وکیل انحصار وراثت در گرگان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در گرگان

وکیل انحصار وراثت در گرگان

بهترین وکیل انحصار وراثت در گرگان

برگه قانونی که مشخص می‌کند وراث چه کسانی هستند و چه نسبتی با متوفی دارند و میزان سهم ایشان از ماترک چه مقدار خواهد بود گواهی انحصار وراثت نامیده می‌شود.

 با فوت حقیقی یا فرضی هر شخصی، وراث او قائم مقام قانونی در اداره دارایی خواهند بود. برگه قانونی که مشخص می‌کند وراث چه کسانی هستند و چه نسبتی با متوفی دارند و میزان سهم ایشان از ماترک چه مقدار خواهد بود گواهی انحصار وراثت نامیده می‌شود.

چه کسانی می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند؟

هریک از وراث و همچنین هر شخص دیگری که بتواند ثابت کند در ماترک یا صدور گواهی انحصار وراثت ذی نفع است.

ممکن است سوال شود که چه مرجعی می‌تواند این گواهی را صادر کند؟

شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه قانونی متوفی، مرجعی است که به تقاضای ورثه یا ذی نفع با بررسی مدارک، گواهی انحصار وراثت را که در آن اسامی ورثه و مقدار سهم ایشان از ارث مشخص شده را صادر می‌کند. بدیهی است که اگر کسی مدعی باشد که اشتباهی رخ داده است و اعتراضی داشته باشد به سهولت می‌تواند نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید.

اگر هریک از ورثه به صورت عمدی نام یکی از ورثه را پنهان کند و به شورای حل اختلاف اعلام نکند مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.

وکیل انحصار وراثت در گرگان

وکیل انحصار وراثت در گرگان

چه کسانی ورثه محسوب می‌شوند؟

قانون مدنی که مقررات مربوط به ارث آن از فقه شیعه گرفته شده است وراث را به سه دسته و طبقه تقسیم کرده است که با بودن طبقه اول و طبقه بالاتر نوبت به ورثه طبقه بعد نمی‌رسد و فقط زن و یا شوهر شخص فوت شده است که نسبت به سهم خود در همه طبقات ارث می‌برند.

طبقات ارث:

طبقه اول:

* همسر متوفی

* پدر و مادر

* فرزندان و در نبود فرزند، نوه یا نوه‌ها

طبقه دوم:

* پدر بزرگ و مادربزرگ

* همسر متوفی

* خواهر و برادر و در نبود ایشان فرزندان آنها

طبقه سوم:

* همسر متوفی، عمه، عمو، دایی، خاله متوفی و در نبود ایشان فرزندان آنها

* در نبودن افراد مذکور نوبت به عمه، عمو، خاله، دایی، پدر و مادر متوفی می‌رسد.

* زن و شوهر به عقد دائمی هم در تمام طبقات جز وراث محسوب می‌شوند.

انواع گواهی انحصار وراثت

انحصار وراثت محدود: زمانی این گواهی صادر می‌شود که متوفی اموالی کمتر از پانصد میلیون ریال داشته باشد (بخشنامه مورخ ۰۷/‏۰۷/‏۹۹‬ وزارت دادگستری)

انحصار وراثت نامحدود: زمانی این گواهی صادر می‌شود که متوفی اموالی بیشتر از مبلغ پانصد میلیون ریال داشته باشد.

تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود در تشریفات صدور آن یعنی نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار است. با این توضیح که برای انحصار وراثت نامحدود می‌بایستی توسط شورای حل اختلاف، اسامی ورثه و میزان سهم آن‌ها در یک نوبت آگهی در روزنامه منتشر شود و حداقل یک ماه بعد از انتشار آن گواهی توسط شورا صادر شود.

مدت زمان گرفتن گواهی انحصار وراثت توسط گروه وکلای پارسای برای انحصار وراثت محدود ۵ تا ۷ روز کاری و برای انحصار وراثت نامحدود در کرج و تهران حدود ۴۰ روز کاری است.

یکی از نگرانی‌های بعضی از ورثه، ناقص بودن مدارک و یا همکاری نکردن یک یا چند نفر از ایشان است. در این خصوص باید توضیح داد که با درخواست دادخواست دهنده یا وکیل انحصار وراثت، استعلام لازم توسط شعبه شورای حل اختلاف از اداره ثبت احوال انجام خواهد شد.

چند نکته در مورد مالیات بر ارث

* پرداخت مالیات بر ارث برای دارندگان اموال متوفی بالای ۵۰ میلیون تومان الزامی است.

* اگر متوفی قبل از تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ فوت کرده باشد گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی جزو مدارک دادخواست انحصار وراثت نیست.

* لوازم و وسایل منزل متوفی مثل فرش نفیس یا عتیقه جات مشمول پرداخت مالیات نیست.

* سپرده بانکی متوفی شمول ۳% مالیات است.

* ۲% قیمت خودرو متوفی مشمول مالیات خواهد بود.

* طبقات مختلف ارث، مالیات بر ارث متفاوت هم دارند. یک مثال کاربردی این است که برای وراث طبقه اول اگر بخواهند مالیات ارث مال غیر منقول بدهند حدود آن ۳ برابر مالیات نقل و انتقال همان ملک خواهد بود.

چند نکته دیگر در مورد انحصار وراثت

* هر شخص ذی نفعی از جمله ورثه می‌تواند به گواهی انحصار وراثت بودن محدودیت در زمان اعتراض کند.

* ملاک در ورثه انعقاد نطفه در زمان فوت به شرط زنده به دنیا آمدن است.

* از جمله مدارک و مستندات انحصار وراثت، شهادت ۳ نفر است که به دو صورت است. یا این که ۳ نفر شاهد به دفتر اسناد رسمی برای گواهی امضا مراجعه می‌کنند و یا این که ۳ نفر در شعبه شورای حل اختلاف برای شهادت حاضر می‌شوند. چه در گواهی انحصار وراثت محدود و چه در گواهی انحصار وراثت نامحدود، شهادت شهود الزامی است.

* ملاک برای صلاحیت شورای حل اختلاف، آخرین اقامتگاه قانونی متوفی است و نه شهری که فوت کرده است. ممکن است کسی که در تهران زندگی می کرده ولی در اصفهان فوت کرده است، در این جا شورای حل اختلاف تهران صالح به رسیدگی است.

* انحصار وراثت با تقسیم اموال متوفی کاملاً متفاوت است در گواهی انحصار وراثت لیست اموال متوفی مشخص نمی‌شود و تقسیم مالی انجام نمی‌شود و صرفاً اسامی وراث با میزان سهم آنها از ترکه معین می‌شود.

* اگر شخصی از یک یا تمام وراث وکالت کامل داشته باشد بدون وکیل دادگستری نمی‌تواند فقط با وکالت محضری به وکالت دادخواست انحصار وراثت بدهد مگر اینکه خودش جز ورثه باشد.

* اقلیت‌های مذهبی و ایرانیان غیر شیعه که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته است تقسیم ارث و تعیین وراث مطابق دین و مذهب خودشان عمل می‌کنند.

وکیل انحصار وراثت در گرگان

وکیل انحصار وراثت در گرگان

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در گرگان
به درخواست شما مردم عزیز کرمان نمونه قراردادی قرار میدهیم!

 

قرارداد حق العمل کاری

ماده ۱) طرفين :

الف) شرکت …………….. به مدیریت …………….. به شماره ثبت ……………. به آدرس …………….. تلفن ………………. به عنوان آمر .

ب) آقای ………………….فرزند ………………. شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………….. متولد ………………. ساكن …………….. تلفن …………………. به عنوان عامل فروش .

ماده ۲) موضوع: بازاریابی و پخش و فروش تولیدات آمر توسط عامل فروش

ماده ۳) مدت : این قرارداد از تاریخ …………… لغایت …………… به مدت ……………. ماه به صورت آزمایشی منعقد می گردد و چنانچه صلاحیت عامل فروش مورد تأیید آمر قرار گیرد و قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴) محدوده فعالیت : حوزه عملیاتی عامل فروش استان …………… می باشد.

ماده ۵) وظایف و تعهدات عامل فروش

۱ – ۵ – عامل فروش متعهد می گردد که بدون هماهنگی کتبی آمر هیچ گونه فعالیتی خارج از حوزه عملیاتی خود نداشته باشد.

۲ – ۵- مبنای قیمت فروش تولیدات شرکت وفق لیست قیمتی می باشد که پیوست قرارداد است.

۳ – ۵- عامل فروش می تواند با توجه به مسأله عرضه و تقاضا بر مبنای تولیدات شرکت میزان تخفیفی را که قبلا توسط آمر تعیین گردیده در هنگام فروش اعمال نماید.

۴ – ۵ – عامل فروش موظف است میزان تخفیف اعمال شده را نسبت به هریک از مشتریان به تفکیک اعلام نمایند تا پس از تأیید آمر در ذیل برگ فروش آنها قيد گردد.

۵ – ۵- عامل فروش ضامن کلیه تعهداتی می باشد که انجام می دهد و آمر هیچ گونه تعهدی در قبال آنها ندارد و مگر تعهداتی که قبلا با هماهنگی کتبی آمر انجام گرفته باشد.

۶ – ۵- مرجوعات شرکت در صورتی قابل پذیرش است که نقص مربوط به کیفیت آن باشد در غیر این صورت کلیه هزینه های مرجوعی از قبیل (کارتن و بسته بندی و حمل و نقل و …………..) و خسارت های ناشی از آن به عهده عامل فروش می باشد.

۷ – ۵ – کالاهای مرجوعی حداکثر ……………………. روز پس از ارسال کارخانه می باید به اطلاع شرکت برسد.

۵-۸- عامل فروش باید کلیه سفارشات خریداران را از طری نمابر ، تلفن و یا کتبا به دفتر شرکت اعلام کنند و در صورتی که این سفارشات مطابق شرایط شرکت باشد و اقدامات لازم جهت ارسال انجام خواهد گرفت.

۹ – ۵ – عامل فروش متعهد می گردد ظرف مدت …………………. روز از تاریخ ارسال محصولات شرکت به خریداران و نسبت به تأدیه وجه آن اقدام نموده و کلیه وجوه دریافتی اعم از وجه نقد یا چک را به شرکت تحویل دهد.

۱۰ – ۵ – عامل فروش باید کلیه مطالبات را به طور کامل به شرکت تأدیه نماید و رسید آنها را دریافت کند در غیر این صورت متخلف محسوب و مسئول می باشد.

۱۱ – ۵ – حداکثر مدت مطالبه ثمن معاملات منعقده ……………….. روز از تاریخ ارسال محموله و خروج کالا از کارخانه می باشد.

۱۲ – ۵ – عامل فروش متعهد است در صورت اخذ چک از خریداران به آنها رسید بدهد و از کلیه چک هالیدی در دو نسخه تهیه نموده و یک نسخه را به شرکت تحویل و رسید دریافت کنند و نسخه دیگر نزد خود باشد.

۱۳ – ۵ – در صورت عدم تأدیه به موقع چک خریداران , وجه آن به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از محل حساب عامل فروش برداشت می شود (خسارت تأخیر تأدیه به میزان …………………… ماهيانه مورد محاسبه قرار می گیرد ).

۱۴ – ۵ – عامل فروش متعهد می گردد که به عنوان امين شرکت , حافظ منافع شرکت بوده و هیچ گونه اقدامی علیه شرکت انجام ندهد و در غیر این صورت مسئول می باشد.

۵-۱۵- از آنجایی که مشتریان , عامل فروش را به نام شرکت می شناسند و اثر عملکرد اخلاقی و تبحر و توانمندی ایشان به عنوان اثر مثبت شرکت تلقی می گردد و اثر منفی ایشان را به عنوان اثر سوء برشمرده و خدشه به اعتبار شرکت خواهد بود و فروشنده با اهتمام کامل در جهت ارتقاء اعتبار نافذ شرکت کوشا خواهد بود و متعهد به رعایت نظم و انضباط (حضور به موقع و نظم و ترتیب در امور جاری) و رعایت موازین و شئونات اسلامی (صداقت در گفتار و عمل و ظاهر آراسته و شایسته و دوری جستن از غيبت و زیاده گویی و جلوگیری از اسراف) می باشد.

۵-۱۶- از آنجایی که اطلاعات شرکت به عنوان سرمایه های نهفته شرکت محسوب می گردد رعایت دقیق حفظ اسرار و امور شرکت به عنوان اصل امانت دار واجب و لازم الاجرا است.

۱۷ – ۵ – در طول مدت همکاری در هیچ مرکز دولتی و وابسته به بخش دولتی که در زمینه صنایع وابسته و بخش خصوصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت و پاره وقت و به صورت موضوعی مشغول به کار نمی گردد.

۱۸ – ۵ – به کارگیری توانمندی های بالقوه خویش در جهت امور محوله به نحوی که امور محوله با کمال دقت و در حداقل زمان و برترین کیفیت انجام گردد.

ماده ۶) تعهدات و وظایف آمر:

۱ – ۶- آمر متعهد است نسبت به ارسال سفارشات خریداران که مطابق شرایط تنظیم گردیده اقدامات لازم را با توجه به تولیدات و امکانات شرکت حتی الامکان در اسرع وقت انجام دهد.

۲ – ۶- آمر متعهد است ……………………. مبلغ فروش خالص محصولات شرکت را به عنوان کمیسیون و پس از وصول کامل وجوه و اعم از وجه نقد یا چک و کسر هزینه هایی مانند مرجوعات و تخفیف و غیره به حساب عامل فروش واریز نماید.

۳ – ۶ – آمر می تواند هر زمان که لازم بداند نماینده ای جهت نظارت بر فعالیت عامل فروش به منطقه اعزام نماید.

۴ – ۶- آمر متعهد است بابت هزینه های ایاب و ذهاب فروشنده و ماهیانه مبلغ …………………… به طور ثابت پرداخت نماید.

۵ – ۶- آمر متعهد می گردد که چنانچه سفارشات مشتریان به صورت ماشین دردستی با بالاتر باشد و مبلغ کرایه حمل را ذیل فاکتور مشتریان کسر نماید

۶-۶- آمر متعهد است ماهیانه حداقل حقوق مصوب وزارت کار را به مسئول فروش پرداخت و ایشان را طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی پس از طی دوره آزمایشی بیمه نماید.

۷ – ۶- آمر متعهد می گردد در طول مدت دوره آزمایشی فعالیت عامل فروش و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی را جهت موضوع قرارداد به موازات عامل فروش استخدام ننماید.

ماده ۷) الزامات :

۱ – ۷ – یک فقره چک به شماره ……………… عهده بانک ……………… شعبه ……………… حساب جاری ……………….. به مبلغ ………………. ریال هرکدام به ……………… بابت وجه التزام قرارداد از عامل فروش توسط آمر اخذ گردید.

۲ – ۷- در صورت اثبات هرگونه تخلفی از ناحیه عامل فروش که مغایر با مفاد قرارداد باشد و امر می تواند این قرارداد را فسخ نماید و خسارات وارده به آمر از محل اسناد قید شده تأمین نماید و عامل فروش رضایت خود را به منظور برداشت خسارات وارده از سوی آمر اعلام می نمایند.

۳ – ۷- احراز تخلف و عدم کفایت با توجه به عرف صنفی صورت می پذیرد.

۴ – ۷ – چنانچه قرارداد به علت تخلف عامل فروش فسخ گردد و از تاریخ فسخ کلیه حساب های فیمابین بایستی تسویه گردد و مواردی که به طور امانی در اختيار عامل است به آمر تحویل داده شود.

۵ – ۷ – در صورت عدم تأدیه و تسویه حساب کامل ظرف …………………. از تاریخ فسخ , عامل فروش می بایست روزانه …………………… از مجموع بستانکاری آمر را بابت وجه التزام به آمر بپردازد.

ماده ۸) این قرارداد مورخ …………………….. در کمال صحت و سلامت و آگاهی از مفاد آن ………………….. و در سه نسخه تنظيم که هرکدام دارای حکم واحد می باشد.

شهود: ۱) آقای ……………….. فرزند …………………..

۲) آقای …………………. فرزند ……………….

قرارداد کار پرسنل

با مدت محدود(کارمزد ساعتی)

ماده ۱: نوع سند: قرارداد

ماده ۲: نوع قرارداد: قرارداد کار با مدت محدود – کارمزد ساعتی

ماده ۳: طرفین قرارداد :

۱ – ۳- طرف اول: شرکت …………….. به شماره ثبت……………..به آدرس: ……………. تلفن: …………….. و آدرس الکترونیک ……………… به نمایندگی ……………….. مدیرعامل که از این پس در این قرارداد طرف اول یا شرکت نامیده میشود .

۳-۲- طرف دوم : ……………… فرزند: …………… به شماره شناسنامه: ………………. صادره از …………….. به شماره ملی……………… متولد: ……………. دارای مدرک تحصیلی……………… به آدرس: ……………. تلفن ثابت: ……………. تلفن همراه: ………….. و آدرس الکترونیک: ……………… که از این پس در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود.

تبصره ۳-۱: کلیه مکاتبات و اسناد لازم اعم از رسمی و عادی از سوی طرف اول به آدرسهای پستی یا الکترونیک طرف دوم ابلاغ با ارسال خواهد شد. لذا مسوولیت صحت آدرس طرف دوم و مسوولیت اطلاع دادن مکتوب تغییر احتمالی آدرس با طرف دوم خواهد بود و طرف دوم کلیه عواقب ناشی از عمل نکردن بر مبنای این تبصره را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۴: مدت قرارداد: از تاریخ…………….. لغایت ……………..جمعا به مدت یکسال شمسی.

تبصره ۴-۱: مدت مذکور (مدت قرارداد) در این ماده تنها در صورتی معتبر خواهد بود که پروژه ای مشخص جهت انجام کار طی صورتجلسه مکتوب از سوی طرف اول به طرف دوم سفارش داده شود و قراداد تنها طی مدت مذکور در این صورتجلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۴-۲: در صورتی که در زمانی خارج از مدت قرارداد پروژه ای مشخص جهت انجام کار طی صورتجلسه مکتوب از سوی طرف اول به طرف دوم سفارش داده شود و امضای صورتجلسات با رعایت کلیه مفاد این قرارداد بویژه تبصره ۴-۱ به منزله تمدید قراداد حاضر در طی مدت مذکور در همان صورتجلسه خواهد بود. در این صورت تمدید قرارداد نیازی به امضای قراداد جدید نخواهد داشت.

ماده ۵: شرایط شغلی :

۱ – ۵- محل جغرافیایی خدمت: کلیه مراکز استان، شهرستانها و شهرهای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد

۲ – ۵- شرح وظایف: وظایف ابلاغی از سوی طرف اول یا اشخاص ذیصلاح معرفی شده توسط وی به صورت مکتوب

۵-۳- ساعات کار : مطابق برنامه تنظیمی طرف اول و صورتجلسه سفارش هر پروژه خواهد بود.

تبصره ۵-۱ – ساعات کار مازاد بر ساعات کار عادی تعیین شده در صورتجلسات سفارش هر پروژه، کار اضافی موضوع ماده ۵۹ قانون کار تلقی خواهد شد و در صورت نیاز طرف دوم موظف به رعایت ساعات کار اضافی در چارچوب عرف مطابق برنامه طرف اول خواهد بود.

ماده ۶- دستمزد: در صورت عدم تعیین دستمزد ساعتی در صورتجلسه سفارش هر پروژه، با رعایت قوانین کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و نظام تعیین حقوق طرف اول، دستمزد به ازای هر ساعت………………… ریال معادل………………… ريال خواهد بود که در هر صورت پس از انجام وظایف محوله به طرف دوم، تحویل کامل پروژه سفارش داده شده به طرف اول، تائید مکتوب ناظر یا ناظران طرف اول مبنی بر منطبق بودن کامل خروجی ارایه شده با مفاد صورتجلسات پروژه از جهات مختلف فنی و غیر فنی، ارائه این تائیدیه کتبی به طرف اول، به نسبت کار تائیدی، پس از اعمال كليه مفاد مرتبط از این قراداد و صورتجلسات سفارش و تحویل پروژه از جمله جریمه دیرکرد تحویل پروژه و غیره (حسب هر پروژه) و به تفکیک هر پروژه صورتجلسه شده قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۶-۱- طرف دوم موظف است، فرم تسویه حساب را در هنگام دریافت دستمزد و کلیه مزایای قانونی شخصأ امضاء کند و به طرف اول تحویل نماید. بدیهی است امضای فرم تسویه حساب به منزله دریافت کلیه مبالغ اشاره شده در تبصره (۱ – ۶) همین قرارداد نیز می باشد. در صورت عدم تکمیل فرم تسویه حساب، مسوولیت عدم دریافت کلیه مبالغ اشاره شده در تبصره اخير الذکر بر عهده طرف دوم خواهد بود. لازم به ذکر است که در هر یک از موارد پیش گفته طرف دوم حق هرگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

تبصره ۶-۲- کليه پرداختها به صورت نقدی یا از طریق واریز به حساب با سایر روشهای مورد نظر طرف اول (بنا به سیاست طرف اول) انجام خواهد شد. بدیهی است هرگونه دستمزد تعيين شده برای هر ساعت در صورتجلسه سفارش هر پروژه ملاک عمل و محاسبه می باشد و در صورت عدم تعیین این مورد در صورتجلسه سفارش هر پروژه مطابق با مفاد مندرج در اصل ماده ۶ قابل پرداخت بوده و به نسبت افزایش سالانه برای هر سال که توسط وزارت کارواموراجتماعی اعلام خواهد شد در همان سال افزایش پیدا کرده، پرداخت خواهد شد.

تبصره ۶-۳- حداقل به میزان ۳۰% کل دستمزد هر پروژه تا پایان دوره گارانتی با پشتیبانی (هر یک که دیرتر باشد)، در اختیار طرف اول خواهد ماند و پس از طی این دوره ها به طرف دوم پرداخت خواهد شد. همچنین طرف دوم متعهد می ای حین پیشرفت هر پروژه، به همان میزان به طرف اول تضمين مناسب دهد.

تبصره ۶-۴- در صورت عدم تعيين جرایم در صورتجلسه سفارش هر پروژه، با رعایت نظام تعیین جریمه طرف اول، علاوه بر کسر ۳ برابر کلیه خسارات ناشی از تأخير، عدم رعایت ضوابط فنی و غیره، در موارد تأخیر در تحویل پروژه، جریمه ای به عنوان دیرکرد تحویل پروژه به ازای هر ساعت دیرکرد حداقل ۳ برابر دستمزد ساعتی از تضمينها و دستمزد طرف دوم کسر خواهد شد. بدیهی است هرگونه جريمه تعيين شده در صورتجلسه سفارش هر پروژه ملاک عمل و محاسبه می باشد و در صورت عدم تعیین این مورد در صورتجلسه سفارش هر پروژه، مطابق با مفاد مندرج در همین تبصره عمل خواهد شد.

ماده ۷: رعایت کلیه قوانین موضوعه از جمله قواعد مربوط به مرخصی، بیمه، مزایای پیش بینی شده طبق قوانین از جمله مزایای مربوطه به سنوات، عیدی، پاداش، حق تاهل و فرزند، حق بیمه و مرخصی طبق مقررات در طول مدت قرارداد و به نسبت مدت کارکرد در صورت تعلق حسب مورد بر عهده طرف مسوول خواهد بود.

ماده ۸: کلیه کسورات قانونی مانند مالیات بردرآمد، حق بیمه و…. در صورت شمول از مبالغ پرداختی به طرف دوم بر اساس قوانین جاری کشور کسر خواهد شد.

ماده ۹: کليه حقوق مادی و معنوی مربوط به پروژه های سفارش داده شده طی صورتجلسات مکتوب، متعلق به طرف اول بوده، و طرف دوم حق هر گونه استفاده از مستندات، اطلاعات، خروجیها، نتایج و غيره مربوط به پروژه های در اختیار را کلا یا جزا در شروع, حین و پس از قرارداد الى الابد با یا بدون واسط بدون اخذ مجوز کتبی از صاحيين امضای مجاز طرف اول را نخواهد داشت و طی این قرارداد کلیه حقوق احتمالی خود نسبت به این پروژها را نیز عینا به طرف اول واگذار می نماید.

ماده ۱۰: به منظور تضمین حسن انجام تعهدات این قرارداد و کلیه صورتجلسات پروژه ها و نیز اخذ کلیه خسارتهای مرتبط با آنها، در هر زمان حداقل تا ۳ برابر مبلغ کل پروژهای صورتجلسه شده تا آن زمان به صورت سفته با تضمین معتبر، از سوی طرف دوم در اختيار طرف اول قرار خواهد گرفت. این تضمينها حداقل تا ۵ سال پس از دوره پشتیبانی با گارانتی پروژه ها (هر یک که دیرتر باشد)، در اختیار طرف اول خواهد بود. طی این دوره در صورت عدم انجام تعهدات یا ایراد خسارات، کلیه مطالبات طرف اول از طرف دوم از طریق این تضمينها تأمین و وصول خواهد شد. بدیهی است تضمينهای فوق به عنوان ضمه عندالمطالبه در اختيار طرف اول قرار می گیرد تا در صورت تشخیص رفتار مغایر با تعهدات یا ایراد خسارات، راست یا از طریق شخص ثالث نسبت به وصول آنها اقدام نماید و طرف دوم حق هرگونه اعتراضی را از این بابت از خویش سلب می نماید.

ماده۱۱: طرف اول قرارداد در صورت تشخیص، می تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید. در صورتیکه تقاضای فسخ قرارداد از طرف دوم باشد وی موظف است با ارائه دلایل کافی مبنی بر ضرورت فسخ قرارداد (عدم اختیار در مقابله با موقعیت ایجاد کننده ضرورت )، استعفای خود را کتبا به طرف اول اطلاع دهد و تا زمان ضرورت و اتمام پروژه های بکار خود ادامه دهد. قبول فسخ قرارداد پس از تسویه حساب با طرف اول و منوط به انجام کارها و تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام، آموزش، تحویل و انتقال اموربه فردی است که به عنوان جانشین از سوی طرف اول معرفی میشود. بدیهی است در صورت عدم طی شدن مراحل مندرج در این ماده، طرف اول مختار خواهد بود ضمن عدم پرداخت دستمزد پروژه های نیمه تمام، از تضمین های اخذ شده از طرف دوم تا میزان ۳ برابر مبلغ پروژه های مذکور خسارت اخذ نماید.

ماده ۱۲: کلیه صورتجلسات مکتوب مربوط به هر پروژه، به عنوان پیوستهای این قراداد شناخته شده، معتبر خواهند بود و رعایت آن بخش از مفاد آنها که مغایرتی با مفاد این قراداد نداشته باشد به عنوان جزیی لاینفک از این قراداد برای طرفین الزامی می باشد. همچنین در مسایلی که در این قرارداد با صورتجلسات مکتوب مربوط به هر پروژه پیش بینی نشده است، قوانین و مقررات جاری کشور و آیین نامه های فنی با انضباطی، دستورالعملها و ابلاغ های داخلی شرکت ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۳: طرف دوم جز در مواردی که صریحا در صورتجلسات تعیین می گردد موظف به تأمین مکان و کلیه ملزومات مورد نیاز – که جهت اجرای پروژه سفارشی ضرورت دارد می باشد و با امضای این قرارداد ضمن اذعان به توانمند بودن از هر نظر در این رابطه، نمی تواند انجام تعهدات را به دلیل فراهم نمودن این ملزومات به تأخیر افکند. همچنین وی در حین انجام کار به رعایت مقررات، اصول فنی، ایمنی و انضباطی کار و شرکت مطابق استانداردهای موجود با آیین نامه های دستورالعملها و ابلاغهای داخلی شرکت موظف و ملزم می باشد و در صورت بروز حادثه ناشی از عدم رعایت این موارد، شخصا مسوول بوده و بایستی خسارت وارده به اشخاص ثالث را خود رأسا جبران نماید .

ماده ۱۴: اگر طرف دوم در طول مدت قرارداد به تشخیص مدير مستقیم وی کوتاهی فنی یا تخلفات اداری مرتکب شود، شرکت حق اعلام پایان قرارداد راخواهد داشت و طرف دوم به جبران خسارات وارده ناشی از عمل خود از طریق تضمينهای سپرده نزد طرف اول و در صورت عدم تكافو از طریق سایر روشها ملزم می باشد و حق هیچ گونه اعتراضی را از این بابت نخواهد داشت.

ماده ۱۵: طرف دوم به رعایت کلیه شئونات اسلامی، اخلاقی، انضباطی و حفظ تمامی اطلاعات و آمار مربوط به طرف اول با پروژه ها که به موجب ضرورت کاری یا ضمن کار در اختیار یا در دسترس او قرار میگیرد متعهد و مسوول می باشد، لذا طرف دوم موظف است کلیه مستندات ، اطلاعات، مکاتبات و … که از نتایج فعالیت و کار در شرکت با پروژه ها یا توسط هر یک از پرسنل شرکت حاصل می شود را محرمانه وامانت تلقی نماید و از افشاء با بکار بردن آنها بدون مجوز کتبی شرکت چه ، بدیهی است در صورت تخلف، موضوع به عنوان خیانت در امانت تلقی میشود وضمن خاتمه قرارداد کار مطابق با قوانین جاری کشور وی مورد پیگرد حقوقی یا کیفری قرار خواهدگرفت. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، طرف اول مختار خواهد بود علاوه اعمال مفاد آیین نامه انضباطی شرکت و سایر روشهای گفته شده در این قراداد (بویژه این ماده )، از تضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمينها خسارت اخذ نماید .

ماده ۱۶: طرف دوم -جز در مواردی که صریحا در صورتجلسات تعیین می گردد – حق واگذاری موضوع تعهدات این قرارداد با کلیه صورتجلسات پروژه ها را کلا با جزأ بدون کسب مجوز کتبی طرف اول به شخص حقیقی یا حقوقی ثالث نخواهد داشت. از هر گونه کار و فعالیت مشابه با موضوع فعالیت شرکت اجتناب ورزد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، طرف اول مختار خواهد بود علاوه اعمال مفاد آیین نامه انضباطی شرکت و سایر روشهای گفته شده در این قراداد (بویژه ماده ۱۵ )، از تضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمينها خسارت اخذ نماید .

ماده ۱۷: قرارداد در تاریخ انقضای قرارداد (مدت مذکور در ماده ۴) و صورتجلسات در پایان تاریخهایی که صریحا در صورتجلسات تعیین گردیده است خود به خود خاتمه خواهند یافت. همچنین در طی مدت قرارداد و پس از انقضای آن هیچ گونه تعهدی برای به کار گیری استخدام یا واگذاری پروژه به طرف دوم از سوی طرف اول وجود نخواهد داشت. بدیهی است در هنگام پایان قرارداد طرف دوم موظف می باشد تا حداکثر دو ۲ هفته پس از تاریخ پایان یافتن قرارداد با تا پایان تاریخهایی که صریحا در صورتجلسات تعیین گردیده است، نسبت به انجام کارهای نیمه تمام، آموزش، تحویل و انتقال امور به فردی که به عنوان جانشین از سوی طرف اول معرفی می شود – اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام امور فوق، طرف اول مختار خواهد بود ضمن الزام طرف دوم به انجام این تعهد از طرق قانونی، از تضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمينها خسارت اخذ نماید .

ماده ۱۸: حق تفسیر اولیه قرارداد با طرف اول خواهد بود. درصورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر با اجرای این قرارداد از سوی طرف دوم، وی می تواند مطابق قوانین موضوعه رفع اختلاف از مفاد قرارداد را از مراجع صالح درخواست نماید.

ماده ۱۹: نشانی یاد شده طرفین قرارداد، اقامتگاه قانونی در رابطه با تعهدات دعاوی ناشی از آن محسوب می شود . بدیهی است مسوولیت ناشی از عدم اطلاع رسانی هر گونه تغيير حسب مورد بر عهده طرف مشمول تغيير نشانی خواهد بود.

ماده ۲۰: این قرارداد در دو ۲نسخه ………… صفحه ای و در …………. ماده ، …………. بند و………….. تبصره تنظیم گردید و به امضاء طرفین قرارداد رسید و یک نسخه نزد طرف اول و نسخه دیگر نزد طرف دوم خواهد بود. همگی نسخه ها حكم واحد را خواهند داشت.

نماینده قانونی طرف اول * طرف دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408