وکیل انحصار وراثت در یاسوج

وکیل انحصار وراثت در یاسوج

وکیل انحصار وراثت در یاسوج

بهترین وکیل انحصار وراثت در یاسوج

به طور کلی انسان از زمان حیات خود با یکدیگر تعاملی برقرار کرده و در این بین آثار حقوقی هم بین آنها به وجود آمد که از جمله آنها باید به انحصار وراثت اشاره کرد.

این تعاملات که بیشتر در زمینه مالی بوده حتی پس از مرگ نیز ادامه داشته و تنها به دوره حیات ختم نمی شود. پس از مرگ انسان تعامل مالی خود را ادامه می دهد و آن چیزی نیست جز انحصار وراثت . هر انسانی می بایست تکلیف مال خود را پیش از مرگ مشخص کند. این موضوع زمانی مشخص می شود که انسان ها وصیتی داشته و آن را نزد وکیل پایه یک دادگستری قرار دهند.

به هر حال انحصار وراثت زمانی صورت می گیرد که فرد فوت کرده و فرزندان و وراث به دنبال کسب حقوق خود از فرد متوفی هستند. ما در این مطلب به مراحل و شرایط گرفتن انحصار وراثت می پردازیم.

مرجع صلاحیت دار صادر کردن گواهی انحصار وراثت

مرجع صلاحی که می تواند به صادر کردن گواهی انحصار وراثت بپردازد، دادگاه محصول سکونت متوفی است. پیش از این مرجع صالح صادر کننده گواهی انحصار وراثت دادگاه محل سکونت متوفی بود اما امروز شورای حل اختلاف این مسئولیت را برعهده گرفته است.

البته اگر محل سکونت متوفی نامشخص باشد، مسئولیت برعهده دادگاهی است که آخرین بار متوفی در آنجا سکونت داشته است.

بنابراین درصورتی که فرد چندین مکان را برای سکونت انتخاب کرده و آخرین بار در تهران سکونت داشته، دادگاه تهران باید به انحصار وراثت فرد موردنظر رسیدگی کند.

چه اشخاصی صلاحیت برای تقاضا گواهی انحصار وراثت دارند؟

اشخاصی نظیر وراث متوفی و سایر افراد ذینفع می توانند برای تقاضا گواهی انحصار وراثت به دادگاه مراجعه کنند. ناگفته نماند اگر وراث و یا ذینفعان چندین نفر باشند، تنها گرفتن یک گواهی کافی است.

مدارک لازم جهت تقاضا

*شناسنامه فرد متوفی و گواهی فوت آن

پس از اینکه فرد موردنظر فوت کرده و پزشک مرگ آن را تایید کرد، گواهی فوت توسط ثبت احوال تایید خواهد شد و صادر می گردد. در سوی دیگر شناسنامه فرد موردنظر نیز باطل خواهد شد و در نتیجه باید اصل گواهی فوت در کنار کپی آن را باید به دادگاه ارائه داد.

*استشهادیه محضر

اسامی وراث فرد متوفی باید در یک فرم خاصی که توسط دادگاه ارائه می شود، باید لیست گردد و سپس دو نفر غیر وراث که وراث را می شناسند، باید فرم را امضا کنند. گذشته از آن امضا وراث هم توسط اسناد رسمی تایید و گواهی به دادگاه ارسال شود.

*رسیدگی به گواهی مالیاتی

وراث پس از مرگ فرد متوفی باید لیست اموال منقول و غیرمنقول آن را به اداره دارای محصل سکونت تحویل دهند و رسیدی دریافت نمایند. سپس این رسید در کنار سایر گواهی به دادگاه ارائه می شود.

*کپی شناسنامه وراث

فرد متقاضی که به دنبال انحصار وراثت است باید در کنار شناسنامه خود، کپی شناسنامه وراث را کسب کرده و به دادگاه ارائه دهد. همچنین در کنار کپی باید اصل شناسنامه وراث نیز توسط یک مدیر دفتر دادگاه کنترل شود و این موضوع الزامی است.

*وصیت نامه

*دادخواست

پس از آن که مدارک فوق آماده شد، می‌توانید دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کنید تا سایر مراحل اداری سپری شود.

پس از تنظیم دادخواست و اجرا تشریفات دادرسی

دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید و هزینه نشر آگهی نیز به عهده متقاضی می باشد.

پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد، دادگاه با توجه به ادله و اسناد ارائه شده، گواهی انحصار وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی را صادر می نماید.

گفتنی است اگر معترضی وجود داشته باشد و اعتراضی اعلام شود، داده یک جلسه‌ای برگزار کرده تا به اعتراض رسیدگی شود. حکمی هم که اعلام خواهد شد قابل تجدیدنظر است.

نکات مهم در صحت انحصار وراثت

*در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد گشته باشد، جنین نیز جز وراث قرار گرفته و باید در دادخواست موردنظر قید گردد.

*در صحت انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه به تعیین سهم هر یک از ورثه می پردازد.

*در صورتی که محجور قیمی نداشته باشد، دادستان می تواند به نام محجور به درخواست صحت انحصار وراثت اعتراض کند.

*در صورتی که بهای ترکه بیش از ۲۰ میلیون ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل، قبول یا رد خواهد کرد.

*در مورد وراث روستائیان، در صورتی که بهای ترکه بیش از ۳۰ میلیون ریال است، فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا می شود.

*رای دادگاه دایر بر درخواست صحت قابل پژوهش و فرجام می باشد.

*همراهی یک مشاوره حقوقی و وکیل انحصار وراثت به روند کار کمک بسیاری خواهد کرد.

به طور کلی هرگاه اگر شخصی فوت کند و مالی از آن به ورثه برسد، وراث یا نماینده قانونی بایستی طی ۶۰ ماه از تاریخ فوت، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت مرحوم مراجعه و با ارائه اسناد، صورت اموال و بدهی، اطلاعات لازم را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث درج کند.

بدین ترتیب، پس از تشکیل پرونده فرد متوفی، گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه ارائه می شود. بدون این گواهی ورثه قادر نخواهند بود ارثیه موردنظر خود را دریافت کنند. گذشته از آن بدون این گواهی ارث بین وراث تقسیم نخواهد شد. در این گواهی اسامی وراث و میزان سهم الارث تعیین شده و هر فرد از ورثه با توجه میزان تعیین شده، سهم خود را دریافت می کند.

پس از آن که اظهارنامه تکمیل شد، کلیه اموال منقول و غیرمنقول فرد فوت شده به نرخ روز قیمت گذاری شده و بدهی هم از میزان این اموال کسر می شود. سپس کلیه اموال به ورثه معین شده داده خواهد شد. در نتیجه انحصار وراثت با مدارک ذکر شده قابل دریافت است و افراد قادر نیستند بدون گواهی که در واقع مجوز کسب ارثیه بوده، ارث موردنظر خود را دریافت کنند.

ناگفته نماند این گواهی با انجام فرآیندی قابل دریافت است.

وکیل انحصار وراثت در یاسوج

وکیل انحصار وراثت در یاسوج

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در یاسوج
نکاتی در مورد قراردادها درخواستی شما عزیزان

قرارداد باید دارای تاریخ و شماره باشد.

تاریخ قرارداد را با اقدامات تکمیلی قابل اثبات سازید. یادتان باشد که به استناد ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. مثلا به بهانه ای قرارداد را در یک پرونده تامين دليل با اداره دولتی درج کنید یا یک اظهارنامه که در آن به قرارداد اشاره کرده اید به آدرس غیر واقعی بفرستید تا بعدأ اثبات شود در آن تاریخ قرارداد شما وجود خارجی داشته است. بنابراین به تاریخ روی قراردادتان دلخوش نکنید. قراردادی که یک سال پیش نوشتید، اشخاص

از دید. بار اثبات یک سال پیش نوشتن قرارداد به عهده شماست. نکات قرارداد با ورثه :

گواهی حصر ورات و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قيم وارث صغير و گاهی هم دادستان، تحویل پول با جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.

نكات قرارداد با شرکت و موده

آیا شرکت طرف قرارداد ثبت شده و شخصیت حقوقی دارد؟ قرارداد با مجتمع، مجموعه، گروه، تیم، بیمارستان و امثالهم بدون این که در قالب سازمان و شرکت باشد و با قرارداد با شرکت منحل شده به مشکل می خورد.

مهر و آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه و دارندگان حق امضاء بررسی شود و پیوست قرارداد گردد.

آیا موضوع قرارداد با موضوع شرکت در اساسنامه هماهنگی و سنخیت دارد؟؟

بعضی مواقع نیازی به قرارداد با شرکت نیست با خود مدیر عامل قرارداد را تنظیم کنید و یا شرط مسئولیت تضامنی بین شرکت با مدیر عامل کنید. چرا که مثلا حکم جلب مدیر عامل را بابت قرارداد با شرکت نمی توانید بگیرید. (استثناء در چک)

۱/ سند وكالتنامه: وجود سند رسمی وکالتنامه برای تنظیم وکالتی اسناد رسمی

۲/ اعتبار فعلی وکالتنامه: آیا وکالتنامه ارائه شده در حال حاضر هم اعتبار دارد؟؟ وکالتنامه وقتی در حین قرارداد اعتبار دارد که :

اولا وکیل عزل نشده باشد. البته به بلاعزل بودن وکیل اعتماد نکنید چون ممکن است حتی وکالتنامه بلاعزل هم با توافق وکیل و موكل، اقاله شده باشد و شما آگاهی از آن ندارید. بنابراین به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه بروید و اعتبار وکالتنامه را چک کنید.|

ثانيا موكل باید زنده باشد. در این جهت به سن موکل در وکالتنامه و قدمت وکالتنامه باید توجه شود تا زنده بودن موکل مورد تردید نباشد.

ثالثا موضوع وکالت توسط خود موكل قبلا انجام نشده باشد. البته تحقیق در این دو مورد آخر مشکل است ولی حداقل از وکیل امضاء بگیرید که تایید کند موکلش قبلا مورد وکالت را انجام نداده و هم تایید کند که موکلش زنده است تا اگر بعد خلاف درآمد پای خود وکیل هم گیر باشد!

رابعأ مدت وکالتنامه منقضی نشده باشد.

۳/ نفوذ اقدام وکیل: گاهی وکالتنامه صحیح و معتبر است ولی اقدام وکیل به تنهایی نافذ و موثر نیست که در دو حالت باید بررسی شود :

معنی که موكل، امین یا وکیل دیگری را ضمیمه و پیوست به وکیل نکرده باشد.

ثانيا اگر وکیل دو نفر است، باید در وکالتنامه ذکر شود که هر وکیل به تنهایی و منفردأ می تواند قرارداد را امضاء کند.

۴/ اختيارات وكالتنامه: حدود اختیارات وکیل را دقیقا چک کنید. مثلا آیا وکیل در انعقاد معامله می تواند آن معامله را فسخ هم کند یا ثمن را وصول کند؟

تحقیقات میدانی اداری و حقوقی :

فقط به متن حقوقی خود قرارداد و قشنگی و با آب و تاب بودن و بندها و تبصره های قراردادتان دلخوش نکنید. اگر یک قرارداد خیلی حرفه ای و به نفع خود و شیرین را نوشتیم و بعدا مشخص شد که با برادر دو قلوی مالک معامله کرده ایم چه خاکی باید در سر ریخت؟؟ بنابراین تحقیقات میدانی و اداری حتما باید در کنار متن حقوقی و تخصصی قرارداد مورد توجه قرار گیرد. این تحقیقات شامل موارد ذیل می شود 😐

۱) تحقیق در خصوص وضعیت حقوقی خود موضوع قرارداد

مال غير نبودن، مشاعی نبودن، در رهن نبودن، در توقیف و بازداشت نیودن، وقفی نبودن، معارض نداشتن، در پروسه دعوای قضایی قرار نداشتن، مسروقه نبودن، در اجاره مستاجر نبودن، تداخل نداشتن با املاک مجاور، در حریم دکل برق و رودخانه و جاده نبودن، در طرح دولت و شهرداری و یا طرح تفصیلی نیودن، ملی نبودن، تحت حق ارتفاق قرار نداشتن و…

۲) تحقيق در خصوص روابط حقوقی دست های قبلی

دعوا به قرارداد شما هم سرایت کند. در این خصوص می توانیم به دادگاه محل وقوع ملک یا محل کار و سکونت طرف معامله تان مراجعه کنید و اسم فروشنده را به مسئول رایانه

۳) تحقيق در خصوص قراردادهای دست های قبلی

گاهی قرارداد را بر اساس قراردادی که طرف معامله تان با اشخاص قبلی نوشته است، منعقد می کنید. در این صورت از آن قرارداد و نحوه اجرای آن و عدم فسخ و اقاله آن و شروط ضمن عقد و الحاقیه ها و متمم های بعدی آن و همچنین صحت تاریخ آن مطمئن شوید. چون گفتيم تاریخ قرارداد در برابر ثالث قابل استناد نیست. مضافا بررسی شود که حق انتقال مورد معامله از طرف قراردادتان سلب نشده باشد. حتمأ اصل یا یک کپی امضاء شده از آن قرارداد قرارداد دست قبلی) را از طرف معامله تان بگیرید. ضمنأ دیدن پشت برگه قراردادها هم یادتان نرود و ترتیب و تطبيق قراردادها را با یکدیگر بررسی کنید.

۴) تحقیق در خصوص متزلزل نبودن مالکیت طرف قرارداد

صرف مالک بودن طرف قرارداد کفایت نمی کند. این مالکیت باید منجز و قطعی باشد. کسی که بر اساس حکم غیابی ملک را در مزایده خریداری کرده و مالک شده و با دست قبلی عليه طرف قرارداد شما شرط فسخ کرده است، اگر چه در حال حاضر مالک هستند و قانونأ حق تصرف و فروش دارند ولی معامله با این دسته از مالک ها ریسک زیادی دارد. |

۵) تحقیق در خصوص اهلیت طرف قرارداد

طرف قرارداد ممنوع المعامله، ممنوع الفعالیت، محجور، ورشکسته نباشد. در قرارداد با شرکت ها و تجار حتی احتمال ورشکستگی هم می دهید معامله نکنید. در قرارداد با پیران و سالخوردگان و بیماران مواظب باشید فرزندان و ورثه اش بعدأ ادعا نکنند که پدرمان آلزایمر داشت و عقلش زایل شده بود.

آیا شخصی که می خواهید با او قرارداد بنویسید واقع همان کسی است که اسم آن در قرارداد ذکر شده است؟ یعنی مصداق همان فرد است؟ به عکس کارت ملی و شناسنامه اعتماد نکنید و تحقیق محلی کنید. پرونده کلاهبرداری در دادگاه تهران دارم که خواهر دوقلوی مالک مبایعه نامه را امضاء کرده !!

۷) تحقيق در خصوص مشخصات طرف قرارداد

اگر قانون و یا طبق قرارداد در طرف معامله اوصاف خاصی شرط باشد که مستقیما ارتباط به معامله دارد مثل قرارداد وكالت با وکیل دادگستری و یا آن اوصاف ارتباطی به معامله ندارد لکن بنای رغيت شما در معامله با طرف است مثل قرارداد خرید خودرو از پزشک، در هر حال مدارک آن را از طرف بخواهید و خجالت نکشید. اگر با مهندس معامله می کنید پروانه نظام مهندسی اگر با وکیل دادگستری معامله می کنید پروانه وکالت دادگستری اگر با پزشک معامله می کنید مجوز نظام پزشکی را درخواست کنید.

۸) تحقیق در خصوص هویت موضوع قرارداد

آیا این زمینی که نشان شما داده اند همان زمین موضوع قرارداد است؟ خصوصا در زمین های واقع در دشت ها و کوه ها که امکان اشتباه انداختن و فریب بیشتر است.

۹) تحقیق در خصوص مشخصات موضوع قرارداد

قیمت و ارزش موضوع معامله و مشخصات رنگ و اندازه و جنس و نیز عیوب و نواقص را بررسی کنید. توابع موضوع معامله از جمله اصل اسناد و مدارک گمرگی و بیمه و فاکتورها و دستورالعمل های نحوه استفاده کالا هم بررسی شود.

اگر طرف معامله شماره حساب شخص دیگر را می دهد در قرارداد قید شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408