وکیل خانواده در اصفهان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وی قاضی سابق دادگاه خانواده بوده است!

آقای خداوردی حنیور 
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد
وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خانواده در اصفهان

به موجب « قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی » ، در سال ۱۳۷۶ تعدادی از دادگاه های عمومی حقوقی به تشکیل دادگاه هایی تحت عنوان « دادگاه خانواده » اختصاص یافت که دادگاه خانواده ، ساختار و آیین دادرسی بر اساس این قانون مشخص شده اند .

فلسفه تصویب این قانون و تشکیل چنین دادگاه هایی در بدو امر این بود که برخی از دعاوی خاصی که در ارتباط با خانواده هستند ، از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرند تا به صورت سریع تر ، با سهولت بیشتر و قضات متخصص در مورد آنها حکم صادر شود . موارد صلاحیت دادگاه خانواده در حال حاضر در قانون حمایت خانواده مشخص شده اند . بنابراین ، در ادامه این مقاله دادگاه خانواده و موارد صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم .

وکیل دادگاه خانواده در اصفهان

اصل بر این است که تمامی دعاوی حقوقی در دادگاه های عمومی دادگستری اقامه شوند . اما برخی موضوعات به علت تخصصی بودن یا اهمیت موضوعی آن اقتضا دارند که در دادگاه های اختصاصی با ساختار و قضات متفاوت مورد رسیدگی قرار بگیرد . یکی از این موارد ، دادگاه خانواده است که صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را دارد .

موارد صلاحیت دادگاه خانواده نیز به موجب قانون حمایت خانواده مشخص و معین شده اند . بنابراین ، دادگاه خانواده صرفا می تواند به اموری که در صلاحیتش است رسیدگی نماید ؛ نه بیشتر و نه کمتر . موارد صلاحیت دادگاه خانواده را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم .

وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خانواده در اصفهان

موارد صلاحیت دادگاه خانواده در اصفهان

ماده چهارم قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ ، به موارد صلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه خاص پرداخته است که عمده موارد ذکر شده در این ماده را می توان دعاوی خانوادگی دانست . بر این اساس ، صلاحیت دادگاه خانواده را می توان شامل موارد زیر دانست :

۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن ؛
۲- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح ؛
۳- شروط ضمن عقد نکاح ؛
۴- ازدواج مجدد ؛
۵- جهیزیه ؛
۶- مهریه ؛
۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ؛
۸- تمکین و نشوز ؛
۹- طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛
۱۰- حضانت و ملاقات طفل ؛
۱۱- نسب ؛
۱۲- رشد ، حجر و رفع آن ؛
۱۳- ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ؛
۱۴- نفقه اقارب ؛
۱۵- امور راجع به غایب مفقود الاثر ؛
۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست ؛
۱۷- اهدای جنین ؛
۱۸-تغییر جنسیت .
با توجه به موارد مذکور ، به نظر می رسد که صلاحیت دادگاه خانواده محدود به موارد ذکر شده باشد ؛ فلذا دادگاه خانواده به سایر دعاوی حقوقی که خارج از صلاحیت وی باشد ، رسیدگی نکرده و حکم صادر نمی کند . از سوی دیگر ، در صورتی که دعوایی در صلاحیت دادگاه خانواده باشد نیز دادگاه عمومی بایستی با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کند تا دادگاه خانواده راجع به آن رسیدگی نماید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد پاسخ دهند .

سوالات شما عزیزان از آقای حنیور (حقوقی-خانواده)

 دادگاه خانواده چه نوع دادگاهی است ؟

دادگاه خانواده یک دادگاه تخصصی است و صرفا به دعاوی که بر اساس قانون در صلاحیت وی قرار دارد رسیدگی می کند که اطلاعات بیشتر در این خصوص ضمن مقاله توضیح داده شده است .

چه مواردی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد ؟

کلیه دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد که شرح کامل موارد صلاحیت دادگاه خانواده در مقاله ذکر شده است .

در صورتی که دعاوی خانوادگی در دادگاه های دیگری اقامه شده باشد ، تکلیف چیست ؟

در این صورت دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع نماید که این مطلب در مقاله توضیح داده شده است .

وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خانواده در اصفهان

تفاوت دادگاه با دادسرا چیست؟

پاسخ: دادسرا حوزه ی طرح شکایت اولیه است. در دادسرا تنها شکایاتی که جنبه ی کیفری و جزایی دارد، مطرح می شود. (البته رسیدگی به دعاوی حقوقی ثروت های نامشروع یعنی اصل ۴۹ قانون اساسی نیز در دادسرا قابلیت طرح دارد) وظیفه ی دادسرا، تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در حقیقت می توان گفت، پرونده های کیفری ابتدا در دادسرا تشکیل می گردد. پس از شنیدن شکایات شاکی و ملاحظه ی دلایل وی از متهم نیز تحقیق و دفاعیات او نیز شنیده می شود.

اگر آقای دادستان که رئیس دادسرا است دلایل شاکی را کافی دانست عليه متهم ادعای مجرمیت می کند، یعنی ادعا نامه ای را که کیفر خواست نام دارد تنظیم می کند و به دادگاه فرستاده تا در  انجام محاکمه و سپس حکم مقتضی صادر گردد. البته گاهی در جامعه جرمی اتفاق می افتد که شاکی ندارد اگر جرم جنبه ی عمومی داشته باشد شخص دادستان می تواند به عنوان مدعی تحقیق و بررسی را شروع کند و اگر نتیجه ی آن توجه اتهام به شخص خاصی بود، علیه او کیفر خواست صادر می کند.

نکته ی دیگر اینکه در دادسرا حکمی صادر نمی شود، یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است، اما دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می گیرد و به عبارت دیگر فصل خصومت می کند دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد و قضات دادسرا را قبلا قضات ایستاده می گفتند وقضات دادگاه را قضات نشسته.

منظور از قضات ایستاده این است که آن ها وقت و زمان خاصی برای انجام وظیفه نمی شناسند، منظور از قضات نشسته آن کسانی هستند که بر کرسی قضاوت نشسته و آماده ی دریافت پرونده جهت صدور رای هستند. قضات دادسرا را دادستان، بازپرس و دادیار تشکیل می دهند. دادستان رئیس دادسرا است و دادسرا بخشی از دادگستری هر حوزه ی قضایی می باشد.

وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خانواده در اصفهان

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی ملک مورد اجاره به چه نحو است؟

پاسخ: کلیه عقود و قرارداد ها که بین افراد، در زندگی اجتماعی به منظور رفع نیازهای آنان تنظیم می گردد آثار و لوازمی برای تنظیم کنندگان آن ایجاد می کند که این آثار و لوازم قبل از وقوع عقد برای طرفین لازم الوفا نبوده است به عبارت واضح تر اگر شخصی تعهدی می نماید به لوازم آنچه بر این تعهد عرفا یا قانونا یا عادت مرتبط می گردد متعهد می شود اخذ به شی اخذ به لوازم آن هم هست. اصاله اللزوم قاعده ایست عقلانی و ملاک آن بناء عقلاست و مدرک اصلی آن از قرآن کریم وفاء به عقد است و می توان ایفای تعهداتی که در متن عقد به آن تصریح شده و نیز لوازم و آثار عقد را لازم الوفاء دانست.

تعمیرات: در هنگامی که شخص به وکیل جهت اقامه دعوایی یا اخذ حق مراجعه می نماید مثلا شخصی با مراجعه به دفتر وکیل بیان می نماید که بنده ملکی را اجاره نموده ام و حال پس از انعقاد قرارداد متوجه شده ام آن احتیاج به تعمیرات اساسی دارد و قابل استيفاء جهت کار مورد نظر بنده نیست و بنده در آن مکان تبلیغات و هزینه نموده ام و حال از وکیل می خواهد با طرح دعوا موجر را ملزم به تعمیرات در عین مستأجر نماید و وکیل به شرح ذیل مراحل و اقداماتی را که می بایست جهت رسیدن به هدف انجام دهد برای ارباب رجوع شرح داده و اظهار می نماید: الف) نحوه تنظیم دادخواست: اصولا رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. دادخواست به برگه چاپی مخصوص گفته می شود که در خواست خواهان در آن قید شده است یا به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

دادخواست را می توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود و با عنایت به اینکه بر اساس نوع مطالب مندرج در آنها یعنی نوع خواسته تا حدی با هم متفاوتند اما همگی آنها اغلب حاوی نکات یکسان در مورد مشخصات می باشد و خواهان باید آنچه را که از خوانده می خواهد به عنوان خواسته خود در دادخواست تعیین و میزان آن را از حیث بها مشخص کند.

وکیل پایه یک خانواده در اصفهان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وی قاضی سابق دادگاه خانواده بوده است!

آقای خداوردی حنیور 
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد
وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خانواده در اصفهان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408