وکیل خانواده در بندرعباس

وکیل خانواده در بندرعباس

وکیل خانواده در بندرعباس

بهترین وکیل خانواده در بندرعباس

وکیل خانواده فردی است که با گذشت سالها تجربه در بررسی، حل و فصل پرونده های خانواده، دفاع از موکل در محاکم خانواده و پیگیری پرونده ها در دادگاه های خانواده تخصص و برتری دارد و از روند اولیه بررسی پرونده تا دستیابی به نتیجه مطلوب موکل خود تبحر دارد . شایان توجه است  نه تنها یک شخص نا آگاه با راهنمای غلط، که یک وکیل بی تجربه نیز می تواند موکلش را به سوی شکست هدایت کند… از این رو فقط اطلاعات حقوقی در محاکم خانواده کافی نیست. آشنایی با رویه دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در پیروزی نقش کلیدی دارد.

وکیل خانواده می بایستی برای دفاع موثر، اطلاعات به روز داشته باشد و در آراء و رویه قضایی کنکاش کند و توامان صاحب علم و تجربه در خصوص حقوق خانواده باشد. اکیدا توصیه می شود هرگز به تجربیات ناقص و دانسته های پراکنده خود و دیگران اعتماد نکنید و کار را به وکیل خانواده مجرب بسپارید. بهترین وکیل خانواده علاوه بر اینکه مدافع حقوق موکل خویش است، حافظ اسرار او و نیز مشاور و حامی زندگی شخصی و هرآنچه از لحاظ اخلاقی خانوادگی و وجدانی برای موکلش شایسته است را به او گوشزد می کند.

در جامعه مرسوم است که دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد مدتی را تعیین می کنند تا با دیدگاههای همدیگر آشنا شوند این دوره را دوره نامزدی می گویند . در این دوران دختر و پسر باهمدیگر آشنامیشوند ولی زن و شوهر محسوب نمی شوند .

حقوق و تکالیف نامزدها

در دوره نامزدی ، چون صیغه عقد جاری نمی شود ، دختر و پسر زن و شوهر محسوب نمی شوند . بنابر این حق ندارند با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند . دختر حق نفقه ندارد و در منزل پدر خود زندگی می کند . طرفین می توانند برای همدیگر هدایایی تهیه و تقدیم نمایند و مهریه ای به دختر تعلق نمی گیرد .

در دوران نامزدی ، هر کدام از دختر و پسر می تواند نامزدی را بر هم بزند و ارتباطش با طرف مقابل را قطع نماید . زیرا نامزدی الزام آور نیست و هر زمان قابل بر هم زدن می باشد . اگر طرفی که نامزدی را بر هم زده ، علت و دلیل قابل قبولی داشته باشد ، هیچ مسئولیتی ندارد و طرف مقابل نمی تواند ادعای خسارت مطرح کند .

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

اگر طرفی که نامزدی رابرهم زده، بدون دلیل قابل قبول این کار را کرده باشد، باید خسارت طرف مقابل را جبران نماید. در این باره دادگاه خانواده تصمیم می گیرد.

اگر نامزدی به هر دلیل بر هم بخورد ، هر کدام از پسر و دختر می توانند هدایایی را که به طرف مقابل داده اند ، پس بگیرند (مانند طلا و جواهرات ، اتومبیل ، موبایل و … ) . اگر هدایای تقدیمی، از بین رفته باشد، قیمت واقعی آنها به کسی که هدایا را داده اعطا خواهد شد .
اگر نامزدی به خاطر فوت یکی از طرفین به هم بخورد، اگرعین هدایا موجود باشد آن هدایا به صاحبش برمی گردد و اگر از بین رفته باشد، قیمت آنها داده نخواهد شد

ازدواج در لغت یعنی با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر کردن، و به معنی زناشویی هم می‌آید.[۱] و در اصطلاح حقوقی، ازدواج (نکاح) رابطه‌ای است حقوقی و عاطفی که بوسیلۀ عقد[۲] بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حقّ می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند؛ و مظهر بارز این رابطه حقّ تمتّع جنسی است.
سن دختر حداقل باید ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ۱۵ سال تمام شمسی باشد . اگر دختر و پسری کمتر از اینها باشند و بخواهند ازدواج کنند باید با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری و مراجعه به دادگاه اقدام کنند .

شرایط صحّت ازدواج

ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نکاح، نباید نتیجه گرفت که ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می‌شود. نکاح با معاطات واقع نمی‌شود. با وجود این، دادگاه می‌تواند از زندگی مشترک زن و مرد و سایر قرائن وقوع نکاح را احراز کند .
و درماده ۱۰۶۳ قانون مدنی از ایجاب و قبول به طور اصالت یا نیابت، بحث شده است. ودرماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، به موضوع اهلیّت عاقد در عقد نکاح (ازدواج) پرداخته است و می‌گوید که: عاقد باید عاقل و بالغ باشد. و علّتش این است که نکاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با اندک تفاوت دارا باشد؛ یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مُکْرَه و نابالغ و دیوانه نباشند.
وانگهی، عقد نکاح یکی از عقود معیّن است و بدین جهت علاوه بر شرایط عمومی برای صحّت عقود، باید دارای شرایط مختصه به خود نیز باشد.] قانونگذار درماده ۱۰۶۵ قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نکاح شمرده است. و توضیحش این هست که:
۱- قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. نه اینکه ایجاب در ساعتی و قبول در ساعتی دیگر یا ایجاب در مکان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا می‌گویند توالی عرفی ایجاب و قبول و اگر چنین نشود، بدلیل عدم رعایت توالی ایجاب و قبول، عقد نکاح باطل است. البته این حکم، ویژۀ نکاح نیست و در تمام قراردادها باید رعایت شود. دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول را باید در قواعد عمومی قراردادها مطالعه کرد؛ زیرا این حکم ویژۀ نکاح نیست و در تمام قراردادها، قبول باید در زمانی گفته شود که ایجاب هنوز به حیات حقوقی خود ادامه دهد.[۸] ودرماده ۱۰۶۶ انعقاد نکاح با اشاره را برای افراد لال مجاز شمرده شده است؛ مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذکور نیز دلالت بر لزوم انعقاد نکاح به الفاظ در موارد عادی می‌کند ومکتوب و تلتکس و فکس و مانند اینها را شامل نمی‌شود.

وکیل خانواده در بندرعباس

وکیل خانواده در بندرعباس

با وجود این، بنظر می‌رسد که در موارد ضروری نیز بیان اراده بوسیلۀ نوشته کافی است. و درماده ۱۰۶۷ لزوم تعیین زن و شوهر را متذکّر شده است. و در توضیح ماده مذکور بایستی عنایت داشت که: ۱- تعیین نامزدها، ممکن است بوسیلۀ تعیین نام و مشخصّات آنان یا با دیدن و اشاره انجام گیرد. ۲- تعیین زن و شوهر برای خود آنان از شرایط درستی عقد است و نیامدن نام و نشان زن و یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمی‌زند.[۹] ذکر این نکته ضروری است که منظور از تعیین دقیق زوجه و زوج، تعیین شخصیت و هویّت ویژه آنان است و لزومی ندارد صفات خارج از شخصیّت عینی آنان که در تشخیص و تعیین دخالتی ندارد، ذکر شود. مثلاً لازم نیست بگویند: زید فرزند علی دارای فلان شغل. و درماده ۱۰۶۸ بطلان عقد معلّق را مطرح می‌کند. و در توضیح آن متذکّر می‌شویم که: ۱- تعلیق در صورتی موجب بطلان نکاح است که ناظر به ایجاد رابطۀ زوجیّت باشد و تعلیق در مهر، تابع شرایط عمومی قراردادها است.
۲- اگر نکاح معلّق به وجود یکی از شرایط درستی آن باشد (مانند اینکه مرد بگوید: با تو ازدواج می‌کنم به شرط آنکه در عدّه مرد دیگری نباشی) صحیح است.

و درماده ۱۰۷۰ عقد ناشی از اکراه را مورد بررسی قرار می‌دهد، و قصد و رضای باطنی را متذکّر می‌شود و می‌گوید زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه که در خارج واقع شده است، معارض باشد، نکاح به سبب فقدان قصد باطل است،
همچنین، هرگاه زن و مردی به واقع ارادۀ زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره‌ای مقررّات یا بدست آوردن بعضی از امتیازات به طوری صوری ازدواج کنند، این نکاح اثری ندارد. و قانوناً باطل و شرعاً حرام است. و در بخش اخیر ماده ۱۰۷۰ ناظر به موردی است که امکان تدبّر و انتخاب و قصد و نتیجه از مکره گرفته شود. مانند اینکه کسی، دیگری را شکنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال کلماتی دربارۀ رضایت به نکاح به او تلقین کند.

شرایط صحت ازدواج

۱- اختلاف جنس ۲- اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اکراه ۳- در ایجاب و قبول هم به اصالت و هم به نیابت، هر دو جایز است. ۴- اهلیت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد ۵- لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول ۶- صحت انعقاد با اشاره برای فرد لال ۷- لزوم تعیین و تمایز زن و شوهر ۸- شرط خیار برای فسخ نکاح و مهر. ۹- عدم تعلیق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق ۱۰- ثبت ازدواج ۱۱- شروط صحیح ضمن عقد در ازدواج ۱۲- اهلیت داشتن برای ازدواج اعمّ از سن برای ازدواج، ولایت در ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باکره و در نهایت اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان.

گواهی پزشکی برای ازدواج

طبق قانون برای ثبت ازدواج ، گواهی پزشکی مبنی بر مبتلا نبودن زن و شوهر به امراض و بیماریهای واگیردار لازم است . مانند بیماری ایدز ،سفلیس ، سوزاک و …. همچنین برای پیش گیری از تولد کودکان مبتلا به تالاسمی ، وجود چنین گواهی لازم و ضروری است.

فریب در ازدواج

زن یا مردی که قصد ازدواج با هم را دارند نباید در مورد شغل و درآمد و سایر ویژگیهای خود، به طرف مقابلشان دروغ بگویند . اگر مرتکب چنین کاری شوند علاوه بر اینکه طرف مقابل حق بر هم زدن ازدواج ( فسخ ) را دارد و طرف فریبکار به مجازات حبس محکوم می شود.

ثبت ازدواج

طبق قانون ثبت ازدواج اجباری است . پس از اینکه عقد ازدواج واقع شد ، زن و شوهر با در دست داشتن شناسنامه و عقدنامه به همراه والدین خود باحضور در دفتر ازدواج نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام می کنند . عدم ثبت ازدواج جرم است و مجازات دارد و مجازات آن ( تا یک سال حبس ) می باشد.

طلاق

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

وکیل خانواده در بندرعباس

وکیل خانواده در بندرعباس

آثار طلاق

تنهایی ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند.

طلاق و کودکان

کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را برای طلاق درک کنند. این کودکان ممکن است به خاطر اثراث طلاق بر آینده خود نگران باشند یا این که احساس تنهایی داشته باشند. کودکان هنگامی که پس از جدایی هم با پدر و هم با مادر رابطه مداوم دارند، در وضع بهتری به سر می‌برند تا هنگامی که فقط یکی از آن‌ها را به طور منظم می‌بینند. طلاق هماهنگی میان والدین، مسائل نگه‌داری کودک و حق ملاقات را در برمی‌گیرد.

سوالات شما عزیزان از وکیل خانواده در بندرعباس

 زن در چه صورت ناشزه محسوب می شود؟

پاسخ: زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد. البته بد نیست بدانیم تمکین دو نوع است:

الف) تمکین عام

ب) تمکین خاص تمکین عام: به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود.

تمکین خاص: تمکین خاص صرفا به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود. اگر زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود در نتیجه، نفقه به او تعلق نمی گیرد اما همچنان مهریه اش پابرجاست. مواردی که زن می تواند از تمکین خودداری کند و جنبه ی شرعی و قانونی دارد:

۱) نامناسب بودن محل سکونت زن

۲) بیماری زن یا در دوره ی عادت ماهانه یا نفاس

۳) سفر واجب مثل حج تمتع

۴) درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

۵) بیماری واگیردار شوهر

۶) ترس از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی

۷) استفاده از حق حبس

البته ناگفته نماند مرد هم در شرایطی می تواند ناشزه محسوب شود؛ ندادن نفقه، سوء معاشرتی عدم اهتمام امور همسر، مردی دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوی انجام ندهد و مواردی از این قبیل از اموری است که مرد را ناشزه محسوب می کند.

وکیل خانواده در بندرعباس

وکیل خانواده در بندرعباس

طلاق توافقی چیست؟

پاسخ: طلاق توافقی همان گونه که از نامش پیداست در واقع طلاقی است که هر دو طرف به آن راضی بوده و در خصوص مسایل مربوط از قبیل: مهریه، نفقه و حضانت و… توافق نموده اند. از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست، برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی و عقدنامه به دادگاه مراجعه نموده و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امور مالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و … را مشخص کنند. روند رسیدگی در دادگاه: پس از تقدیم دادخواست در صورت کامل بودن آن از لحاظ هزینه ی تمبر و فتوکپی مدارک پیوست، دادگاه به آنها تکلیف می کند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه نماید، اگر نظر داوران بر این باشد که سازش میسر نیست دادگاه بر اساس توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.

لازم به ذکر است که دادگاه قبل از صدور رأي زن را به یکی از آزمایشگاه های معتمد معرفی می نمایند تا آزمایش بارداری را انجام دهد و گواهی عدم بارداری از مدارک ضروری است اما رویه ی برخی از محاکم این است که رأی را صادر نموده و ثبت طلاق در دفترخانه را منوط به ارائه آزمایش عدم بارداری می نمایند. ثبت طلاق در دفترخانه: زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق، صیغه ی طلاق را جاری و ثبت کنند .

اعتبار گواهی عدم امکان سازش به مدت سه ماه است. یعنی اگر زوجین ظرف سه ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد . نکته ی پایانی: کلیه ی مراحل فوق حتی انتخاب داورانی که از بستگان طرفین نباشند و ثبت طلاق در دفترخانه بدون نیاز به حضور زوجین از طریق وکلای دادگستری قابل انجام است

 منظور از خیانت به همسر چیست و قانون گزار چه مجازاتی برای آن پیش بینی کرده است؟

پاسخ: آنچه که در عرف و عام جامعه به عنوان خیانت به همسر عنوان می گردد در قانون مجازات اسلامی کشور فاقد عنوان مجرمانه ی قانونی بوده و می بایست جایگاه آن را در سایر عناوین مجرمانه جستجو نمود. اصولا عمل طرفین به موارد ذیل قابل تقسیم است:

۱) اقدامات صورت گرفته از سوی مرد:

الف) دوستی با زن نامحرم چه به صورت ارسال پیام های عاشقانه و چه به صورت رابطه ی حضوری و جسمی در حد دست همدیگر را گرفتن و یا خلوت کردن با یکدیگر در منزل که چنین عملی در قوانین جزایی و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ رابطه ی نامشروع بوده و دارای مجازات می باشد (لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان صرف تماس تلفنی و یا ارسال پیامک را رابطه ی نامشروع نمی دانند

ب) دوستی با زن نامحرم و ایجاد رابطه ی خاص زناشویی به نحو غیر شرعی: در این حالت دو فرض متصور خواهد بود.یا آنکه مرد دارای همسر دائمی نبوده و به اصطلاح امروزی مجرد باشد که مجازات آن صرفأ صد ضربه شلاق حدی خواهد بود و یا آنکه مرد دارای همسر بوده و با وی در حالی که عاقل باشد رابطه ی خاص زناشویی برقرار نموده که در این صورت مجازات وی رجم سنگسار) خواهد بود. (مستفاد از مواد ۲۲۵ و ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

ج) ازدواج مرد با زنی به صورت عقد موقت یا دائمی: در این صورت که در عرف جامعه ی ما زیاد بوده عمل مرد دارای هیچ یک از عناوین مجرمانه ی کیفری نبوده و صرفا برای زن در صورت وجود شروط ضمن عقد نکاح حق طلاق متصور خواهد بود

. ۲) اقدامات صورت گرفته از سوی زن: اصولا اقدامات صورت گرفته از سوی زن از دو حالت خارج نخواهد بود. یا آنکه با مردی رابطه ی خاص زناشویی برقرار نموده باشد و یا آنکه در بین آنان رابطه ی زناشویی وجود نداشته باشد . در صورت اول مجازات وی رجم (سنگسار) و در حالت دوم مجازات وی صرفأ صد ضربه شلاق حدی خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408