وکیل تجاوز در شیراز

 

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل تجاوز در شیراز

وکیل تجاوز در شیراز

 

بهترین وکیل تجاوز در شیراز

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌های تجاوز‌های گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند.

به این دلیل مهم‌ترین تغییر قانونی که می‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»
مهم‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.
نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می‌آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهاد‌های حمایتی بپردازد.

وکیل تجاوز در شیراز

وکیل تجاوز در شیراز

عدم طرح شکایت در جرایم منافی عفت

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

در تبصره‌ٔ ۱ همین ماده ذکر شده که در جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت اگر شاکی وجود نداشته باشد و متهم قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. در این جرایم اگر بزه دیده محجور (صغیر یا مجنون) باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. بر این اساس، پیگیری جرایم منافی عفت نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و تا زمانی که شاکی طرح شکایت نکند، این جرایم قابل پیگیری نیست.

نوع و شرایط ارتکاب این جرایم به نحوی است که امکان اطلاع مقام قضایی از آن‌ها بسیار محدود است و تا زمانی که طرح شکایت نشود یا افراد آگاه وقوع آن را اطلاع ندهند، یا مقام قضایی خود شاهد وقوع آن نباشد، آگاهی از آن مشکل است. جرایم منافی عفت معمولا دور از دید دیگران رخ می‌دهد و به همین علت آمار جرایم گزارش شده‌ای که مقام قضایی در جریان آن قرار می‌گیرد، با حجم واقعی ارتکاب این جرایم، قابل مقایسه نیست. بسیاری از جرایم منافی عفت به دلیل ترس بزه دیده از بزهکار و تمایل به حفظ آبرو، هیچ وقت کشف نمی‌شود و هیچ کس از آن آگاهی پیدا نمی‌کند. در نتیجه بزه دیده‌ای وجود دارد که حق او پایمال شده و بزهکاری که اگر چه مرتکب جرم شده، اما هیچ مجازاتی را تحمل نکرده است. در نتیجه اثر بازدارندگی مجازات نیز بر او بار نشده و او هیچ ترسی از ارتکاب مجدد جرم نخواهد داشت و ممکن است به راحتی به دفعات مرتکب همان جرم شود.

وکیل تجاوز در شیراز

وکیل تجاوز در شیراز

تأثیر اجرای مجازات

عدم شکایت بزه دیده باعث می‌شود در جامعه تفکری شکل بگیرد که افرادی که مورد هدف مرتکبان جرایم منافی عفت قرار می‌گیرند، به دلیل حفظ آبرو، سعی در پوشش جرم دارند و حتی ممکن است همان بزه دیده‌ٔ خاص به دلیل ترس از آبرو بار‌ها هدف بزهکار واحدی قرار بگیرد، امری که در مورد افراد نابالغ رایج است. عدم توانایی افراد نابالغ و عدم آموزش صحیح به آن‌ها در خصوص اینکه در موارد این چنینی چه واکنشی بروز بدهند تا در درجه‌ٔ اول هدف قرار نگیرند و اگر این اتفاق افتاد چطور از والدین خود کمک بخواهند، به پوشیده ماندن بسیاری از این جرایم کمک می‌کند.

وکیل تجاوز در شیراز

وکیل تجاوز در شیراز

درخواستی شما کاربران از تیم دادسرایار

بررسی جرم اشاعه اکاذیب هتک حرمت اینترنتی

هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال  و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد هتک حرمت اعم از افترا و توهین است.

هتک حرمت عبارت است از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است.

هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قابل هستند میشود. به عنوان کلی است و می تواند شامل  قذف،توهین، افترا هم بشود.

در نظام حقوقی کامل هتک حرمت ممکن از دو گونه باشد گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آنرا در اصطلاح هتک حرمت گذرا می نامند ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیر موقت و تقریباً دائم باشد آن را هتک حرمت پایدار می نامند.

فایده تمیز  این دو نوع هتک‌حرمت در مسئله، شدت ضمانت اجراها و مسئله اثباتی آن است ابتدا بایستی مشخص نمود که حداکثر حرمتهای صورت گرفته از طریق اینترنت شبکه های الکترونیکی از چه نوع بوده تا بر پایه این بحث به بررسی ارکان مسئولیت ناشی از هتک حرمت از طریق اینترنت پرداخت.

( حسین صادقی مسئولیت مدنی در ارتباط های الکترونیک ص ۱۵۹) در خصوص انتشار گفتار های توهین آمیز از طریق شبکه های الکترونیکی و اینترنت برخی معتقدند که همانند برنامه های رادیو و تلویزیون بوده و بر همین اساس بایستی آنها را در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی نمود اما برخی دیگر نظر مخالف دارند یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعاً به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه‌های غیر الکترونیکی یا حتی برنامه‌های رادیو و تلویزیون است.

وکیل تجاوز در شیراز

وکیل تجاوز در شیراز

نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسئولیت عبارت است از اینکه یک اظهار توهین‌آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود وجود داشته باشد این رکن در واقع خود مبتنی بر دوقسمت و شرط ضروری است اول آن اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد و ثانیاً توهین آمیز باشد .

لذا جنان چه اظهار صورت گرفته یا اظهار واقعیت باشد مسئولیتی متوجه اظهارکننده نخواهد بود مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود دومین رکن برای تحقق مسئولیت ناشی از هتک حرمت انتشار اظهارات توهین آمیز می باشد لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز نموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد محقق نگردیده است.

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب بگویند به عبارت دیگر مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد عملاً و  عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایعه و اظهار کنند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد اخبار و مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند.

نشر اکاذیب هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتماً مطالبه کسب انتشار می یابند و واقعیت ندارد اما هتک حیثیت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد را فاش می‌شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.

هتک حرمت و نشر اکاذیب نیز مانند تمامی جرایم دیگر از سه رکن تشکیل شده است تا عنوان جرم بر آن صدق  نماید رکن اول قانونی جرم است رکن دوم رکن مادی جرم است و رکن سوم نیز رکن معنوی جرم می باشد که در این قسمت به بررسی آنها می پردازیم.

به موجب ماده ۶۹۸ ق.م. هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمال را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.》

وکیل تجاوز در شیراز

وکیل تجاوز در شیراز

  عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

هر کس به قصد اضرار به به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید. یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا  تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود》.

ماده ۶۹۸ق.م عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب میباشد این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۳ میخوانیم هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورتها

یانشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپی خطی با امضا و بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد احمد این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد و اگر رابورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت و مبنی بر یکی از جهاد مذکور در بند الف باشد مجازات او در برابر مجرمین عادی خواهد بود.》

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم انه‌ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره‌های ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ به آن می پردازد.

ماده ۱۶  قانون جرایم رایانه می‌گوید هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی فیلم یاسوجیا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت شود ۵ میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر اینکه فرد بزه‌دیده آسیب جدی می رسد نوعی اشاعه فحشا نیز می‌باشد به جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده  ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده ۱۷ بیان می‌دارد هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود به هرکس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب  مقصود نبوده است و انتشار اسرار و مسایل خصوصی خانوادگی مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند در ماده ۱۸ قانون گذار می گوید هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت به حد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

به نظر می‌رسد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز دقیقاً حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن سازی باشد و هر شکل ممکن و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می‌شود چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می‌آید و قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت کما این که روی سایت گذاشتن اکازی نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است چنانچه اگر کسی اکاذیب ای را از کسی بنویسد و علی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408