وکیل انحصار وراثت در همدان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در همدان

وکیل انحصار وراثت در همدان

بهترین وکیل انحصار وراثت در همدان

مراحل گرفتن گواهی انحصار وراثت

یکی از مهم ترین مواردی که پس از فوت کسی به آن برخورد می شود بحث ارث و میراث، تسلط بر آنها، تقسیم و استفاده از اموال متوفی می باشد که امری است مهم. در این نوشته تلاش می شود مفهوم انحصار وراثت و اثرش مراحل و تشریفات اداری و دادرسی که لازم است طی شود تا گواهی انصار وراثت صادر شود توضیح داده شود تا احتمال سردرگمی و اشتباهاتی که ممکن است سبب اطاله این روند و ضرر کردن شما شود را به حداقل برسانیم.
برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند. اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح.

چه کسانی می توانند تقاضای گواهی انحصار وراثت کنند؟

راث متوفی و یا سایر اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.
نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از آنها برای تقاضا کفایت می نماید. فرض کنید شخصی از متوفی بابت چکی طلبکار بوده و به عمد وراث اقدام جهت اخذ گواهی حصر وراثت نمیکنند از طرفی برای اقامه دعوی برای طلب بایستی انحصار وراثت به دادگاه علاوه بر مستندات طلب ارائه کرد در این راستا طلبکار می تواند از شورای حل اختلاف با ارائه مستندات تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نماید. وصی نیز در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است می تواند به عنوان متقاضی اقدامات لازمه را انجام دهد همچنین طلبکاران متوفی ازین دست هستند.

همچنین می توانید برای راحت تر شدن انجام مراحل انحصار وراثت به وکیل ارث مراجعه کنید و از مشاوره های وی در این خصوص استفاده کنید.

مدارک لازم برای تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت:

• گواهی فوت متوفی
• شناسنامه و کارت ملی ورثه
• شناسنامه متوفی
• سند ازدواج
• استشهادیه (تهیه شده در دفتر اسناد رسمی)درصورت نقص مدارک مانند کارت ملی و…. موضوع را با شورای حل اختلاف مطرح کنید تا در صورت امکان از مدارک شما استعلام سیستمی گرفته شود.

وکیل انحصار وراثت در همدان

وکیل انحصار وراثت در همدان

مراحل گرفتن گواهی انحصار وراثت

پس از فوت متوفی، فوت ایشان توسط اداره ثبت احوال در رایانه ثبت و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. در مرحله بعد،وراث با مراجعه به دادگاه (که در این موضوع مرجع صالح شورای حل اختلاف می باشد)، فرم مخصوص «انحصار وراثت» را دریافت و اسامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند را با مشخصات کامل و نسبت آنها با شخص متوفی در آن فرم ذکر می‌کند و مدارک و مستندات خود را من جمله گواهی فوت متوفی، شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی) کسانی که ارث می‌برند را ضمیمه می‌نماید و همراه دو شاهد که افراد متقاضی ارث را می‌شناسند، به یکی از دفاتر اسناد رسمی برده تا آنها با امضا کردن گواهی مربوطه، وراث متقاضی را تایید کنند.

سپس یکی از متقاضیان ارث، فهرست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی منطقه محل سکونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهی مالیات بر ارث دریافت کند. براساس ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، فرد متقاضی همراه مدارک از جمله گواهی فوت متوفی، فرم انحصار وراثت، گواهی مالیات بر ارث، شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی) متقاضیان دریافت ارث و استشهادیه شهود که به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، به دادگاه محل سکونت‌شان مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را در دادخواست نوشته و به قاضی ارائه می‌دهد. قاضی پرونده نیز پس از بررسی اسناد و مدارک، دستور چاپ یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کشور را با هزینه فرد متقاضی صادر می‌کند تا در مدت یک ماه اگر فردی اعتراض و یا ادعایی درباره این پرونده و اموال فرد متوفی داشته باشد، به دادگاه مراجعه کند و حقی از کسی ضایع نشود و پس از این مدت اگر کسی ادعایی نداشت، قاضی به استناد دلایل و مستندات پرونده، با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آنها با متوفی صادر خواهد کرد.

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

• کپی شناسنامه وراث
• کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی
• فرم استشهادیه مبنی بر منحصر بودن وراث به اشخاص معرفی شده
• گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی.
• رسیدگی به دعاوی درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی در هر مورد بر اساس قواعد همان دین و آیین انجام می شود، فلذا در صورتی که متوفی

از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم میراث باید همراه درخواست تقدیم شود.

نمونه دادخواست تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت در همدان

وکیل انحصار وراثت در همدان

اعتراض به رای صادره

س از صدور گواهی مربوطه، این امکان وجود دارد که اشخاص ذینفع به جهاتی ازجمله، تعداد وراث باقیمانده از متوفی یا اعتراض به نسب آنها نسبت به متوفی یابه زوجیت همسر مورد ادعای ذکر شده در درخواست و یا اصل نکاح و یا طلاق وی یا وقوع اختلاف در وصیت نامه ابرازی مطرح گردد. دراین صورت شورای حل اختلاف، وقت رسیدگی تعیین و با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین صرفا نسبت به اعتراض به تعداد ورثه رسیدگی های مقتضی را معمول نموده و نسبت به اعتراض واصله دراین باره نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم می نماید و نسبت به سایر موارد اعتراض چون رسیدگی به آنها ازخصایص ذاتی دادگاههای عمومی اختصاص یافته به امور خانواده می باشد باصدور قرار اناطه موقتا پرونده ازجریان رسیدگی خارج شده و شورا معترض را هدایت وارشاد قانونی نموده تا در صورت بقاء دراعتراض خود به دادگاههای موصوف مراجعه نماید،
اشخاص ذینفع در اعتراض
شخص ذینفع بر طبق مواد۳۶۹ و۳۶۲ قانون امورحسبی می تواند درمقام اعتراض به گواهی تصدیق انحصار وراثت مبادرت ورزد، ماده ۳۶۹ قانون امورحسبی دراین مورد مققر می دارد: درمورد ماده ۳۶۴(گواه حصروراثت) اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق وهمچنین به تصدیقی که درموضوع وراثت صادر می شود، اعتراض نمایند و رای دادگاه دراین خصوص قابل اعتراض و فرجام خواهی می باشد.

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در همدان
به درخواست شما مردم عزیز کرمان نمونه قراردادی قرار میدهیم!

قرارداد اجاره به شرط تملیک

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱ – ۱- موجر / موجرین …………….. اصالتا / وكالتأ / قيمومتأ / ولایتأ / وصایتأ / فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. صادره …………….. کدملی ………………. متولد …………….. ساكن …………….. تلفن …………….

۲ – ۱ – مستأجر / مستأجرين ……………….. اصالتأ / وكالتأ / قيمومتأ / ولایتأ / وصایتأ / فرزند ………………….. به شماره شناسنامه ………………….. صادره …………………… کدملی ………………….. متولد ……………………. ساكن …………………… تلفن……………………

ماده ۲: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک

تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستأجر به موجر طبق شرایط این قرارداد …………….. دانگ / دستگاه / یک باب …………….. به مساحت …………….. متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ……………… فرعی از ………………. اصلی ……………….. واقع در بخش ……………. حوزه ثبتی ……………….. دارای سند مالکیت به شماره ……………. صفحة ………………… دفتر …………….. صادره بنام ………………… با حق استفاده آب / برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غير روشن / کولر / پارکینگ ………………… فرعی به متراژ……………. متر مربع / انباری فرعی ………….. به متراژ …………. متر مربع / تلفن دایر به شماره ………………….. / غير دایر و سایر لوازم و مصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستأجر / مستأجرين رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده ۳: مدت اجاره

مدت اجاره …………….. ماه امسال شمسی از تاریخ …………………….لغایت………………. می باشد .

ماده ۴: اجاره بهاء

کل مبلغ اجاره بها مبلغ …………… ریال معادل ……………… تومان می باشد که مبلغ …………… ریال به عنوان پیش پرداخت، نقدأ / طی چک شماره …………… بانک …………….. شعبه ……………… تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد ………………. توسط مستأجر به موجر پرداخت می گردد .

ماده ۵: شروط و آثار قرارداد

۱ – ۵- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها، عين مستأجره به مالکیت مستأجر در آید.

۲ – ۵- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند ۱ ماده ۵ قرارداد در تاریخ

در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… واقع در …………….. حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی بنام مستأجر اقدام نمایند .

۳ – ۵- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

۴ – ۵- را یکجا پرادخت کند، عین مستأجره از همان تاریخ به مالکیت مستأجر در آمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت ………………….. از تاریخ پرداخت، نسبت به اجرای مفاد بند ۲ ماده ۵

اقدام نمایند. در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها، مستأجر می تواند با پرداخت اجاره بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید .

۵ – ۵- اگر مستأجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بیش از ……………… ماه تخلف نماید، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند. در اینصورت بخشی از اجاره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان ……………….. ریال بعنوان اجاره بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی را به ضمیمه پیش پرداخت به مستأجر مسترد خواهد شد. در صورتیکه از ابتدای قرارداد اجاره بهای اقساطی بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد، موجر می تواند با کسر اجاره بها از محل پیش پرداخت مابقی را به مستأجر مسترد نماید .

۶ – ۵- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند ۲ ماده ۵ متخلف ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر معادل ………….. ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مانع از الزام اجرای تعهد اصلی نخواهد بود. خسارت مذکور در این بند نسبت به تخلف مندرج در بند ۴ ماده ۵ نیز قابل اجرا خواهد بود .

۷ – ۵ – موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تاثیری در اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستأجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفیت موجر و منتقل اليه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا کند. در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده است را پرداخت کرده و معادل مبلغ …………………… ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.

۸ – ۵- مستأجر نمی تواند / می تواند در طول مدت اجاره نسبت به اجرای تعهدات وحقوق مندرج در این قرارداد شخص دیگری را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جایگزین خود کند. در صورتیکه طبق توافق مستأجر حق واگذاری مورد معامله را به دیگری داشته باشد انتقال گیرنده از حيث اجرای تعهدات و پرداخت اقساط و سایر آثار قرارداد مثل مستأجر سایق خواهد بود .

۵ – ۹ – مستاجر متعهد به حفظ و نگهداری عین مستاجره می باشد و در صورت تعدی و تفریط در نگهداری عین مستأجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

۱۰ – ۵ – تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهويه شوفاژ / کولر / آسانسور / شبکه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است که میزان آن را عرف تعیین می کند.

ماده ۶: كليه خيارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر میزان با اقرار طرفين مبنی بر علم و اطلاع کامل از عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس که بطور واضح و آشکار علت غین باشد مستشی است.

ماده ۷: با استناد به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر، این قرارداد را گواهی و امضاء می نمایند .

ماده ۸: حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …………….. به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ ………….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت.

ماده ۹: این قرارداد در تاریخ …………. ساعت ……………… در دفتر مشاور املاک شماره ………….. به نشانی …………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید. مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک، نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند. هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است و در صورت تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۱۰: موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود.

نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱ – ۱- موجر / موجرین …………………….. فرزند …………………. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت …………………. صادره از……………………. متولد سال ………………….. دارای کدملی …………………… مساكن ……………………. کد پستی ……………….. تلفن ……………………. اصالتا از طرف خود و ولايتا / قیمومتأ / وصایتا  وكالتأ / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ………………. به موجب ……………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۱ – ۲- مستأجر / مستأجرين ……………………. فرزند ………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت …………………….. صادره از…………………. متولد سال ………………… دارای کدملی …………………. ساكن …………………….. کد پستی ………………….. تلفن ………………….. اصالتا از طرف خود و ولایتأ / قیمومتأ / وصایتأ / وکالتا / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………. به موجب ……………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

مادم ۲ موضوع مشخصات عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک

عبارت است از انتقال ……………… دانگ یک دستگاه اتومبیل نوع ……………. سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل ………………… رنگ ……………………. ظرفیت …………………… تعداد ……………………. سیلندر نوع سوخت ………………… تعداد محور ……………………. تعداد چرخ …………………. شماره موتور …………………… شماره شاسی …………………. شماره ……………….. انتظامی ناجا ……………….. / فاقد شماره انتظامی ناجا، شناسنامه خودرو (VIN) ………………. خریداری فروشنده به موجب……………… با تمام لوازم منصوبه از قبيل: ………………….

ماده ۳: مدت اجاره

مدت اجاره …………. ماه / سال شمسی از تاریخ…………………….. لغایت…………………….. می باشد .

ماده ۴: مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن (مال الاجاره)

مال الاجاره مبلغ…………………… ریال به حروف…………………… ریال معادل…………………. تومان و به حروف …………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل …………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ …………….. ریال معادل ……………… تومان، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ……………… ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………… ریال معادل ……………… تومان طی ……………… فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته ………..

ماده ۵: شروط و تعهدات

۵ – ۱- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد.

۵ – ۲- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت، آتش سوزی، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین نماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر (به شرح فوق) به صورت بلاعوض می باشد.

۵ – ۳- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلا با جزئا به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی راست قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعا نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ ……………… ریال معادل ……………… تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید در صورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید .

۵ – ۴- مستأجر کليه خيارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأسأ کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد.

۵ – ۵- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند. کلیه هزینه های عوارض، ماليات، حق الثبت و حق التحریر، تمير، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلا به عهده مستأجر خواهد بود. نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفين تلقی و در صورت تغيير نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد.

ماده ۶: حق الزحمه مشاور (متصدی) خودرو

عضو شماره ………………….. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ……………………. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان …………………… منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ …………………… ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های …………………… و ……………… پرداخت شد.

ماده ۷- این قرارداد، در تاریخ با حروف …………… ساعت …………… در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در……………………………… در چهار نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گردید و مشاور (متصدی) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند. هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده ۸: توضیحات قرارداد

ماده ۹:

مورد معامله و موضوع این قرارداد حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود.

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408