وکیل در اهواز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل در اهواز

وکیل در اهواز

بهترین وکیل در اهواز

وکیل حقوقی کسی است که از جانب موکل اجازه داشته باشد در خصوص مسائل حقوقی، در مراجع قضایی یا غیر قضایی اقدام کند. دراین رابطه وکیل حقوقی نسبت به احقاق حقوق موکلش در رابطه با  موضوع مطروحه در مراجع قضایی و غیر قضایی طبق حدود اختیاراتش انجام وظیفه می نماید و آثار اقدام وکیل در مراجع فوق، طبق قانون مدنی متوجه موکل است. در ادامه با وظایف و تعهدات یک وکیل حقوقی برای انجام خدمات حقوقی بیشتر آشنا می شویم:

وکیل حقوقی در چه زمینه هایی مشاوره می دهد؟

وکیل و مشاور حقوقی می تواند در همه مسائل های حقوقی مشاوره دهد. البته عنوان مسائل حقوقی یک موضوع کلی است  و بهتر این است که وکیل در بعضی از موضوعات حقوقی که تخصص دارد مشاوره دهد. در کشورهای پیشرفته مشاوره های وکیل به صورت تخصصی است. بدین معنی که بعضی وکلا در زمینه ی تجاری تخصص دارند که موکل با توجه به نوع تخصص آن ها به ایشان مراجعه می کند. اما در ایران به شکل رسمی واداری نظام تخصصی برای وکلا منظور نشده است.

تعهدات وکیل نسبت به موکل

تعهدات وکیل نسبت به موکل به شرح حدود اختیاراتی است که وکیل طبق وکالت نامه تنظیمی که با موکل،  امضا نموده است اقدام نماید.

در وکالت نامه های رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی و یا وکالت نامه های قضایی بین وکلای دادگستری و موکل، قسمت حدود اختیارات وکیل مشخص شده است که طرفین می توانند طبق خواسته خود حدود و اختیارات وکیل را اعلام نمایند.

تعهدات وکیل بستگی به این  دارد که وکیل تا چه اندازه و در چه موضوعاتی از موکل اختیار و اجازه پیگیری امور را داشته باشد. به عنوان مثال شخصی وکیل می شود که صرفا امورات شهرداری موکل را انجام دهد وشخص دیگر وکیل می شود تا امورات موکل خود را صرفا در دادسرا یا دادگاه بدوی انجام دهد.

انواع حقوق عمومی

حقوق عمومی، شامل حق و حقوقی  است که  بین ادارات و نهاد های دولتی یا موسسات عمومی در انجام وظیفه و خدمت متقابل به مردم وجود دارد و باید اجرا گردد. همچنین چگونگی  نحوه ی اجرای آن نیز در حقوق عمومی شرح داده شده است.

به عنوان مثال کیفیت و چگونگی حقوق متقابل میان شهرداری که یک موسسه عمومی در جامعه است و شهروندان، یکی از انواع حقوق عمومی است. همچنین قوانین و حق وحقوق حاکم بر روابط سایر ادارات مانند سازمان ثبت اسناد با مردم نیز زیر مجموعه حقوق عمومی قرار می گیرد.

وکیل در اهواز

وکیل در اهواز

انواع حقوق خصوصی

حقوق خصوصی به صورت کلی به دو شکل مطرح می شوند:

یک این که حقوق فی مابین تمامی اشخاص حقیقی که در جامعه وجود دارند و صلاحیت برخورداری از حق خود را دارند، که در این صورت  میزان و نحوه ی اجرای آن در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

به عنوان مثال یک شخص حقیقی در جامعه دارای انواع حق، مانند حق دادخواهی، حق اشتغال و امثال آن می باشد که این موضوع در حقوق خصوصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دوم این که انواع شرکت های حقوقی اعم از شرکت های تجاری و یا غیر تجاری که در اصطلاح به آن شخصیت حقوقی می گویند. مثل شرکت ها و موسسات عام المنفعه که در جامعه وجود دارد، از مصادیق حقوق خصوصی اند که نحوه ی انجام وظیفه و حدود اختیارات و صلاحیت آن ها، طبق قانون در حقوق خصوصی شرح داده شده است.

حقوق بین الملل چیست؟

حقوق بین الملل در خصوص روابط دولت ها با یکدیگر و سازمان های جهانی و همچنین روابط حقوقی اشخاص کشورهای مختلف با یک دیگر است که به صورت کلی در قالب حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل  خصوصی تعریف  می شود.

حقوق بین الملل عمومی شامل روابط دولت ها با یک دیگر و نیز روابط دولت ها با سازمان های بین المللی مانند: سازمان ملل یا سازمان فائو (خوار و بار جهانی) است.

در حالی که حقوق بین الملل خصوصی ، نحوه ی اعمال قواعد حقوقی شهروندان سایر کشورها با یک دیگر و نیز سایر اشخاص حقوق خصوصی (شرکت ها) را در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال اگر شهروند ایرانی از یک شخص یا یک شرکت تجاری فرانسوی  مطالباتی داشته باشد ، این موضوع در حقوق بین الملل خصوصی مطرح  می گردد و طبق قوانین بین المللی حل وفصل می شود.

وکیل در اهواز

وکیل در اهواز

انواع وکیل حقوقی

وکیل می تواند در موضوعات مختلفی ورود پیدا کند برهمین اساس وکیل خود به انواع مختلفی تقسیم می شود ازجمله انواع وکیلی که می توان نام برد ، وکیل دادگستری – وکیل رسمی که دفاتر اسناد رسمی در قالب وکالت نامه رسمی  برای اشخاص صادر می کنند – وکیل معاضدتی – وکیل اتفاقی و وکیل تسخیری.

وکیل انتخابی

وکیل انتخابی بدین صورت است که هر فردی با میل و علاقه خود ، می تواند شخصی را به عنوان وکیل انتخاب  کند. این وکلا می توانند وکلای رسمی باشند که فرد از طریق دفتر خانه اسناد رسمی، شخصی را به عنوان وکیل برای انجام کارهای مورد نظر خود ، مانند مراجعه به ادارات یا شهرداری یا فروش اموال انتخاب می کند. و یا می توانند وکلای دادگستری باشند که در مراجع قضایی و زیر مجموعه های آن اعم از شعبه حل اختلاف و مراجع انتظامی ، به نیابت از موکل خود برای احقاق حقوق  او باید  فعالیت کنند.

وکیل تسخیری

وکیل تسخیری وکیلی است که دادگاه برای بعضی از اشخاص بی بضاعت در رابطه با جرائم های مهم کیفری مانند قتل و مانند آن، برای دفاع از حقوق آن ها انتخاب می کند که هزینه چنین وکلایی بر اساس تعرفه مندرج در قانون وکالت، از طرف دولت به وکیل پرداخت می شود.

وکیل معاضدتی

وکیل معاضدتی، وکیلی است که دادگاه در صورت درخواست اشخاص بی بضاعت، با احراز عدم توانایی مالی آن ها برای داشتن وکیل دادگستری، برای ایشان انتخاب می کند. بدین ترتیب که در صورت احراز عدم توانایی مالی شخص و درخواست وی از دادگاه برای داشتن وکیل. دادگاه از طریق کانون وکلا و یا مشاوران و وکلای قوه قضاییه، وکیلی را برای شخص فوق انتخاب می کند تا بتواند از حقوق وی دفاع کند وحق کسی به دلیل عدم توانایی مالی ضایع نگردد.

حق الوکاله  وکیل معاضدتی نوعا رایگان است.

وکیل در اهواز

وکیل در اهواز

وکیل اتفاقی

طبق قانون موضوعه کشوری ، اقربای درجه اول  می توانند هرسال یک یا دوبار از یک دیگر تقاضای وکالت نمایند که در این صورت با احراز قرابت نزدیک بین آن ها توسط مراجع قضایی و با صلاح دید قاضی دادگاه، این نوع وکالت محقق می گردد.

وکیل یا نماینده حقوقی ادارات

ادارات  و سازمان ها و نهادهای دولتی نیز می توانند فردی را که در آن اداره مشغول به کار است با تصویب ریئس اداره مربوطه،  به عنوان نماینده حقوقی، جهت اقامه دعوا و یا نسبت به دفاع از دعاوی اشخاص علیه اداره مربوطه،  به دادگاه معرفی نمایند تا از منافع و حقوق سازمان مطبوع خود دفاع کند.

دادخواست(درخواستی کاربران)

تنظیم  دادخواست با شرایط آن از جانب خواهان انجام شده و پس از تکمیل توسط رئیس حوزه قضایی ارجاع می‌گردد به یکی از شعبات دادگاه ها و به دفتر دادگاه تسلیم می‌شود. و می‌توان گفت از همین تاریخ وظایف اداری و قضایی دادگاه در برابر دادخواست شروع می گردد، پس از تحویل دادخواست به دفتر آن اولین وظیفه مدیر دفتر کنترل دادخواست می باشد. اگر دادخواست کامل باشد و به جریان می‌افتد در غیر اینصورت نسبت به رفع نقص آن اقدام می‌شود، اخطاریه صادر می گردد.

بخش اول: مسئولیت اداری کارمندان دفتر در تکمیل دادخواست:

بند اول: تاریخ و دادن رسید

تاریخ رسید دادخواست در جریان دادرسی اهمیت زیادی دارد به عنوان نمونه از جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( مبدا محاسبه خسارت می باشد) و همچنین از جهت اشتغال دادگاه به رسیدگی < تکلیف به رسیدگی پیدا می‌کند.> از حیث صلاحیت دادگاهها اقساط تعیین صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تسلیم دادخواست را در روی برگ های دادخواست ذکر کند، تاریخ رسیدن دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. مدیر دفتر دادگاه و یا جانشین او باید پس از ثبت و قید تاریخ رسیدی مشتمل بر نام مدعی علیه و تاریخ تسلیم با ذکر شماره ثبت به تبدیل کننده دادخواست بدهد.

وکیل در اهواز

وکیل در اهواز

بند دوم: مواردی که مدیر مکلف به رد فوری دادخواست می باشد.

همانگونه که قبلا توضیح داده شد چنانچه خصوصیات خواهان در دادخواست قید نشده باشد و یا اینکه مشخصات طوری ناقص داده شده باشد که دسترسی به آن ممکن نباشد مثل این است که شخص مجهولی دعوی طرح کند چنین دادخواستی را نمی‌توان به جریان گذاشت و چون راهی برای تکمیل آن وجود ندارد باید آن را رد کرد در این مورد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست رد می‌شود و چون طبق اصل کلی قرار باید به صاحب دعوا ابلاغ شود و با نامعلوم بودن خواهان و محل اقامت او امکان ابلاغ وجود ندارد و د/م۵۶ق.آ.د.م. اشاره‌ای به  قابل اعتراض بودن این قرار وجود ندارد و در ۵۴ ق.ا.د.م. قرار مدیر دفتر را پس از ابلاغ قابل اعتراض دانسته و البته در م۸۳ ق.ا.د.م. سابق : « الصاق قرار رد به دیوار دادگاه را در حکم ابلاغ دانسته» در م۳۳۴ قانون آ.د.م. فعلی قرار رد دادخواست به لحاظ عدم ذکر مشخصات تجدیدنظرخواه را از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض دانسته است، بنابراین می‌توان از طریق قیاس نتیجه گرفت. قرار رد دادخواست در صورتی که به علت عدم ذکر نام مدعی و محل اقامت او باشد ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه می باشد.

 بند سوم: تکلیف مدیر دفتر در توقیف دادخواست

چنانچه خواهان تمام شرایط یا یکی از شرایط هفت‌گانه را مفصل توضیح ندهد دادخواست ناقص تلقی می گردد و مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به وسیله اختاریه‌ای نقایص دادخواست را به‌طور تفضیل به خواهان کتبا اطلاع داده، و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت قانونی می دهد، و پاسخ  خواهان رسید و دادخواست تکمیل می شود. اقدامات قانونی مربوط به جریان دادرسی شروع می‌شود و اگر در موعد مقرر رفع نقص ننمود دادخواست به موجب قراری که در مدیر در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می‌شود و این قرار به خواهان ابلاغ می‌گردد  و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده شکایت نماید اگر شکایت خواهان وارد باشد، دادگاه قرار دادگاه را فسخ می‌کند ولی اگر شکایت درست نباشد، قرار رد درخواست صادره،را تایید می نماید و در هر مورد تصمیم دادگاه قطعی است قرار رد دادخواست مانع تقدیم مجدد دادخواست نیست.

بند چهارم: ترکیب و تجزیه دعاوی و تکلیف دفتر دادگاه:

منظور این است که آیا چند دعوی را می‌تواند در یک دادخواست گنجاند و اگر چنین چیزی امکان‌پذیر باشد، حدود این اختیار چیست، و ثالثا آیا ممکن است برای یک دعوی چند دادخواست تقدیم کنیم و به عبارت دیگر با تجزیه خواسته دعوی چند دادخواست باید تنظیم کنیم.

الف: دعاوی متعدد دریک دادخواست، م۶۵آ.د.م. می‌گوید:

اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعدد اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک جداگانه رسیدگی می کند، در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید. بنابراین، با توجه به م۶۵ ق.آ.د.م. اجتماع دعاوی متعدد نه به طور کلی منع شده و نه به طور کامل مجاز گردیده است در مورد دعاوی متعدد چند شکل قابل پیش بینی است .

۱-دعاوی متعددی که منشأ و مبنای آن مختلف است و ارتباط هم بین آنها نیست مثل دعوای الزام به انجام تعهد و دعوای تصحیح شناسنامه که نه ارتباطی بین آنها است و نه منشا واحدی دارند و در نتیجه نمی توانند در یک دادخواست قرار بگیرند.

۲-دعاوی متعددی که گرچه ارتباطی بین آنها نیست ولی دارای منشأ واحدی هستند مثلا دعوای مالک علیه مستاجر دائر به مطالبه مال الاجاره یک سال گذشته به دعوای تخلیه عین مستاجر که منشا واحد هر دو رابطه استیجاری است و عدم ارتباط آن دو از آن جهت که صدورحکم در یکی به نفع موجود و دیگری به نفع مستاجر ممکن است و جمع چنین دعاوی در یک دادخواست مجاز است.

۳-اجتماع دعاوی متعددی که مبنا و منشا واحدی ندارند و هم به هم مربوط اند. مثلاً تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت که صدور حکم و یکی نیست به دیگری موثر است و در این صورت حتما بایستی توام رسیدگی می‌شوند و هر چند که دادخواست های مجزایی داده شده باشد پیوست می گردند م۱٠۳آ.د.م. اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای مطرح شده را دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه بعد مطرح شده باشند در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی می‌شود.

ب) تکلیف دفتر دادگاه در برابر دعاوی متعدد: هرگاه خواهان در تنظیم دادخواست رعایت مسئله تعداد دعاوی و تجزیه آن را ننموده و به همان ترتیب که در مورد رفع نقص توضیح داده شده به مدعی اختیار می گردد که با رعایت مسافت ظرف مدت ۱۰ روز صریحا تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشاء آن یکی است یا مربوط به یکدیگرند دارد در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی ندارد دادخواست او به ترتیبی که در موارد رد توضیح داده شده با قرار دفتر دادگاه رد می‌گردد و این قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است

در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشا و مبنای آن یکی است، دادخواست نسبت به دعوا یا دعاوی تعیین شده به شرطی که نقض نداشته باشد قبول و نسبت به بقیه دعوا یا دعاوی مسترد شده محسوب است، لازم به ذکر است که اولین اخطار رفع نقص مربوط به همین مشخص ساختن دعوی است و بعد از اینکه این دعاوی معلوم شدند نوبت به تعیین سایر نواقص احتمالی می‌رسد و همانطوری که قانون صراحت دارد، دعوا یا دعاوی که طی یک دادخواست قابل رسیدگی است باقی می‌ماند و بقیه آن دعاوی مسترد شده محسوب می گردد.

ج) تکلیف اصحاب دعوا و وکلا در برابر دعاوی متعدد: اگر دعاوی توسط و متعدد در یک شعبه مطرح باشد دادگاه یا مدیر به نحوی متوجه موضوع شده و دعاوی را با هم تلفیق نموده باشد و به همه آن یکجا رسیدگی می‌نماید. حال چنان چه دعاوی که به هم مربوط اند در شعبه مختلف مطرح باشد در این صورت دادگاه نمی‌تواند متوجه موضوع شود به همین خاطر قانونگذاری اصحاب دعوی و وکلای آنها را مکلف نموده که موضوع را که ارتباط دو دعوای جداگانه است به اطلاع دادگاه برسانند، رسیدگی یکجا به دعاوی مرتبط هم از جهت کاهش هزینه‌های مربوط به دادرسی و هم کاهش مدت رسیدگی (اطاله دادرسی) مفید می باشد.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408