مهریه بدون طلاق

مهریه بدون طلاق

شاید سوال بسیاری از افراد  باشد که از دیدگاه  قانونی دریافت مهریه بدون طلاق ممکن است؟

جهت مشاهده این ویدیو در اپارات اینجا را کلیک کنید.

از کجا درخواست مطالبه مهریه کنیم؟

چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، درخواست مهریه حق هر خانومی میباشد اگرچه در عرف ما مطالبه مهریه  را میتوان به نارضایتی خانوم از زندگی تعبیر کرد
ولی گذشته از عرف هر خانومی می تواند از دادگاه یا اداره اجرای ثبت اسناد، مهریه مکتوب در عقدنامه را درخواست کند و این ارتباطی با طلاق ندارد.

شرایط زوجه جهت دریافت مهریه

خانوم  چه در خانه  همسر باشد و یا  در غیراز آن مکان میتواند مهریه خود را درخواست کند بهتر است بدانیم مهریه با چیزی ارتباط ندارد حتی اگر خانوم ناشزه باشد یا حتی اگر خیانت کرده باشد مهریه او از دیدگاه قانون و شرع باقیست. و میتواند درخواست مهریه بدون طلاق کند.

مهریه بدون طلاق

مهریه بدون طلاق

نکاتی درباره طلاق

بسیار دیده ایم  که زوجین پس از  عقد(زوجیت) در متنی  بین خود یا در دفتر اسناد رسمی، مهریه  در عقدنامه را تغییر میدهند، توجه داشته باشید که امروزه محاکم خانواده تغییر در مقدار مهریه را بعد از عقد با توجه به رأی هیات عمومی دیوان عدالت و مهم تر نظریه شورای نگهبان ، نمی پذیرند.

در صورت فوت شوهر، خانوم  می تواند مهریه خود را از ورثه درخواست کند باید به این نکته توجه داشت که مهریه خانوم به سایر دیون و ارث ورثه تقدم دارد  مگر این که قبل از دادخواست توقیف مهریه ، ماترک متوفی من باب بدهی توسط دیگر طلبکاران توقیف شده باشد. وارثین وطیفه ای برای پرداخت بیش از ماترک متوفی بابت مهریه ندارند .

توقیف اموال جهت مطالبه مهریه 

دادخواست تامین خواسته به دادگاه به صورت توقیف (اجرا) قبل از ابلاغ به شوهر. فقط توجه داشته باشیدکه بعد از صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه حتما در مدت ده روز باید دادخواست مطالبه مهریه دادگاه داده شود. در غیر اینصورت مال توقیف شده از توقیف به درخواست شوهر آزاد می شود.

مراحل گرفتن مهریه در ازدواج موقت

مطالبه مهریه در عقد موقت حتی اگر صیغه نامه عادی باشد از طریق تقدیم دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه ممکن است.  اگر بر روی یک ورق کاغذ معمولی هم توافق مهریه عقد موقت نوشته شده باشد  از طریق دادگاه خانواده امکان درخواست دارد. لازم به ذکر است که  امکان توقیف اموال وجود دارد و  و قوانین ۱۱۰ سکه در قانون حمایت از خانواده نیز مجری است.

با تشکر از شما عزیزان که تا انتهای این پست دادسرایار را یاری نمودید.

  نظرات