وکیل افراز در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

 

وکیل افراز در شیراز 

وکیل افراز در شیراز

بهترین وکیل افراز در شیراز 

منظور از افراز چیست؟

افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است. شرکا می‌توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می‌خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. با توجه به این موارد، هر شریک می‌تواند هر زمانی که بخواهد، تقسیم مال مشترک را تقاضا کند، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، بر عدم تقسیم ملزم شده باشند.

در قانون افراز به دودسته تقسیم می‌شود:

افراز اجباری:

به افرازی می‌گویند که در آن شرکا با توجه به‌حکم دادگاه و یا اداره ثبت مجبور به قبول مال مشاع شده باشند.

افراز به تراضی:

افراز به تراضی به نوعی از افراز ملک مشاع می گویند که در آن شرکا به خواست خود آن را انجام دهند

بنابراین ، شرکا می­توانند با تراضی وتوافق میان خود تقسیم را به نحوی که می­خواهند انجام بدهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می­تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد.پس هر شریک می­تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید ، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ، مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند.

وکیل افراز در شیراز 

وکیل افراز در شیراز

مراجع صالح افراز ملک مشاع

دو مرجع در رسیدگی به تقاضای افراز ملک مشاع صلاحیت دارند: محاکم دادگستری و ادارات ثبت. ادارات ثبت صرفاً در زمانی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد. بنابراین :

۱ – هر زمانی که عملیات ثبت تمام نشده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز، دادگاه‌های عمومی حقوقی محل است. زمانی جریان ثبتی یک ملک خاتمه‌یافته تلقی می‌شود که ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و نیز در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد.

اگر بین مالکان غایب یا محجوری وجود داشته باشد ولو عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد، رسیدگی به این درخواست در صلاحیت ذاتی دادگاه است.

درصورتی که یکی از مالکان مال مشاع محجور شود یعنی صغیر باشد یا سفیه باشد و یا مجنون شده باشد.

دعوای افراز در محاکم که با ارائه دادخواست مطرح می‌شود، باید به طرفیت (علیه) همه مالکان اقامه شود؛ در غیر این صورت، دعوا رد خواهد شد و به طور مجدد دعوای جدید باید طرح شود

وکیل افراز در شیراز 

وکیل افراز در شیراز

تفاوت‌های تفکیک و افراز ملک مشاع

۱- در تفکیک وجود حالـت اشاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ اما در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر وجود داشته باشد.

۲- سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ اما به صراحت ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.

۳-در تفکیک توجه به مقدار سهم مالکان در کل ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم‌نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌شود که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری است و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضعیت دیگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و بهای مقدار اضافی ملک، که در سهم شریک قرار می‌گیرد، تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود.

۴-تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه.

و در تفکیک صورتجلسه ی تفکیکی صادر و تنظیم می شود اما در افراز رای صادر می شود.

وکیل افراز در شیراز 

وکیل افراز در شیراز

اعتراض به تصمیم افراز

متقاضی درخواست ثبت، این درخواست را تقدیم اداره ثبت می‌کند که اداره ثبت نیز این درخواست را می‌پذیرد یا رد می‌کند. در هر دو فرض، از زمان ابلاغ تصمیم واحد ثبتی، وکیل متقاضی ظرف ۱۰ روز مهلت دارد که چنانچه اعتراضی به این تصمیم داشته باشد، به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مراجعه و دادخواستی مبنی براعتراض تقدیم کند.

موارد غیر قابل افراز ملک مشاع

در مواردی که تقسیم به موجب قانون منع شده باشد یا شرکا در ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم کرده باشند، نمی‌توان به افزار اقدام کرد. همچنین در صورتی که تقسیم متضمن از مالیت افتادن مال یک یا چند نفر از شرکا باشد، تقسیم ممنوع است. در مورد ملک مورد نظر، نباید سند مالکیت معارض وجود داشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده است، اقدام به افراز نخواهد شد.

پایان مقاله وکیل افراز در شیراز 
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد اجاره تالار پذیرایی جشن و عروسی

قرارداد بین آقای …………………….. فرزند …………………. شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………………….. متولد ………………. ساكن ………………. تلفن ………………….. و مدیریت تالار پذیرایی ………………….. جهت انعقاد جشن ……………….. در روز ………………….. تاریخ ……………. از ساعت ………………….. تعداد ………………….. نفر به قرار هر نفر ……………… ريال , مازاد بر آن هر نفر طبق قرارداد و کمتر از حداقل , تعداد ذکر شده دریافت می شود.

شرح پذیرایی

  1. شام به تعداد ……………… نفر

۲. میوه های فصل …………………. شیرینی تر …………………. نوشیدنی ……………… به تعداد ……………….. نفر

شرایط:

  1. ۱٫ آوردن هر نوع خوراکی از خارج به تالار پذیرایی به طور کلی ممنوع می باشد.

۲.ثلث كل مبلغ به عنوان بیعانه و بقيه ……………… ساعت قبل از موعد مقرر باید نقدا پرداخت شود در غیر این صورت جشن برگزار نمی گردد و صاحب میهمانی متضمن پرداخت خسارات وارده می باشد.

  1. بیعانه دریافتی فقط برای روز مقرر معتبر می باشد و تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست.

۴. اطفال باید دارای یک کارت کامل باشند.

۵.عکاس و فیلمبردار تالار پذیرایی اختصاصی است.

  1. سرویس علاوه بر کل مبالغ بالا …………….. درصد اضافه می شود.
  2. این قرارداد در سه نسخه تنظيم که هریک از نسخ دارای حکم واحد می باشند که پس از امضاء و مبادله بين طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

مدیریت تالار پذیرایی * امضاء مشتری

شهود: ۱) آقای ……………. فرزند ………………..

۲)آقای ………………. فرزند …………………….

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

این قرارداد بین کارخانه ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ……………….. و …………………… به نمایندگی مهندس ………………….. (قائم مقام مدیر کارخانه)  واقع در تهران ……………….. که منبعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر حافظ ……………………. به نمایندگی آقای ………… واقع در بابلسر و خ ……………….. به عنوان موجر از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع قرارداد

اجاره استخر شنای حافظ …………………. جهت استفاده پرسنل کارخانه ………………. و خانواده ایشان .

ماده ۲) مدت قرارداد

مدت  اجاره یک ماه از تاریخ …………….. لغایت …………….. طبق توافق قبلی در هفته دو جلسه در روزهای …………….. از ساعت ………….. الی ……………….. بعد از ظهر.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

اجاره بهاء به مبلغ ……………….. ریال برای ……………… جلسه از قرار هر نوبت ……………….. ریال که مبلغ کل در دو نوبت پرداخت خواهد شد. مرحله نخست……..% که طی چک شماره ……………………. بانک ………………….. به حساب جاری ………………. واریز خواهد شد. در مرحله دوم مابقی هم طی چک شماره ………………. بانک …………………. به حساب جاری ………………….. واریز می شود.

ماده ۴) سایر شرایط

۱)مورد اجاره: استخر شنا در اوقات ذکر شده صرفا جهت استفاده پرسنل کارخانه …………………. که اسامی آنها دقیقا مشخص خواهد شد واگذار می شود.

۲)چنانچه در نتیجه استفاده مستأجر و مورد اجاره دچار عیب و نواقصی گردد مستأجر ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

۳) تعداد پرسنل استفاده کننده در هر نوبت حداکثر دویست و پنجاه نفر می باشد و چنانچه بیش از تعداد مقرر شده شود برای هر نفر برابر آیین نامه استفاده از استخر رفتار خواهد شد.

۴)همراه داشتن کارت شنا برای پرسنل استفاده کننده الزامی است و چنانچه کارت مزبور را ارائه ندهند اجازه ورود به محوطه استخر را ندارند.

۵) اولياء اطفال مكلفند در ساعات استفاده همراه فرزندان خود باشند در غیر این صورت اجازه استفاده به اطغال داده نخواهد شد. لازم به ذکر است که افراد زیر ۱۲ سال اطفال تلقی می گردند.

۶) هرگونه بی انظباطی یا توهین و اعمال ضد اخلاقی نسبت به مسئولین استخر و مربيان نجات غریق و شناگران ممنوع و در صورت بروز چنین اعمال ضمن محرومیت شخص خاطی با ایشان مطابق مقررات و آیین نامه استفاده از استخر رفتار خواهد شد.

۷) چنانچه ضمن هفته استخر نیاز به تعمیر و یا تعویض آب پیدا کرد و مسئولین استخر موظفند یک روز قبل از استفاده استخر طی هماهنگی با نماینده مستاجر آقای ……………… اطلاع دهند در غیر این صورت به تعداد روزهای استفاده نشده باید جلسه جبرانی در نظر گرفته شود و اگر در موارد فوق الذکر تماس گرفته نشد هزینه ایاب و ذهاب برای هر جلسه از مبلغ مقرر شده کسر می گردد.

۸) مسئولین استخر موظفند در زمینه سالم بودن دوش ها و تمیز رختکن ها و همچنین آب استخر کوشا باشند در غیر این صورت مکلفند زیان وارده را به صورت جلسات فوق العاده جبران نمایند.

ماده ۵) تعهدات موجر

طبق آیین نامه سازمان تربیت بدنی برای رفاه شناگران استخر مورد استفاده باید از مزایای بیمه مخصوص استخرها برخوردار باشد.

ماده۶) مدیریت محوطه استخر و در طی جلسات شنا به عهده نماینده مستأجر (آقای ………………) می باشد.

ماده ۷) مواد و فسخ قرارداد

این قرارداد در ۷ ماده و دو نسخه در کارخانه ……………. تهیه که هر کدام دارای حکم واحد می باشد.

موجر …………………. *  مستأجر کارخانه …………..

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408