وکیل ابطال سند در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

 

وکیل ابطال سند در شیراز

وکیل ابطال سند در شیراز

بهترین وکیل ابطال سند در شیراز

ابطال سند ملکی چگونه انجام می شود؟ سند ملکی سندی رسمی و قانونی است که سازمان ثبت  اسناد و املاک  صادر می‎کند و در زمره  اسناد رسمی  قرار دارد. بنابراین سند ملکی در هر شرایطی که باشد، از اعتبار قانونی برخوردار است. ابطال سند ملکی نیازمند طرح دعوا در محاکم دادگستری  است .

سند ملکی ممکن است یا به درخواست صاحب ملک  و یا  بنا به حکم دادگاه  و گاهی با انتقال مالکیت  یا  هر دلیل دیگری باطل شود و ارزش خود را از دست بدهد.

دلایلی که باعث ابطال سند ملکی می‎شوند: 

عدم تحقق شرایط صحت قرارداد خرید و فروش بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی از رایج ترین دلائل بی اعتباری سند ملکی است  که باعث ابطال  آن می‎شود.  مانند: عدم مالکیت فروشنده، جعل سند انتقال مالکیت، عدم اهلیت یکی از دو طرف معامله کننده، نبود امضای خریدار یا فروشنده در اسناد که به اصالت سند ملکی خدشه وارد می‎کند و فسخ یا برهم خوردن معامله‎ی  ملکی که  از دیگر علل ابطال سند هستند. همچنین اگر سندی طی  عملیات اجرایی صادر شده باشد و آن عملیات اجرایی به درستی انجام نشده باشد، سند صادره نیز باطل است.

اگر رأی هیئت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت باطل شود، سند انتقال موضوع آن هم باطل است. علل دیگری  از قبیل: عدم تطابق سند با قوانین ثبتی، صادر شدن سند ملکی  معارض، وجود  اشتباه در سند ملکی، ثبت املاک موقوفی و ثبت اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سودجو نیز دلائل دیگری برای ابطال سند ملک هستند که ما در این مطلب فقط به ذکر مهم‎ترین‎های آن پرداخته و از عنوان کردن موارد خاص صرف نظر کرده‎ایم.

وکیل ابطال سند در شیراز

وکیل ابطال سند در شیراز

در صورتی که هریک از موارد یاد شده وجود داشته باشند؛ خواهان می‎تواند با تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی ملکی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ابطال سند ملکی اقدام کند. در این‎صورت سند ملکی  با حکم دادگاه باطل می‎شود.

شایان ذکر است در خصوص به‎کار بردن اصطلاح باطل شدن،  بهتر است از عنوان اعلام بطلان در محاکم استفاده شود، زیرا موضوعی  که از ابتدا صحیح بوده به لحاظ قواعد حقوقی باطل شمرده نمی‎شود. حکم دادگاه  نیز جنبه‎ی اعلامی دارد و فقط موضوعی را که از ابتدا باطل بوده اعلام می‎کند، در واقع بطلان آن را رسمیت می‎دهد؛ اما در عرف ثبتی رایج شده که از واژه‎ی باطل کردن و باطل شدن استفاده ‎شود.

شرایط ابطال سند ملکی:

از آن‎جا که هر سند ملکی سند رسمی است، بنابراین طبق نظر کمیسیون ماده ۱۲ باید مانند دیگر اسناد رسمی با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی باطل شود.

وقتی خواهان بطلان سند ملکی دادخواست خود را در دادگاه ثبت می‎کند؛ باید  شرایط زیر را رعایت کند:

۱- خواهان باید در دادخواست خود به طور دقیق تمام مشخصات کامل سند را  اعم از سند مالکیت یا غیره اعلام کند که  شامل: اطلاعات شخصی مالک فعلی سند رسمی و مالک جدید، مشخصات ملکی مندرج در سند مالکیت، شماره پرونده ثبتی، نحوه ابطال سند مالکیت قبلی و شماره و تاریخ مستند ابطال است.

۲- اگر سند رسمی قبل از این  نیز باطل شده است، باید به  پرونده ثبتی ضمیمه شود. دادخواست خواهان  نیز پس از انجام تشریفات ، باید به صورت بخشنامه‎ای به دفاتر اسناد رسمی ارسال شود تا ابطال  سند رسمی اولیه صورت بگیرد.

۳- در بخشنامه‎ی ابطال سند رسمی باید مشخصات کامل ملک، مالک، تاریخ مستند ابطال سند، شماره سند، امضای مسئول مربوطه و… نوشته شود.

۴- خواهان باید وجوه تعیین شده توسط دادگاه را پرداخت کند که یکی از این وجوه،  پرداخت قیمت دفترچه سند رسمی  ملک است.

۵- خواهان موظف است به منظور احراز هویت خود کپی برابر با اصل تمام مدارک شناسایی خود را به دادگاه بدهد و از آن‎جا که احراز هویت متقاضی ابطال سند ملکی یکی ازمراحل اصلی برای ابطال سند است، بررسی و تطبیق این مدارک توسط کارشناس مربوطه انجام خواهد شد.

پس از انجام  این مراحل، دادگاه پرونده‎ی ابطال سند ملک را در قسمت بایگانی نگهداری می‎کند و رسید آن را  به متقاضی می‎دهد.

وکیل ابطال سند در شیراز

وکیل ابطال سند در شیراز

پایان مقاله وکیل ابطال سند در شیراز
به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد اجاره سالن

این قرارداد ……………. به نمایندگی از سوی آقای ……………….. بعنوان طرف اول و آقای ……………. فرزند……………. شماره شناسنامه …… نماینده شرکت….. آدرس….. شماره تماس: ……………..همراه: …………….. به عنوان طرف دوم منعقد می گردد .

۱- موضوع قرارداد

این قرارداد جهت استفاده سالن اجتماعات ……………….. (طبقه سوم ساختمان اداری) با رعایت مقررات داخلی اتاق و صرفا برای برگزاری مراسم …………….. منعقد گردید .

۲- مدت قرارداد …………………

مدت قرارداد از تاریخ …………….. لغایت …………….. برای نوبت صبح / بعد از ظهر می باشد

تبصره: مدت محاسبه شده برای هر نوبت ……………….. و حداکثر ساعت قابل استفاده در …… روز …… ساعت خواهد بود.

٣- ورودی: ورودی سالن اجتماعات ……………..ريال (

ریال) برای یک نوبت ….. ساعته می باشد و مبلغ به حساب جاری……………. واریز و اصل فیش مذکور حداکثر تا ………. روز قبل از برگزاری مراسم به امور مالی اتاق تحویل گردد.

۴- سایر موارد

۱ – ۴ امکانات سالن به تعداد …… عدد صندلی به همراه تریبون، سیستم صوت و نور متعارف بوده و سایر موارد اضافی از جمله سیستم پروژکشن، ترجمه همزمان ، تصویر برداری و … به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

۲ – ۴ تهیه مواد مصرفی، خدمه، پذیرائی به عهده برگزار کننده مراسم می باشد که در صورت نیاز با هماهنگی قبلی توسط اتاق بازرگانی قابل پیش بینی است. بدیهی است خدمات فوق به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

۳ – ۴ پس از اخذ و رودی در صورتی که به هر دلیل برنامه مورد نظر لغو گردد وجه گرفته شده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد و برای رزو سالن جهت روزهای بعد طبق شرایط طرف اول اقدام می گردد.

۴ – ۴ برآورد و اعلام خسارات احتمالی و هرگونه ضرر و زیان وارده به سالن و امکانات آن به عهده طرف اول قرارداد بوده و طرف دوم تعهد می نماید در صورت ایجاد خسارت، ضرر و زیان آن را پرداخت نماید.

۴-۵- اخذ کلیه مجوزهای قانونی جهت برگزاری مراسم ( اماکن و …) بر عهده طرف دوم بوده و در صورت لغو یا تعطیلی به هر دلیل طرف اول مسئولیتی در قبال استرداد وجه نخواهد داشت.

۶ – ۴ برگزار کننده بایستی کلیه شئونات اسلامی و قانونی ………….. را در حین برگزاری مراسم حفظ نموده و کل برنامه مراسم را قبلا در اختیار اتاق قرار دهد.

۴-۷ استفاده از برنامه هایی که قبلا هماهنگ نشده اکیدا ممنوع و مسئولیت آن به عهده طرف دوم قرارداد است و اجرای موسیقی مطابق مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بلامانع است و اخذ کلیه مجوزهای لازم از پیده طرف دوم قرارداد می باشد.

 

۸ – ۴ امضا کننده ذیل این قرارداد برگزار کننده مراسم بوده و حق واگذاری سالن را به شخص یا گروه و نهادی و اداره دیگری ندارد.

۴-۹ توصیه می شود برگزار کننده مراسم قبل از عقد قرارداد حتما از سالن و جزئیات مورد نظر بازدید بعمل آورده و پیش بینی های لازم را با نماینده اتاق در کلیه موارد بنماید و هیچ گونه عذری در رابطه با عدم اطلاع قابل قبول نیست.

۱۰ – ۴ نصب هر گونه پلاکارد ، پوستر، تایلو ، گل آرائی ثایت و … در داخل سالن و محوطه لایی ممنوع می باشد بنابراین در زمان نیازسنجی موارد لحاظ می گردد.

۱۱ – ۴ چک شماره ……………….. عهده بانک ………………… به مبلغ ريال موضوع بند ۴-۳ به منظور تأمین خسارات احتمالی به صورت امانی نزد اتاق بازرگانی می باشد که در صورت وارد آمدن هر گونه خسارت ناشی از بی احتیاطی ، عدم توجه به مفاد قرارداد ، مبلغ خسارت از محل چک مذکور قابل برداشت است. بدیهی است پس از اجرای مراسم و تأئید نماینده اتاق بازرگانی چک مذکور عودت داده خواهد شد.

۱۲ – ۴ مبلغ کل قرارداد با احتساب کلیه موارد شامل ………………… جمعة ……………… ریال می باشد که فیش واریزی آن ضمیمه قرارداد می باشد.

تذکر:قراردادی که به هر دلیل فیش واریزی هزینه ها به پیوست آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است و اتاق بازرگانی هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

امضاء نماینده ……………. * امضاء برگزار کننده مراسم

قرارداد اجاره سردخانه

این قرارداد بین شرکت ……………….. به مدیریت آقای ………………… فرزند ……………………. شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………… متولد ……………………. مساكن ………………….. به شماره ثبت …………………… به نمایندگی آقای ………………………. فرزند ……………………. محل اقامتگاه ………………….. که کارفرما نامیده می شود و شرکت ………………. به مدیریت آقای ……………….. فرزند ……………….. شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………….. متولد ………………….. ساكن ………………. شماره ثبت …………………. به نمایندگی آقای ……………….. فرزند ……………….. اقامتگاه ……………….. که از این پس سردخانه نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط زیر منعقد می گردد:

ماده ۱) موضوع: عبارت است از اجاره ظرفیت زیر صفر سردخانه به طور درست و مازاد به ظرفیت از قرار هر تن …………………… جهت نگهداری گوشت و مرغ و ماهی و پرتقال و سیب و غيره .

ماده ۲) مدت: از تاریخ ……………………. لغایت ……………………. می باشد.

ماده ۳) بیمه کالا : هزینه بیمه کالای موجود در سالن های سردخانه موضوع قرارداد به عهده صاحب کالا بوده که به وسیله سردخانه بیمه گردیده و اصل بیمه نامه به مدیریت شرکت …………… ارسال خواهد شد در غیر این صورت مسئولیت خسارت وارده ( ناشی از بیمه نبودن ) به عهده سردخانه خواهد بود.

ماده ۴) تخلیه و بارگیری و تأمین نیروی کارگری به عهده سردخانه می باشد و شرکت کارفرما ……. بابت تخليه و یا بارگیری انواع کالاهای تحویلی مبلغ ………… به سردخانه پرداخت خواهد نمود.

ماده ۵) سردخانه موظف است حداکثر استفاده از فضای مورد اجاره جهت چیدن مواد غذایی را به کار گیرد.

ماده ۶) سردخانه موظف است در ساعات …………………و نسبت به تخلیه و بارگیری کالای شرکت کارفرما اقدام نماید.

ماده ۷) سردخانه متعهد است مقدار کالا وارده را سالم تحویل گرفته و در برودت منهای بیست (۲۰-) الى منهای بیست و پنج (۲۵-) درجه سانتیگراد با شرایط استاندارد نگهداری نماید.

ماده ۸) مسئولیت نگهداری کالای شرکت کارفرما به عهده سردخانه می باشد و در صورت بروز هرگونه خسارات و ضایعات ناشی از عدم رعایت نگهداری کالا و نقص فنی و سردخانه موظف به جبران خسارات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

ماده ۹) سردخانه ملزم به توزین در هنگام دریافت و تحویل کالا می باشد که می بایست عینا در دفاتر کالا و برگ های ورود و خروج ثبت شود تا در صورت بروز مشکل قابل رسیدگی باشد.

ماده ۱۰) ظرفیت تخليه و یا بارگیری سردخانه برای انواع ………………. تن روزانه می باشد و کامیون هایی که بیش از ………………….. ساعت برای تخلیه و بارگیری متوقف شوند کلیه خسارات وارده ناشی از تخلیه و بارگیری به عهده سردخانه می باشد مشروط به این که تریلر در اول وقت کاری در محل سردخانه آماده برای تخلیه باشد.

میزان حق توقف برای تریلر بیش از …………… ساعت براساس مصوبه وزارت راه و ترابری هر ساعت …………….. ریال می باشد.

ماده ۱۱) افت معقول کالای سردخانه مورد قبول شرکت کارفرما ………………….. می باشد و افت بیش از حد معقول آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سردخانه خواهد بود.

ماده ۱۲) سردخانه متعهد است ورود و خروج کالای شرکت کارفرما …………………….. را هر روز به صورت تلگرام به مدیریت ………………….. گزارش نماید.

ماده ۱۳) حق الحفاظ سردخانه و هزینه تخلیه و بارگیری توسط مدیریت ………………. برای پرداخت به شرکت کارفرما ……………………. ارسال خواهد شد.

ماده ۱۴) شرکت کارفرما ……………… به منظور اجرای کامل مفاد قرارداد ضمانت نامه بانکی شماره ……………….. به مبلغ …………….. صادره از بانک …………….. مبلغ ………………. به شرکت تسلیم و سردخانه را مجاز و مختار می نماید در صورت عدم انجام هریک از تعهدات فوق الذكر مبلغ مذکور را به نفع خود تملک و سردخانه از این بابت هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و خسارات مازاد بر مبلغ مذكور در صورت وقوع بین نمایندگان طرفین رسیدگی و تسویه می شود و در صورت عدم حصول توافق از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد

ماده ۱۵) نماینده شرکت سهامی گوشت کشور در سردخانه مستقر و نظارت خواهد نمود.

ماده ۱۶) سردخانه بانک ……………… شعبه ……………… را جهت واریز حق الحفاظ و هزینه تخلیه و بارگیری اعلام تا از طریق شرکت اقدام لازم معمول گردد.

ماده ۱۷) در صورت بروز اختلاف و ابتدا به صورت مسالمت آمیز حل و فصل می گردد و در مرحله بعد مراجع قضایی صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می باشند.

ماده ۱۸) این قرارداد در ۱۸ ماده و در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید که هر سه نسخه آن در حکم واحد می باشد که پس از مبادله لازم الاجرا می باشد.

کارفرما * پیمانکار * شهود: ۱) آقای ………………… فرزند …………….

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408