وکیل حقوقی در اهواز

وکیل حقوقی در اهواز

وکیل حقوقی در اهواز

بهترین وکیل حقوقی در اهواز

تفاوت وکیل حقوقی و کیفری

همانطور که می‌دانید وکیل برای زمانی به کار گرفته می شود که با مشکل حقوقی رو به رو هستید. البته وکیل تنها به نوع حقوقی ختم نمی شود و ما به طور کلی دو نوع وکیل داریم. یک مدل از وکیل ها حقوقی هستند یعنی تنها به دعاوی حقوقی رسیدگی می کنند. اما در نوع دیگر وکیل ها کیفری محسوب می شوند و هیچ دستی به دعاوی حقوقی نمی برند.

البته ما در این مطلب قصد داریم تفاوت وکیل حقوقی و کیفری را برای شما شرح دهیم تا در صورت نیاز به یک وکیل بدانید کدام نوع مناسب شما است.

در ابتدا بهتر است با شغل وکالت و وکیل آشنا شوید تا بعد به سراغ تفاوت دو نوع وکیل مورد اشاره برویم:

وکیل کیست و چه وظیفه ای برعهده دارد؟

شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که وکیل کیست و چه وظیفه ای دارد. باتوجه به قانون مدنی، وکیل کسی است که از سوی فردی به نماینده قانونی تبدیل شده و از طرف موکل خود به نیابت از آن به انجام امور نیابتی می پردازد. البته وکیل دادگستری و یک وکیل مدنی تفاوت هایی دارند.

به طوری که وکیل مدنی فردی بوده که می تواند کلیه امور تفویض شده در وکالتنامه تنظیمی را برای موکل خود انجام دهد اما وکیل پایه یک دادگستری از پروانه وکالت معتبر کانون وکلای دادگستری برخوردار است و می تواند به سادگی امور قضایی کامل موکل خود را انجام دهد.

همچنین دعاوی را در دو مورد حقوقی و کیفری پیگیری می کنند. در دعاوی حقوقی ارتباط کامل با حقوق مدنی افراد وجود دارد. جالب است بدانید در دعاوی حقوقی مجازی تعیین نشده اما دعاوی کیفری که ارتباط مستقیم با نظم جامعه داشته، شامل مجازات تعیین شده، می گردد.

ناگفته نماند در کشور ما چندان به وکیل حقوقی و کیفری توجه نشده زیرا قانونی نیست، بنابراین وکلا می‌توانند در هر زمینه ورود پیدا کنند و بسته به وظیفه ای است که برعهده می گیرد.

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی یکی از انواع وکیل است که همانطور گفته شد، به وکلای برای رسیدگی به حقوق مدنی و مشاوره حقوقی افراد گفته می‌شود. چنین شخصی در دادگاه‌های حقوقی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف و. غیره در زمینه امور مدنی که مرتبط با قوانین حقوقی اعم از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قانون حمایت خانواده، قانون امور حسبی و برخی دیگر است، ورود پیدا خواهد کرد.

این نوع وکلا به صورت تخصصی در زمینه‌های گفته شده ورود پیدا کرده تا به رفع مشکلات بپردازند. اگر بخواهیم به عنوان دعاوی حقوقی اشاره کنیم باید به مطالبه اجرت المثل، مطالبه نفقه، دعاوی مطالبه وجه و غیره اشاره کرد.

وکیل کیفری

در سوی دیگر وکیل کیفری شخصی بوده که در دادگاه کیفری، نظامی، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره فعالیت دارد. گذشته از آن در امور کیفری که با قانون کیفری و جزائی اعم از قوانین مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون قاچاق اسلحه و برخی از این قبل به صورت تخصصی فعالیت دارد.

اگر بخواهیم به دعاوی کیفری اشاره داشته باشیم باید به فروش مال غیر، سرقت، ترک انفاق، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و برخی دیگر اشاره کرد.

آنچه از مقایسه دو وکیل حقوقی و کیفری پیداست، این بوده که وکیل حقوقی بیشتر و به صورت تخصصی در زمینه امور حقوقی فعالیت داشته اما وکیل کیفری در حیطه کاری خود یعنی امور کیفری فعالیت دارد. بنابراین این وکلا بیشتر در زمینه‌ای که تخصص دارند ورود پیدا کرده و قطعا می توانند عملکرد بهتری به عنوان وکیل قانونی از خود نشان دهند.

بنابراین تفاوتی نداشته به چه نوع وکیلی برای مشکل قانونی خود مراجعه می کنید. کافیست به کلیه وکلای قانونی و رسمی دادگستری مراجعه داشته باشید، تا به مشکلات قانونی شما رسیدگی کنند.

پیشتر نیز گفته شد در کشورمان چندان به نوع وکیل توجه نشده و شما می توانید در دسته هر وکیلی قرار گرفته و به انجام امور حقوقی بپردازید. از این رو به شما پیشنهاد می گردد برای پرونده های حقوقی خود به وکلای متخصص در امور حقوقی و به اصطلاح وکیل حقوقی و برای پرونده های کیفری خود به وکلای متخصص در امور کیفری و به اصطلاح وکیل کیفری مراجعه نمایید.

اگر از وکلای متخصص در دعاوی حقوقی خود بهره گیرید، نه تنها به نتیجه پرثمری دست خواهید یافت، بلکه می توانید احقاق حقوق هم نمایید. بنابراین بسیار اهمیت دارد از یک وکیل مناسب و با تخصص بهره گیرید و برای جستجوی وکیل مورد نظر خود وقت بگذارید.

به طور کلی باید بیان داشت که وکلا به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند، بنابراین می‌توانند طبق حیطه کاری خود فعالیت داشته باشند. بنابراین از یک وکیلی که در زمینه حقوقی فعالیت دارد، نباید انتظار فعالیت کیفری داشت.

پیشتر هم گفته شده، در کشورمان چندان به این موضوع توجه نشده و وکلا را در هر زمینه ای می توان به کار گرفت. وکلای حقوقی بیشتر به امور حقوق مدنی افراد می پردازند و در سوی دیگر وکلای کیفری نیز به حقوق کیفری.

بنابراین نباید حیطه کاری آنها را مشابه دانست بلکه تفاوت هایی هم وجود دارد و اختلاف هایی نیز به چشم می خوردو کیل به طور کلی باید احقاق حق موکل خود را داشته باشد و نمی توان انتظار داشت که وکیل وظیفه دیگری داشته باشد.

همانطور که از نامش پیداست، باید به حق افراد را گرفته و موجب پیروزی آنها در دعاوی حقوقی شود. یک وکیل نمی تواند همزمان موکل چند نفر باشد و بایستی در یک زمان پرونده ای را مختومه کرده و سپس به سراغ پرونده دیگری برود.

وکیل حقوقی در اهواز

وکیل حقوقی در اهواز

پایان مقاله وکیل حقوقی در اهواز
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد مساقات

طرف اول قرارداد(مالک): خانم/ آقای …………. فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ……………. متولد ………….. ساکن …………….

طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/ آقای ………………. فرزند آقای …………………. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………… متولد ……………. ساکن ………………..

مورد مساقات:

درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت……………….. متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ………………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………….. فرعی از اصلی مرقوم واقع در …………… بخش …………….. ثبتی ………………….. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …………….. مورخ …/…/…..۱۳ صفحه ………………. جلد ….. به شماره چاپی …………………. صادره بنام و ملکی مالک که تمامی درختان مثمره ثابته مزیور پابرجا و آماده محصول و از انواع سیب، گلابی، آلبالو و گیلاس می باشد که عامل مورد مساقات را رویت و یا وقوف کامل از وجود انواع درختان میوه آن، کم و کیف، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات برای انجام مساقات قابل است.

مدت قرارداد: …………….. سال کامل شمسی از تاریخ ………………… می باشد.

قدرالسهم از مساقات: حصه مالک از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

۱- حفظ و نگهداری درختان و آبیاری آن از چاه موجود در زمین مزبور و سم پاشی و کوددهی و بی زدن پای درختان و نهر کنی و برداشت نمره به عهده عامل است که باید به موقع آنرا انجام دهد.

۲- هزینه های ناشی از تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین مرقوم و هم چنین تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب موجود با مالک است.

۳- عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مالک در هر برداشت ثمره به نسبت هر هکتار ………………. ثمره ساليانه را به مالک تحویل و تسلیم نماید.

۴- عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكوره مالک به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداکثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالک تحویل و تسلیم نماید.

۵- هزینه های حکم تا محل اقامت مالی در خصوص تحویل حصه های مذکور مالک نیز با عامل می باشد.

۶- چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مساقات عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه ها مندرج در شرط دوم کوتاهی و امتناع ورزد عقد این مساقات قابل فسخ خواهد بود.

۷-در صورتی که در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره این مساقات فسخ گردد مالک حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوط را مالک از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.

۸- هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در مساقات ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد، عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.

۹- هر آینه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده ۵۳۹ قانون مدنی با توجه به ماده ۵۴۵ همان قانون به این عبارت«ماده ۵۳۹ قانون مدنی»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملای خود که بصحه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

«ماده ۵۴۵ قانون مدنی»: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شریک نماید. که برای طرفین مشخص است عمل خواهد شد

۱۰- عامل حق دارد از محل حصه خود برای مساقات حداکثر با یک نفر شریک شود بدون آنکه شریک حق تصرف با قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مساقات یا تسلیم زمین و درختان مورد مساقات را به هیچ صورت ولو به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

۱۱- در پایان مدت با لدى الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحویل مورد مساقات و بالتبع آن زمين مربوطه به مالک می باشد در صورت بروز اختلاف في مابین طرفین حق دارند مورد اختلاف را بداوری خانم / آقای………………. فرزند آقای …………. ساکن: …………………. ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد و کسی که رای نفع او صادر گردیده حق رجوع به مراجع صالح قضایی را دارد.

سایر شروط:

(در این قسمت اگر شروط دیگر باشید، تنظیم گردد.)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظيم و مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد(مالک)

محل امضای طرف دوم قرارداد (عامل)

قرارداد تهیه غذا

قرارداد ذیل بین شرکت …………. به مدیریت آقای ………….. فرزند ……………. شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………… متولد …………..به آدرس ……………… به عنوان کارفرما از یک طرف و شرکت …………….. به مدیریت آقای ………………. فرزند ……………… شماره شناسنامه …………… صادره از ……………….. متولد ……………….. به آدرس ……………….. به شماره ثبت …………………. از طرف دیگر که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع: پیمانکار متعهد و متلزم می گردد که از تاریخ ……………… لغایت …………….. غذای بین روز کارکنان را که حدودا …………….. نفر می باشند در طول ایام کاری به عنوان نهار طبق لیست تنظیمی و به صورت گرم و با توجه به توضیحات ذیل تأمین نماید.

ماده ۲) تعهدات: خرید مواد اولیه به طور کلی و حمل به ……………………. جهت طبخ غذا به عهده پیمانکار است.

۱-۲- طبخ مطبوع و توزیع مطلوب در آشپزخانه و سالن غذاخوری شرکت به عهده پیمانکار است.

۲-۲- انواع مواد اولیه خام از تولیدات داخلی کشور و از نوع مرغوب خریداری و مورد طبخ قرار می گیرد. مقدار برنج برای هر نفر در انواع غذاها ……………. گرم و گوشت گوسفند یا گوساله در انواع خورشت ها …………… گرم و در سبزي پلوها …………….. گرم وکباب کوبیده و مرغ برای هر پرس زرشک پلو یک عدد مرغ پاک کرده به وزن حدودا ………………… گرم با مخلفات مربوطه منظور خواهد شد.

۳-۲-به طور اخص و طبق معمول در انواع غذاها حسب ضرورت منظور و به عهده پیمانکار و بهای مصرف نوشابه همراه هر پرس غذا مقداری نان و ماست یا سالاد یا سوپ منظور و به عهده پیمانکر است

۴-۲- چنانچه برای برگزاری جلسات و سمینارها به تعدادی غذای بیشتری نیاز پیدا نماید قبلا به اطلاع پیمانکار رسانیده و پیمانکار با منظور داشتن جميع شرایط این پیمان اقدام خواهد نمود.

۵-۲- انتخاب نوع غذا ايام هر هفته از انواع زرشک پلو با مرغ و کباب کوبیده و یک نوع خورشت , باقلاپلو با گوشت و پلو با ماهی و با رعایت مشخصات و در ایام هفته خواهد بود.

۶-۲- تأمین نیروی لازم برای تهیه و طبخ و توزیع به نحوی که کلیه امور به موقع انجام پذیرد کلا به عهده پیمانکار و تمام نیرو که به نحوی در طبخ و توزیع غذا مداخله دارند باید دارای کارت بهداشتی و لباس یا روپوش مخصوص و معمول باشد و بدون رعایت مراتب فوق کار نخواهند کرد. پرداخت کلیه حقوق متعلقه به نیروهای خرید و طبخ و توزیع به هر عنوان به عهده پیمانکار است. رعایت و منظور داشتن کلیه مقررات و قوانین شامل این قرارداد اعم از بیمه کار و حوادث ناشی از کار و بازنشستگی و ایام بیکاری و بلاتکلیفی کارگران به عهده پیمانکار بوده و طبق مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد نمود.

۷-۲- کارفرما سرویس آشپزخانه خود را کلا با دستگاه ها و سرویس ها و یخچال و ظروف مربوطه به سرو را طبق صورت جلسه تحویل پیمانکار می دهد و پیمانکار موظف به نگهداری و استفاده صحیح بوده و در پایان قرارداد عينا تحویل خواهد نمود و استفاده از کلیه وسایل فقط برای طبخ و توزیع غذای شاغلان در شرکت خواهد بود و در صورت کم و کاست و خرابی ملزم به پرداخت و جبران آن خواهد بود و تأمین آب و برق و گاز و همچنین تعمیرات وسایلی که مستند به غفلت عوامل پیمانکار نباشد و به تشخیص و نظر ناظر به عهده کارفرما است.

۸-۲- بهداشتی کردن و رعایت بهداشت و نظافت کافی و لازم تمام وسایل و محل طبخ و توزیع به عهده پیمانکار که دقیقا رعایت و اقدام خواهد شد. خرید و مصرف وسایل بهداشتی و نظافت به طور کلی با پیمانکار است.

۹-۲- در تمام مراحل خرید و طبخ و توزیع غذا پیمانکار با نماینده معرفی شده کتبی ایشان حاضر و مسئول حسن انجام تعهدات خواهد بود.

۱۰-۲- ملاک تعداد توزیع غذای کارکنان بن غذای امضاء و مهمور شده از طرف شرکت با تاریخ روز خواهد بود.

شرکت یک نفر را به عنوان ناظر بر حسن انجام این قرارداد معرفی و نظرش در تمام مراحل طبخ و توزیع و رعایت بهداشت قطعی و لازم الاجرا است.

۱۱-۲- کلیه غذاهای زائد و غیربهداشتی از محوطه طبخ و توزیع خارج و معدوم خواهد شد و ملای زائد و غیربهداشتی نظریه ناظر است.

ماده ۳) مبلغ پیمان:  بین کارفرما و پیمانکار برای هر پرس غذا ……………… ریال توافق و تراضی گردید که در پایان هر ……………… طبق صورت جلسه تعداد بن های اخذ شده محاسبه و پس از تأیید ناظر پرداخت گردد

ماده ۴) شرایط پیمان: کلیه کسورات اعم از بیمه و مالیات و غیره که به نحوی از انحاء شامل این قرارداد می گردد به عهده پیمانکار است که باید پرداخت شود و قوانین مربوطه لازم الاجرا است. کارفرما هر زمان که صلاح بداند با اطلاع قبلی قرارداد را فسخ و پیمانکار متعهد است ظرف مدت ………………. ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه کلیه وسایل و ابزار و ظروف را که طبق صورت جلسه تحویل گرفته به امور اداری شرکت تحویل و آشپزخانه را تخلیه و تحویل نماید. در صورت عدم تخلیه به موقع پیمانکار متعهد است روزانه مبلغ ………….. بپردازد. کارفرما می تواند از مطالبات ایشان کسر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

۱-۴- کلیه نیروهای پیمانکار باید قبلا به امور اداری شرکت معرفی شوند و در پایان کار روزانه محل را ترک و خارج شوند. تأمین و هزینه رفت و آمد کارگران به عهده پیمانکار است.

۲-۴- پیمانکار به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات خود به شرح بالا یک فقره ………….. به مبلغ ………… ریال در اختیار کارفرما قرار داده و اختیار می دهد که کارفرما در صورت لزوم به منظور تأمین خسارات وارده براساس نظر ناظر فوق الذکر طبق مقررات مبلغ آن را وصول نماید.

۳-۴- پیمانکار کلیه مواد این قرارداد را مطالعه و قبول و متعهد و ملزم به اجرای دقیق آن خواهد بود.

موارد اختلاف در ابتدا با مذاکرات اصلاحی حل و فصل می شود. در غیر این صورت مراجع ذیصلاح قضایی صالح به رسیدگی می باشند.

ماده ۵) این قرارداد شامل ۵ ماده و در سه نسخه تنظیم که هریک از نسخ دارای حکم واحد می باشد و به امضاء طرفین رسیده و پس از امضاء طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

امضاء کارفرما * امضاء پیمانکار

شهود: ۱) آقای ……………. فرزند ……………….. * ۲) آقای …………….. فرزند ………………………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408