وکیل در اردبیل

خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی
(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)
(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)
وکیل در اردبیل

وکیل در اردبیل

بهترین وکیل در اردبیل

مسئولیت و تعهدات وکیل

قانون بر اساس نظم جامعه  وکیل  را ملزم به انجام تعهداتی نموده که در ذیل توضیح داده می شود :

۱ .  خسارت ناشی از تقصیر وکیل : وکیل  مکلف است امور وکالت  را به همان ترتیبی که پیش بینی شده انجام دهد . وکیل  باید در انجام  وظایف وکالت  خود با کمال دلسوزی و رعایت مصلحت موکل عمل نماید ؛ لذا هرگاه  در اثر سهل انگاری و یا تسامح  وکیل  و یا تأخیر  و عدم انجام به موقع مورد وکالت ، خسارتی متوجه موکل گردد ، وکیل  مسئول خواهد بود ؛ مثلاً اگر وکیلی در اثر مساحمه ملک را به شخص ورشکسته بفروشد و نتواند ثمن را دریافت دارد ، رعایت مصلحت موکل را کرده و باید جبران خسارت نماید . ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر داشته :«  هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی بر موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد ، مسئول خواهد بود » .

م ۶۶۷ ق.م مقرر می دارد : « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل  بالصراحه به او اختیار داده است یا برحسب قوانین و عرف و عادت داخل عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکن».

  1. خسارت بدون تقصیر وکیل : هرگاه وکیل تمام اقدامات لازم را در حدود وکالت  با مصلحت موکل انجام دهد با این وصف خسارتی به موکل وارد شود چون تقصیری مرتکب نشده و از حدود وکالت  خارج نشده است ،مسئولیتی متوجه او نیست ؛ مثلاً ، اگر کسی مسئولیت را به دیگری واگذار نموده است و به او وکالت  داده است که محصول را بفروشد و ثمن را به حساب او واریز نماید ، چنانچه در اثر سرمای شدید محصول باغ از بین برود ، وکیل ضامن نیست و خسارت متوجه موکل است .

۳ .  تعهد به استرداد اموال سپرده شده : وکیل  امانت دار موکل است . اموال و اشیایی که از طرف موکل برای انجام مورد وکالت  به او سپرده می شود و نیز آنچه از انجام امور وکالتی به دست می آید نزد وکیل  به صورت امانت است و اگر بدون تعدی و تفریط وی تلف می شود مسئولیتی ندارد.

چناچه موکل اموال تحویلی را مطالبه نماید و با امتناع از تسلیم وکیل مواجه شود و یا منکر الوجود اموال نزد خود شود و در رد آن ها اهمال نماید ، در حکم غاصب است و ضامن هر تلف و نقصانی است که پس از آن تاریخ به اشیاء مزبور آید خواهد بود . م ۶۶۸ ق.م بیان میدارد : « وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه که به جای او دریافت کرده است به او رد کند » .

وکیل در اردبیل

وکیل در اردبیل

تعهدات موکل

۱ . الزام به انجام تعهدات : برابرم ۶۷۴ ق.م. : «  موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است ، انجام دهد » وکیل  معامله را به نمایندگی و به جای موکل انجام میدهد ؛ بنابراین موکل  مکلف به است تمام تعهداتی را که وکیل  در حدود مورد وکالت  کرده است ، انجام دهد . چنانچه وکیل  خارج از حدود وکالت  اقداماتی انجام داده باشد هیچ گونه تعهدی برای موکل ایجاد نمی شود .

همچنین موکل نمیتواند از اقدامات خارج از حدود وکالت   منتفع شود مگر این که عمل فضولی وکیل  را صریحاً یا ضمناً اجازه دهد  ؛ مثلاً ، اگر وکیلی وکالت  در اداره امور موکل را داشته باشد و ملک او را بفروشد ، فروش خارج از حدود وکالت  است . در این صورت اگر موکل بیع فضولی را تنفیذ کند معامله کامل می شود و اگر رد کند ، خریدار می تواند برای استرداد ثمن و خسارات وارده در صورت جهل به فروشنده رجوع کند.

تمام اسنادی که وکیل  در مقام اجرای وکالت  امضاء کرده است و در برابر موکل قابل استناد است اقدامات وکیل در برابر  موضوعی که در اختیار اوست ، موکل را پایبند می کند .

وکیل در اردبیل

وکیل در اردبیل

موکل نمی تواند بر حکمی که با شرکت وکیل  صادر شده ، به عنوان ثالث اعتراض کند ، هرگاه وکالت نامه وکیل متضمن اختیار او در انجام معامله باشد ، سند پنهانی تنظیم شده بین موکل و وکیل  اخلالی در نفوذ وکالت نامه ایجاد نمی کند . در این صورت اگر وکیل  نام موکل خود را پنهان دارد و خود طرف معامله قرار گیرد مسئول اجرای تعهد های ناشی از معامله خواهد بود .

تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل :  ماده ۶۵۹ مقرر می دارد : «  وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ».  وکالت  از عقود معاوضی نیست کما این که در ماده فوق مجانی بودن آن پیش بینی شده است . وکالت  ممکن است با اجرت باشد و در عقد هم تصریح شود . هرگاه موضوع دستمزد وکالت مسکوت مانده بود با اجرت تلقی می شود . چنانچه در ماده قانون ۶۷۷ می خوانیم :«  اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده بود ، محمول بر این است که با اجرت باشد » .

بنابراین میتوان گفت مسئله  اجرت وکالت  بر اساس توافق طرفین است . ماده ۶۷۶ ق.م. در این باره بیان می دارد :«  حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قراردادی نباشد ، تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی باشد وکیل مستحق اجرت المثل است » .

وکلای دادگستری در درجه اول اجرت وکالت  را بر اساس توافق با موکل تعیین می کنند و اگر توافق حاصل نشد بر اساس تعرفه ای که از جانب قوه قضائیه تعیین شده و اگر تعرفه و عرف و عادت مسلمی نباشد ، وکیل  مستحق اجرت المثل خواهد بود و در صورت عدم توافق کارشناس معین میگردد و او ارزیابی کرده و نظر می دهد.

همچنین ، انجام وکالت مستلزم هزینه هایی است . مثل هزینه تحقیق و معاینه محل ، عوارض ، مالیات ، اجرت کارشناسی و … که طبعاً این هزینه ها بر عهده ی موکل است .در این رابطه ماده ۶۵۷ قانون مدنی مقرر داشته

:«  موکل باید تمام مخارجی که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد ». بنابراین آنچه تعیین کننده است ، توافق طرفین است و اگر موضوع مسکوت مانده بود تمام هزینه های انجام مورد وکالت بر عهده ی موکل است . چنانچه در وکالت نامه قید مجانی بودن نشده باشد

موکل باید اجرت وکیل   را پرداخت کند اگر قرارداد حق الوکاله موجود باشد برطبق قرارداد و شرایط مقرر در آن پرداخت می شود و اگر چنین قراردی نباشد ، اجرت المثل وکیل طبق تعرفه و یا طبق عرف  و عادت مسلم پرداخت می گردد و اگر در  میزان آن به توافق نرسند طبق نظر کارشناس تعیین میگردد . علاوه بر موکل باید تمام هزینه های پرداخت نشده برای انجام مورد وکالت  از سوی وکیل  را پرداخت نماید ؛ اما اگر در حین انجام مورد وکالت  صدمه و آسیبی یا خسارت مادی یا معنوی متوجه وکیل  شود ، موکل ضامن نیست .

وکیل در اردبیل

وکیل در اردبیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408