وکیل جرایم نظامی در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل جرایم نظامی در شیراز

وکیل جرایم نظامی در شیراز

بهترین وکیل جرایم نظامی در شیراز

س از پیروزی انقلاب اسلامی و تأخیر چند ساله در تشکیل سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، این سازمان اوایل سال ۱۳۶۵ با ادغام سازمان قضائی ارتش، دادسرای انقلاب ارتش و دادسرای عمومی و انقلاب پاسداران تشکیل شد و تا تاریخ تصویب قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به قانون کیفر ارتش استناد کرده از مواد آن جهت تعیین مجازات الهام می‌گرفتند تا اینکه قانون مذکور به تصویب رسید و در طول مدت صلاحیت‌هایی به حوزه رسیدگی این سازمان اضافه شد.

تقسیم‏ بندی جرایم به نظامی و عمومی‏ آثار زیادی دارد، زیرا جرایم نظامی خطر بیشتری‏ برای جامعه دارند و در نتیجه، از مجازات‏ شدیدتری برخوردارند و معمولا قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آن‌ها اجرا نمی‏ شود، در دادگاه‌های اختصاصی مورد تعقیب و رسیدگی‏ قرار می ‏گیرند، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها با شدت و سرعت بیشتری به آن رسیدگی می‏ کنند؛ زیرا نظام و نظامی همان گونه که از نامش پیداست باید به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد، مجرمان‏ نظامی چنانچه به کشور دیگری پناهنده شوند، قابل استرداد نیست و…با توجه به آثار مزبور، تفکیک جرایم نظامی و غیرنظامی بسیار ضروری‏ است.

وکیل جرایم نظامی در شیراز

وکیل جرایم نظامی در شیراز

به موجب ماده یک قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی و مجوز‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، اشخاصی که به جرایم خاص آنان در دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود، عبارتند از:

۱- کارکنان ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

کلیه پرسنلی که در ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام وظیفه می‌نمایند به موجب قانون، نظامی محسوب می‌شوند. ستاد کل ارگانی مستقل از سایر نیرو‌های مسلح و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

۲- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به مجموعه پرسنل فرماندهی کل، ستاد، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و سازمان‌های وابسته اطلاق می‌شود.

کادر ثابت ارتش به پرسنلی گفته می شود که برای انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام می‌شوند و به سه دسته تقسیم می‌گردند؛

الف) نظامیان: کارکنانی اند که پس از طی آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در این قانون نائل می‌شوند و از لباس و علائم خاص نظامی استفاده می‌نمایند.

ب) کارمندان: پرسنلی هستند که براساس مدارج تحصیلی یا مهارت تجربی و تخصص استخدام شده و بدون استفاده از درجات، علائم و لباس نظامی به یکی از رتبه‌های پیش بینی شده در قانون نائل می‌شوند.

ج) محصلان: کارکنانی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت، استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از مؤسسات آموزشی ارتش یا وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته یا به هزینه آن‌ها مشغول تحصیل هستند.

منظور از سازمان‌های وابسته به ارتش، سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات هستند.

وکیل جرایم نظامی در شیراز

وکیل جرایم نظامی در شیراز

۳- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته؛

– کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته، به مجموعه کارکنان فرماندهی کل، ستاد، نیروی زمینی، نیروی هوافضا، نیروی دریایی، نیروی قدس و سازمان‌های وابسته از جمله بسیج مستضعفین اطلاق می‌شود.

-کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پرسنلی اطلاق می‌شود که برای انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام می‌شوند و عبارتند از:

الف) پاسداران رسمی (نظامیان): پاسداران رسمی پرسنلی هستند که به استخدام سپاه در آمده و پس از طی دوره‌های آموزشی لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در این قانون نائل واز لباس و علائم نظامی استفاده می‌نمایند.

ب) کارمندان: پرسنلی هستند که براساس مدارج تحصیلی یا مهارت تجربی و تخصص استخدام شده و بدون استفاده از درجات، علائم و لباس نظامی به یکی از رتبه‌های پیش بینی شده در قانون نائل می‌شوند.

ج) محصلان: کارکنانی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از مؤسسات آموزشی سپاه یا سازمان‌های وابسته یا به هزینه آن‌ها مشغول تحصیل می‌باشند.
د) بسیج: در تعریف بسیجی آمده است: «پرسنل بسیجی به افرادی اطلاق می‌شود که جهت تحقق ارتش بیست میلیونی تحت پوشش سپاه در می‌آیند.»

– به موجب ماده ۳۵ قانون اساسنامه سپاه: «هدف از تشکیل بسیج مستضعفین ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور، نظام جمهوری اسلامی هم چنین کمک به مردم هنگام بروز بلا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذی ربط می‌باشد.»

– به موجب بند (۳) ماده (۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب مأمورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، جزو ضابطین خاص دادگستری محسوب می‌شوند.

عضای بسیج عبارتند از؛

الف) بسیجی عادی: عموم قشرهای معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی هستند که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی در آمده و سازماندهی می‌شوند.

ب) بسیجی فعال: آن دسته از بسیجیان عادی که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره آموزشی، سازماندهی شده و در انجام مأموریت‌های محوله با سپاه همکاری می‌کنند.

ج) بسیجی ویژه (پاسداران افتخاری): پرسنلی هستند که صلاحیت‌های یک پاسدار را دارند و پس از گذراندن آموزش‌های لازم سازماندهی شده و متعهد می‌گردند تا به هنگام نیاز تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.

وکیل جرایم نظامی در شیراز

وکیل جرایم نظامی در شیراز

پایان مقاله وکیل جرایم نظامی در شیراز 
به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنتی

با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین :

آقای / خانم …………. به شماره شناسنامه……………………. فرزند…………………. از طرف شرکت موسسهم سازمان ……………. که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر آقای / خانم ………… به شماره شناسنامه…………. فرزند………………… از طرف شرکت ………………. که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود، به شرح مفاد زیر در تاریخ …………………. منعقد گردید.

ماده ۱: موضوع قرارداد

طراحی وب سایت اینترنت

ماده ۲: مدت قرارداد

……………….روز کاری پس از عقد قرارداد و اجرای بندهای ۱-۳ و ۲-۵٫

ماده ۳: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

…………. ریال معادل ………………… تومان میباشد که طی ۳ مرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

بند۱-۳: مبلغ ………… ریال در زمان عقد قرارداد

بند ۲-۳: مبلغ …………. ریال در زمان پایان طراحی و برنامه نویسی و قبل از راه اندازی نهایی

بند ۳-۳: مبلغ ……………….. ريال بعد از راه اندازی و تایید نهایی کارفرما

ماده ۴: مشخصات فنی پروژه

از آنجا که طراحی و برنامه نویسی وب سایت اینترنت، امری کاملا تخصصی می باشد، به منظور جلوگیری از ابهامات احتمالی، مشخصات ریز فنی مورد قرارداد، به شرح ذیل درج گردیده است:

بند ۱-۴: سطح تکنولوژی مورد قرارداد: …………….

بند۲-۴: زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده: ……………..

بند۳-۴: وب سایت مورد قرارداد، در …………… زبان …………….. تهیه خواهد شد.

بند ۴-۴: نحوه استفاده از تکنیکهای انیمیشن: …………..

بند۵-۴: استفاده از عکس ها، چیدمان، ترکیب و رنگ بندی وب سایت مورد قرارداد به صورت حرفه ای بوده و سعی بر آن است که تا حد امکان نظر کارفرما در این خصوص جلب نموده شود. بدیهی است این ویژگی متناسب با قابلیتهای بند ۱-۴ خواهد بود.

ماده ۵: تعهدات طرفین

بند۱-۵

مطابق با این قرارداد، پیمانکار متعهد میشود در راستای جلب رضایت کارفرما، سایت اینترنتی با مشخصاتی که در ماده ۴ به آنها اشاره شده است، ظرف مدت ………روز پس از عقد قرارداد، طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نموده و تحویل کارفرما نماید.

بند ۲-۵ مطابق با این قرارداد، کارفرما متعهد میشود مطابق با نیاز پیمانکار در تهیه و تحویل عکس، کاتالوگ، فرآیند ها، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندیها مانند آرم شرکت، رنگهای سازمانی و … به منظور طراحی یک وب سایت اینترنت، حداکثر همکاری را ظرف مدت قرارداد، بعمل آورد.

ماده ۶: پشتیبانی موضوع قرارداد

بند ۱-۶ پشتیبانی وب سایت: پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از سوی پیمانکار، کارفرما به مدت روز به منظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی، زمان خواهد داشت، تا نظرات و نیازهای خود را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید. بدیهی است بعد از گذشت … روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب سایت، پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی، نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد، هزینه های مربوطه اخذ خواهد شد.

بند ۲-۶ پیمانکار متعهد میگردد، پس از اتمام مدت قرارداد، در صورت نیاز کارفرما به انجام هرگونه تغییرات اساسی و یا جزئی، در قبال وصول هزینه های مربوطه، نیاز کارفرما را در خصوص وب سایت موضوع قرارداد، مرتفع و نهایت همکاری را با کارفرما در جلب رضایت وی، داشته باشد

ماده ۷: نشانی طرفین قرارداد

جناب آقای ……………. که در این قرارداد به عنوان کارفرما از وی نام برده شده است به نشانی:……………… و شماره تلفن…………………. قابل دسترس میباشد.

جناب آقای………………. که در این قرارداد به عنوان پیمانکار از وی نام برده شده است به نشانی……………….. و شماره تلفن…………………… قابل دسترس میباشد.

ماده ۸: مفاد قرارداد

این قرارداد در ۳ صفحه شامل ۸ ماده و ۱۲ بند، در دو نسخه تهیه و بعد از امضا طرفین، مبادله شد و هر نسخه در حکم واحد میباشد.

کارفرما:

نام و نام خانوادگی:

امضا: پیمانکار

نام و نام خانوادگی:

امضا:

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

این قرارداد ما بین شرکت ……………. (سهامی خاص) به شماره ثبت …………… به نمایندگی با سمت ………………… به نشانی……………. به شماره تلفن: ……………..و فاكس: ……………. به عنوان طرف اول و فروشگاه اینترنتی …………….. به مدیریت: ………… …………..مدرک: ……………. – نام پدر: ……………….. – شماره شناسنامه…………….. به نشانی محل فعالیت……………… – تلفن – همراه: ……………. و به نشانی منزل: ……………..ایمیل آدرس اینترنتی وب سایت فروشگاه …………… به عنوان طرف دوم به شرح ذیل منعقد می گردد:

ماده ۱: موضوع قرارداد:

اعطای فروشگاه اینترنتی ایجاد شده توسط فروشگاه ساز (…….) به طرف دوم توسط طرف اول

ماده ۲: مدت قرارداد :

از تاریخ امضای قرارداد به مدت نامحدود

ماده ۳: تعهدات طرف اول :

۱-۳) ایجاد فروشگاه درخواستی، به صورت آن لاين و تحت نام دامین اعلام شده توسط خریدار

۲-۳) پشتیبانی سایت شامل انجام کلیه موارد ضروری ظرف …. ساعت پس از اعلام (موارد ضروری ، مواردی است که باعث ایجاد مشکل و اخلال در فروشگاههای ایجاد شده توسط فروشگاه ساز شده اند و نیاز به پشتیبانی دارند)

۳ – ۳) تبلیغ و افزایش بازدید کنندگان سایت بازار تجارت الکترونیکی جهان دیتا با امکان دسترسی کاربران سایت مزبور به سایت فروشگاه ایجاد شده برای طرف دوم

۳-۴) میزبانی و نگهداری فروشگاه ایجاد شده اختصاصا با فروشگاه ساز جهان دیتا میباشد.

۵-۳) ارائه راهنمای استفاده از فروشگاه های ایجاد شده و پاسخگویی به سئوالات خریدار در هدایت فروشگاه به سمت بازار اینترنتی

ماده ۴: تعهدات طرف دوم:

۱-۴) کلیه فعالیتهای دیگر مربوط به ارائه فروشگاه اینترنتی غیر از ثبت دومین، میزبانی وی، برنامه نویسی فروشگاه و پشتیبانی فنی در عهده و مسئولیت طرف دوم می باشد.

۲-۴) کلیه اخبار، پیامها و هشدارها از جمله اطلاع تمدید به آدرس Email ارتباطی طرف دوم ارسال خواهد شد. لذا طرف دوم موظف به چک کردن دوره ای ایمیل مربوطه میباشد، در غیر اینصورت طرف دوم خود مسئول پیامدهای ناشی از عدم اطلاع به موقع میباشد.

۳-۴)  مسئولیت کلیه اطلاعات اعلام شده در فروشگاه اینترنتی بر عهده طرف دوم میباشد و ایشان تعهد مینمایند از ارائه مطالب خلاف اخلاق و قوانین جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید.

۴-۴) سایر موارد که در این قرار داد نیامده است طبق قانون تجارت الکترونیکی و آی تی ایران رفتار خواهد شد.

۵-۴) تحویل کالا به مشتری بر اساس درخواست خریدار و مشخصات اعلام شده در سایت برعهده طرف دوم خواهد بود و هیچ گونه مسئولیتی از این بایت برعهده —- نخواهد بود.

ماده ۵: موارد مالی:

۵-۱) تعرفه فروشگاه برای سال اول و سالهای بعدی بر اساس تعرفه قیمت پیوستی خواهد بود و نوع فروشگاه درخواستی طرف دوم در موقع عقد قرارداد با حداکثر تعداد …………… عدد کالا می باشد.

۵-۲) پرداخت به شرح ذیل

مبلغ…………..ریال معادل……………..تومان به صورت ……………… در تاریخ …………….. به حساب ……………. بانک ………… و شماره حساب …………… بانک ………………. به نام …………. واریز گردید و طرف دوم قرارداد موظف است پس از دریافت فرم قرارداد نسبت به ارسال فرم قرارداد به طرف اول قرار داد طی حداکثر …………..روز اقدام فرمایید.

توجه: این قرارداد در ۲ نسخه ۲ برگی تنظیم و به امضای طرفین رسیده است و هر دو نسخه حکم واحد را دارند و لازم به ذکر است بعد از ارسال قرارداد از طرف اول قرارداد همراه با امضا و مهر شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه کاران کویر هزینه فروشگاه راه اندازی شده از طرف دوم قرارداد دریافت میگردد.

مهر و امضای طرف اول * مهر و امضای طرف دوم * نام و امضای سفارش گیرنده

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408