وکیل در خمینی شهر

وکیل در خمینی شهر

وکیل در خمینی شهر

بهترین وکیل در خمینی شهر

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین‌جا برخاسته است. می‌توان به منظور اطمینان شخص در برخی موارد و پرونده‌های حساس، برای وکیل انتخابی حد و مرز مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

البته در ایران و عموم کشورها تصدی شغل وکالت دادگستری علاوه بر لزوم دارا بودن تحصیلات مرتبط دانشگاهی، مستلزم اخذ مجوزهای لازم و گذرانیدن دوره‌های کارآموزی در کانون‌های وکلا است. وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل، بسته می‌شود و به جای موکل، کار مورد وکالت را انجام می‌دهد مثلاً زید به عمر وکالت می‌دهد به این که زمینی برای او بخرد، زید موکل است و عمر وکیل. این عمر به نیابت از زید کار را انجام می‌دهد؛ و موکل محدوده‌ای را که برای عمر مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان عمر حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.

به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟

وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا هم‌تراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می‌شود، در رقابتی سنگین و نفس‌گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

وکیل در خمینی شهر

وکیل در خمینی شهر

انواع وکالت

۱- وکیل انتخابی :

در مواردی به کار می‌رود که شخصی، وکیل خود را انتخاب و با انعقاد قرارداد وکالت از او می‌خواهد وکالت او را برای دفاع از حقش در مراجع قضایی بر عهده بگیرد.

۲- وکیل تسخیری :

در مواردی که دعوایی کیفری جریان داشته و علیرغم ضروری بودن حضور وکیل، در دادرسی و محاکمات، به دلیل امتناع متهم از اخذ وکیل و یا نداشتن بضاعت مالی برای این کار، وکیلی برای دفاع از متهم وارد پرونده نشده‌است که در این صورت به تشخیص دادگاه، از بین وکلای دادگستری وکیل رایگان برای او گرفته می‌شود. عنوان وکیلی که به این ترتیب وارد پرونده می‌شود، وکیل تسخیری است.

وکیل در خمینی شهر

وکیل در خمینی شهر

پایان مقاله وکیل در خمینی شهر
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد کار و کارفرما

این قرارداد بین شرکت ……………….. ثبت شده به شماره …… ………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی ……….. ….. ………………. تلفن: ………………. به نمایندگی خانم ……………. که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای ………………. فرزند: ………………. به شماره شناسنامه: ……………… صادره از ………………. متولد ……………به نشانی ……………… که در این قرارداد همکار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

۱ – ۱ انجام وظایف شغل در واحد تدارکات با عنوان شغلی مسئول تدارکات و خرید که به صورت تمام وقت بوده و همکار میبایست طبق برنامه تعیین شده توسط کارفرما در محل کار خود حاضر و با رعایت مقررات شرکت، انجام وظیفه نماید.

ماده ۲- مدت قرارداد

۱-۲-این قرارداد از تاریخ …………….. لغایت ………………… منعقد گردید.

۲ – ۲- با توجه به توافق به عمل آمده فی مابین پس از اتمام دوره قرارداد، این قرارداد قابل تمدید نمی باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

۱-۳- میزان دستمزد ثابت ماهیانه ……………… ریال میباشد .

۲-۳- سایر مزایای قانونی به شرح زیر به همکار پرداخت میشود .

۳ – ۳ – حق نوبت کاری در صورت انجام، طبق مقررات قانونی .

۴-۳- حق مسکن ……… ریال

۵-۳- حق خواربار………. ریال

۶-۳- حق اولاد …………. ریال

۷-۳-حق ترمیم طبق مقررات قانونی

۸-۳- سایر مزایای قانونی: به تعداد روزهای کارکرد مبلغ…………… ریال به صورت ناهاری پرداخت میگردد.

۹-۳- مالیات و کسورات منوط به حق بيمه و سایر مطالبات از دریافتی ماهانه طبق مفاد قانونی کسر خواهد شد.

ماده ۴- شرایط فسخ قرارداد

این قرارداد در صورت حدوث موارد زیر خود بخود فسخ خواهد گردید و همکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .

۱-۴- عدم رعایت مقررات کارگاه

۲-۴- غیبت غیر موجه به مدت………… روز غیر متوالی با …… روز متوالی در طول مدت قرارداد

۳-۴-عدم اجرای وظایف محوله

ماده ۵- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد بدوا” از طریق سازش بین دو طرف و در صورت عدم سازش در مراجع مندرج در قانون کار حل و فصل خواهد شد .

ماده ۶- بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده بر اساس قانون کار و سایر قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده ۷- اینجانب ……………….. یا علم کامل بر مفاد این قرارداد آنرا امضاء نموده و خارج از مواد مندرج در قرارداد حق طرح هیچ گونه اعتراضی را در آینده، چه در شرکت و یا سایر مراجع نخواهم داشت.

ماده ۸- این قرارداد ۸ ماده و در دو نسخه که در هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد تنظیم و به امضای طرفین رسید.

کارفرما * همکار

وکیل در خمینی شهر

وکیل در خمینی شهر

قرارداد تأمین نیروی کارگری

این قرارداد بین کارخانه …………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………….. و …………….. به شماره ثبت ……….. کد اقتصادی ………….. به نمایندگی مهندس ………….. (مدیریت کارخانه) به آدرس شیراز – که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند ………………. شماره شناسنامه ………….. صادره از ……………..به آدرس شیراز …………… کوچه ……………. تلفن ………………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین نیروی انسانی کارگر ساده و ماهر بنا به تقاضای کارفرما و بسته به حجم کار که توسط دستگاه نظارت تعیین و اعلام می گردد.

ماده ۲) مدت قرارداد

از تاریخ ………… لغایت ……………… تعیین می گردد.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

دستمزد روزانه به شرح زیر تعیین می گردد.

۳-۱- جهت کارگر ساده از قرار روزانه ……………… ریال می باشد.

۳-۲- جهت کارگر ماهر از قرار روزانه ………………. ريال خواهد بود

تبصره ۱: دستمزد اضافه کاری از قرار ساعتی ………………. می باشد که به شرط تأييد دستگاه نظارت حداکثر اضافه کاری جهت هر نفر …………….. ساعت خواهد بود.

ماده ۴) نحوه پرداخت

حق الزحمه موضوع قرارداد پایان هر ماه در قبال ارائه صورت وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید دستگاه نظارت و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار با کیفیت مطلوب و پس از کسورات قانونی پرداخت خواهد شد

تبصره: از مبلغ فوق …………………% به عنوان لوازم و ابزار کار و ……………….. % به عنوان دستمزد تعیین می گردد.

ماده ۵) کسورات قانونی

۱-۵- از کلیه مطالبات پیمانکار ۵/ به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

۵-۱- از کلیه مطالبات پیمانکار………………….% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید

ماده ۶) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ………………… عهده بانک …………………. شعبه سیمان به مبلغ ………………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید.

ماده ۷) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس …………….+………….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند.

ماده ۸) خسارت تأخير

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر ………….. روز تأخير……….. % (یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از …………. روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود. چنانچه بروز تأخير در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۹) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خوانده بود.

ماده ۱۰) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یاید. چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد.

ماده ۱۱) حل اختلاف (حکمیت و داوری)

هرگونه اختلاف در تفسیر با اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده ۱۲) سایر شرایط قرارداد

۱۲-۱- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.

۱۲-۲-پیمانکار موظف است کارکنان خود  را ملزم به رعایت موارد ایمنی و  بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد.

۱۲-۳- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید.

۱۲-۴- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۱۲-۵- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است.

۱۲-۶- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.

۱۲-۷- پیمانکار موظف است حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند و اتباع بیگانه و افرادی که به نوعی بکارگیری آنها مغایر با شئونات کارفرما باشد (معتادین و اشخاص دارای سابقه سوء کیفری) را ندارد.

۱۲-۸- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید.

۱۲-۹- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت.

۱۲-۱۰- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۱۲-۱۱- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده ۱۳ قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید.

۱۲ – ۱۲ – در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود.

۱۳-۱۲- جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد.

۱۴-۱۲- کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۱۳) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتبا به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتيب فرق عمل نشده و ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد

ماده ۱۴) مواد و نسخ

این قرارداد در ۱۴ ماده و دو نسخه در محل کارخانه …………….. تنظيم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد

خریدار کارخانه …………..

فروشنده کارگاه ………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408