تبصره ذیل ماده ۴ قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ کارشناسان حقوقی دفتر حمایت و خدمات حقوقی قضائی  بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، بدون الزام به کسب پروانه وکالت  از کانون وکلا ، می توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور به عنوان وکیل اقدام کنند و طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین نامه اجرای قانون مزبور مصوب ۱۳۷۲ کارشناسان حقوقی دفاتر فوق ملزم به رعایت کلیه راجع به تکالیف و وظابف وکلای دادگستری می باشند . در نهایت با توجه به اینکه  خدمات حقوقی و قضائی دفتر مزبور رایگان بوده و از طرفی وابسته به کانون وکلای دادگستری نیز نیست ، الزامی به ابطال تمبر مالیاتی و حق تعاون کانون وکلا وجود ندارد .

پرسش : شخصی به دیگری وکالت می دهد که ملک او را بفروشد و وکیل ملک را بدون میزان ثمن در سند رسمی قید کند و به شخص ثالث می فروشد .  سپس وکیل فوت می کند  و در صورتی که احراز دقیق ثمن رد و بدل شده بر دادگاه مشخص نباشد آیا معامله به علت مجهول نبودن ثمن غیر نافذ است ؟

نظر اکثریت

علم طرفین من جمله وکیل به میزان ثمن حتی اگر در بیع نامه (قول نامه) ذکر نشده باشد موجب جهل یکی از عوضین نیست و اگر موکل نتواند دلیل بر جهل وکیل به ثمن معامله با استفاده از اصولی من جمله اصالت الصحه و اصل عقلایی بودن معاملات ، واقع شده است.

نظر اقلیت

با توجه به عدم درج ثمن در قول نامه فروش ملک توسط وکیل رعایت مصلحت موکل نشده و با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی معامله نافذ است .

نظر کمیسیون نشست قضائی(۱)

هرچند عدم قید مبلغ مورد معامله ( بهای مورد معامله ) در سند رسمی بعید به نظر می رسد ، چنانچه برای دادگاه با رسیدگی به ادله اثبات طرفین ، میزان ثمن معین و مشخص به نحوی که اساس بیع نیز مورد اختلاف باشد به این لحاظ که از آثار بیع صحیح این است که عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند و ثمن مجهول می باشد به نظر می رسد که بیع مزبور صحیح نباشد.

۲۶٫وظیفه وکیل جدید در ابطال تمبرمالیاتی  در صورت فوت یا عزل وکیل قبلی

پرسش : هنگام کناره گیری وکیل در پرونده محاکماتی به هرعلتی  و ورود وکیل جدید در همان پرونده ، آیاوکیل جدید باید تمبرمالیاتی ابطال کند ؟

اتفاق نظر

چنانچه  وکیل قبلی ، وکالت در توکیل داشته باشد را واگذار کند ، ابطال تمبرمالیات ضرورت ندارد لیکن اگر وکیل قبلی استعفا دهد یا عزل شود چون عقد وکالت  باطل شده و در نتیجه رابطه وکالت قطع می شود ، وکالت جدید با وکالت قبلی ارتباطی ندارد و وکیل جدید باید تمبر را به میزان قانونی ابطال کند و تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰ ناظر به زمانی است که وکالت با حق توکیل واگذار شود نه با عزل یا استعفای وکیل قبلی .

نظرکمیسیون نشست قضائی(۷)

به صراحت تبصره۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۱ ، بعد از ابطال تمبرمالیاتی در طرح و تعقیب دعوا توسط وکیل دادگستری ، درصورتی که امر وکالت به وکیل دیگری تفویض می شود ، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبرمالیاتی روی برگ وکالت نامه خود نیست .

۲۷٫جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق دادن خود

پرسش : آیا زوج می تواند ضمن عقد خارج لازم ، زوجه را وکیل مطلق در طلاق خود قرار دهد

نظر اکثریت

هرچند چنین شرطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است ، در حقوق ایران این شرط باطل است ؛ زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خانواده بوده و برخلاف حدیث « الطلاق بید من اخذ بالساق » است .  با توجه به همین مراتب ، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ آن را به صورت مشروط قبول کرده است .

نظر اقلیت

چنین شرطی جایز است و نمی توان آن را باطل دانست ؛ زیرا در فقه اسلامی ، اشکالی در این گونه وکالت  نیست ، یعنی همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام دهد می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند ( مستفاد از فتوای حضرت امام به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی شماره ۱۰۷ مورخ آبان ماه ۱۳۵۸)، این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع . از طرفی با توجه به ظاهر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز نمی توان در این امر تردید کرد زیرا این ماده از وکالت مطلق خروجی موضوعی دارد و موضوع مطلق ، خروج موضوعی دارد و موضوع آن بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است  و از وکالت  مطلق یا عام انصراف دارد منتها وکیل  شوهر نیز مانند خود او نمیتواند پیش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف آن هم با نظم عمومی تعارض دارد .

نظر کمیسیون نشست قضائی(۵)

آنچه به عنوان مورد وکالت  در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به عنوان مثال ذکر شده از این قبیل بوده و زوجین می توانند شرایط صحیح دیگری را نیز ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح بکند . ممکن است وکالتی که برای طلاق به زوجه داده می شود ، مطلق و بدون قید باشد ؛ حتی وکالت در توافق به طلاق که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم سازش معمول شود . با این ترتیب ، نظر اقلیت اعلام شده مورد تأیید است .

۲۸٫میزان حق الوکاله وکیل بر اساس قانون مالیات های مستقیم ؟

پرسش : بحث و بررسی درباره ماده ۱۰۳ قانون مالبات های مستقیم ؟

اتفاق نظر

۱٫به موجب ماده مرقوم :«  وکلا موظف هستند میزان حق الوکاله را در قرارداد وکالت قید کنند و درصورتی که قید ننمایند به موجب قسمت اخیر همین ماده چون امکان ابطال تمبر مالیاتی واقعی وجود ندارد وکالت آنان در محاکم قابل پذیرش نخواهند بود لهذا باید میزان حق الوکاله تعیین و به تبع آن تمبر الصاق شود .

  1. این ماده نه تنها شامل وکلا می گردد ؛ بلکه اشخاص حقیقی دیگری به عنوان وکیل در محاکم ، اعم از عمومی و اختصاصی شرکت می کنند اگرچه وکیل نباشد ، شامل خواهد شد از این جهت شمول یا عدم شمول این بخش از ماده ، نمایندگان حقوقی ادارات که وکیل نیستند و نیز در کارشناسان دفتر حمایت رزمندگان و نمایندگان مشمول از قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت قابل توجه است .

نظر کمیسیون نشست قضائی(۳)

۱٫طبق ماده۱۰۳  قانون مالیات های مستقیم مصوب به ۱۳۶۶ وکلای داگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت  می کنند ، مکلف اند در وکالت نامه های خود ، رقم حق الوکاله را قید کنند چنانچه به این تکلیف قانونی عمل نکنند ، طبق تبصره یک همین ماده :« وکالت وکیل  در هیچ یک از دادگاه ها و محاکم اختصاصی قبول نخواهد بود ».

  1. این ماده شامل کسانی که وکیل دادگستری نیستند و با اخذ پروانه وکالت اتفاقی در محاکم شرکت می کنند و همچنین کسانی که وکیل  دادگستری نیستند اما در محاکم اختصاصی شرکت داده می شوند .
  2. نمایندگان حقوقی ادارت و کارشناسان دفاتر حمایت از رزمندگان و نمایندگان مشمول قانون حمایت قضائی کارکنان دولت از این ماده مستثنا هستند .

۲۹٫اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری از سوی وکیل غیر رسمی

پرسش :چنانچه کلیه وراثت به احدی از ورثه خود در خصوص طرح دعوا و دفاعیات در دادگاه ها (مثلا با موضوع افراز و تقسیم و یا خلع ید ….) وکالت محضری بدهند (درحالی که فرد وکیل ، وفق مقررات به انجام مورد وکالت نمی باشند ) آیا وکیل فوق الذکر با همین وکالت محضری می تواند از کلیه موکلین (ورثه)جهت انجام مورد وکالت (طرح دعوا و دفاعیات) با وکیل دادگستری قرارداد بسته و به او وکالت بدهد

اتفاق نظر

درصورتی که کلیه وراثت به احد از ورثه وکالت بدهد ، چنانچه موضوع وکالت با حق توکیل به غیر باشد در این صورت وکیل  تعیین شده از طرف ورثه می تواند نسبت به تعیین وکیل  رسمی دادگستری جهت طرح دعوا و دفاعیات قرارداد ببند .

نظر کمیسیون نشست قضائی(۶)

پس از تصویب قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۱ فقط وکلای دادگستری به وکالت  از طرف اصحاب دعوا حق مداخله در دعوای باشد نمی تواند  به عنوان وکیل در دعوا شرکت نمایند مگر اینکه وکالت با حق توکیل به غیر داشته باشد که در این صورت با انتخاب وکیل دادگستری اعمال وکالت مقدور است .

۳۰٫مسئولیت وکیل درخسارت وارده به مشتری

پرسش : چنانچه شخص (الف) به شخص (ب) وکالت در فروش ملک خود بدهد و پس از اعطای وکالت ، شخص (الف)اقدام به فروش ملک خود کند و این اقدام خود به شخص (ب) اطلاع ندهد و در نتیجه وکیل وی اقدام به فروش همان ملک به شخص (ج) نماید سپس شخص (ج)متوجه فروش ملک به شخص دیگری توسط مالک اصلی شود آیا وی مستحق گرفتن خسارت است یا خیر ؟

در صورت مثبت بودن از چه کسی می تواند خسارت بگیرد ؟

اتفاق نظر

برفرض عدم اطلاع وکیل  از انتقال ملک توسط موکل مسئول ورود غرامات  موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی

به شخص ثالث است و در خصوص نوع غرامات چنانچه ثمن پول باشد به نظر می رسد خسارت ناشی از کاهش

ارزش پول از جمله غرامات مذکور در ماده ۳۹۱ باشد که موکل مسئول پرداخت آن  می باشد .

نظر اقلیت

وکالت توسط هرکدام از وکیل یا موکل انجام شود شخص بعدی که مبادرت به انتقال مجدد ملک به شخص ثالث کند مسئول ورود خسارت است و نوع آن درمورد کاهش ارزش پول را نمی توان در نظر رفت زیرا در این خصوص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را معین کرده است .

نظر کمیسیون نشست قضائی(۶)

فرض قضیه این است که شخص به دیگری  وکالت  داده که ملک متعلق به وی را بفروشد لیکن قبل از اینکه وکیل اقدام به فروش ملک کند مالک ، شخصاً ملک را به شخص ثالثی می فروشد و وکیل نیز بدون اطلاع از این جریان به اتکای وکالت نامه مأخوذه را می فروشد و از این بابت خسارتی متوجه خریدار می شود ؛ با توجه به مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی مسئول پرداخت خسارت وارده به مشتری است . بدیهی است که وکیل حق مراجعه به مالک را دارد و می تواند خسارت وارده را از وی مطالبه نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408