وکیل انحصار وراثت در قم

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در قم

وکیل انحصار وراثت در قم

بهترین وکیل انحصار وراثت در قم

گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن ورثه میزان سهم الارث آن مشخص می شود.

آثار داشتن گواهی حصر وراثت چیست؟

ورثه یا هر ذی نفعی برای برای هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و … نیازمند گواهی مذکور است. بنابراین اگر انحصار وراثت نکنیم امکان تقسیم و یا انتقال ترکه و مراجعه به ادارات دولتی بانک ها نیست.

 مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت چیست؟
 • گواهی فوت متوفی که از سال ۹۵ در بعضی استان ها از جمله تهران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه درخواست گواهی فوت اخذ می شود.
 • استشهادیه محضری
 • شناسنامه متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت
 • شناسنامه وراث
 • احیاناً وصیت نامه رسمی شخص فوت شده
برگه استشهادیه محضری حصر ورثه چیست؟

یکی از مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت داشتن برگه استشهادیه است، به این صورت که ۳نفر در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر می شوند و با پر کردن فرم مخصوص استشهادیه افراد فوت شده، گواهی می کنند که ورثه متوفی چه کسانی هستند؛ دفتر اسناد رسمی نیز امضا ایشان را گواهی و تصدیق می کند.

قانون جدید انحصار وراثت چیست؟

قانون جدیدی وجود ندارد فقط برای فوت شدگان بعد از سال ۹۵ نیاز به اخذ مالیات بر ارث برای گرفتن گواهی انحصار وراثت نیست.

آخرین تغییرات صدور گواهی انحصار وراثت در رویه قضایی

مطابق بخشنامه شماره ۳۸۳۸۴ مورخ ۷ /۷/ ۱۳۹۹ وزارت دادگستری اگر متوفی دارای اموالی بیشتر ۵۰۰ میلیون ریال معادل ۵۰ میلیون تومان باشد گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می شود و نیازمند نشر آگهی است.
بنابراین اگر شخص فوت شده اموالی کمتر از مبلغ ۵۰ میلیون تومان داشته باشد شوراهای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت محدود صادر می‌کنند .مدت زمان آن به دلیل حذف پروسه نشر آگهی بسیار کوتاه تر خواهد بود .
مدت زمان اخذ انحصار وراثت محدود دارای اموال کمتر از پانصد میلیون ریال ۳ تا ۷ روز کاری است شایان ذکر است که سابق بر این ملاک برای حصر ورثه نامحدود سی میلیون ریال بود که هم اکنون مطابق بخشنامه جدید انحصار وراثت مذکور که مورد تایید ریاست قوه قضاییه در مورخ دوم مهر ۹۹ هم قرار گرفته است، اموال متوفی معادل ۵۰ میلیون تومان است.

وکیل انحصار وراثت در قم

وکیل انحصار وراثت در قم

در صورت عدم همکاری وراث در انحصار وراثت چه باید کرد؟

ممکن است که به هر دلیل یکی از وراث یا حتی به چند نفر از آنها دسترسی نباشد و یا همکاری لازم را نداشته باشند و یا خارج از کشور باشند. به عبارت دیگر به مدرک شناسنامه ایشان دسترسی نیست در این موارد به تقاضای ذی نفع شورای حل اختلاف از اداره ثبت احوال در این خصوص استعلام می کند. پس نگران عدم همکاری یکی از وراث مطلقاً نباشید.

برای گرفتن حصر ورثه باید به اداره دارایی مراجعه کرد؟

خیر، مگر اینکه متوفی قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد که بایستی گواهی از اداره مالیات اخذ شود.

از کجا شروع کنیم؟

اگر وکیل داشته باشید که تمام مراحل توسط وکیل دادگستری انجام خواهد شد در غیر این صورت بایستی با مدارک گفته شده به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید و دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت بدهید. شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی که شما اعلام کنید صالح به صدور گواهی مذکور است.

سهم دولت از انحصار وراثت چقدر است؟

دولت سهمی ندارد و فقط هزینه دادرسی به مبلغ حدود ۲۰۰ هزار تومان در دفتر خدمات الکترونیک پرداخت می شود.

هزینه انحصار وراثت چقدر است؟

پرداخت مبلغ حدود ۲۰۰ هزار تومان در دفتر خدمات الکترونیک قضایی

هزینه نشر آگهی انحصار ورثه چقدر است؟

در سال ۹۹ رایگان است.

انواع گواهی:

اگر متوفی دارای اموال باشد بایستی گواهی انحصار وراثت نامحدود اخذ کرد و اگر دارای اموال نیست صرف گرفتن گواهی انحصار وراثت محدود کفایت می کند. توجه داشته باشید اگر بعداً بخواهید ملک یا مال موروثی را بفروشید نیازمند گواهی انحصار وراثت نامحدود می باشید.

از لحاظ هزینه بین این دو تفاوت نیست. اما حیث مدت زمان بین آنها اختلاف است. از مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت نامحدود انتشار آگهی است. فاصله بین انتشار آگهی در روزنامه تا زمان صدور گواهی یک ماه است. در خصوص نشر آگهی نیز لازم نیست کار خاصی انجام بدهید شعبه شورای حل اختلاف به پرونده رسیدگی می کند و خودشان رایگان نشر آگهی می کنند.

وکیل انحصار وراثت در قم

وکیل انحصار وراثت در قم

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در قم
به درخواست شما مردم عزیزم قم نمونه قراردادی قرار میدهیم!

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم Wireless

این قرارداد در تاریخ…………… تهران بین شرکت ………….. به شماره ثبت ………………….. به مدیریت …………. که از این پس……………….نامیده میشود از یک طرف و شرکت……به شماره ثبت…………………….و کد اقتصادی ……به آدرس: …………….به مدیریت…………………. که منبعد در این قرارداد مشترک نامیده میشود از سوی دیگر، با رعایت مواد و شرایط زیر منعقد گردید.

 • ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت با سرعت ………..Kbps به تفکیک مقدار kbps  ……دریافت و   ………Kbps ارسال براساس استاندارد ((  Tcp/Ip Protocol ))به صورت اختصاصی (Dedicated)، همراه با……عددIP معتبر.

تبصره ۱: تخصيص تعداد بیشتر شناسه فیزیکی خصوصی منوط به تکمیل فرم ارائه شده …… توسط مشترک و تایید کارشناسان فنی………… می باشد.

 • ماده ۲: مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد از تاریخ تحویل موضوع قرارداد، براساس صورتجلسه تحویل به مدت یکسال شمسی میباشد.

 • ماده ۳: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن بشرح زیر است:

۱-۳- مبلغ قرارداد ماهيانه……) ……………….) ریال و مبلغ کل آن …………………. )………………..) ریال می باشد که با ارائه صورتحسابهای ماهیانه (۱۲ صورتحساب) توسط ………………….. در آغاز هر ماه توسط مشترک به………………. پرداخت خواهد شد.

۲-۳ مبلغ…………………..) ……………………) ریال عنوان ودیعه، معادل يکماه موضوع قرارداد، در زمان برقراری موضوع قرارداد نقد” به……………….. پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۲: طبق ماده ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده”، مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تمامی صورتحسابهای صادره توسط……………… و برای هر مرحله پرداخت ۱٫۵ ٪ مالیات و ۱٫۵% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ میگردد.

تبصره ۳: مبلغ مندرج در ماده ۳ بند ۱، صرفا” مربوط به اشتراک پهنای باند در مدت زمان یکساله میباشد و تهیه و تامین تجهیزات و دستگاههای مخابراتی مربوطه و همچنین هزینه نصب و راه اندازی به عهده مشترک بوده و صورتحساب آن به صورت جداگانه صادر و همزمان با برقراری ارتباط به…………………… پرداخت خواهد شد.

۳ – ۳- در صورت درخواست کتبی مشترک مبنی بر ارتقاء پهنای باند و وجود امکانات واگذاری خدمات بیشتر، ارتقاء خدمات پهنای باند انجام خواهد گرفت، بدیهی است مبلغ قرارداد نیز متناسبا” تعیین و اصلاح و صورتحسابهای ذیربط ارسال خواهد شد.

 • ماده ۴: وظایف و تعهدات …………………..

۱-۴نصب و راه اندازی تجهیزات Wireless در مدت زمان …. روز از تاریخ تحویل مكان (دکل ها در صورت لزوم) توسط مشترک.

تبصره۴: چنانچه به دلائل فنی، پس از تحویل مکان، امکان برقراری ارتباط میسر نگردد و با کیفیت خط پاسخگوی پهنای باند مورد نظر نباشد، …….- وجوه دریافتی را مسترد نموده و قرارداد لغو خواهد گردید.

۲-۴ -ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضریب اطمینان ۹۵%جهت برقراری ارتباط با اینترنت بشرح فوق بدون در نظر گرفتن اشکالات ناشی از مشترک و شبکه مخابرات و نظایر آن.

۳-۴ رفع اشکالات ناشی از ارائه خدمت موضوع قرارداد که مشترک کتبا به………………اعلام می نماید.

تبصره۵: در زمان بروز مشکل و به منظور سهولت در امر پاسخگوئی مشترک، می تواند با تلفن مستقیم ……………….. و ………….. و …………… (بخش ……………..) تماس و یا مراتب را به پست الکترونیک …………….. اعلام نمایند، تا متعاقبا” از زمان تقریبی رفع اشکال مطلع گردند.

۴-۴ ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد به صورت…………ساعته و………. روز در هفته.

۵-۴در صورت کاهش کیفیت خدمات ارائه شده بطوریکه بهره برداری از این خدمات امکانپذیر نباشد و یا قطع احتمالی آن به مدت بیش از …… ساعت ممند (بشرط ثبوت قصور……)، جهت جبران آن، دو برابر مدت قطعی بطور رایگان به مدت قرارداد افزوده میگردد.

۶ – ۴ -…………… یک نفر را به عنوان نماینده فنی خود کتبا” به مشترک معرفی می نماید. بدیهی است هرگونه هماهنگی و توافق با وی درامور فنی مورد قبول طرفین خواهد بود.

 • ماده ۵: وظایف و تعهدات مشترک

۱-۵- مشترک اقدامات لازم جهت جلوگیری از اختلال نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه…………………. را انجام خواهد داد.

۲-۵- مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را جزئا و یا کلا بغير ندارد مگر با موافقت کتبی……………. در هر حال مسئولیت هرگونه استفاده غیر قانونی و غیرمجاز و با اخلال در شبکه، مطابق بند فوق، به عهده مشترک میباشد.

۳-۵- مشترک متعهد می گردد کلیه مقررات قانونی و جاری و آتی شرکت مخابرات در زمینه استفاده از خط اینترنت را رعایت نماید.

۴-۵-مشترک مکلف است جهت جلوگیری از دسترسی کاربران شبکه خود به سایتها و موضوعات خلاف اخلاق و عفت عمومی از قبیل تصاویر مستهجن و ترویج بی بند و باری و مغایر شئونات اسلامی، اقدامات لازم را بکار برد.

۵-۵-مشترک حق ارائه سرویس های تلفنی رابدون کسب مجوز از شرکت مخابرات از طریق موضوع این قرارد؛را ندارد.

۶-۵- مشترک مشخصات فنی تعریف شده بر روی شبکه خود، که به موضوع قرارداد مرتبط می باشد را به صورت کتبی به……………… اعلام خواهد نمود و بدون اطلاع کتبی به …………….، تغییر نخواهد داد. ضمن آنکه هرگونه فرم اطلاعاتی و یا گزارش مورد درخواست………………. را که مربوط به موضوع این قرارداد است بطور کامل تکمیل و ارائه خواهد نمود |

۷-۵- مشترک یک نفر را به عنوان نماینده فنی خود کتبا به………………معرفی می نماید. هرگونه هماهنگی و توافق با وی در امور فنی مورد قبول طرفین خواهد بود.

۸-۵- کلیه مسئولیت های اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران وی از شبکه بر عهده مشترک می باشد.

۹-۵- مشترک متعهد است صورتحسابهای ماهیانه را حداکثر …… روز پس از تاریخ دریافت آن، در وجه……….پرداخت نماید.درغیر این صورت……….محقاست کلیه امکانات واگذاری سرویسهای مربوطه قطع نمایدونسبت به برداشت طلب خوداز ودیعه موجود اقدام نماید.

تبصره ۶: وصل مجدد منوط به پرداخت کلیه بدهی های معوقه از طرف مشترک خواهد بود و در زمان قطع بعلت بدهی، مشترک ملزم به پرداخت هزینه های ثابت از قبیل آبونمان و … می باشد

۵-۱۰- در صورت تمایل مشترک به فسخ قرارداد (قبل از پایان مدت قرارداد)، ایشان متعهد است درخواست خود را حداقل یکماه قبل كتبا” به……………. اعلام نماید. در غیر اینصورت ودیعه موضوع بند ۲ ماده ۳ به عنوان جریمه فسخ قرارداد متعلق به…………………..خواهد شد.

۱۱-۵-در طول مدت قرارداد مشترک حق مطالبه جریمه و یا خسارت تحت هر عنوان و شرایطی بیش از معادل یک ماه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت.

ماده ۶: فسخ قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء برای طرفین معتبر و لازم الاجراست و قابل فسخ نمی باشد مگر در موارد زیر:

۱ – ۶- توافق کتبی طرفین۔

۲ – ۶- چنانچه هر یک از طرفین به بخشی یا تمام تعهدات خود عمل ننماید، طرف مقابل میتواند یک ماه پس از اخطار کتبی، قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نماید. در اینصورت تسویه حساب بر اساس میزان استفاده از خدمات تا تاریخ فسخ به شرح زیر انجام خواهد شد:

مدت استفاده به ماه * (هزینه پرداختی اشتراک ماهیانه (

۳ – ۶ – چنانچه حوادث غیر مترقبه و دیگر عوامل خارج از اختیار……………… (به شرح ماده ۷ این قرارداد) بیش از یک ماه بطول انجامد، مشترک میتواند قرارداد را فسخ نماید. در اینصورت هزینه اشتراک ماهیانه (طی دوره بهره برداری ) بر اساس بند ۲ همین ماده محاسبه و تسویه خواهد شد.

 • ماده ۷: حوادث غیر مترقبه

به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار…………… از قبيل (و نه محدود به) جنگ , اعتصاب, اغتشاش عمومی، صاعقه آتش سوزی, زلزله، سیل اشکالات ناشی از تصمیمات و عمليات داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه از جمله شرکتهای مخابرات محدودیت صادرات و واردات محدودیت تبادل ارزی با خارج وضع قوانین و مقررات و دستورالعمهای جدید دولتی و تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد. به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

 • ماده ۸: مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسير و یا نحوه ی اجرای قرارداد، طرفین بدوا” سعی خواهند نمود از طریق مذاکرات دوستانه نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمایند. در صورت عدم حصول توافق هریک از طرفین مجاز و مختار می باشند که به مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

ماده ۹: فشانی طرفین

در زمان امضای این قرارداد آدرس طرفین به شرح ذیل اعلام گردید:

نشانی ……….

نشانی مشترک : ………………..

 • ماده ۱۰: قانون و زبان قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان و از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و کلیه نسخ قرارداد به زبان فارسی تهیه و مبادله گردید.

با امضای این قرارداد هر گونه تصور، قرار، مکاتبه و برداشت شفاهی و یا کتبی قبلی در خصوص مندرجات ذکرشده در این قرارداد میان طرفین ملغی گردیده و در تمامی موارد تنها مفاد مندرج در این قرارداد نافذ خواهد بود.

شرکت * شرکت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنتی

با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین :

آقای / خانم …………. به شماره شناسنامه……………………. فرزند…………………. از طرف شرکت موسسهم سازمان ……………. که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر آقای / خانم ………… به شماره شناسنامه…………. فرزند………………… از طرف شرکت ………………. که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود، به شرح مفاد زیر در تاریخ …………………. منعقد گردید.

ماده ۱: موضوع قرارداد

طراحی وب سایت اینترنت

ماده ۲: مدت قرارداد

……………….روز کاری پس از عقد قرارداد و اجرای بندهای ۱-۳ و ۲-۵٫

ماده ۳: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

…………. ریال معادل ………………… تومان میباشد که طی ۳ مرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

بند۱-۳: مبلغ ………… ریال در زمان عقد قرارداد

بند ۲-۳: مبلغ …………. ریال در زمان پایان طراحی و برنامه نویسی و قبل از راه اندازی نهایی

بند ۳-۳: مبلغ ……………….. ريال بعد از راه اندازی و تایید نهایی کارفرما

ماده ۴: مشخصات فنی پروژه

از آنجا که طراحی و برنامه نویسی وب سایت اینترنت، امری کاملا تخصصی می باشد، به منظور جلوگیری از ابهامات احتمالی، مشخصات ریز فنی مورد قرارداد، به شرح ذیل درج گردیده است:

بند ۱-۴: سطح تکنولوژی مورد قرارداد: …………….

بند۲-۴: زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده: ……………..

بند۳-۴: وب سایت مورد قرارداد، در …………… زبان …………….. تهیه خواهد شد.

بند ۴-۴: نحوه استفاده از تکنیکهای انیمیشن: …………..

بند۵-۴: استفاده از عکس ها، چیدمان، ترکیب و رنگ بندی وب سایت مورد قرارداد به صورت حرفه ای بوده و سعی بر آن است که تا حد امکان نظر کارفرما در این خصوص جلب نموده شود. بدیهی است این ویژگی متناسب با قابلیتهای بند ۱-۴ خواهد بود.

ماده ۵: تعهدات طرفین

بند۱-۵

مطابق با این قرارداد، پیمانکار متعهد میشود در راستای جلب رضایت کارفرما، سایت اینترنتی با مشخصاتی که در ماده ۴ به آنها اشاره شده است، ظرف مدت ………روز پس از عقد قرارداد، طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نموده و تحویل کارفرما نماید.

بند ۲-۵ مطابق با این قرارداد، کارفرما متعهد میشود مطابق با نیاز پیمانکار در تهیه و تحویل عکس، کاتالوگ، فرآیند ها، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندیها مانند آرم شرکت، رنگهای سازمانی و … به منظور طراحی یک وب سایت اینترنت، حداکثر همکاری را ظرف مدت قرارداد، بعمل آورد.

ماده ۶: پشتیبانی موضوع قرارداد

بند ۱-۶ پشتیبانی وب سایت: پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از سوی پیمانکار، کارفرما به مدت روز به منظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی، زمان خواهد داشت، تا نظرات و نیازهای خود را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید. بدیهی است بعد از گذشت … روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب سایت، پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی، نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد، هزینه های مربوطه اخذ خواهد شد.

بند ۲-۶ پیمانکار متعهد میگردد، پس از اتمام مدت قرارداد، در صورت نیاز کارفرما به انجام هرگونه تغییرات اساسی و یا جزئی، در قبال وصول هزینه های مربوطه، نیاز کارفرما را در خصوص وب سایت موضوع قرارداد، مرتفع و نهایت همکاری را با کارفرما در جلب رضایت وی، داشته باشد

ماده ۷: نشانی طرفین قرارداد

جناب آقای ……………. که در این قرارداد به عنوان کارفرما از وی نام برده شده است به نشانی:……………… و شماره تلفن…………………. قابل دسترس میباشد.

جناب آقای………………. که در این قرارداد به عنوان پیمانکار از وی نام برده شده است به نشانی……………….. و شماره تلفن…………………… قابل دسترس میباشد.

ماده ۸: مفاد قرارداد

این قرارداد در ۳ صفحه شامل ۸ ماده و ۱۲ بند، در دو نسخه تهیه و بعد از امضا طرفین، مبادله شد و هر نسخه در حکم واحد میباشد.

کارفرما:

نام و نام خانوادگی:

امضا: پیمانکار

نام و نام خانوادگی:

امضا:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408