وکیل در سیریک

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل در سیریک

وکیل در سیریک

بهترین وکیل در سیریک

وکیل فردی است که به موجب یک سند اعم از یک نامه اداری، وکالتنامه اسناد رسمی یا وکالتنامه دادگستری و یا حتی سخن شفاهی (به شرط اثبات) از طرف فردی دیگر واجد اختیارات و وظایفی می‌گردد و در حدود تعیین شده در سند ذکر شده می‌تواند به جای موکل خود عملی را انجام دهد. به طور مثال در وکالت فروش، نماینده حقوقی از طرف موکل اجازه می‌یابد که مال مشخص شده در وکالتنامه را بفروشد و در صورت وجود اختیار ثمن معامله یا همان مبلغ مال فروخته شده را دریافت نماید و یا در وکالت طلاق، زن از طرف شوهر خود وکیل می‌گردد تا خود را مطلقه نماید.

به طور کلی دو نوع نماینده حقوقی اعم از اداری یا کاری و نیز وکیل دادگستری وجود دارد. وکیل دادگستری می‌تواند اختیارات نماینده حقوقی کاری یا اداری را داشته باشد، اما نماینده حقوقی اداری نمی‌تواند همانند او به محاکم قضایی و دادگاه‌ها مراجعه نماید. همچنین وکلا به دو نوع پایه یک و دو یا کارآموز وکالت تقسیم می‌شوند که تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و این تمایز بیشتر مربوط به حوزه اختیارات در جرائم کیفری و سابقه کاری می‌باشد.

بیشتر بخوانید:وکیل شهرداری در شیراز

وکیل در سیریک

ویژگی‌های بهترین وکیل

برای انتخاب بهترین وکیل باید توجه داشت که هر وکیل پایه یک دادگستری گرچه صلاحیت طرح همه نوع دعاوی را دارد، اما وکیل خوب معمولا در یک زمینه تخصصی کار می‌کند و با آن تخصص شناخته می‌شود. وسعت دعاوی مختلف حقوقی و کیفری و نیز روندهای مختلف طرح دعوی و اجرا به‌گونه‌ای است که یک نماینده حقوقی نمی‌تواند بازده کامل در همه پرونده ها از خود نشان دهد.

بهترین وکیل براساس نوع هر پرونده معین می‌شود. باید توجه داشت که هر وکیل بنا به تجربه کاری خود در برخی از حوزه‌های حقوقی مسلط‌تر است. بنابراین، باید براساس موضوع هر پرونده به دنبال بهترین وکیل و مجرب‌ترین وکیل در آن موضوع بود. بهترین وکیل در هر موضوعی حقوقی کسی است که:

  • سابقه طولانی انجام پرونده حقوقی در زمینه موضوع مورد نظر داشته باشد.
  • به مواد قانونی، رای وحدت رویه و نیز نحوه دادرسی به موضوع پرونده احاطه کامل داشته باشد.
  • میزان برد وی در پرونده‌های مشابه بسیار بالا باشد.
  • قدرت کلام بالا و مدیریت جلسه دادگاه را داشته باشد.

امروزه موسسات حقوقی از وکلای بسیاری بهره می‌برند که معمولا هر وکیل در موضوع تخصصی خودی یکی از بهترین وکلا می‌باشد. بنابراین برای انتخاب بهترین وکیل بهتر است به موسسات حقوقی مراجعه نمایید.

بهترین وکیل در پرونده

بهترین وکیل خانواده کسی است که بتواند شرایط پیچیده پرونده های خانواده را درک کند و علاوه بر آن یک روانشناس خوب باشد، بر احساسات خود غلبه کند و بتواند فرآیند حقوقی را در کمترین زمان چه از طریق روند دادرسی و چه مصالحه به پایان برساند. بهترین نماینده حقوقی کیفری کسی است که علاوه بر تخصص به این حوزه صبر و تحمل و پشتکار لازم برای پیگیری پرونده های کیفری را داشته باشد. زیرا پرونده های کیفری با توجه به روند خود و مراجعه مکرر به دادرسرا، کلانتری، دادگاه و صدور انواع قرارها چندین برابر پرونده های حقوقی نیازمند پیگیری هستند.

وکیل در سیریک

پایان مقاله وکیل در سیریک
به درخواست شما مردم عزیز سیریک چند نمونه قرارداد قرار میدهیم!

قرارداد مضاربه

طرف اول قرارداد(مالک): خانم / آقای …………….. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از …………….. متولد…………….. ساکن: …………….. طرف دوم قرارداد (مضارب): خانم / آقای ……………… فرزند آقای …………… دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………. متولد ………….. ساکن: ……………. سرمایه: مبلغ …………….. ويال رایج که تماما و نقدا از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب اقرار به دریافت آن از مالک نمود.

قدرالسهم از مضاریه: حصه مالک از سود حاصله معادل ……………… و حصه مضارب معادل ……………. از سود حاصله می باشد.

مدت قرارداد: از تاریخ زیر به مدت …………………. سال کامل شمسی۔

نوع تجارت: مضاربه حق دارد سرمایه مورد مضاربه را صرفا در تجارت گندم، جو، سویا و پنبه اختصاص دهد ولاغیر.

مکان: ……………: دفتر ……………. واقع در نشانی: ………………..

شروط: ۱- مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آنرا به غیر به هر صورت ولو به صورت مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غيره واگذار نماید.

۲- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان با کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته باشد حق دارد آنرا به وکیل با قید مقاطع معين ارجاع دهد.

۳- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن به امضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که به نحو مذکور باید به امضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید.

۴- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفندماه همان سال است به جز اولین سال مالی موضوع این تجارت که آغاز آن از تاریخ زیر و پایان آن آخر اسفندماه سال جاری است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را به همراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم نماید.

۵- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاریه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد.

۶-مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاریه را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید.

۷- مالک حق دارد کلیه عمليات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند.

۸- عقد این مضاربه بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده منفسخ می گردد.

۹- مضارب در رابطه با عقد این مضاریه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعدی ضامن مال مضاربه خواهد بود.

۱۰- چنانچه بنا به هر دليل عقلایی ضرری بر تجارت موضوع این مضاربه عاید شود ضمن العقد خارج لازم که شفاها بین طرفین به اقرار منعقد شده شرط و مقرر گردید که مضارب از مال خود به مقدار خسارت با تلف مجانأ به مالک تملیک کند.

۱۱- در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارایه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند.

۱۲ – در صورت بروز هرگونه اختلاف في مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای ……………… فرزند آقای ………………. ساكن …………….. ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی قاطع وغير قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد.

سایر شروط: (در این قسمت آگر شروطی دیگر باشد، تنظیم می گردد.)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظيم و مبادله گردید.

محل امضاء طرف اول قرارداد ( مالک): * محل امضاء طرف دوم قرارداد (مضارب):

تاریخ: …………….

قرارداد معاوضه خانه با آپارتمان

معاوض: خانم / آقای ………………….. فرزند آقای………………… و نام مادر خانم………………… دارای شماره

شناسنامه……………… صادره از ………….. متولد……………. ساکن…………….. متعارض: خانم / آقای: …………….. فرزند آقای……………. و نام مادر خانم …………. دارای شماره شناسنامه…………….. صادره از …………….متولد…………….ساکن: ………………..

مورد عوض: تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت………………… متر مربع دارای پلاک…………….. فرعی از اصلی واقع در اراضی………………بخش……………….ثیتی……………….. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره………………….. مورخ……………………. صفحه…………………… جلد………………….. به شماره چاپی……………………. صادره به نام و ملکی معاوض و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعیان و بدون استثناء با برق شماره پرونده………………….. و آب شماره اشتراک……………………. و گاز شهری شماره شناسایی………………… مصویه های در آنپ

، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول و اقرار به قبض و تصرف مورد عوض نمود.

در طبقه………………. به مساحت…………………….. متر مربع که مقدار………………………. متر مربع از آن بالکن است دارای پلاک………………… فرعی از…………………….. اصلی مغروز و انتزاعی پلاک……………………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در

اراضی ……………… بخش……………….ثبتی ……………….. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره……………… مورخ………………. صفحه………………..جلد…………………. به شماره چاپی ……………… صادره به نام و ملکی معاوض و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء و بقدر الحصه از عرصه و سایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و با برق اختصاصی شماره پرونده…………………. و بقدر السهم از برق مشترک شماره پرونده…………………..و از آب مشترک شماره اشتراک………………….. و از گاز شهری به شماره اشتراک………………. مصویه های در آن.

منافع مورد معوض قبلا به کسی واگذار نشده و معاوض با رویت آن، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معوض نمود.

ریال رایج تقویمی جهت اخذ حق الثبت و طرفين اقرار نمودند که هیچ گونه وجهی یا مالی به عنوان ما به التفاوت ارزش عوضین به یکدیگر تادیه یا تسلیم ننموده اند و هرگونه دعوی احتمالی در این مورد را بر یکدیگر از

ارزش عوضين: مبلغ خود اسقاط می نمایند.

بخش نامه شماره ۱۴

/ ۱۳۰ – ۱ / ۱۰/ ۵۸ ثبت کل به طرفین تذکر داده شده و متعاملين مسئول شناسایی یکدیگر گردیدند.

طرفین در خصوص بدهی های احتمال آب و برق و گاز منصویه های در عوضین را با یکدیگر تهاتر نمودند.

ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم (با قرار عقد خارج لازم في ما بين طرفين به طور شفاهی منعقد گردیده است) طرفین هر گونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی را ولو به عنوان تضرر و غیره و حتی احتیاطأ كافة خيارات هر چند خیار غبن و غبن فاحش را از خود سلب و ساقط نمودند.

به در هر قسمت از متن و مفاد و یا در هر یک از مستندات این سند سو قلم یا اشتباه بینی رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارک، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه های رسمی اصلاح

سایر مستندات :

(الف درباره عوض ) ۱- ۱- پاسخ استعلامیه شماره……………………. مورخ…………………..ثیت منطقه …………

۲- گواهی مالیاتی شماره ……………. مورخ…………………… سر ممیزی

۱۰

٣- سطح شهر شماره……………………. و نوسازی شماره…………………….. و گواهی پایان ساختمان شماره…………………… ملحوظ و مقبول متعاوض.

(پ درباره معوض) ۱- پاسخ استعلامیه شماره

مورخ………….. ثبت منطقه ……………

۲- گواهی مالیاتی شماره………………. مورخ ………………….. سر ممیزی

۱۰

۳- سطح شهر شماره……………….. و نوسازی شماره…………………….. و گواهی پایان ساختمان شماره…………………….. ملحوظ و مقبول متعاوض.

تاريخ

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

شماره قرارداد ……………….

تاریخ قرارداد …………………..

این قرارداد بین خانم / آقای …………………. نام پدر ………………….. شماره ملی ……………. شغل ………………. ساکن: ……………. تلفن ………………….. بعنوان صاحب کار ………………. و خانم / آقای مهندس ……………….. نام پدر ………………… شماره ملی ……………. شماره پروانه اشتغال …………………… ساكن ……………….. تلفن …………………. بعنوان مهندس ناظر، ……………….. ساختمان با اسکلت …………………. به تعداد …………………. طيقه جهت کاربری …………………….. واقع در …………………. با شرایط مندرج در زیر منعقد می گردد

ماده ۱- موضوع قرارداد: نظارت بر عملیات ساختمانی (طبق مفاد شیوه نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان(

اوفه مصوب سال جاری تعیین و به حساب سازمان نظام مهندسی توسط مالک واریز خواهد شد.

ماده ۳- مدت قرارداد: از تاریخ …………….. (تاریخ عقد قرارداد) به مدت دو سال شمسی بوده و در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی نیاز به زمانی بیش از زمان فوق باشد، ناظر موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار، سازمان نظام مهندسی، مراجع صدور پراونه اعلام و از سازمان نظام مهندسی درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار را نماید .

ماده ۴- وظایف ناظر: طبق بند ۲-۱۳ شیوه نامه ماده ۳۳، ناظر ساختمان مكفند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث میشود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود را لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه های محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عمليات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق برابر گزارشات مندرج در ماده ۸ گواهی نماید. ناظران هماهنگ کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان تسلیم نماید .

ماده ۵- وظایف صاحب کار (مالک ): طبق ماده هفتم فصل سوم شیوه نامه ماده ۳۳، مالک یا صاحب کار برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند، از مجری استفاده نمایند. مجری نماینده فتی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد، طبق بند ۴-۱-۷- فصل سوم، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی کارگاه و سایر بند

۷ – ۱ – ۱ لغایت ۴-۱۵-۱-۷ جزء وظایف و مسولیت های مجری ساختمان بوده و عدم انتخاب و معرفی مجری ساختمان توسط صاحب کار هیچ گونه مسئولیتی بر ناظر ساختمان ایجاد نمی نماید.

ماده ۶- درصورت عدم وجود مجری ساختمان، صاحب کار مکلف است قبل از هرگونه عملیات اجرایی، اعم از خاکبرداری و خاکریزی شروع عملیات ساختمانی، اجرای پی سازی قبل از بتن ریزی، اجرای اسکلت بندی و سقف های ساختمان قبل از بتن ریزی، اجرای سفت کاری، نازک کاری را تا حداقل ۲۴ ساعت قبل از عملیات به ناظر اطلاع دهند و در صورت عدم اطلاع مالک یا مجری، گزارشات عدم تطبيق عملیات با مشخصات فنی و نقشه اجرایی توسط ناظر به سازمان نظام مهندسی ارسال میگردد.

ماده ۷- چنانچه بدلیل پایان یافتن مدت قرارداد با فسخ یا ابطال آن و یا فوت، حجر، ناتوانی ناظر حقیقی « در صورت تایید مراجع قانونی » یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن، ادامه کار ناظر غیر ممکن شود، عملیات ساختمانی توسط مجری

خواهد بود.

ماده ۸- مراحل گزارشات ساختمان

۱- گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی

۲-گزارش تایید تحکیم و پایداری سازی همجواری و پایان پی سازی

۳-گزارش پایان اسکلت بندی و سقف های ساختمان

۴-گزارش پایان سفت کاری ساختمان

به گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان

۶-گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان

ماده ۹ – این قرارداد در هر زمان با یک ماه اطلاع قبلی بر اساس ضوابط مندرج در شیوه نامه ماده ۳۳، قابل فسخ خواهد بود.

حكم واحد دارند.

نام و امضاء مهندس ناظر ……………………. نام وامضاء صاحب کار …………………… نام و امضاء سازمان نظام مهندسی …………………..

نسخه اول: ناظر ۱۰۰۰۰ نسخه دوم: صاحب کار…………. نسخه سوم: نظام مهندسی ۱۰۰ج: نوع پوشش سقف – طبق نقشه های مربوطه از ورق شادولاین گالوانیزه، به ضخامت ۷

. ۵ میلیمتر می باشد.

د: ایزولاسیون، پشم و شیشه ۲ اینچ با کرافت و توری مرعی زیر آن از نوع ۵

/ ۸ در ۲۴ یا ۳ / ۴ در ۲۲ خواهد بود.

توضیح: تهیه مواد اولیه مورد نیاز قرارداد کلا به استثناء بند ج و د به عهده فروشنده است ولی خریدار همکاری های لازم را در این رابطه خواهد نمود، بدون اینکه برای او ایجاد نماید.

ماده ۳- محاسبات و مشخصات فنی :

الف: مشخصات فنی قطعات ساختمانی فوق الذکر که نقشه های آن منضم به این قرارداد است بر اساس استانداردهای…………………. محاسبه گردیده است.

پ: بار های زنده (بار برف و باد) طبق استاندارد شماره ۵۱۹ وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مطابق جدول ذیل و بنا به درخواست خریدار ساختمان پیشنهاد و مورد تائید خریدار قرار گرفته است.

بار برف – ۲۵ – ۱۰۰ – ۱۵۰|

فشار برف – ۷۵ – ۱۰۰ – ۱۰۰

کار گرفته شده اند عمر مفید اسکلت ها حداقل ۲۰ سال می باشد که فروشنده آن را تضمین می نماید مشروط بر اینکه شرایط نگه داری از طرف خریدار کاملا رعایت شود.

ماده ۴ساخت و نگه داری۔

پیمانکار با استفاده از جدول زمان بندی شده که به تائید طرفین رسیده است و جزء ضمایم قرارداد می باشد) در مدت موضوع پیمان نسبت به ساخت و تحویل آن اقدام لازم خواهد نمود.

ماده ۵- زمان تحویل:

پیمانکار بعد از مبادله قرارداد و دریافت چک پیش پرداخت (در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد )ظرف مدت………………….. روز از تاریخ تائید نقشه ها توسط کارفرما و بر اساس برنامه زمان بندی ارائه شده که به تائید طرفین رسیده است جدول شماره ۲که جزء ضمائم قرارداد می باشد) نسبت به تهیه و ساخت………………….. دستگاه اسکلت فلزی اقدام خواهد کرد.

تبصره ۱- پیمانکار موظف است حداکثر دو هفته پس از میادله قرارداد نسبت به تهیه و تحويل نقشه های اجرایی مربوط به خریدار اقدام نماید. در صورت عدم تحویل نقشه ها در موعد مقرر جریمه دیرکرد طبق تبصره ۲ این ماده تعلق می گیرد.

تبصره ۲- پیمانکار موظف است در مدت پیمان و بر اساس جدول زمان بندی شماره ۲ اقدام به ساخت و تحویل اسکلت ها بنماید. در پایان مدت قرارداد چنانچه پیمانکار نتوانسته باشد قسمتی از تعهدات خود را انجام دهد خریدار می تواند به ازاء هر روز تاخیر (یک درصد) مبلغ باقیمانده موضوع قرارداد را به عنوان خسارت از ضمانت نامه کسر نماید و چنانچه تاخیر از………….. روز ماه تجاوز نماید خریدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد کلیه تضمین های سپرده شده را به نفع خود ضبط و وصول نماید.

ماده ۶- ضمانت حسن اجرای تعهدات:

نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت ۱- تضمین نامه بانکی ۲- سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵. مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسليم کارفرما نماید و درصورتیکه پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید خریدار می تواند طبق قوانین مملکتی اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده طبق مفاد قرارداد به نفع خود ضبط و وصول نماید.

تبصره ۱- اسناد تضمینی ماده فوق پس از تحویل قطعی موقت کليه موضوع قرارداد به فروشنده مدسترد خواهد شد.

ماده ۷- بهای موضوع قرارداد و شرایط پرداخت:

الف: جمع مبلغ کل بها موضوع قرارداد عبارت است از: به حروف………………… و به عدد………………… ریال…………. مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت بعد از مبادله قرارداد در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش به صورت تضمين نامه بانکی ، سفته با امضای مجاز شرکت به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

تبصره: از صورت وضعیت های موقت ماهانه ٪ مبلغ صورت وضعیت بایت استهلاك………………. پیش پرداخت کسر شده به نحوی که پس از پرداخت بهای آخرین صورت وضعیت مبلغ پیش پرداخت مستهلک گردد. بعد از استهلاک کامل پیش پرداخت ضمانت نامه به فروشنده مدسترد می گردد.

ج: مبلغ ۳۰٪ قیمت قطعات ساخته شده بعد از ساخت و تحویل قطعات در محل کار و بر اساس صورت جلسه های تنظیمی در وجه فروشنده پرداخت خواهد گردید.

د: ۷۰% مابقی بعد از تحویل به خریدار در محل کار و بر اساس صورت حساب تنظیمی پرداخت خواهد شد. در صورتیکه کلیه قطعات و مصالح تحویلی کامل باشد.

به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر که نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن بلافاصله پس از پایان دوره تضمین و تنظیم صورت جلسه تحويلماده ۸- دوره تضمین :

مرغوبیت قطعات و چگونگی ساخت……………. دستگاه اسکلت فلزی به مدت ۱۲ ماه از تاریخ تحویل قطعات و تنظیم صورت جلسه تحویل موقت کار از طرف پیمانکار تضمین می گردد که در این مدت پیمانکار تعهد می نماید هر گونه نواقص و معایب موجود را که مربوط به ساخت قطعات بوده و ناشی از استفاده غیر صحیح عوامل کارفرما نباشد با نظر دستگاه نظارت کارفرما برطرف نماید. بدیهی است تحویل قطعی پس از پایان دوره تضمین و تنظیم صورت جلسه رفع نواقصی انجام خواهد پذیرفته

ماده ۹- تغییر مقادیر کار

کارفرما می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود ۲۵% از موضوع معامله را کسر و یا افزایش دهد در هر حال مراتب باید ظرف مدت…………….. روز / ماه کتبأ به اطلاع پیمانکار برسد که در این صورت مدت تحویل نیز به همان نسبت تغییر خواهد کرد.

ماده ۱۰- دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقيل نموده است به عهده………………….. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

ماده ۱۱- حل اختلافات:

رو فروشنده اختلافی بروز نماید و نتوانند از راه توافق حل نمایند نظر………………….. در مورد مسئله برای طرفین لازم الاتباع است. فروشنده ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که به به تشخیص خود دست به فروشنده عمل خواهد نمود.

ماده ۱۲ – ماليات

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده پیمانکار است. که بر اساس قوانین تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

ماده ۱۳- فسخ در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد از سوی پیمانکار کارفرما حق خواهد داشت در هر مرحله از کار پس از اعلام به فروشنده قرارداد را فسخ و نسبت به وصول تضمین به منظور تامین خسارت و مطالبات خود اقدام نماید

ماده ۱۴ – نشانی دقیق متعهد و متعهد له :کلیه مکاتبات و ابلاغیات قانونی به نشانی فوق ارسال خواهد شد. طرفین قرارداد باید در صورت تغییر نشانی مراتب را ظرف مدت ………. روز کتبا به طرف دیگر اعلام نماید تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر قرارداد ابلاغ نشود کلیه نامه ها و ابلاغیه های ارسالی به نشانی های تعیین شده ارزش و اعتبار قانونی خواهد داشت.

ماده ۱۵- ضمائم قرارداد: ضمائم این قرارداد که نزد طرفین قرارداد باقی می ماند و جز لاینفک آن است عبارت است:

١- نقشه های اجرایی………………. ۲ – جداول

ظیم شده که پس از امضا طرفین قرارداد، یک نسخه نزد خریدار و یک نسخه نزد فروشنده باقی خواهد ماند و کلیه نسخ این قرارداد، حکم واحد دارد. کارفرما * پیمانکارقرارداد اقاله عقد و معامله

طرف اول قرارداد مقابل): خانم/ آقای ………………. فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از …………. متولد ……………… ساکن: ……………..

طرف دوم قرارداد متقابل): خانم/ آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ………… متولد ………….. ساکن: …………

موضوع قرارداد (مورداقاله ):

تمامت مورد معامله بیع قطعی شماره ………………….. مورخ ………………….. تنظیمی بین طرفین که عبارت از فروش شش دانگ یکباب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ………………….. متر مربع دارای پلاک ……………………. فرعی از …………………. اصلی واقع در بخش ثبتی ……………… محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………… جلد ……………… به شماره چاپی ………………. می باشد، با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثنا اعم از عرصه و اعیان و با برق به شماره پرونده ………………. و ، منصوبه های در آن

مبلغ …………………….. ریال رایج (معادل ثمن معامله سند بیع نامه شماره مذکور) که نقدا و تماما تسلیم مقابل گردید با قراره.

کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش اسقاط گردیده است.

منافع مورد اقاله قبلا به کسی واگذار نشده و بر حسب اضهار متقابل با رویت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.

تذكارية: ۱- با قراره هیچ گونه نماآت و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملک مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالی آن متعلق به مقابل است که مقابل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت متصله متعلق به متقابل است. ۲مقابل اقرار نمود که پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی ننموده که موجب ازدیاد قیمت آن شود بنابراین هیچ گونه استحقاقی در این مورد ندارد.

محل امضای طرف اول قرارداد (مقایل) * محل امضای طرف دوم قرارداد (متقایل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408