وکیل در ارومیه

خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی
(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)
(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)
وکیل در ارومیه

وکیل در ارومیه

بهترین وکیل در ارومیه

طرفین وکالت و موضوع و حدود و وکالت

وکالت نیز مانند دیگر عقود دو طرف دارد و موکل و  وکیل  موکل کسی است  که برای انجام کاری به دیگری نمایندگی می دهد . طرفین عقد  وکالت مانند سایر عقود باید اهلیت قانونی برای انجام معامله را داشته باشند و در دو جهت اهلیت لازم است :

  1. اهلیت از جهت تحقق عقد وکالت : هر یک از موکل و وکیل باید بالغ و رشید باشند تا بتوانند در امور مالی خود تصرف کنند . البته صغیر ممیز و سفیه در اموری مانند هبه ، صلاح بلاعوض و حیازت مباحات می توانند به دیگری وکالت  دهند .  ماده ۶۸۲ ق.م در این باره مقرر میداند : «  محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود . مگر این در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در  آن نباشد .»

 موضوع وکالت

هر امری ممکن است موضوع  وکالت  باشد اعم از امور مالی مانند خرید و فروش ، صلح ، هبه ، وثیقه  به طور کلی هر نوع نقل و انتقال . همچنین امور غیر مالی از جمله طلاق ، ازدواج ، و اما باید دو شرط در آن رعایت گردد  : اولاً : آن امر به موجب قانون و یا طبیعتاً در انحصار شخص نباشد . ثانیاً : خود شخص قانوناً قادر به انجام آن باشد که در ذیل به توضیح هر یک می پردازیم :

الف ) عدم لزوم مباشرت شخص : بعضی امور هستند که بر حسب قانون یا طبیعتاً قابل انتقال نیستند ؛ بنابراین نمیتوان انجامشان را به دیگری وکالت  داد بلکه مباشرت خود شخص لازم است بلعکس تمام اموری که قانوناً در آن مباشرت شخص لازم نباشد می تواند موضوع وکالت  قرار گیرد مانند اجرای هر یک از عقود بیع ، عاریه ، نکاح ، طلاق …

همچنین وصیت ، اخذ به شفعه ، فسخ درمورد خیارات .

ب ) امکان قانونی امر به وسیله موکل : موکل انجام کاری را می تواند به دیگری  وکالت  دهد که خودش قانوناً از انجام آن منع نشده باشد فرض مثال ورشکسته ای که از دخالت در اموال خود ممنوع است نمیتواند دیگری را وکیل  در امور مالی خود کند ؛ چرا که بر اساس ماده ۶۶۲  قانون مدنی : «  وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد …» همچنین است  وکالت    در خصوص اموال شخصی که از طرف مقامات صالحه بازداشت شده و ممنوع از انتقال باشد لیکن مشارلیه به ثالثی  وکالت  دهد که آن اموال را بفروشد .

وکیل در ارومیه

وکیل در ارومیه

حدود وکالت

مطابق ماده ۶۳۳ ق.م«  وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است ، انجام دهد»

بنابراین در وکالت حدودا اقدام  وکیل  باید مشخص و معین باشد . لذا در صورتی که وکالت  مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و از موضوع « اداره کردن اموال»  امکان تعمیرات،اجاره دادن ، حفاظت و اخذ وجوه و هر مطالباط موکل استنباط می شود اما فروش از انبساط آن نمی شود البتع  وکالت  در هر امری مستلزم  وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست ،یعنی ، مقدمات هم آن نیز هست ؛ ینی ، مقدمات هم هم به تبع اصل کار جزء وکالت  شامل  هر اقدامی که برای فروش لازم است ، نیز می شود و اقدامات مقدماتی خارج از  وکالت  نیست مگر این که تصریح به عدم وکالت شود .

 موارد نباز به تصریح تصریح در وکالت نامه

اما اگر در وکالت به جهتی از جهات ، دخالت در بعضی مقدمات استثنا شده باشد ، دخالت  وکیل مشروط بر تصریح این اختیار در وکالت نامه است که در ذیل به توضیح آن می پردازیم :

الف ) در وکالت مدنی ( رسمی ) : در این موارد ذیل نیاز به تصریح است :

  1. ۱. وکیل در محاکمه ، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق ، وکیل مدافعه نخواهد بود ( ماده ۶۶۴ قانون مدنی )

۲ . وکالت  در بیع ، در قبض ثمن نیست . مگر این برای این که قرینه قطعی دلالت برای آن کند ؛ چرا که در امر وکالت  تأکید بر حفظ حقوق موکل است ؛ بنابراین وکیل  در فروش ، همه مقدمات لازم را برای فروش می تواند انجام دهد چون در هیچ یک یکی از اقدامات احتمال زیانی برای موکل متصور نیست ؛ اما در مرحله دریافت ثمن ، موکل باید در وکالت تصریح کند که وکیل  حق دریافت ثمن را دارد اگر تصریح نکند گویا به این معنی است که وکیل  فروش را انجام دهد بدون این که ثمن را دریافت دارد. در قسمت اخیر ماده ۶۶۵ مقنن راهی بدین منظور باز کرده و مقرر می دارد : «  مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند » وقتی کسی اتوموبیل خود را در اختیار وکیل  قرار می دارد و به او وکالت در فروش آن را می دهد همین در اختیار دادن قرینه قطعی است که پس از تسلیم مبیع ، ثمن را دریافت نماید . ماده ۶۶۵ ملاکی است برای تعین حدود وکالت تا در مقام اجرایی آن اختلاف پیش نیاید و اگر در جایی شبهه بود باید حداقل برداشت نمود.

  1. وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن ، وکیل در توکیل باشد ؛ چرا که اصل بر این است که وکیل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد زیرا موکل با توجه به توانایی او مبادرت به عقد وکالت نموده است . اساساً وکالت برای وکیل  حق در توکیل نمی نماید و تکلیفی است بر عهده خود او و این تکلیف باید قطعاً باید با شخص خود او انجام گیرد واگذاری آن به دیگری ، تجاوز از حدود وکالت است مگر این که موکل  صریحاً حق توکیل به غیر را در وکالت نامه قید کند یا این که قرائن دلالت نماید وکیل  می تواند بعضی از امور را به دیگری واگذار نماید . بعضی از کار ها طبیعتاً مششخص است که که شخص وکیل نباید انجام دهد و منظور موکل این بوده که وکیل  هدایت و مدیریت آن را بر عهده بگیرد مثلاً وقتی وکیل  باید املاک موکل را تعمیر نماید معلوم است که باید کارگردعوت کند.

وکیل اتفاقی :

اگر شخصی تحصیل کرده رشته حقوق باشد اما پروانه وکالت نداشته است و در آزمون ها شرکت نکرده باشد و بصورت اتفاقی در صدد حل مشکلاتی که بستگان نزدیک او در مراجع قضایی دارند براید جدا از پروانه و آزمون های وکالت  از این کانون برای همان مورد خاص برای شخص پروانه صادر میشود . شخصی که به این روش وکالت بستگان نزدیکش را بر عهده گرفته است را وکیل اتفاقی میگویند

وکیل قضایی :

وکیل قضایی به وکلایی گفته میشود که تحصیل کرده در رشته ی حقوق هستند و قبول شده در آزمون های وکالت هستند و میتوانند در مراجع مختلف قضایی فعالیت کنند . ایشان میبایست پس از قبولی در آزمون وکالت از کانون وکلای دادگستری و یا کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دادگستری را دریافت کند که لازمه ی آن چندین آزمون مهم و سخت کتبی و شفاهی میباشد اما پس از دریافت این پروانه ایشان از صلاحیت و مهارت خیلی زیادی برخوردار می شوند و از اختیارات وسیع تری نسبت به وکلای پایه دو برخوردارند

وکیل اداری :

وکیل اداری شخصی است که به موجب عقد یک قرارداد وکالت وکیل فردی می شود که انجام کار های اداری وی را در ادارات مختلف بر عهده گیرد . لازم به ذکر است که برای قبول وکالت اداری حتما نیاز نیست افراد درس حقوق خوانده باشند و دیگر آنکه وکیل اداری تنها صلاحیت مراجعه به ادارات را دارد و نمیتواند به مراجع قضایی مراجعه کند و از حق موکل دفاع کند .

وکیل در ارومیه

وکیل در ارومیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408