وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(خرید اموال مسروقه)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور

وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.

قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.

وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های

حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات

و

 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

بهترین وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز 

همیشه دست فروش هایی هستند که وسایل دست دومی را می فروشند. گاهی ممکن است این شائبه برایمان به وجود بیاید که نکند این وسیله ها دزدی باشند؟ اگر این وسیله ها مسروقه باشند خریدن وسیله دزدی چه حکمی دارد؟ آیا من هم در گناه این دزدی شریک خواهم بود؟ اولین نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که به مجرد این که به دزدی بودن جنسی شک کردیم، دلیلی بر مسروقه بودن آن نیست. دادسرایار نظر مراجع محترم تقلید را در مورد خریدن وسایل دزدی گردآوری کرده است؛

حکم خریدن وسایل دزدی

آیت الله مظاهری:

خریدن وسایل دزدی جایز نیست و خریدار مالک آن وسیله دزدی نمی شود.

سوال: اگر بعد از خریدن یک وسیله، به دزدی بودن آن شک کردیم، تکلیف چیست؟

جواب: اگر فروشنده آن وسیله مورد اتهام نباشد، تا زمانی که از دروغ بودن گفته او اطمینان پیدا نکرده اید، استفاده از آن وسیله اشکالی ندارد و پرس و جو در مورد آن وسیله بر شما واجب نیست.

آیت الله خامنه‌ای:

مجرد آن چه ذکر شده، دلیلی بر مسروقه بودن آن نیست.

آیت الله سیستانی:

اگر شک داشته باشید، استفاده از آن اشکال ندارد و تفحص بر شما واجب نیست.

آیت الله مکارم‌ شیرازی:

این مسئله دلیل بر دزدی بودن کالا نیست و اگر یقین ندارید، خرید و استفاده آن اشکال ندارد.

آیت الله نوری ‌همدانی:

در صورتی که فروشنده مورد اتهام نباشد و نشانه ملکیت نیز موجود باشد، معامله صحیح است مگر آن که خریدار اطمینان به مسروقه بودن آن پیدا کند.

آیت الله هادوی‌ تهرانی:

اگر فروشنده مورد وثوق باشد تا وقتیکه به خلاف قول وی یقین ندارید می توانید از آن استفاده کنید.

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

وسایل دزدی از کجا پیدا می شود؟

هنگامی که یک دزدی اتفاق می افتد، سارقان به دنبال آن خواهند بود که وسیله های دزدیده شده را بفروشند و تبدیل به پول کنند. به همین دلیل اگر قانونی باشد که جلوی خرید و فروش وسیله دزدی را بگیرد قطعا افراد کمتر ترغیب به دزدی و فروش وسیله دزدی می کنند.

خریدن وسیله دزدی از نظر قانون

عنصر قانونی خریدن وسیله دزدی، ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی است: «هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این كه مال در نتیجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد».

 

خرید و فروش مال دزدی

قانون به طور شفاف در مورد فروش وسایل دزدی، خریدن وسایل دزدی و یا پنهان کردن این گونه اجناس نظر داده است. قانون همه کسانی را که به صورت آگاهانه یکی از اعمالی که ذکر کردیم را انجام دهند مجرم به حساب می آیند. متن قانون به این شرح است:

«هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی كردنش باشد به شرط آن كه افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتكب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم خواهد شد. در این میان كسی كه مال مسروقه را خریده و بابت آن پولی پرداخته، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بی خبر باشد باید مال را به صاحبش برگرداند و پولی را كه پرداخته از سارق مطالبه كند».

 

اگر سارق وسیله دزدیده شده را بفروشد و دیگر نتوان آن وسیله را پیدا کرد در چنین شرایطی قانونگزار به شاکی این اجازه را می دهد که وسیله یا قیمت کالای مسروقه را بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی (از جمله دادن دادخواست و ابطال تمبر و دادگاه) از سارق بخواهد.

مالباخته می تواند از زمان تشكیل پرونده تا زمانی كه پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد.

اگر سارق حاضر به پس دادن وسیله دزدی یا قیمت آن کالا به شاکی نباشد در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می كند، در غیر این صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر این كه ثابت كند معسر است و به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

درخواستی کاربران(پاسخ به سوالات شما)

چنانچه شخصی از یک سند رسمی فتوکپی تهیه نموده و در فتوکپی شماره سند را تغییر داده و یا کلمه ای را حذف یا اضافه یا الحاق کند، و سپس از فتوکپی یاد شده، کپی تهیه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل کردن، تحویل مرجع ذی صلاح کند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فتوکپی آن را برابر با اصل کرده و تصدیق نماید، آیا اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است؟

پاسخ: بررسی و تبیین نظریه های ابرازی:

الف) نظر اکثریت: با عنایت به اینکه فتوکپی صرفأ تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصديق کننده ی فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز موثر در مقام نیست.

ب) نظریه اقلیت: با توجه به اینکه اقدامات و عمل ارتکابی متهم متقلبانه بوده و اقدام به سند سازی کرده، بنابراین اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است و نظریه شماره ۷ / ۶۵۹۸ مورخ سوم آذر ۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب است.

ج) نظریه نهایی: ماده ی ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر داشته است «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد» فتوکپی برابر اصل سند عادی که مورد استناد خواهان تقدیم کننده دادخواست است، برابر ماده ی اخير الذكر و نیز مستفاد از ماده ی ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار سند را تا اثبات خلاف صحت آن دارد . چنانچه اقدامات مزورانه ای استفاده کننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصادیق ماده ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بوده و جرایم ارتکابی مشمول مواد ۵۳۳، ۵۳۵ و ۵۴۰ قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است که با رعایت ماده ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی (سابق) در این خصوص باید تصمیم گیری و تعیین مجازات شود . با توجه به این تفاسیر، نظریه ی اقلیت مورد تایید است.

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

در خصوص دست بردن در پلاک وسایل نقلیه لطفا توضیح دهید!

پاسخ: هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه ی موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله ی نقلیه ی موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد، یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله ی نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه ی سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اصول قانونی نگارش چک چیست؟

پاسخ: بسیاری از افراد جامعه ی ما با اصول نگارش و خطرات ناشی از آن آگاه نیستند . در اینجا تنها بخشی از اصول نگارش چک به طور مختصر و اجمالی عنوان می شود: تاریخ و مبلغ چک را حتما، هم به حروف و هم به عدد بنویسید.

روی مبلغ عددی و حروف را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب، جوهر را از روی چک جدا کند.

هرگز در هنگام نگارش چک خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ) چرا که جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است..

یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است . هرگز از خود کار کسی که می خواهید چک را به او بدهید استفاده نکنید. حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک، طرف مقابل خود کارش را به طرفتان می گیرد، هرگز چنین امری را قبول نکنید . چون ممکن است بعدا با همان خودکار چکتان دستکاری شود. اگر زیاد چک می نویسید از قلمی منحصر به فرد با رنگی خاص استفاده کنید (رنگ مشکی و رنگ آبی به راحتی قابل ساخت و جعل است) یکی از اشتباهات رایج در نگارش چک این است که قسمتی از متن چک را به طرف مقابل می سپاریم تا بنویسد، به عنوان مثال: تاریخ ها را میزند و چک را جهت درج مبلغ و امضاء به شما می دهد یا مبلغ چک را ننوشته و از شما می خواهد آن را امضاء نمایید . در این صورت بعدها باز هم می تواند چک را دستکاری کند و شما نمی توانید ثابت کنید که بعد این کار را کرده است، چون اطلاعات دیگر چک هم به دست او نوشته شده است.

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

وکیل خرید اموال مسروقه در شیراز

. در صورتی که چک خط خوردگی ندارد حتما درج نمایید «بدون خط خوردگی» و در صورتی که دارای خط خوردگی است، حتما میزان و موارد خط خوردگی را در پشت چک کامل توضیح دهید. در صورت عقد قرارداد، حتما مبلغ، تاریخ و شماره ی چک را در قرارداد درج کرده و تصاویر چک ها را پیوست نمایید. بعضی از چک ها ۲ امضاء بوده (حتما دو نفر باید امضا کنند و یا بدون مهر فاقد اعتبارند (معمولا در شرکت ها) این یکی از فرصت های کلاهبرداری است. خیلی مواقع صادر کننده ی چک به قصد پرداخت نکردن یا دیرتر پرداخت کردن چک، مخصوصا این موضوع را پنهان می کند و چک را امضاء کرده و تحویل شما می دهد. مسلما این چک نقد خواهد شد و تنها راه، شکایت حقوقی (طولانی مدت از اوست که در آخر هم مدعی می شود که در آن لحظه فراموش کرده بودم که این چک بدون مهر، فاقد اعتبار است .

پس در زمان قرارداد و گرفتن چک، از صادر کننده بخواهید درج کند که این چک دو امضاء نبوده و نیاز به مهر ندارد، در این صورت اگر مشکلی رخ دهد، می توانید از وی به خاطر کلاهبرداری و فریب شکایت نمایید. هرگز چک را جهت اصلاح، تعویض، و … در اختیار صادر کننده قرار ندهید. چون در اختیار داشتن چک توسط صادر کننده، به معنای پرداخت دین است . یعنی صادر کننده می تواند مدعی شود که وجه چک را پرداخت کرده و چک را پس گرفته است و این شمائید که باید ثابت کنید که این طور نبوده است که کار بسیار مشکل و زمان بر است.

توجه داشته باشید که اگر تاریخ چک شما با تاریخ تحریر (نوشتن) قرارداد یکی است، می توانید به صورت کیفری آن را دنبال کنید ولی اگر تاریخ چک بعد از تاریخ قرارداد باشد چک شما وعده دار و حقوقی است. حتی المقدور چک را حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص خاصی چک را صادر نمایید تا هر کسی شر خر نتواند ادعا کند که چک مال اوست. اگر در متن چک کلمه ی «بابت» درج شود و یا شرطی درج گردد، چک شما منوط به اجرا و اثبات آن می گردد. مثلا در وجه آقای ……….. به عنوان ضمانت قرارداد ….. در این موارد چک حقوقی

شده و دریافت آن مشکل خواهد شد . پس بخواهید که در متن چک نوشته نشود بابت …….. در پایان به خاطر داشته باشید، کشیدن چک سفید امضاء تخلف محسوب می شود.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408