وکیل تخریب در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(تخریب)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل تخریب در شیراز

وکیل تخریب در شیراز

بهترین وکیل تخریب در شیراز

۱-آتش زدن

ماده ۶۷۵قانون تعزیرات بیان می دارد: هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

۲-شکار و صید حیوانات

ماده۶۸۰ قانون تعزیرات در این خصوص بیان می دارد هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شدخ نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیلون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۳-تخریب جنگل و مراتع

ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات بیان می دارد :هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عمدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن انها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۴-اتلاف اسناد دولتی

بر اساس ماده۶۸۱قانون تعزیرات:هرکس عالما دفاتر و قباله و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هرنحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

۵-غارت

براساس ماده۶۸۳ قانون تعزیرات:هرنوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

وکیل تخریب در شیراز

وکیل تخریب در شیراز

۶-خرابکاری در وسایل و تاسیسات

هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.

وکیل تخریب در شیراز۷-اقدامات علیه بهداشت

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و موادزاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رود خانه ها  زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده ی غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

۸-تخریب اموال تاریخی فرهنگی

هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.

۹-تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن

مصادیق این جرم در قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن ذکر شده اند.در این قانون برای اعمالی مثل خراب کردن خاکریز پل تونل ریل پیچ و مهره علایم خطر وسایل نقلیه راه آهن و نظایر آنها و به طور کلی برای ارتکاب اعمالی که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود مجازات هایی تعیین شده است.شدت این مجازات ها به نوع واقعه حادث شده تعداد مرتکبین وجود عمد یا بی مبالاتی در مرتکب بستگی دارد.

۱۰-اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی

این جرم در قوانین خاصی مورد اشاره قرارگرفته است.از جمله می توان از قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب سال ۱۳۴۹ نام برد.این قانون به جرایمی مثل هواپیما ربایی حمل اشیا ممنوعه به داخل هواپیما به منظور اخلال ارتکاب اعمالی برای آسیب زدن به هواپیما یا سرنشینان آن اخلال و یجاد مانع در فرودگاه یا ایستگاه های ناوبری هوایی و نظایر آنا پرداخته است.

وکیل تخریب در شیراز

وکیل تخریب در شیراز

۱۱. اخلالگری در صنایع

قانون مجازات اخلالگران در صنایع به آتش زدن انهدام یا خرابکاری در هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران شرکت سهامی ماشین سازی اراک شرکت معادن مس سرچشمه کرمان شرکت صنایع ملی فولاد ایران شرکت هواپیمایی ملی ایران و… نظایر آن پرداخته و بر اساس نوع حادثه رخ  داده تعداد مرتکبین و ارتباط استخدامی آنها با واحدهای مذکور مجازات هایی را تعیین کرده است.

۱۲-اخلالگری در صنایع نفت

این جرم در قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران پیش بینی شده است که به آتش زدن انهدام یا خرابکاری در هریک از واحدهای عمده صنعت نفت از  قبیل چاه ها یا مراکز جداکردن نفت از گاز و کشتی ها ی حامل نفت یا مراکز تولید نیرو و یا ادارات و … پرداخته و با توجه به نوع حادثه رخ داده تعداد مرتکبین ارتباط استخدامی آنها با صنایع نفت و وجود قصد یا بی مبالاتی مجازات هایی را برای مرتکبین پیش بینی شده است.ا

پایان مقاله وکیل تخریب در شیراز
به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

این قرارداد در تاریخ ……………….. في مابین شرکت ……………….) ثبت شده به شماره ………………… به مدیریت و نمایندگی آقای …………………… به نشانی …………….. که از این پس ………………» نامیده می شود از یک طرف و شرکت ……………. ثبت شده به شماره …………….. به نشانی ………….. به مدیریت و نمایندگی …………………. آقا/ خانم ……………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………….. صادره از ………………….. به نشانی ……………….. که منبعد «مشترک » نامیده میشود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اختصاص فضا Web Server در  (bh-50) …………… و برقراری دسترسی به سرور مزبور جهت مبادله اطلاعات طبق پیوست ضمیمه این قرارداد توسط ……………….. برای مشترک.

ماده ۲: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء به مدت ……………….. معتبر می‌باشد.در صورت تقاضای مشترک حداکثر یک ماه قبل از انقضای مدت و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید می‌باشد.

ماده ۳: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ قرارداد کلا” …………… ريال شامل ………. ریال بابت راه اندازی و تنظیم (Setup) اولیه، …………. ریال بابت اشتراک یکساله برقراری فضای وب و مبلغ …………….. ریال بابت ثبت دامنه میباشد.

مشترک همزمان با عقد قرارداد کل مبلغ قرارداد را به …………. پرداخت می نماید.

تبصره ۱: مبلغ فوق صرفا” مربوط به ارائه خدمات میزبانی صفحات وب و تامین فضا و ثبت دامنه در صورت نیاز بوده و هزینه اتصال به شبکه اینترنت و یا طراحی صفحات وب و تغییرات در آن را شامل نمی باشد.

تبصره ۲: مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۷/۲/ ۱۳۸۷کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کلیه صورتحسابهای صادره توسط ………………… و برای هر مرحله پرداخت ۱٫۵% مالیات و ۱٫۵% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ میگردد.

ماده ۴: تعهدات ……………

۱-۴ ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد شامل ارائه کلمه رمز عبور به سرور مورد مصرف جهت نصب و راه اندازی سایت مشترک توسط وی حداکثر ظرف مدت …………. روز پس از امضاء قرارداد و دریافت مبلغ قرارداد.

۲-۴ ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضریب اطمینان ۹۹ جهت برقراری ارتباط با دامنه به شرح فوق (بدون در نظر گرفتن اشکالات ناشی از ارتباط مشترک با اینترنت می باشد).

تبصره ۳: بخش پشتیبانی ………………….. بطور …………………. ساعته آماده پاسخگویی به مشکلات احتمالی مشترک می باشد. ……………….. جهت تسریع در پاسخگویی از سیستم ثبت نگار (Ticketing System استفاده نموده و مدت زمان تقریبی رفع اشکال را به اطلاع مشترک می‌ رساند.

۳-۴ اتصال به شبکه اینترنت و طراحی صفحات وب و تغييرات در آن جزء خدمات و وظایف ……………… در این قرارداد نمی باشد.

ماده ۵: تعهدات مشترک

۱-۵چنانچه عملیات ثبت دامنه (Domain Registration) توسط مشترک انجام شده باشد، مشترک موظف است کنيا” مشخصات مربوط به دامنه را به ………… اعلام نماید.

۲-۵ مشترک متعهد می گردد اقدامات لازم جهت جلوگیری از هرگونه اختلال نرم افزاری و سخت افزاری در………………..مربوطه را انجام دهد. بدیهی است کلیه مسئولیت های حقوقی و قانونی ناشی از ایجاد اختلال بر عهده مشترک می باشد.

۳-۵ مشترک موظف به رعایت شئونات و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت قوانین فوق به عهده مشترک بوده و …………………. هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۴-۵ مشترک کتیا یک نفر را به عنوان نماینده فنی خود به ………………. معرفی می نماید. هرگونه هماهنگی و توافق در خصوص مفاد این قرارداد با نماینده مذکور مورد قبول و تایید مشترک میباشد.

۵-۵ مشترک موظف به انجام امور پشتیبانی اعم از طراحی و قرارگیری صفحات خود در شبکه می باشد و …………………. هیچ گونه مسئولیتی اعم از طراحی و تغییر در صفحات اختصاصی و پشتیبانی آن را ندارد.

۶-۵ در صورت تمایل مشترک و فراهم بودن امکانات فنی لازم توسط وی جهت ارتقا و استفاده از خدمات رده بالاتر مینای محاسبه و پرداخت خدمات به صورت : باقیمانده پرداختهای قبلی مشترک (خدمات مصرف نشده) محاسبه و از مجموع ارزش بهای خدمات مورد نظر که بر اساس اصلاحيه قرارداد تعیین میگردد کسر و باقیمانده دریافت خواهد شد

۷-۵ در صورت بروز هر گونه خسارات به ……………. و یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث دیگر که ناشی از اعمال مشترک و یا عدم رعایت مفاد این قراداد توسط مشترک باشد، مشترک متعهد و موظف به جبران خسارت وارده و پاسخگویی به مراجعقضایی خواهد بود.

۸-۵ چنانچه محتویات سایت مشترک موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی گردد، مشترک شخصا” مسئولیت پاسخگویی و جبران ضرر و زیان وارده را به عهده دارد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه ………… نمی باشد.

۹-۵ مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدت ناشی از این قرارداد را جزئا و با کلا” بغير ندارد مگر با موافقت کتبی ………………….. در هر حال مسئولیت هرگونه استفاده غیرقانونی و غیر مجاز به عهده مشترک میباشد.

۱۰-۵ مشترک متعهد است طی مدت مقرر نسبت به پرداخت صورتحسابهای ………………… اقدام نماید و در غیر اینصورت ………………… محق است …….ساعت پس از ارسال اخطار کتبی کلیه امکانات واگذاری خدمات مربوطه را قطع نماید.

ماده ۶: موارد فسخ قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء برای طرفین معتبر و لازم الاجرا میباشد و قابل فسخ نیست مگر در موارد زیر:

  1. ۱٫ توافق کتبی طرفین

٢. در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد توسط مشترک، ………….. با اعلام اخطار کتبی یکماهه به مشترک فرصت می دهد تا به تعهدات خود عمل نماید. در غیر اینصورت …………. می تواند بطور یکجانبه قرارداد را فسخ و ارائه خدمات را قطع نماید. مشترک هرگونه ادعایی را از خود در این خصوص سلب می نماید.

  1. چنانچه ……………… به تعهدات مندرج در ماده ۴ این قرارداد عمل ننماید، مشترک می تواند با اخطار قبلی یکماهه درخواست ایفای تعهدات را بنماید در غیر اینصورت میتواند در رأس انقضای مهلت یک ماهه قرارداد را یک جانبه فسخ نماید. …………… صرفا” حق اشتراک را به میزان مدت باقیمانده از مدت قرارداد به مشترک مسترد مینماید.

ماده ۷: حوادث غیر مترقبه

به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار ………….. از قبیل (و نه محدود به جنگ. اعتصاب, اغتشاش عمومی, صاعقهر

آتش سوزی, زلزله, سيل, اشکالات ناشی از تصمیمات و عملیات داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه از جمله شرکتهای مخابرات, محدودیت صادرات و واردات محدودیت تبادل ارزی یا خارج, وضع قوانین و مقررات و دستورالعمهای جدید دولتی , تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد. به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

ماده ۸: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسير و یا نحوه ی اجرای قرارداد، طرفين بدوا” سعی خواهند نمود از طریق مذاکرات دوستانه نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمایند. در صورت عدم حصول توافق, هریک از طرفین مجاز و مختار میباشند که به مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

ماده ۹: نشانی طرفین

کلیه مکاتبات طرفین با نشانی زیر تا زمانیکه تغییر آن کتبا” و رسما” به طرف متقابل اعلام نگردیده قانونی تلقی میگردد:

نشانی………….

نشانی مشترک : ……………..

ماده ۱۰: قانون و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۲ تبصره و در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخ دارای اعتبار یکسان و از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.

شرکت *…………… شرکت ………….

قرارداد پشتیبانی نرم افزار

این قرارداد فیمابین ……………به نمایندگی……………….به آدرس: …………….. که از این به بعد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ……………. به نمایندگی آقای……… به آدرس: ……………. که از این پس کارشناس نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد

۱- موضوع قرارداد:

پشتیبانی نرم افزارهای کارشناس به شرح زیر :

۱-……………….

۲-……………….

۳-………………

۴-………………

۲- مدت قرارداد:

از تاریخ……………………….. لغایت………….به مدت یکسال شمسی می باشد.

٣- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد ساليانه……………… ریال می باشد.

۴- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد در دو قسط، طبق شرایط زیر پرداخت می گردد:

١ – نیمی از مبلغ قرارداد در تاريخ عقد قرارداد.

۲- نیمی از مبلغ قرارداد شش ماه بعد در تاریخ ……………..

۵- تعهدات کارشناس:

۱-۵- خدمات تلفنی و رفع اشکال کاربر از طریق ……………………بدون محدودیت زمان و تعداد مکالمه.

۲-۵- اعزام کارشناس به محل کارفرما برای هر نرم افزار به تعداد …… بار در سال در شرایط مورد نیاز، طبق درخواست کارفرما فقط برای شهر تهران حداکثر ………..ساعت پس از اعلام نیاز کنی کارفرما۔

۳-۵- اعزام کارشناس به محل کارفرما بیش از تعداد تعهد شده در بند ۵-۲- این قرارداد، بنا به نیاز کارفرما و فقط برای شهر تهران (روش محاسبه طبق بند ۳-۶ انجام خواهد شد).

۴-۵- دراختیار قرار دادن نسخه های جدید نرم افزار جهت upgrade مورد نظر با احتساب تخفيف ………..% مبلغ تعیین شده.

۶- تعهدات کارفرما:

۱-۶- ارسال درخواست کتبی درصورت نیاز به اعزام کارشناس

۲-۶- پرداخت به موقع توسط کارفرما به کارشناس در زمانهای تعیین شده بند ۴ این قرارداد (در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط قرارداد توسط کارفرما، کارشناس تعهدی در ارائه خدمات نخواهد داشت).

۳-۶- پرداخت مبالغ زیر بابت هر بار اعزام کارشناس به محل کارفرما خارج ازتعهدات قرارداد، طبق بند ۲-۵- این قرارداد:

در تهران به ازای هر بار مراجعه حضوری مبلغ ………… ریال

۷- این قرارداد شامل ۵% مالیات می شود که کل مبلغ مذکور از قسط دوم قرارداد کسر و توسط کارفرما به اداره مالیات پرداخت و اصل فیش مربوطه حداکثر یکماه پس از پرداخت قسط دوم توسط کارفرما دراختیار کارشناس قرار خواهد گرفت.

این قرارداد در دو صفحه، در ۷ ماده و دو نسخه تهیه و تنظیم و کلیه صفحات هر دو نسخه به امضای طرفین قرارداد رسیده است و هر دو نسخه در حکم واحد می باشد

کارفرما * کارشناس

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408