وکیل خلع ید در بوشهر

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل خلع ید در بوشهر

وکیل خلع ید در بوشهر

بهترین وکیل خلع ید در بوشهر

فرض کنید شما ملکی را با تنظیم قرارداد اجاره به شخصی یعنی مستاجر اجاره داده اید و در تاریخ معین در قرارداد مهلت اجاره به پایان میرسد. قصد شما هم تنها تخلیه ملک مورد نظر است پس به نظر شما بهترین روش برای تخلیه چیست؟

مستاجر بعد از اتمام قرارداد اجاره دو قصد دارد. یا اینکه با توافق مالک قرارداد اجاره را تمدید کند و مجددا از ملک اجاره شده استفاده کند و یا اینکه ملک را تخلیه کند.

اما مستاجر هیچ یک از قصد بالا را در نظر نمیگیرد و قصد دیگری دارد و یعنی ملک را در تاریخ مقرر و بعد از تمام شدن آن تخلیه نمیکند. در این صورت عمل مستاجر به دلیل نداشتن قرارداد اجاره و یا تمدید آن و تخلیه نکردن ملک در حکم غصب میباشد و مقررات مربوط به غصب درباره آن اجرا میشود.

در اینجا مالک باید دعوای تخلیه ید را مطرح کند و دادخواست خلع ید به دلیل اینکه قرارداد اجاره بین ملک و مستاجر قبلا تنظیم شده است رد خواهد شد.

ولی در مواردی که هیچ قراردادی بین مالک و فردی که ملک را تصرف کرده است نباشد دیگر دعوای تخلیه معنایی نخواهد داشت و باید دادخواست خلع ید را مطرح کند و برای تنظیم دادخواست خلع ید باید ابتدا مالکیت خود را اثبات کند. سپس باید تصرف غاصبانه فردی که ملک را تصرف کرده است را ثابت کند  یعنی فرد حتما باید بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف و غصب کرده باشد.

به دلیل اینکه اکثر مردم در طرح دعوای خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه و تصرف عدوانی اشتباه میکنند و این باعث میشود که به هیچ نتیجه ای نرسند و دعوای آنها رد شود حتما پیشنهاد میشود که با وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید.

وکیل خلع ید در بوشهر

وکیل خلع ید در بوشهر

مزایای تنظیم دادخواست خلع ید و تخلیه توسط وکیل
 • مدت زمانی که دستور تخلیه گرفته میشود بسیار کمتر میباشد.
 • نیازی به حضور مالک برای اجرای حکم تخلیه نمیباشد.
 • نیازی به حضور مالک برای اخذ دستور تخلیه از طریق شورا نخواهد بود.
 • وکیل میتواند خسارت و اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف و یا مستاجر بگیرد.
 • بعد از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل میتواند اموال او را توقیف کند.
 • اگر ملک دارای چند مالک میباشد تمامی مالکین میتوانند یک وکیل برای انجام امور مربوط به خلع ید و تخلیه اقدام کند.
پرسش و پاسخ در مورد خلع ید و تخلیه 
 1. آیا بدون سند رسمی میشود دادخواست خلع ید را تنظیم کرد؟
  خیر برای ارائه دادخواست خلع ید ارائه اصل سند مالکیت الزامی است یعنی باید مالکیت خواهان خلع ید ابتدا اثبات شود.
 2. آیا دادخواست خلع ید را میتواند از طریق شکایت کیفری پیگیری کرد؟
  خیر خلع ید دعوایی حقوقی میباشد و امکان طرح شکایت کیفری وجود ندارد.
 3. در صورتیکه متصرف ملک مالک را بدون قرارداد تصرف کرده باشد خواهان چه کاری باید انجام دهد؟
  خواهان میتواند هم از طریق شکایت کیفری تصرف عدوانی و هم از طریق دادخواست حقوقی خلع ید طرح دعوا کند.
 1. وکیل خلع ید در بوشهر

  وکیل خلع ید در بوشهر

  در صورتیکه مستاجر ملک را تخلیه نکند میتوان دادخواست خلع ید داد؟
  خیر در صورتیکه روابطه موجر و مستاجر حکم فرما باشد دادخواست خلع ید معنایی ندارد و باید برای تخلیه ید با توجه به قرارداد اجاره اقدام کرد.

 2. اگر مستاجر در حین استفاده از مال الاجاره، اجاره را پرداخت نکند مالک چه کاری باید بکند؟
  مالک میتواند هم خود و هم  با گرفتن وکیل برای دستور تخلیه اقدام کند و خلع ید معنایی ندارد.
 3. آیا بعد از حکم خلع ید میتوانم سریع تصرف کننده منزلم رو بیرون کنم؟
  بعد از اخذ حکم خلع ید شما میبایست که به اجرای احکام مراجعه کرده و تقاضای صدور اجرائیه نمائید. لذا مشکلی در خصوص اینکه همسر سابق شما در آن مکان زندگی میکند وجود ندارد.
 4. دادخواست دستور تخلیه در چه صورتی صادر خواهد شد؟
  در صورتیکه بین مالک و مستاجر قرارداد اجاره ای باشد و مستاجر از پرداخت اجاره امتناع نماید (به مدت سه ماه) و یا مدت قرارداد تمام شود و مستاجر تخلیه نکند نیازی به گذراندن مراحل تخلیه نیست و موجر میتواند دستور تخلیه که فوری میباشد را دریافت کند.
 5. اگر یکی از همسایگان برای مالک مزاحمتی در ملک ایجاد کرده باشد میتوان دادخواست خلع ید کرد؟
  خیر مزاحمت ارتباطی با خلع ید نخواهد داشت و باید دادخواست مزاحمت و یا ممانعت از حق تنظیم کرد.
 6. آیا دعاوی خلع ید و تخلیه نیازی به هزینه های دادرسی دارد؟
  بله به دلیل اینکه باید دادخواست تنظیم شود نیاز به هزینه های دادرسی و مراحل دادرسی خواهد بود.
 7. آیا برگه انحصار وراثت برای دعوای خلع ید لازم است؟
  ورثه میتوانند به یکی از وراث برای طرح دعوای خلع ید وکالت بدهند و آن فرد توامان هم برای انحصار وراثت اقدام میکند و هم دادخواست خلع ید و دریافت اجرت المثل را می دهد.

 

مدارک خلع ید و تخلیه املاک توسط وکیل
 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 2. ارائه قرارداد اجاره برای تخلیه و سند مالکیت برای خلع ید الزامی است
پایان مقاله وکیل خلع ید در بوشهر
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد حق التدریس

ماده (۱)- زمان اجرای این قرارداد از تاریخ……… لغایت ………… برای مدت ……….. هفته (یک نمیسال) می‌باشد.

ماده (۲)- میزان حق التدریس در دانشگاه‌ها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین نامه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبات هیات امنای دانشگاه‌های منطقه می‌باشد که در مقابل گواهی انجام کار از طرف واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشکده قابل پرداخت است.

تبصره: پرداخت کامل حق التدریس منوط به تحویل اوراق امتحانات کتبی و لیست کامل نمرات امتحان همان نیمسال می‌باشد.

ماده (۳)- تعهدات مدرس:

أ-خانم / آقای ………به موجب این قرارداد موظف است طبق برنامه‌ای که از طرف دانشکده تعیین می‌شود برای تدریس درس حضوریافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات کتبی و نمرات امتحانی را در ظرف ………. روز به دانشکده تحویل نماید. چنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود مدرس مکلف است با اطلاع قبلی دانشکده جلسات تشکیل نشده را به نحو مقتضی جبران نماید و در صورت غیبت موجه برای جلسات تشکیل نشده حق التدریس نخواهد شد و مدرس مکلف به جبران جلسات تشکیل نشده با اطلاع دانشکده می‌باشد، و برای این جلسات فقط نصف حق التدریس را دریافت خواهد کرد. در صورت حضور مدرس و عدم تشکیل جلسات درس به عللی خارج از اراده و بدون اطلاع قبلی وی برای جبران جلسات تشکیل نشده موسسه می‌تواند با توافق مدرس اقدام نماید و مدرس می‌تواند برای تدریس این جلسات اضافی حق التدریس اضافی مطالبه نماید.

ب- شرکت در جلسات امتحانی که عند الزوم از طرف دانشکده در ارتباط با دروس موضوع این قرارداد تشکیل می‌شود اجباری و جزء وظایف آموزشی مدرس محسوب می‌گردد.

ت- مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این ماده را به صورت کلی یا جزئی به غیر واگذار نماید.

ث- مدرس تعهد می‌نماید که مجموع ساعات تدریس وی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از حداکثر ساعات مندرج در آئین‌نامه حق التدریس اساتید مدعو تجاوز ننماید.

ماده (۴) – تدریس در موسسه طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی‌تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضع مدرس به صورت عضو هیئت علمی موسسه قرار گیرد و تدریس طبق این قرارداد موید هیچ گونه سمت رسمی دانشگاهی نمی‌باشد.

ماده (۵)- موسسه می‌تواند در صورتی که صلاح بداند این قرارداد را با اطلاع قبلی یک ماهه فسخ نماید.

ماده (۶)- در صورتی که مدرس قرارداد را بدون رعایت ماده ۵ فسخ نماید و یا بدون عذر موجه در کلاس درس حاضر نشود و یا از انجام امتحانات و تحویل اوراق استنکاف نماید، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم می‌شود دو برابر وجوهی را که به موجب این قرارداد دریافت داشته است به دانشگاه مسترد دارد.

تبصره: تشخیص عذر موجه به عهده‌ی دانشگاه می‌باشد.

مهر و امضای رئیس یا معاون آموزشی دانشکده مهر و امضای مدیر گروه * امضاء مدرس

 

قرارداد همکاری در اجرای فعالیت‌های پژوهشی

۱- این قرارداد بین آقای / خانم ………… عضو هیئت علمی دانشکده ………….. دانشگاه …………… به نشانی ………….. از یک طرف و آقای / خانم ……………. به نشانی ………….. به عنوان همکار، از طرف دیگر منعقد می‌گردد و بین طرفین و قائم مقام آن‌ها لازم الاجرا می‌باشد.

۲-موضوع قرارداد: نظر به این که آقای / خانم …………… در دانشگاه …………… دارای …………… ریال اعتبار ویژه پژوهشی است و تا سقف ………….. % وجه مذکور برای هزینه‌های پرسنلی قابل استفاده می‌باشد و با عنایت به این که عضو هیئت علمی در سدد اجرای فعالیت پژوهشی (……………..) است، قرارداد حاضر به منظور استفاده از تمام / قسمتی از هزینه‌ی پرسنلی مذکور منعقد می‌گردد که بر اساس آن آقای / خانم …………. همکاری در اجرای فعالیت پژوهشی فوق الذکر را می‌پذیرد.

۳-مدت اجرا: مدت اجرای این قرارداد همکاری از تاریخ ………….. تا ………….. به مدت …………… می‌باشد.

۴-آقای / خانم ……………… همکار در اجرای فعالیت پژوهشی مذکور، متعهد است امور مربوط به جمع‌آوری منابع و اطلاعات لازم برای اجرای طرح / تحقیقات میدانی لازم از قبیل نظرسنجی و تکمیل فرم‌های مربوط / و……………. را انجام می‌دهد.

۵-چنانچه برای انجام فعالیت پژوهشی مذکور نیاز به مسافرت باشد، همکار باید آن را انجام داده و عضو هیئت علمی از محل بودجه فعالیت مذکور، در قبال ارائه فاکتور، هزینه‌ی مسافرت را پرداخت می‌نماید.

۶-سایر هزینه‌هایی که به تشخیص عضو هیئت علمی برای اجرای فعالیت مذکور لازم است و توسط همکار تقلب شده است، از محل بودجه مربوطه و با ارائه فاکتور به نامبرده پرداخت خواهد شد.

۷-با توافق طرفین این قرارداد حق الزحمه انجام امور محوله توسط همکار مبلغ …………. ریال تعیین گردید که پس از انجام امور مذکور (به تایید عضو هیئت علمی) به همکار پرداخت می‌گردد. این مبلغ علاوه بر هزینه‌های مذکور در بندهای ۵ و ۶ این قرارداد است.

۸-این قرارداد، قطعی است و طرفین حق فسخ آن را از خود ساقط نمودند.

عضو هیئت علمی دانشگاه* همکار در اجرای فعالیت‌های پژوهشی

قرارداد پروژه پژوهشی

عنوان پروژه: …………

این قرارداد در تاریخ …………. بین شرکت ……………… (کمیته …………….) با نمایندگی …………… که در این قرارداد “کارفرما” نامیده می‌شود از یک طرف و خانم / آقای / شرکت …………… به شماره شناسنامه / شماره ثبت …………….. صادره از / با نمایندگی …………….. که در این قرارداد “پژوهشگر” نامیده می‌شود  از طرف دیگر، تحت شرایط ذیل و طبق مصوبات شورای تحقیقات برق منعقد می‌گردد.

تذکر: اصطلاحات استفاده شده در این قرارداد دارای همان معانی هستند که در پیوست شماره ۳ به آنها اشاره شده‌است.

ماده۱-موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از :

به شرح مذکور در فرم تعریف پروژه ( پیوست شماره۱) که پژوهشگر تحت شرایط مندرج در قرارداد و ضمائم آن متعهد به اجرای آن می‌باشد.

ماده۲- مدت قرارداد:

مدت انجام خدمات موضوع این قرارداد …………… ماه / سال از تاریخ شروع اجرا و طبق برنامه زمانبندی مندرج در فرم تعریف (پیوست شماره۱) می‌باشد.

این قرارداد از تاریخ امضا نافذ بوده و تاریخ شروع اجرای موضوع قرارداد …………… می‌باشد.

ماده۳- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد که مشتمل بر حق الزحمه انجام موضوع قرارداد و هزینه ملزومات پژوهش مذکور در فرم تعریف پروژه (پیوست شماره۱) است …………….ریال و به شرح ذیل می‌باشد:

الف- حق الزحمه مراحل مختلف:

(۱)مرحله اول …………….ریال

(۲)مرحله دوم ……………ریال

(۳)مرحله سوم …………..ریال

(۴)مرحله چهارم …………..ریال

(۵)مرحله پنجم …………….ریال

که مطابق ماده ۳ شرایط عمومی قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد.

ب- بهای ملزومات (مبلغ برآوردی):

(۱) بهای ملزومات مصرفی ……………..ریال

(۲) بهای ملزومات غیرمصرفی …………….ریال

(۳) سایر هزینه ها …………….ریال

ردیف‌های ۱ و ۲ این بند در مقابل اسناد مثبته به ترتیب مذکور در بند ۴-۳ شرایط عمومی قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد.

ماده۴- پیش پرداخت:

مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد حق الزحمه پژوهشگر و سایر هزینه‌های پژوهش مندرج در بند “الف” و ردیف ۳ بند “ب” ماده ۳ قراردا است که بحث شرایط پیش بینی شده در بند ۱-۳  شرایط عمومی قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد.

ماده۵- مواعد ارائه و تصویب گزارش‌ها:

گزارش‌های پیشرفت کار باید هر …………….. طبق ماده ۱ شرایط عمومی تهیه و تسلیم کارفرما شود.

مواعد ارائه گزارش های عملکردی ( مرحله ای) مذکور در ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد ……………. روز پس از پایان مرحله / مقطع ( به شرح مندرج در فرم تعریف پروژه – پیوست شماره ۱) و مهلت اعلام نظر کارفرما در خصوص این گزارش ها …………….روز می‌باشد.

مهلت پژوهشگر برای اصلاح و رفع نقص گزارش ها و اعمال نظریات کارفرما ( مذکور در بند ۲-۱ شرایط عمومی قرارداد ) ……………..روز می‌باشد.

ماده ۶- ضمایم قرارداد:

ضمایم قرارداد که جزء لاینکف آن می‌باشند:

۱-فرم تعریف پروژه

۲-شرایط عمومی قرارداد (مصوب شورای تحقیقات برق)

۳-آئین نامه مربوط به حفظ نتایج پژوهش (مصوب شورای تحقیقات برق)

ماده۷- نشانی طرفین قرارداد:

نشانی کارفرما:

نشانی پژوهشگر:

هر گاه هر یک از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد، باید مراتب را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد ، کلیه نامه‌ها و اوراق و اظهار نامه‌ها که با پست سفارشی به نشانی فوق الذکر ارسال و یا با اخذ رسید تحویل می‌گردد ، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده۹- نسخ قرارداد: این قرارداد شامل ۸ ماده بوده و در پنج نسخه تنظیم شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن دارای اعتبار واحد است.

کارفرما * پژوهشگر