وکیل در بشاگرد

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل در بشاگرد

وکیل در بشاگرد

بهترین وکیل در بشاگرد

تعریف وکالت

«وکالت» در لغت به معنی واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری می باشد. همچنین این لغت در فقه به عقدی می گویند که به واسطه آن کسی، شخص دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.

قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را این چنین تعریف کرده است:

«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.»

وکالت به معنای اخص آن به نمایندگی امور قضایی و دعاوی و اختلافات اشخاص حقیقی یا حقوقی در محاکم دادگستری گفته می شود این نمایندگی به نحوی انجام می گردد که وکیل با استفاده از اطلاعات و تجربیات حقوقی کافی و به کارگیری اصول و قواعد آیین دادرسی و قوانین موجد حق تلاش می کند که در جهت اجرا و تحقق عدالت به تثبیت حقوق موکل خود بپردازد.

پس از انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر هم حق و تکلیف پیدا می کنند و روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی را دارا می شوند.

وکالت چند نوع دارد؟

در یک تقسیم بندی کلی وکالت به دو نوع تقسیم می شود:

 • وکالت قضایی به این معنی است که شخص صرفا برای امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی میکند. این نوع وکالت فقط محدود به امور قضایی می باشد.
 • وکالت غیر قضایی یعنی شخصی به طور رسمی یا عادی به منظور انجام امور کاری یا اداری خویش به شخص دیگری وکالت می دهد.

وکالت قضایی خود به دو نوع تقسیم می شود:

 • وکالت مطلق: به این معنی که شخص وکیل خود را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل نیز می‌شود؛ مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این نوع اعمال وکیل دیگر نیاز به اجازه موکل ندارد.
 • وکالت مقید: به این معنی که مورد وکالت مشخص و معین است و وظایف وکیل در همان مورد معین تعیین شده است؛ مثل خرید خانه یا فروش ماشین.
وکیل به چه کسی گفته می شود؟

«وکیل» شخصی است که از طرف شخص دیگر، حقیقی یا حقوقی به موجب عقد وکالت مامور به انجام عملی می باشد. در این مطلب به تعریف وکالت و شرایط آن و وظایف وکیل و همچنین تفاوت وکیل دادگستری با نماینده حقوقی می پردازیم.

«وکیل حقوقی» کسی است که نسبت به احقاق حقوق موکلش در رابطه با موضوع مطرح شده در مراجع قضایی و غیر قضایی طبق حدود اختیاراتش انجام وظیفه می کند. همچنین آثار تمام اقدامات وکیل در مراجع قضایی و غیر قضایی طبق قانون مدنی متوجه موکل می باشد.

وکیل در بشاگرد

وکیل در بشاگرد

انواع وکیل
 • وکیل انتخابی: هر فردی که توانایی و وسع مالی دارد می تواند با میل و علاقه خود، شخصی را به عنوان وکیل خود انتخاب نماید. این وکلا می توانند وکلای رسمی باشند که فرد از طریق دفتر خانه اسناد رسمی او را به عنوان وکیل برای انجام امور خود در نظر گرفته است.
  یا می توانند از بین وکلای دادگستری باشند که در مراجع قضایی و زیر مجموعه های آن (شعبه حل اختلاف و مراجع انتظامی) به نیابت از موکل خود به منظور احقاق حقوق او فعالیت های لازم را به عمل می آورند.
 • وکیل معاضدتی یا تسخیری: وکلای دادگستری طبق قراردادی که با موکل خود امضا می‌کنند از حقوق وی در دادگاه یا دعاوی احتمالی دفاع می نمایند. گاهی پیش می آید که افرادی قصد دفاع از حق خویش را دارند، ولی تمکن مالی اخذ وکیل را ندارند و نداشتن وکیل نیز ممکن است منجر به زایل شدن حقوق آنها در دادرسی بشود.
  قانونگذار برای دفاع از حق این نوع افراد و تامین حق دسترسی همگانی به وکیل، مقرراتی را جهت استفاده رایگان از مشاوره «وکلای معاضدتی» در قانون تعیین کرده است.
 • وکیل اتفاقی: گاهی پیش می آید که در خانواده‌ای یکی از اعضای خانواده دارای تحصیلات حقوقی می باشد و توانایی دفاع از اعضای خانواده را دارد. در این مواقع فردی که تحصیلات حقوقی دارد ولی پروانه وکالت ندارد، برای بستگان و نزدیکان و پدر و مادر و فرزند خود می تواند وکالت کند و یا مشاوره حقوقی به آنها بدهد.
  این امر شرایط خاص خود را دارد. فرد باید با قصد «متقاضی وکالت اتفاقی» درخواست خود را به کانون وکلای محل دادگاه بدهد. البته هر فرد نمی تواند بیشتر از سه بار تفاضای صدور وکالت اتفاقی را کند.
 • وکیل تعیینی یا قراردادی: وکالتی که هرکدام از صاحبین دعوا برای دفاع و اقامه‌ی دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می‌نمایند.
 • وکیل در توکیل: وکیلی می باشد که از طرف موکل خود اختیار داشته باشد که وکیل دیگری را برای او تعیین کند.
وکیل در بشاگرد

وکیل در بشاگرد

پایان مقاله وکیل در بشاگرد
به درخواست شما مردم عزیز بشاگرد توضیحاتی در مورد اجاره قرار میدهیم!

– در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولا مدت اجاره ها یکسال تعیین می گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستاجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.

٢- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید حتما مالک منافع عین مستاجر شناخته شود. پس اگر الغ خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

٣- اگر بعد از قرارداد معلوم شود که عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری وارد نشود، مستاجر حق فسخ نخواهد داشت. اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت. |

و با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تاخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستاجر نمی تواند مانع از تعمیرات گردد حتی جر می تواند از حق فسخ استفاده کند.

۵- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است بر عهده مالک می باشد، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ.

۶- اگر مستاجر خارج از حدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.

۷- مد تاجر باید در زمان های تعیین شده در قرارداد اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.

۸- اگر مستاجر از مورد اجاره در غير موردی که در اجاره آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می شود ولی مستاجر از آن استفاده تجاری کند.

۹- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می شود و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره بهایی که معادل اجاره بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.

۱۰- عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستاجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.

۱۱- اگر مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.

حق مطالبه آن را از موجر ندارد.

۱۳- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا با زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستاجر خواهد بود.

۱۴- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و جم رسمی ممکن است. معمولا اشخاص به صورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. باید توجه داشت که

اولا برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتما به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهره مند شوند.

ثانيأ صرف تنظیم قرارداد در فرمهای چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تاثیری در ماهیت آن ندارد.

۱۵- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دليل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.

۱۶- پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخليه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.

– درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.

۱۷ – رئیس حوزه قضایی با دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مکلف است ظرف ۳ روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.

۱۸- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین با قرض الحسنه از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر خواهد بود.

۱۹- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخليه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.

۲۰- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها با بدهی شارژ و … باشد نمی تواند راسا نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند، بلکه می تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسليم مبلغ ودیعه به مستاجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

۲۱- اگرچه امروزه بسیاری از قراردادهای اجاره به صورت پیش نویس توسط بنگاه ها و دفاتر مشاور املاک تنظیم می شود اما عدم آگاهی این گونه مشاوران به موازین حقوقی و نیز عدم توجه طرفین قرارداد به موضوعات حقوقی باعث میشود تا

و وکیل دادگستری در گفت وگو با «حمایت» به برخی نکات مهم و ضروری که باید در تنظیم قرارداد اجاره مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرده است. مرادی با اشاره به اینکه اجاره از جمله عقود معین در حقوق بوده و دامنه آن بسیار گسترده و شامل اشیاء، انسان ها و حیوانات می شود اظهار کرد: در ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره گفته شده که اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عين

تاجر و مورد اجاره عین مستاجره نامیده است.

۲۲لزوم قید مدت در اجارہ: مهمترین نکته ای که در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی قرار داد باطل است زیرا به صراحت در متن ماده مذکور عنوان شده است که در اجاره مدت اجاره باید معین شود و در غیر این صورت، باطل است. این حقوقدان تصریح کرد: اگر در قرارداد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده باشد و مال الاجاره هم از قرار روز، ماه یا سالی فلان مبلغ معين شده باشد، اجاره برای یک روز با یک ماه با یک سال صحیح خواهد بود. این مهم نیز در ماده ۵۰۱ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. برابر ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر می تواند عين مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر آنکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد پس موجران در هنگام تنظیم قرارداد باید به این مهم توجه کافی داشته باشند که اگر قصد دادن چنین اجازه ای به مستاجر ندارند، در قراردادهای منعقد شده اشاره کنند که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزیی ندارد. مرادی ادامه داد: برای رعایت این شرط از سوی مستاجر، وی باید ضمانت اجرای حق فسخ در صورت عدم رعایت شرط را برای خود پیش بینی کند، بنابراین اگر چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشود، مستاجر برابر قانون از حق اجاره به غیر برخوردار است.

۲۳- پایان قرارداد اجاره: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود بنابراین اگر مستاجر بعد از انقضای قرارداد، عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت المثل به مالک پرداخت کند؛ اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. اگر این ادامه تصرف با اذن مالک باشد، در صورتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه استفاده مجانی را به او داده باشد. این وکیل دادگستری گفت: این مطلب به صراحت در متن ماده ۴۹۴ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است لذا مستاجران باید به این نکته مهم توجه داشته باشند و به وسیله توافق قبلی با مطلع ساختن یکدیگر به وسیله اظهارنامه رسمی، مدتی قبل از انقضای قرارداد در زمینه علاقه مندی به تمدید قرارداد با تحویل گرفتن ملک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند تا از مشکلات بعدی ناشی از جهل به قوانین در امان بمانند. وی در ادامه بیان کرد: عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر باطل نشده و فقط در صورتی باطل می شود که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد. در این صورت با فوت او قرارداد باطل می شود، ضمن اینکه اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد نیز با فوت وی قرار داد اجاره باطل می شود. نکته دیگر آنکه برابر قانون، اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است، به فوت وی حال نمی شود. در کنار مواردی که تا کنون ذکر شد، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مردم در تنظیم قراردادهای اجاره بدانند که شخص ورشکسته نمی تواند پس از صدور حکم توقف، مالی را اجاره دهد یا مالی را اجاره کنند زیرا اداره اموال چنین شخصی با مدیر تصفیه است. این موضوع بدان جهت است که شخص ورشکسته اهلیت قانونی لازم و تصریح شده در ماده ۲۱۱ قانون مدنی را که اشعار می دارد متعاملين باید برای معامله اهليت داشته باشند، از دست داده است. به گفته وی، از زمان حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴، راه برای اثبات اجاره از طریق شهادت شهود باز شد، قوانین روابط موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ نیز اسناد عادی اجاره را برخلاف مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت که فقط اسناد رسمی را معتبر می دانست، مورد تصریح قرار داد و به تبع آن با توجه به اینکه به جهت نفوذ آموزه های مذهبی و برگرفته شده از فقه اسلامی رایج در عرف جامعه،

شاهد در معاملات داشتند، اهميت شهود در معاملات نمایانگر می شد؛ به طوری که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و ماده دو مربوطه که اشعار می دارد قراردادهای عنوان شهود گواهی شود و نیز اینکه تاکید شده قرارداد حتما در دونسخه تهیه شود. وی تصریح کرد: بدیهی است رعایت چنین موردی برخورداری از امتیازات قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۷۶ را به دنبال خواهد داشت و خواهان دعوی را از اثيات اولیه قرارداد در محاکم بی نیاز می ساخت؛ مگر در مواردی که کلیه متون و امضاهای متعلق به موجر و مستاجر و شهود، جعلی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408