وکیل افترا در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(افترا)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل افترا در شیراز

وکیل افترا در شیراز

بهترین وکیل افترا در شیراز

توهین و افترا چیست؟

جرم توهین نیز همانند سایر جرائم زمانی وقوع پیدا می‌کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد و جهت وقوع جرم، وجود هر سه عنصر مذکور الزامی است و در صورتی که هرکدام از عناصر مذکور وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد گردید.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم توهین
عنصر قانونی جرم توهین

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را در مواد قانونی مربوطه تبیین و تشریح نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقنن احکامی در خصوص جرم توهین وضع نموده است. متن مواد به شرح ذیل است:

ماده ۶۰۸ ق.م.ا: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد بهمجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

ماده ۶۰۹ ق.م.ا: «هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید بهسه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

وکیل افترا در شیراز

وکیل افترا در شیراز

عنصر مادی جرم توهین

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند به‌عنوان عنصر مادی جرم شناخته می‌شود که مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در ذیل به توضیح در خصوص هرکدام خواهیم پرداخت.

رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است.» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

 • الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهای چون: توهین، فریاد زدن، ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به‌صورت فعل مثبت معنوی است.
 • ب) ترک فعل: به‌عنوان عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به‌صورت مادی تحقق می‌یابد؛ مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به‌صورت معنوی نیز تحقق یابد؛ مانند اینکه نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
 • ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منتفی گفته می‌شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
 • د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است؛ مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. عنصر مادی جرم توهین، مطابق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اعم از ساده یا مشدد به یکی از افعال مثبت معنوی از جمله «فحاشی یا استعمال» می‌باشد. آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» باید بدانیم؛
  • اولاً: صرف خشونت در رفتار توهین محسوب می‌شود؛
  • ثانیاً: نوع رفتار توهین‌آمیز را عرف جهت شخصیت توهین شونده تعیین می‌کند.
وکیل افترا در شیراز

وکیل افترا در شیراز

توهین به مقام معظم رهبری

پرسش: آیا مصاحبه کردن با رادیو های بیگانه و شبکه‌ های ماهواره‌ ای غرب و به کار بردن عنوان ولایت جهل وجور به جای ولایت فقیه جرم است، مستند قانونی آن چیست؟

اتفاق نظر

مطابق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه عمل ایشان به صورت فعالیت باشد و عنصر تکرار وجود داشته باشد مشمول ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است. راجع به توهین به مقام معظم رهبری نیز مطابق ماده ۵۱۴ قانون مجازات باید مجازات شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

درصورتی‌که قصد و نیت مصاحبه‌کننده اقدام علیه نظام محسوب شود، عمل او مصداق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است. چنانچه منظور نظر او از بیان ولایت جهل وجور و اهانت به مقام ولایت فقیه و رهبری باشد، عمل او مصداق ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؛ بنابراین، اتفاق نظر مورد تأیید است.

توهین و اهانت به مسجد و مقدسات

پرسش: با توجه به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، آیا توهین و اهانت به مسجد توهین به مقدسات تلقی می‌شود؟

هرچند در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی قید مقدسات اسلام به صورت کلی بوده و در تفسیر قوانین ماهوی جزایی اصل تفسیر مضیق به نفع متهمان است و نباید قوانین ماهوی به صورت کلی و موسع تفسیر شوند و در صورت ضرورت اخذ نظر علما و مجتهدین جامع‌ الشرایط به عنوان کارشناس مسائل دینی مفید و مؤثر خواهد بود، ولی با توجه به ماده واحده قانون استفساریه نسبت به کلمات اهانت و توهین و هتک حرمت مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و …. عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح و ظاهر باشد و در سوابق تاریخی موجود مثل مسجد بابری تخریب آن توسط هندوها و تخریب برخی از مساجد در دوران رژیم پهلوی و تخریب مسجدالاقصی توسط صهیونیست‌ ها در فلسطین که صراحتاً توسط فقها و مراجع تقلید و مقام معظم رهبری به‌عنوان توهین و اهانت به مقدسات اسلام تلقی شده است و از سوی دیگر با احراز سوءنیت خاص و عام متهم در به کار بردن الفاظ صریح مبین توهین و اهانت جرم مزبور کاملاً تحقق یافته  توهین به مسجد توهین به مقدسان اسلام بوده و ضرورت برخورد با عاملین این قضیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

در عرف جامعه اسلامی مسجد مکان پاک و مقدسی است که محل عبادت مؤمنین و نمازگزاران است و توهین به مسجد، توهین به مقدسان اسلام و اهانت به نمازگزاران و مؤمنین محسوب می‌شود. مرتکب طبق مواد ۵۱۳ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

پایان مقاله وکیل افترا در شیراز
به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد انجام تعهد و کار بر اساس پیمان

این قرارداد در مورخه …………. بین برادر / خواهر …………… نام پدر ………… ش ش ………………به نمایندگی از ………….. به عنوان مجری (پیمانکار) به آدرس ……………… با نمایندگی…………….. به نام ……………… دارای ش. ش ………………. به عنوان کارفرما به آدرس: ……………. و شماره تلفن ………………….منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

ماده ۲- مدت زمان قرارداد: از تاریخ ………………….. تا تاریخ …………………. می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

ماده ۴- تعهدات پیمانکار

ماده ۵- شرایط عمومی پیمان

جریمه تاخیر ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان توسط پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده ۶- نحوه پرداخت

 • ……….% مبلغ پیمان به عنوان پیش پرداخت جهت شروع کار به پیمانکار پرداخت می گردد.
 • بعد از پیشرفت …. %كار و پس از تائید صورت وضعیت توسط کارفرما …. % مبلغ پیمان پرداخت می گردد (……….% مربوط به بند ۱ و …..% مربوط به بند ۲ می باشد)
 • ۴۰%درصد مبلغ باقی مانده پیمان پس از اتمام پیمان و تائید کارفرما به صورت قطعی پرداخت می گردد.

ماده ۷- خاتمه دادن پیمان (تحویل قطعی)

بعد از اینکه پیمانکار طبق مقررات پیمان موضوع قرارداد را به پایان می رساند کارفرما بعد از تائید صورت وضعیت کار و گزارش اتمام کار کتبا به مالی و مابقی پیمان به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده ۸- کسورات قانونی

۱- پرداخت …. / مالیات پس از تائید پیمان به مبلغ قرارداد توسط پیمانکار پرداخت گردیده و رسید آن پیوست قرارداد می گردد .

۲- کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.

این قرارداد در ۸ ماده و………………….بند در دو نسخه تنظیم شده است که هر کدام حکم واحد را دارند.

مهر و امضاء پیمانکار* امضاء مجاز * مهر و امضاء کارفرما

قرارداد حسن انجام تعهد

مالک: آقای……………………. فرزند………………….. شماره شناسنامه……………………….ساكن ……………..

پیمانکار: آقای………………. فرزند……………… شماره شناسنامه……………..ساکن …………………

موضوع قرارداد: انجام سنگ کاری (سنگ نمای سقف تیرچه بلوک

مواردی که در قرارداد باید رعایت کردند به قرار زیر هستند.

 • اجرای سنگنمای ساختمان از نوع سنگ ……….. سانتی تراورتن شکلاتی با قاب دور پنجره ها و درها در ………….. طبقه و پیلوت واقع در شهر …………….، طبق نقشه و اصلاحات لازم و هماهنگی با مالک طبق موارد مشروح زیر:

الف- اجرای سنگنمای بیرون ساختمان زیر نظر مالک و ناظر

ب- خلاصه عملیات این مرحله از پیمان، انجام سنگ نمای ساختمان با دقت و کیفیت مطلوب و طبق نقشه و اصول اساسی از قرار مبلغ هر مترمربع …………….. ریال برای کلیه دیوارهای خارجی که در پایان کار و پس از تأیید مهندس ناظر پرداخت میگردد انجام جوشکاری سپریهای لازم لبه های بالکن های ساختمان به عهده پیمانکار است.

۲)تهیه و آماده سازی مصالح به عهده مالک می باشد و تهیه وسایل و ابزار کار به عهده پیمانکار میباشد. حراست و حفاظت از ابزار کار و وسایل به عهده پیمانکار می باشد تهیهی خورد و خوراک کارگران به عهدهی پیمانکار میباشد و مالک در این زمینه هیچ گونه تعهدی ندارد.

۳) نحوه پرداخت نهایی دستمزد در پایان کار میباشد.

۴) رعایت اصول اخلاقی و حرمت همسایه ها و پرهیز از رفتارهای نامناسب و همچنین استفاده صحیح و مناسب از مصالح ساختمانی و پرهیز از ریخت و پاش آن توسط عوامل اجرایی الزامی است

۵) مدت اجرای پروژه از تاریخ ……………… لغایت ……………… حداکثر به مدت …………….. روز بوده که پیمانکار متعهد به رعایت آن می باشد. در صورت برخورد با موانع مدت زمان آن قابل تمدید می باشد. در صورت تأخیر در کارمالک به ازای هر روز تأخير مبلغ …………… ریال را از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.

۶) چنانچه بنا به هر دلایلی کار از طرف مالک تعطیل گردد. مالک موظف است بنا به درصد پیشرفت کار مبلغ قرارداد را پرداخت نماید.

۷) مسئولیت هر گونه سوانح (صدمات بدنی، جرح و فوت) در حین اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.

۸) این قرارداد با حضور طرفین ( پیمانکار و مالک ) در یک صفحه و با رضایت کامل و رؤیت نقشه های اجرایی و بازدید از محل کار منعقد شده و پیمانکار از کم و کیف آن اطلاع پیدا کرده است.

۹) چنانچه مالک در هر مرحله تشخیص دهد که پیمانکار توان اجرای کار را ندارد می تواند با هماهنگی ناظر و یا یک نفر کارشناس دادگستری با تهیه صورتجلسهای محلی با امضای حداقل دو نفر شاهد پیمانکار را خلع ید نماید.

امضای مالک * امضای پیمانکار

امضای مهندس ناظر * امضای شهود وقت

 

قرارداد تولید قطعه

این قرارداد بین شرکت ………………. به نشانی ……………….. و شماره تلفن …………….. به نمایندگی آقایان ………………….. به سمت رئیس هیئت مدیره و …………….. به سمت …………. که در این قرارداد اختصارا تولید کننده نامیده میشود از یک طرف و آقای …………… به نشانی ………………. و شماره تلفن ……………….. که اختصارا در این قرارداد خریدار نامیده می شود از طرف دیگر با شرائط ذیل منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از تولید تعداد …………………. عدد سطل پلاستیکی به ابعاد ………………… برایر نقشه ارائه شده توسط خریدار از جنس پلی اتیلن گرید ……..

ماده ۲: مدت قرارداد

مدت قرارداد تاریخ پرداخت پیش پرداخت به مدت یکسال شمسی تعیین میگردد.

ماده ۳: مبلغ قرارداد

قیمت تولید هر عدد از قطعه موضوع قرارداد به مبلغ ……………… ريال (……………… ریال که مبلغ کل قرارداد ……………… ريال (…………….. ریال) میباشد که به شرح ذیل به تولید کننده پرداخت خواهد شد .

تبصره ۱- کلیه کسورات قانونی و قراردادی به عهده تولید کننده می باشد.

۱-۳- ………………..% مبلغ کل قرارداد که …………….. ریال میباشد به عنوان پیش پرداخت جهت تامین بخشی از هزینه های ساخت قالب و تهیه مواد اولیه به تولید کننده پرداخت خواهد شد و تولید کننده چکی تضمینی به مبلغ پیش پرداخت دریافتی به فروشنده تسلیم خواهد نمود .

۲-۳- مابقی مبلغ قرارداد با توجه به ارزش قطعات تحویل شده هر محموله , با محاسبه و استهلاک سهم پیش پرداخت در ازاء صدور صورتحساب حداکثر ظرف مدت ………………. روز از تاریخ تحویل کالا به تولید کننده پرداخت خواهد شد

ماده ۴: تعهدات تولید کننده

۱-۴- شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت ……………… ماه نسبت به ساخت قالب و تولید و ارائه نمونه اولیه قطعه به خریدار اقدام نماید .

۲ – ۴ – تولید کننده پس از اتمام مدت قرارداد و تحویل کلیه تیراژ عدد و قطعات قالب مربوطه را به خریدار تحویل نماید .

۳-۴- تولید کننده موظف به اخذ سفارش از خریدار در هر ماه حداکثر به تعداد …………… عدد از موضوع قرارداد تولید و تحویل نماید.

ماده ۵- تعهدات خریدار

۱-۵- خریدار موظف است در ازاء چک تضمین نسبت به پراخت پیش پرداخت بلافاصله پس از امضاء قرارداد اقدام نماید .

۲-۵-هزینه ملزومات بسته بندی و حمل به عهده خریدار می باشد .

۳-۵- خریدار موظف است ………………… روز پس از دریافت کالا با اخذ صورتحساب از تولید کننده نسبت به پرداخت هزینه تولید اقدام نماید .

ماده ۶- فورس ماژور

فورس ماژور به حوادثی مانند سیل و زلزله و آتش سوزی و امثالهم که ایجاد و رفع آن خارج از حیطه و اقتدار انسانی باشد اطلاق میگردد و در صورت بروز آن طرفین میتوانند با توافق یکدیگر نسبت به تمدید و یا فسخ قرارداد اقدام نمایند .

ماده ۷- حل اختلاف

طرفیت کوشش خواهند نمود کلیه اختلافات را بطور مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و در غیر اینصورت موضوع پس از انتخاب حکم مرضی الطرفين ارجاع و رای صادره از سوی حکم برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود .

این قرارداد در ۷ ماده و یک تبصره و ۸ بند در دو نسخه تنظیم که پس از امضاء حکم واحد داشته و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده ۸- موارد فورس ماژور

در صورت بروز حالت فورس ماژور که عرفا رفع آن از حیطه شرکت و تزریق کار خارج است مقررات این حالت بر طرفین نافذ خواهد بود.

ماده ۷: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف طرفین اختلاف را با مذاکره حل و فصل خواهند نمود

این قرارداد در ۷ ماده و ۴ بند در دو نسخه تنظیم و پس از امضاء برای طرفین لازم الاجرا میباشد.

شرکت………………(سهامی ……………….) * خریدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408