وکیل ادم ربایی در بوشهر

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل ادم ربایی در بوشهر

وکیل ادم ربایی در بوشهر

بهترین وکیل ادم ربایی در بوشهر

 آدم ربایی

آدم ربایی یکی از جرایمی است که علاوه بر ایراد صدمه های مادی و معنوی بر ربوده شده و نزدیکان وی موجبات احساس ناامنی شدید در اجتماع را نیز فراهم می نماید. طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی آدم ربایی عبارتند از :«هرکس شخصا یا توسط دیگری شخصی را به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. تبصره – مجازات شروع به آدم ربایی ۳ تا ۵ سال حبس است.» بنابراین قانونگذار در مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی جرائم آدم ربایی ، نوزاد ربایی و مشارکت در جرم و مجازات های آن پرداخته است.

اثبات جرم آدم ربایی

اثبات جرم آدم ربایی از طریق تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم صورت می گیرد که در زیر به آن اشاره می کنیم :
عنصر قانونی : قانون‌گذار در ماده ۶۲۱ و۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا” یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد. همچنین ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی در مورد نوزادربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال اين گونهمي گويد كه هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بربايد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

عنصر مادی : عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر عنصر مادی جرم آدم ربایی محسوب می‌شود، یعنی ربودن شخص عبارت از منتقل کردن او از جایی به جای دیگر بدون رضای او است بنابراین جابه جایی و تغییر مکان مفهوم اصلی « ربودن » است . در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی عمل ربودن و مخفی کردن طفل و تعویض کردن اطفال عنصر مادی این جرم تلقی می شود.
عنصر معنوی : جرم آدم‌ربایی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی،عنصر روانی و معنوی را دارا باشد یعنی شخص باید سوء نیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم را داشته باشد و در غیر اینصورت جرم فوق محقق نخواهد شد و انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی‌تاثیر خوهد بود و مرتکب با هر انگیزه‌ای اعم از مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب آدم‌ربایی شود مجازات خواهد شد كه البته وجود انگیزه شرافتمندانه می‌تواند یکی از جهات مخففه موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باشد و قاضی دادگاه میزان مجازات را تخفیف دهد.

وکیل ادم ربایی در بوشهر

وکیل ادم ربایی در بوشهر

شروع به آدم ربایی

قانونگذار شروع به آدم ربایی را جرم دانسته است و در تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « مجازات شروع به ربودن سه تا ۵ سال حبس است.» مهمترین مسئله در مورد شروع به جرم ( ربودن ) وجود دارد ، تشخیص عملیات شروع به جرم از عملیات مقدماتی است . بنابراین برای تشخیص لحظه شروع به جرم بین موارد مختلف ، تفاوت گذاشت . مثلا هرگاه دیگری را به زور سوار اتومبیل نماید و قصد ربودن وی را داشته باشد شروع به ربودن نموده است. اما اگر کسی به عنوان مسافر سوار اتومبیل نماید و تا مدتی در مسیر مورد نظر مسافر حرکت نماید و ناگهان از مسیر مورد نظر ، منحرف شود شروع به جرم از لحظه ی سوار کردن مسافر نخواهد بود ، بلکه از لحظه خارج شدن از مسیر طبیعی ، شروع به جرم محقق است . بدیهی است اگر مجنی علیه به طور کامل و بدون هیچ گونه مانعی تحت اراده و سلطه کامل ربا قرار گیرد ، جرم آدم ربایی به نحو تام صورت گرفته است. پس اگر شخصی به صد ربودن فرد دیگر او را به عنف داخل ماشین کند و در حالی که می خواهد حرکت کند ، بر اثر داد و فریاد فرد رباینده دستگیر شود ، عمل وی شروع به آدم ربایی است.

معاونت در جرم آدم ربایی

هرگاه کسی با علم و عمده وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزاد ربایی را تهیه کند و یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع نماید و یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند به استناد ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاون در جرم شناخته شده و مجازات معاون طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم می‌باشد که در مورد جرم آدم ربایی پنج سال و نوزادربایی شش ماه حبس پیش‌بینی شده است.

مشارکت در جرم آدم ربایی

مشارکت در جرم طبق ماده ۱۲۵: «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. مجازات شریک جرم آدم ربایی، که به هر صورت از طریق تهیه شرایط و وسایل مورد نیاز به کمک مجرم آمده باشد، طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، به حداقل جزای در نظر گرفته شده برای اصل جرم، که ۵ سال برای آدم ربایی و ۶ ماه برای نوزاد ربایی است محکوم می شود.

مجازات آدم‌ربایی

بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم آدم ربایی حبس از ۵ تا ۱۵سال می باشد اما اگر سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد ، عمل ربودن با وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری باشد ، به مجنی علیه آسیب حیثیتی ،روحی و روانی رسانده باشد مجازات تشدید می شود.

وکیل ادم ربایی در بوشهر

وکیل ادم ربایی در بوشهر

پایان مقاله وکیل ادم ربایی در بوشهر
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

این قرارداد مابین شرکت مهندسی …………… به نمایندگی …………که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقا …………… به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد  خریدار نامیده می شود از طرف دیگر در تاریخ …………..  به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده۱) مشخصات طرفین:

الف: فروشنده،

نام…………… نام خانوادگی ……………….. نام پدر ………………. شماره شناسنامه ……………………. آدرس ……………………….

تلفن تماس …………….

فکس ………………..

نام …………………. نام خانوادگی ……………….. نام پدر ………………….. شماره شناسنامه ……………….. آدرس ………………. تلفن تماس ………………… فکس ………………….

ماده ۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش نصب و راه اندازی ……………. دستگاه آسانسور که مشخصات فنی آن به شرح پیوست می باشد.

ماده۳) مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت:

قیمت کل تجهیزات با مشخصات مندرج در ماده ۲ به انضمام هزینه عملیات نصب و راه اندازی با احتساب ……………… ماه دوره گارانتی به مبلغ ……………. ریال می باشد.

مبغ فوق به شرح زیر به فروشنده پرداخت می گردد.

درصد مبلغ کل قرارداد معادل …………ريال به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد

درصد مبلغ کل قرارداد معادل ………….ريال به تاریخ …………..

درصد مبلغ کل قرارداد معادل ………….ريال پس از راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد دریافت می گردد.

ماده۴) مدت زمان قرارداد:

مدت زمان اجرا و راه اندازی دستگاه ………….. از تاریخ نفوذ قرارداد به مدت …………. روز می باشد.

تبصره ۱) نفوذ قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت و چک های مراحل بعدی قرارداد است.

ماده۵) تعهدات فروشنده و پیمانکار:

۱-فروشنده متعهد می گردد کلیه تجهیزات را به صورت سالم و بدون نقص نصب و دستگاه ………… را مطابق با موارد درخواستی راه اندازی نماید.

۲-فروشنده متعهد می گردد کلیه معایب و نواقص احتمالی قطعات را که ناشی از عملیات نصب باشد برطرف کرده و دستگاه را برای تحویل آماده نماید.

۳-فروشنده دستگاه ………………. را به مدت …………… سال گارانتی و به مدت ……………… سال به عنوان خدمات پس از فروش تعهد می نماید.خرابیها و مواردی که ناشی از نوسانات برق ، عدم استفاده صحیح ، دستکاری توسط افراد متفرقه و عدم پرداخت به موقع هزینه ها باشد مشمول تعهدات گارانتی نخواهد بود.

۴-فروشنده تعهد می نماید ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با خریدار به عمل اورد.

۵-خریدار متعهد می گردد مبالغ را مطابق شرایط پرداخت نماید.در صورت عدم پرداخت به موقع مبالغ قرارداد فروشنده تعهدی در قبال قرارداد نخواهد داشت و خریدار بایستی خسارات وارده را به پیمانکار را پرداخت نماید.

۶-پیمانکار متعهد  است بعد از نافذ شدن قرارداد نسبت به ارائه جزییات فنی جهت اماده سازی بستر کار که بایستی از طرف کارفرما انجام گیرد اقدامات لازم اقدام نماید.

۷-اجازه بهره برداری از آسانسور منوط بر تسویه حساب با پیمانکار و پس از اخذ گواهی استاندارد می باشد. در صورت استفاده از آسانسور تا قبل دریافت گواهی استاندارد تمامی مسولیت های ان به عهده کارفرما می باشد.

۸-پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب مطابق یرنامه ریزی ارائه شده کار را به اتمام برساند و دستگاه مورد قرارداد را در شرایط کاملا مناسب و مطابق ضوابط استاندارد نصب و راه اندازی نماید و گواهی مربوطه را دریافت نماید.در صورت وجود هر گونه نواقص و معایب ساختمانی از نظر استاندارد رفع معایب فوق به عهده کارفرما می باشد.

۹-پیمانکار موظف می گردد جهت اجرای صحیح کار از افراد مجرب استفاده نماید.

۱۰-انجام کلیه امور ساختمانی، تهیه و تامین جرثقیل در صورت نیاز ، تامین برق مورد نیاز در محل موتورخانه ، عملیات آهن کشی ، اجرای فونداسیون ها و تحویل و تخلیه تجهیزات در محل کار به عهده خریدار می باشد. مگر اینکه توافق طرفین جهت انجام کار آن توسط پیمانکار حاصل گردد و موارد در قرارداد فی مابین ذکر گردد.

۱۱- مسولیت حفظ و نگهداری

تجهیزات از زمان ورود به ساختمان جهت نصب و پس از آن به عهده خریدار است.

۱۲-کارفرما تعهد می نماید از ورود اشخاص متفرقه به محیط کار و دستکاری دستگاه توسط افراد متفرقه در زمان نصب و دوره گارانتی ممانعت بعمل آورد.

۱۳-خریدار متعهد می گردد ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار به عمل آورد.

۱۴-خریدار متعهد می گردد پس از تحویل نهائی دستگاه نسبت به انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه با فروشنده اقدام نماید.

۱۵-خریدار متعهد می گردد محل های کار را به موقع اماده و در اختیار پیمانکار قرار دهد. اگر چنانچه بنا به دلایلی اعم از تعطیلی پروژه ،تاخیر در اجرای پروژه ، آماده نبودن محل کار جهت نصب تجهیزات مورد قرارداد و یا به هر دلیل دیگر انجام کار در مدت زمان قرارداد امکان پذیر نباشدو همچنین در صورتی که مبالغ مربوطه در زمان مقرر پرداخت نگردد به ازای هر ماه تاخیر مقدار …..% بر کار باقی مانده و یا به مبالغ پرداخت نشده اضافه خواهد شد. کارفرما متعهد می شود خسارت فوق را به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده۶) حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف برای حل آن کارشناس مرضی الطرفین تعیین می گردد. در صورتی که اختلاف برطرف نگردد موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می باشد.

ماده ۷) سایر شرایط قرارداد:

ماده ۸) اسناد قرارداد:

اسناد این قرارداد ، قرارداد موجود و کلیه توافق های حین انجام ان خواهد بود.این قرارداد در دو نسخه که حکم واحد را دارند تنظیم و مبادله گردید.

خریدار * فروشنده

قرارداد طراحی و نصب سوله

این قرارداد در تاریخ ……………. فیمابین شرکت …………… به نمایندگی ……………. به نشانی ……………….. تلفن …………….. که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و آقای ………….. فرزند ……………. به شماره شناسنامه …………….. صادره از ………………… و به نشانی ……………….. تلفن ……………… که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود. مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد.

ماده۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه، ساخت، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده.

ماده۲- اسناد و مدارک قرارداد

۱-۲- قرارداد حاضر

۲-۲- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

ماده۳- مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل می باشد.

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت …………….. ریال با احتساب وزن تقریبی ………………. کیلوگرم اسکلت معادل ……………ريال می باشد. وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب می باشد.

ماده۴- نحوه پرداخت

……………….. درصد بهای این قرارداد پس از امضا و مبادله قرارداد به مبلغ …………… ریال به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل ………….. برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی پرداخت می شود.

……………………. درصد بها اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد.

…………………. درصد بها اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید  نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد.

……………….. درصد بها اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده.

۱۰ درصد بها اسکلت به عنوان حسن انجام کار نگهداری می شود.

تبصره- به این قرارداد هیچ گونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۵- مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا ………….. روز و برای تولید اسکلت جمعا …………… روز کاری تعیین می گردد.

ماده۶- تعهدات فروشنده

۶-۱-فروشنده موظف است کالای مورد فروش بولت و صفحه ستون ها ، ستون ها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد.

۶-۲- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها ۳۷-st فولاد مبارکه باشد

۶-۳- پیچ و مهره های مصرفی اسکلت ۳۲۵-a یا خشکه ۸٫۸ باشد.

۶-۴- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان به صورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد.

۶-۵- اتصال e.p  به تیر و ستون در بال و جان به صورت نفوذی انجام گیرد

۶-۶- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل ……….. سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد.

۶-۷- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود ………….. نفوذی ………….. و برای بقیه مواد از الکترود نمره ………. نوع …………. استفاده گردد.

۶-۸- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد.

۶-۹- ورق ها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربی ها و …………. پاک شود.

۶-۱۰- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت ………… میکرون انجام گیرد.

۶-۱۱- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه یا ساقهای مساوی

۶-۱۲- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند (چنانچه محاسبات، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)

۶-۱۳-رعایت اصول صحیح جوشکاری (عدم بریدگی حاشیه جوش)

۶-۱۴- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات

۶-۱۵- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها فروشنده موظف به رفع معایب با هزینه خود بوده و در این صورت تمام هزینه به عهده فروشنده است. در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

۶-۱۶- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید. (کلاه ایمنی، دستکش، کمربند، کفش ایمنی، ….) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند، ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) نیز اجباری می باشد .

۶-۱۷ در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده، فروشنده مسئولیت تکمیل و امضاء فرم گزارش حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

۶-۱۸فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

ماده ۷ – موارد فسخ قرارداد

۷-۱ عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده

۷-۲- تاخیر در شروع بکار بیش از ….. روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده

ماده ۸- نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .

….درصد از ……….. درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و …………….. درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت…. ماه قابل پرداخت می باشد .

تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول ……… درصد کاهش یا افزایش میباشد .

ماده ۹- حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .

ماده ۱۰

این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده * خریدار

وکیل ادم ربایی در بوشهر

وکیل ادم ربایی در بوشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408