وکیل ادم ربایی در یاسوج

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل ادم ربایی در یاسوج

وکیل ادم ربایی در یاسوج

بهترین وکیل ادم ربایی در یاسوج

مختصات جرم آدم‌ربايي

۱- جرم آدم‌ربایی از جرايم آني به شمار مي‌رود. در تعریف جرم آنی باید گفت هنگامی که عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی به وقوع پیوسته است. مانند قتل، سرقت، ازدواج مجدد بـدون اجازه دادگاه در شرایطی که قانوناً جـرم تلقی شود (به این دلیل که در لحظه انعقاد عقد، نکاح دوم تحقق می‌یابد)، ساخت خانه بدون مجوز قانونی (که با کار گذاشتن اولین سنگ بنا واقع می‌شود) یا نصب آگهی در محل‌های ممنوع با ضمانت اجرای کیفری .

۲- مقيّد به نتيجه است.

۳- از جرايم غير قابل گذشت محسوب می‌شود.

۴- مجازات اين جرم غير قابل تعليق است.

مجازات جرم آدم‌ربايي

طبق ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم‌ربايي ساده، حبس از ۵ تا ۱۵ سال است و در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از ۱۵ سال يا ربودن با استفاده از وسيله نقليه باشد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات يعني ۱۵ سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.

آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

جرم آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می‌کنند. این جرایم علاوه بر اینكه آزادی تن اشخاص را سلب می‌كنند، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر افراد وارد می‌كنند كه غیر قابل جبران است و غالباً با نوعی عنف، تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه‌های سوء همراه هستند.

وکیل ادم ربایی در یاسوج

وکیل ادم ربایی در یاسوج

تفاوت بازداشت غيرقانوني با آدم‌ربايي

۱-  فاعل جرم بازداشت غیرقانونی، مقامات قضايي و مأموران ذي‌صلاح هستند اما آدم‌ربايي توسط افراد عادي صورت مي‌گيرد.

۲- جرم بازداشت غیرقانونی از طريق صدور دستور و قرار صورت می‌گیرد اما آدم‌ربایی از طريق انجام فعل مادي ربودن انجام می‌شود.

۳- ممکن است صدور دستور بازداشت، به دلیل در دسترس نبودن متهم یا گذاشتن وثیقه توسط او، به بازداشت متهم منتهی نشود اما جرم آدم‌ربایی اینگونه نیست.

۴- آدم‌ربايي به صورت مخفيانه انجام مي‌شود اما بازداشت به صورت اداري و علني.

معاونت در آدم‌ربایی

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، معاونت در جرم را به طور کلی تعریف کرده است. بر اساس این ماده، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف – هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.

ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی (هم‌زمان بودن) بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود. با توجه به تعریف قانونگذار از معاون در جرم، می‌توان معاونت در آدم‌ربایی را نیز اینگونه تعریف کرد: هر گاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزادربایی را تهیه کرده یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، معاون در جرم شناخته شده و مجازات او حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است که برای جرم آدم‌ربایی ۵ سال و نوزادربایی ۶ ماه حبس پیش‌بینی شده است.

شروع به آدم‌ربایی

اگر شخصی شروع به آدم‌ربایی کند یعنی قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن کند اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد به استناد ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در باب شروع به جرم مجازات می‌شود و بر اساس تبصره ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات این قانون نیز به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۲۲، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

ب – در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

پ – در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶٫

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع است، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

وکیل ادم ربایی در یاسوج

وکیل ادم ربایی در یاسوج

پایان مقاله وکیل ادم ربایی در یاسوج
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد حمل و نقل اجناس و کالا

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ…………………….. في مابین……………… به نمایندگی…………………… به موجب معرفی نامه حکم کارگزینی شماره………………………. مورخ……………………. به عنوان متعهد له از یک طرف و آقای / شرکت……………….. شماره شناسنامه / ثبت …………………….. صادره از……………………………..  ثبت شده در…………………………………………… نمایندگی…………………….. که طبق آگهی شماره……………………. روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود. طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده ۱ موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده

از مبداء………………….. تا مقصد ……………. یا وسیله حمل و نقل

ماده ۲ اجرت حمل و نقل:

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف ………………روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………… تن به مبلغ ………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر………………….. تن طبق تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد.

ماده ۳ مدت اجرای قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ……………… الى……………… می باشد.

ماده ۴ نحوه پرداخت وجه:

۴-۱- ارسال کننده موظف است………………..کل مبلغ مندرج در بارنامه ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت على الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل با نماینده قانونی وی پرداخت نماید.

۴-۲- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و با کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید. و به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت.

ماده ۵ کسور قانونی

الف: مبلغ………………….% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده ۴ شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی

واریز خواهد گردید.

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد.

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود.

د: پرداخت عوارض شهرداری، هلال احمر، دیاموند، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد. و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن در بارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد.

ماده ۶ شرایط حمل و نقل:

۶-۱- هزينه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است:

الف: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت …………………. از تاریخ امضاء قرارداد در مبدأ مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید.

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت…………………… از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید.

در هر حال این امر از مسئولین متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد.

۶-۲- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد.

۶-۳- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شود مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل اليه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند.

۶-۴- متصدی حمل و نقل مسئول حوادث تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.

۶-۵- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی، دالان داری، انعام، گاراژداری، انبارداری و غیره را ندارد.

۶-۶- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل اليه، محل تسلیم کالا (محموله) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی، وزن و محتوی عدل ها، مدتیکه مال باید در آن مدت تسلیم شود. مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشیه از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

۶-۷- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد.

۶-۸- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد.

۶-۹- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید.

تبصره: کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت…………. الى ساعت……………. در اختیار ارسال کننده می باشند، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول به انجامد به ازای هر ساعت………………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده ۲ محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد.

ماده ۷ فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد.

ماده ۸ فسخ

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد، متخلف مکلف به جبران آن می باشد.

ماده ۹ – حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و تفسیر آن موضوع ابتدا به ……………… ارجاع شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء است.

ضمنا متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده ۸ رفتار خواهد شد.

 

ماده ۱۰ متفرقه

۱۰-۱- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد.

۱۰-۲- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید.

۱۰-۳-

۱۰-۴-

ماده ۱۱ نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده: ………………………

نشانی متصدی حمل و نقل: …………………..

تبصره (۱): طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتبا به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت کلیه مراسلات، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود.

تبصره (۲): این قرارداد در

ماده و………….. تبصره و با حذف مواد…………..در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضاء ارسال کننده * امضاء متصدی حمل و نقل

 

قرارداد کار بازاریابی (یک ماهه)

آقای / خانم ……………………… فرزند ……………………. شماره شناسنامه ………………………… عطف به درخواست مورخ … /…. /…۱۳، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی، ارائه خدمات و فروش کالا با شرایط ذیل اعلام می دارد :

ا- وظیفه بازاریاب فقط معرفی کالا و خدمات این دفتر خواهد بود و شما حق دریافت هیچ گونه وجهی را از مشتری نخواهید داشت.

۲- چنانچه تمایل به داشتن نمونه کالا دارید در صورت داشتن مشتری به صورت امانت بلامانع است و توضیح اینکه بهای کالا اجتناب ناپذیر است، لذا قبل از اعلام قیمت قطعی به مشتریان خود، بهای آنها را با تلفن شماره …………………….. از دفتر استعلام نمائید.

۳- در هنگام تماس و یا مکاتبه اعلام کد همکاری، الزامی است.

۴ -مدت این همکاری به صورت آزمایشی به مدت یک ماه از تاریخ فوق الذکر می باشد.

۵ – قبل از مراجعه مشتریان خود به دفتر ، اسامی آنان را به مسئول دفتر اعلام تا پورسانت آن به حساب شما منظور گردد.

۶ -درآمد حاصل از ارائه خدمات یا فروش کالا به مشتریان شما، طبق توافق نامه میباشد که پس از ارائه خدمات و پایان کار به حساب شما واریز خواهد شد.

۷ -رعایت کلیه شئونات اخلاقی و اسلامی و قبول کردن محل انجام وظیفه طبق نظر دفتر شرکت و رعایت ساعت کاری.

۸-یک فقره سفته / چک شماره ………………. به مبلغ ……………….. ریال به عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات بازاریاب به مسئول دفتر تحویل داده شده است و آقای / خانم ………………….. بازاریاب، کد شماره …………………. تمام موارد فوق را با دقت در صحت و سلامت عقل خوانده، و متعهد به انجام آنها بوده و اعلام می دارد و اجازه می دهد و رضایت دارد که در صورت رعایت نکردن هر کدام از بندهای فوق از محل سفته / چک فوق به نفع شرکت جبران خسارت شود و نسبت به اخراج اینجانب از شرکت اقدام نماید و حق هیچ گونه اعتراضی را نداشته و خواهان هیچ حق و حقوقی نیستم.

۹-این قرارداد رابطه استخدامی میان بازاریاب و شرکت بوجود نمی آورد.

امضا و اثر انگشت بازاریاب * شرکت

وکیل ادم ربایی در یاسوج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408