وکیل توهین به مقدسات در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل توهین به مقدسات در شیراز

وکیل توهین به مقدسات در شیراز

بهترین وکیل توهین مقدسات در شیراز

توهین در لغت از ریشه وهن و مصدری عربی است که به معنای خوار و خفیف کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز به کاری گفته می‌شود که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی است که در شخصیت و حیثیت متضرر از جرم نوعی وهن وارد نماید. به همین خاطر جرم توهین از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تلقی می‌شود. چراکه تحقق این جرم موجب هتک حرمت اشخاص به وسیله رفتار مجرمانه، اعم از فعل، گفتار، نوشتار حتی در دنیای مجازی نیز می‌شود.

توهین، اعم از صریح یا ضمنی اغلب به صورت شفاهی یا کتبی و… با به کار بردن الفاظ رکیک، فحش، تحقیر و تخفیف صورت می‌گیرد که وسیله در آن شرط نیست بلکه طرز تلفظ کلمات، شخصیت بزه دیده، زمان و مکان، موقعیت اجتماعی بزه دیده و… در تحقق آن دارای اهمیت است.

*عناصر تشکیل دهنده جرم توهین

الف) عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم توهین در قوانین جاری عبارت است از مواد ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان توهین به مقدسات و…، ماده ۵۱۴ توهین به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و… ماده ۶۰۸ توهین به اشخاص حقیقی، ماده ۶۰۹ توهین به روسای قوای سه گانه و سایرمقامات و… ماده ۷۰۰ تحت عنوان هجو افراد و ماده ۲۶ قانون مطبوعات، تحت عنوان توهین به دین مبین اسلام و مقدسات توسط مطبوعات، ماده ۶۱۹ تحت عنوان توهین به زنان و اطفال. همچنین مواد ۴۸ و ۴۹ قانون جرایم نیروهای مسلح را نیز می‌توان نام برد. هر چند با توجه به توسعه وسایل ارتباط جمعی بویژه رایانه، توهین از رهگذر رایانه به روشنی جرم‌انگاری نشده است و از آن جا که وسیله ارتکاب جرم و توهین شرط نیست و آن را توجیه نمی‌کند می‌توان عناصر موجود را در مورد جرم توهین از رهگذر رایانه نیز به کاربرد هر چند مقنن در قانون جرایم رایانه‌ای ذیل فصل پنجم و مواد ۱۶ و ۱۷ و تحت عنوان هتک حیثیت و… بدان اشاره نموده است.

ب) عنصر مادی: رکن مادی جرایم توهین به صورت مشترک در تمام آنها شامل رفتار مرتکب به شرط مشخص بودن طرف و موهن بودن رفتار توهین آمیز و مطلق بودن آن است.

ج) عنصر روانی: عنصر روانی جرم توهین در ابتدا آگاهی مرتکب به توهین آمیز بودن رفتار ارتکابی است و سپس قصد وی به منظور تخریب شخصیت بزه دیده و ورود ضرر معنوی به نامبرده می باشد.

وکیل توهین به مقدسات در شیراز

وکیل توهین به مقدسات در شیراز

*مجازات توهین
 
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، موضوع اهانت به مقدسات اسلامی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول حکم سب النبی (توهین شدید به پیامبر گرامی اسلام و امامان و حضرت فاطمه زهرا و…) باشد اعدام و در غیر این صورت مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

ذیل ماده ۵۱۴ چنانچه کسی به هر نحوی به حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قانونگذار در ماده ۶۰۸ توهین به افراد (اشخاص حقیقی) از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است.

همچنین ذیل ماده ۶۰۹ آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق و یا از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

مجازات تعرض یا مزاحمت اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر چه با الفاظ و چه با حرکات مخالف شان و حیثیت، حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق پیش بینی شده است.

وکیل توهین به مقدسات در شیراز

وکیل توهین به مقدسات در شیراز

مجازات کسی که با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی (دیگری) را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مطبوعات هر کس را که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به حکم ارتداد منجر شود حکم ارتداد را در مورد وی صادر و اجرا می نماید، در غیر این صورت طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات (به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی) با مجرم رفتار خواهد شد. در مواد ۴۸ و ۴۹ که موضوع آن توهین هر نظامی در حین خدمت به مافوق خود و برعکس (افراد تحت امر) می باشد مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است.

صرف نظر از عوامل و عناصر فوق و مجازات های مقرر، آنچه در مورد جرم توهین حائز اهمیت است منشا آن می باشدکه اغلب محرک های بیرونی و شرایط محیطی به آن دامن می زند یا تحت تاثیر عوامل درونی از قبیل خودخواهی و غرور، تعصب بی مورد، زیاده طلبی، نادیده گرفتن حقوق دیگران و… در سایه عدم کنترل رفتارهای شخصی به وقوع می پیوندد.

راه های پیشگیری و مقابله با جرم توهین نیز قبل از واکنش قانون در برابر آن در دست خود افراد است که با تعدیل و کنترل رفتار، برخورداری از سعه صدر، احترام به حقوق دیگران، خویشتنداری، صبر و شکیبایی و در نهایت اندکی گذشت در سایه توجه به تعالیم اسلامی و آموزه های دینی و ایمان و… با تقویت اراده فردی و جمعی درصدد مقابله با این پدیده زشت اجتماعی باشد.

وکیل توهین به مقدسات در شیراز

وکیل توهین به مقدسات در شیراز

پایان مقاله توهین مقدسات

به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

این قرارداد مابین شرکت مهندسی …………… به نمایندگی …………که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقا …………… به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد  خریدار نامیده می شود از طرف دیگر در تاریخ …………..  به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده۱) مشخصات طرفین:

الف: فروشنده،

نام…………… نام خانوادگی ……………….. نام پدر ………………. شماره شناسنامه ……………………. آدرس ……………………….

تلفن تماس …………….

فکس ………………..

نام …………………. نام خانوادگی ……………….. نام پدر ………………….. شماره شناسنامه ……………….. آدرس ………………. تلفن تماس ………………… فکس ………………….

ماده ۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش نصب و راه اندازی ……………. دستگاه آسانسور که مشخصات فنی آن به شرح پیوست می باشد.

ماده۳) مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت:

قیمت کل تجهیزات با مشخصات مندرج در ماده ۲ به انضمام هزینه عملیات نصب و راه اندازی با احتساب ……………… ماه دوره گارانتی به مبلغ ……………. ریال می باشد.

مبغ فوق به شرح زیر به فروشنده پرداخت می گردد.

درصد مبلغ کل قرارداد معادل …………ريال به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد

درصد مبلغ کل قرارداد معادل ………….ريال به تاریخ …………..

درصد مبلغ کل قرارداد معادل ………….ريال پس از راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد دریافت می گردد.

ماده۴) مدت زمان قرارداد:

مدت زمان اجرا و راه اندازی دستگاه ………….. از تاریخ نفوذ قرارداد به مدت …………. روز می باشد.

تبصره ۱) نفوذ قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت و چک های مراحل بعدی قرارداد است.

ماده۵) تعهدات فروشنده و پیمانکار:

۱-فروشنده متعهد می گردد کلیه تجهیزات را به صورت سالم و بدون نقص نصب و دستگاه ………… را مطابق با موارد درخواستی راه اندازی نماید.

۲-فروشنده متعهد می گردد کلیه معایب و نواقص احتمالی قطعات را که ناشی از عملیات نصب باشد برطرف کرده و دستگاه را برای تحویل آماده نماید.

۳-فروشنده دستگاه ………………. را به مدت …………… سال گارانتی و به مدت ……………… سال به عنوان خدمات پس از فروش تعهد می نماید.خرابیها و مواردی که ناشی از نوسانات برق ، عدم استفاده صحیح ، دستکاری توسط افراد متفرقه و عدم پرداخت به موقع هزینه ها باشد مشمول تعهدات گارانتی نخواهد بود.

۴-فروشنده تعهد می نماید ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با خریدار به عمل اورد.

۵-خریدار متعهد می گردد مبالغ را مطابق شرایط پرداخت نماید.در صورت عدم پرداخت به موقع مبالغ قرارداد فروشنده تعهدی در قبال قرارداد نخواهد داشت و خریدار بایستی خسارات وارده را به پیمانکار را پرداخت نماید.

۶-پیمانکار متعهد  است بعد از نافذ شدن قرارداد نسبت به ارائه جزییات فنی جهت اماده سازی بستر کار که بایستی از طرف کارفرما انجام گیرد اقدامات لازم اقدام نماید.

۷-اجازه بهره برداری از آسانسور منوط بر تسویه حساب با پیمانکار و پس از اخذ گواهی استاندارد می باشد. در صورت استفاده از آسانسور تا قبل دریافت گواهی استاندارد تمامی مسولیت های ان به عهده کارفرما می باشد.

۸-پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب مطابق یرنامه ریزی ارائه شده کار را به اتمام برساند و دستگاه مورد قرارداد را در شرایط کاملا مناسب و مطابق ضوابط استاندارد نصب و راه اندازی نماید و گواهی مربوطه را دریافت نماید.در صورت وجود هر گونه نواقص و معایب ساختمانی از نظر استاندارد رفع معایب فوق به عهده کارفرما می باشد.

۹-پیمانکار موظف می گردد جهت اجرای صحیح کار از افراد مجرب استفاده نماید.

۱۰-انجام کلیه امور ساختمانی، تهیه و تامین جرثقیل در صورت نیاز ، تامین برق مورد نیاز در محل موتورخانه ، عملیات آهن کشی ، اجرای فونداسیون ها و تحویل و تخلیه تجهیزات در محل کار به عهده خریدار می باشد. مگر اینکه توافق طرفین جهت انجام کار آن توسط پیمانکار حاصل گردد و موارد در قرارداد فی مابین ذکر گردد.

۱۱- مسولیت حفظ و نگهداری

تجهیزات از زمان ورود به ساختمان جهت نصب و پس از آن به عهده خریدار است.

۱۲-کارفرما تعهد می نماید از ورود اشخاص متفرقه به محیط کار و دستکاری دستگاه توسط افراد متفرقه در زمان نصب و دوره گارانتی ممانعت بعمل آورد.

۱۳-خریدار متعهد می گردد ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار به عمل آورد.

۱۴-خریدار متعهد می گردد پس از تحویل نهائی دستگاه نسبت به انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه با فروشنده اقدام نماید.

۱۵-خریدار متعهد می گردد محل های کار را به موقع اماده و در اختیار پیمانکار قرار دهد. اگر چنانچه بنا به دلایلی اعم از تعطیلی پروژه ،تاخیر در اجرای پروژه ، آماده نبودن محل کار جهت نصب تجهیزات مورد قرارداد و یا به هر دلیل دیگر انجام کار در مدت زمان قرارداد امکان پذیر نباشدو همچنین در صورتی که مبالغ مربوطه در زمان مقرر پرداخت نگردد به ازای هر ماه تاخیر مقدار …..% بر کار باقی مانده و یا به مبالغ پرداخت نشده اضافه خواهد شد. کارفرما متعهد می شود خسارت فوق را به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده۶) حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف برای حل آن کارشناس مرضی الطرفین تعیین می گردد. در صورتی که اختلاف برطرف نگردد موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می باشد.

ماده ۷) سایر شرایط قرارداد:

ماده ۸) اسناد قرارداد:

اسناد این قرارداد ، قرارداد موجود و کلیه توافق های حین انجام ان خواهد بود.این قرارداد در دو نسخه که حکم واحد را دارند تنظیم و مبادله گردید.

خریدار * فروشنده

قرارداد طراحی و نصب سوله

این قرارداد در تاریخ ……………. فیمابین شرکت …………… به نمایندگی ……………. به نشانی ……………….. تلفن …………….. که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و آقای ………….. فرزند ……………. به شماره شناسنامه …………….. صادره از ………………… و به نشانی ……………….. تلفن ……………… که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود. مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد.

ماده۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه، ساخت، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده.

ماده۲- اسناد و مدارک قرارداد

۱-۲- قرارداد حاضر

۲-۲- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

ماده۳- مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل می باشد.

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت …………….. ریال با احتساب وزن تقریبی ………………. کیلوگرم اسکلت معادل ……………ريال می باشد. وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب می باشد.

ماده۴- نحوه پرداخت

……………….. درصد بهای این قرارداد پس از امضا و مبادله قرارداد به مبلغ …………… ریال به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل ………….. برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی پرداخت می شود.

……………………. درصد بها اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد.

…………………. درصد بها اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید  نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد.

……………….. درصد بها اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده.

۱۰ درصد بها اسکلت به عنوان حسن انجام کار نگهداری می شود.

تبصره- به این قرارداد هیچ گونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۵- مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا ………….. روز و برای تولید اسکلت جمعا …………… روز کاری تعیین می گردد.

ماده۶- تعهدات فروشنده

۶-۱-فروشنده موظف است کالای مورد فروش بولت و صفحه ستون ها ، ستون ها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد.

۶-۲- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها ۳۷-st فولاد مبارکه باشد

۶-۳- پیچ و مهره های مصرفی اسکلت ۳۲۵-a یا خشکه ۸٫۸ باشد.

۶-۴- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان به صورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد.

۶-۵- اتصال e.p  به تیر و ستون در بال و جان به صورت نفوذی انجام گیرد

۶-۶- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل ……….. سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد.

۶-۷- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود ………….. نفوذی ………….. و برای بقیه مواد از الکترود نمره ………. نوع …………. استفاده گردد.

۶-۸- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد.

۶-۹- ورق ها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربی ها و …………. پاک شود.

۶-۱۰- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت ………… میکرون انجام گیرد.

۶-۱۱- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه یا ساقهای مساوی

۶-۱۲- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند (چنانچه محاسبات، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)

۶-۱۳-رعایت اصول صحیح جوشکاری (عدم بریدگی حاشیه جوش)

۶-۱۴- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات

۶-۱۵- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها فروشنده موظف به رفع معایب با هزینه خود بوده و در این صورت تمام هزینه به عهده فروشنده است. در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

۶-۱۶- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید. (کلاه ایمنی، دستکش، کمربند، کفش ایمنی، ….) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند، ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) نیز اجباری می باشد .

۶-۱۷ در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده، فروشنده مسئولیت تکمیل و امضاء فرم گزارش حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

۶-۱۸فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

ماده ۷ – موارد فسخ قرارداد

۷-۱ عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده

۷-۲- تاخیر در شروع بکار بیش از ….. روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده

ماده ۸- نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .

….درصد از ……….. درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و …………….. درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت…. ماه قابل پرداخت می باشد .

تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول ……… درصد کاهش یا افزایش میباشد .

ماده ۹- حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .

ماده ۱۰

این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده * خریدار

 

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408