امروزه با گسترش رایانه های خانگی و دسترسی افراد به اینترنت،  شکل جدیدی از جرایم بوجود آمد که اصطلاحا

به آنها جرایم رایانه ای گفته می شود . در سالهای اخیر با همه گیر شدن تلفن های هوشمند و امکان دسترسی

به اینترنت و حضور دایمی افراد زمینه ای را برای جرایم سایبری بوجود آورده است . در یکی دو سال گذشته و حضور

پر رنگ مردم در شبکه های مجازی ،و سو استفاده برخی افراد سود جو باعث گسترش جرایم فضای مجازی شده است .

عدم آگاهی جامعه از مخاطرات فضای سایبری و شبکه های مجازی از یک طرف و گمنامی در محیط اینترنت از طرف

دیگر باعث شده جرایم متعددی در این حوزه به وقوع بپیوندد .