لایحه در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

 

 

لایحه در شیراز

لایحه در شیراز

تنظیم لایحه در شیراز

لایحه حقوقی چیست؟

قبل از آن که به سراغ معرفی انواع لایحه حقوقی برویم بهتر است تا ابتدا آشنایی مختصری با مفهوم لایحه ایجاد شود. بدین ترتیب تفهیم ادامه ی ماجرا و بررسی انواع لایحه حقوقی راحت تر صورت خواهد گرفت. همانطور که در ابتدا نیز بیان شد انواع لایحه حقوقی در قانون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. اما چیزی که به چشم می خورد این است که مفهوم لایحه و انواع لایحه حقوقی کماکان برای بسیاری از افراد نا آشنا بوده و جزئیات آن را نمی دانند. برای برخی نیز آشنایی با این عنوان تا حدی است که نام آن را از رسانه های عمومی شنیده اند. همین موضوع باعث بروز اشتباهاتی در خصوص تفکیک لایحه ی حقوقی و دولتی خواهد شد. لذا بر آن شدیم تا از طریق مشاوره حقوقی به منظور ارتقا اطلاعات شما عزیزان در خصوص انواع لایحه حقوقی توضیحاتی را ارائه نماییم.

لایحه حقوقی در قانون چه کاربرد هایی دارد؟

پیش تر دانستیم که انواع لایحه حقوقی به طور کلی به دو صورت:

 1. پیشنهاد دولتی
 2. در خواست و دفاع

وجود دارد که در اینجا بحث ما بر سر لایحه حقوقی (درخواست و دفاع) می باشد.

در لایحه دفاعیه حقوقی، لایحه ی هر یک از طرفین به مراجع قانونی ارائه می شود. لایحه حقوقی بیشتر به صورت دفاعیه بوده وشخص لایحه را به منظور دفاع از خود به دادگاه ارائه می دهد. همچنین لازم به ذکر است که  که برای تفکیک و جدا سازی لوایح قانونی و دولتی، به انواع لایحه حقوقی که به دادگاه ارائه می شود در اصطلاح لوایح دفاعیه گفته می شود.

لایحه در شیراز

لایحه در شیراز

تنظیم انواع لایحه حقوقی به چه صورتی است؟

در این خصوص باید گفته که لایحه در قانون شکل ها و کاربرد های گوناگونی دارد. بدین ترتیب که:

لایحه ممکن است به صورت شکایتی باشد که از جانب طرفین به دادگاه ارئه می شود

لایحه ممکن است که به شکل پیشنهاد به مجلس ارائه شود

در این میان لوایح و پیشنهادات توسط مجلس بررسی شده و در صورت پذیرش به شکل قوانینی ارائه می گردند.

برای تنظیم انواع لایحه حقوقی به چه مهارت هایی نیاز است؟ 

برای نوشتن انواع لایحه حقوقی مهارت افراد بسیار مهم است. ضروری است تا فردی که انواع لایحه حقوقی را تنظیم می کند علاوه بر مهارت و تسلط در دانش حقوقی باید ویژگی های زیر را نیز داشته باشد:

بهرمندی از قلمی فصیح و گویا

توجه و دقت بسیار بالا به تمام پیچیدگی ها و موضوع درگیر پرونده

ضروری است تا یک لایحه نویس ماهر  قبل از تنظیم لایحه در جریان باشد که پرونده تا کدام مرحله پیش رفته است. در نتیجه خواهد توانست لایحه مربوط به آن مرحله را تنظیم نماید

توجه به حجم پرونده در تنظیم انواع لایحه حقوقی

توجه به زمان ثبت لایحه

لایحه در شیراز

لایحه در شیراز

انواع لایحه حقوقی برای تنظیم به دادگاه کدام اند؟

حال که با جزئیات و مقدمات ضروری در خصوص لایحه حقوقی آشنا شدید نوبت به آن رسیده که به معرفی انواع لایحه حقوقی بپردازیم. به طور کلی انواع لایحه حقوقی شامل موارد زیر می گردد که در ادامه به ارائه ی توضیحی پیرامون هر یک خواهیم پرداخت:

 • نمونه لایحه دفاع ازحقوق موکل

اگر چانچه شخصیبه حبس محکوم شده باشد و در میان تعداد مختلفی از شاکیان پرونده برخی این بین رضایت داده و بقیه رضایت ندهند ولی بعد از صدور رای آن ها نیز رضایت دهند مطابق با این نمونه لایحه دفاع از موکل امکان تخفیف در مجازات شخص میسر خواهد شد.

 • نمونه لایحه توهین و تهدید همسر

در مواردی که همسری از جملات زشت نسبت به همسر خود استفاده کند و یا این که او را تهدید نماید و در چنین شرایطی تضمینی برای امنیت جانی و مالی همسر وی نسبت به او وجود نداشته باشد، باید از نمونه لایحه توهین و تهدید همسر استفاده نمود.

 • نمونه لایحه برای مبلغ چک

از این لایحه می توان برای مطالبه ی مبلغ چک در تمام پرونده ها استفاده نمود

 • نمونه لایحه درخواست کپی از صفحات پرونده مربوط

در مواردی که وکیل یا شخص مورد نظر نیاز به کپی از اوراق پرونده مربوطه داشته باشد می توان از لایحه درخواست کپی از اوراق استفاده کرد.

 • نمونه لایحه دفاع از حقوق شوهر

چنانچه همسر فردی بدون دلیل خانه را ترک گفته و از دادگاه تقاضای حکم تمکین کند، در این شرایط می توان لایحه فوق استفاده کرد.

 • نمونه لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده

چنانچه خوانده نشانی دقیقی نداشته باشد و یا از نشانی ثبت شده نقل مکان کرده باشد، ضروری است تا نشانی دیگری از خوانده به دادگاه شود. در غیر این صورت دادگاه وی را مجهول المکان اعلام کرده و لازم است تا خوانده از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار آگاه گردد.

 • لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه می تواند در مقام دفاع و یا در مورد درخواست ارائه گردد.

برای معتبر شدن و دفاع بهتر در مورد لایحه خود می توانید از ترکیب کلماتی مانند موارد زیر را در ضمیمه لایحه استفاده کنید:

 1. بخشنامه
 2. آئین نامه
 3. تصویب نامه
 4. دستورالعمل
 5. رای شورای عالی مالیاتی
 6. رای دیوان عدالت اداری
پایان مقاله لایحه در شیراز
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد تعمیر و نگهداری

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ فی مابین…………….. به نمایندگی………………. به موجب معرفی نامه حکم کارگزینی شماره……………..مورخ………………. به عنوان متعهد له از یک طرف و شرکت………………. به شماره ثبت……………… به نمایندگی برادر……………… به شماره شناسنامه…………… صادره از …………….. معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود. طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کليه مفاد آن می باشد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

عبارت است از تعمير و نگه داری و بازدید های فنی و عند اللزوم تعویض قطعات معیوب دستگاه کامپیوتری، موضوع قرارداد به شماره سریال………………… به طوری که دستگاه مزبور به نحو مطلوب قابلیت بهره برداری را داشته باشد.

ماده ۲- مدت قرارداد :

مدت قرارداد عبارت است……………..ماه / سال از تاریخ……………. الى ………………..

ماده ۳- امور مالی و مبلغ قرارداد

الف: مبلغ و نحوه پرداخت هزینه خدمات فنی دستگاه موضوع این قرارداد به حروف…………………. ریال و طبق جدول پیوست می باشد که در چهار مرحله به شرح ذیل پرداخت می گردد:

۱-……………..

۲-……………..

تبصره: متعهد له در هر یک از مراحل فوق در صورتی اقدام به پرداخت وجه خواهد نمود که متعهد تعهدات مرحله قبل را به نحو احسن انجام داده و آن را به تائید کارفرما رسانده باشد.

ب: تضمينات :

در زمان انعقاد قرارداد متعهد مبلغ……………. ریال معادل ۱۰٪ بهای قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام معامله به صورت تضمين نامه بانکی اسفته…………….. و مبلغ………………. ریال معادل ۲۵٪ بهای قرارداد به عنوان تضمین پیش پرداخت به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره…………….. صادره از بانک………………. که تا تاریخ معتبر بوده و در صورت درخواست متعهد له، متعهد ملزم به تمدید یا تبدیل آن می باشد را به متعهد له تسلیم می نماید و پس از انجام کامل تعهدات در خاتمه قرارداد تضمينات مذکور به متعهد مسترد خواهد شد.

تبصره: درصورت تخلف متعهد از هر یک از مفاد این قرارداد، قرارداد توسط متعهد له فسخ و تضمین حسن انجام کار ضبط و وصول خواهد شد و متعهد حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

ماده ۴- کسور قانونی :

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له در هر پرداخت ……………..% بابت ماليات و ۵% بابت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ ق تامین اجتماعی کسر می نماید. بدیهی است مبلغ اخير الذکر به مجرد ارائه مفاصا از سازمان تامين اجتماعی توسط متعهد به وی مسترد خواهد گردید.

ماده ۵- حوادث قهریه

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متعهد یا متعهد له باشد به نحوی که مستقیما در انجام تعهدات طرفین تاثیر نماید مسئولیت طرفین قرارداد حسب مورد تا حدودی که مربوط به علل و عوامل مذکور می گردد در قبال یکدیگر ساقط می گردد.

ماده ۶- فسخ قرارداد

در صورتیکه متعهد له تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشد، می تواند موضوع را حداقل ………………… قیل به متعهد اعلام و قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید.

ماده ۷- حل اختلاف

اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر یا اجراء مفاد این قرارداد به ………ارجاع و نظر مرجع مذکور قابل اجرا است.

ماده ۸- تائیدات و تعهدات طرفين

۱ – ۸ – تهیه ملزومات مصرفی مانند دیسکت، نوار جوهری چاپگر، و غیره به عهده متعهد بوده و متعهد له مساعدت لازم در این زمینه را خواهد نمود.

۲ – ۸ – تهیه ملزومات و قطعات یدکی جهت تعمیر و نگه داری دستگاه موضوع قرارداد به عهده متعهد بوده و متعهد له فقط هزینه خرید آن را برابر نرخ های معینه می پردازد.

۳ – ۸- متعهد مکلف است حداقل …………………. مرتبه در سال فواصل مساوی دستگاه های موضوع قرارداد را بازید و کنترل نموده و در صورت لزوم رفع نقص نموده و تذکرات ارشادی جهت حفظ و استفاده صحیح از دستگاه ها را به مسئول مربوطه داده و موارد مهم را کتبا اعلام نماید.

۴ – ۸- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له در طول ساعت………………الی……………… در تهران و شهرستان ها متخصصین خود را جهت تعمیر و راه اندازی نماید.

تبصره: در صورتی که در مهلت فوق الذکر متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد بابت هر ساعت تاخیر مبلغ پرداخت خسارتی است که ممکن در اثر معیوب ماندن دستگاه به متعهد له وارد گردد.

۵ – ۸- در صورتیکه هر یک از دستگاه ها به تعمیرات اساسی نیاز داشته باشد متعهد موظف است ضمن تشخيص مورد و اعلام کتبی آن به متعهد له مدت زمان تعمیر اساسی را نیز متذکر شود (قید نماید ).

در صورتی که این تشخیص مورد تایید متعهد له باشد پس از تعمیر و بازسازی، متعهد له هزینه قطعات و لوازمی که متعهد بر دستگاه ها نصب نموده است را برابر نرخ های معینه به مشار اليه خواهد پرداخت.

تبصرہ: تكليف متعهد به تشخیص تعمیرات اساسی مانع از تقاضای متعهد له نسبت به بررسی و انجام تعمیرات اساسی نمی باشد. و در هر حال اگر در این خصوص و همچنین در تشخیص مصادیق تعمیر اساسی بین طرفین اتفاق نظر وجود نداشت، نظر…………………. لازم الاجرا است.

۶ – ۸- متعهد در شهر های ………………. نماینده یا متخصص مقيم دارد و هزینه خدمات فنی دستگاه موضوع قرارداد در شهر هایی که متعهد نماینده یا متخصص مقیم ندارد بر مبنای مسافت تا نزدیک ترین شعبه نمایندگی تعمیراتی متعهد طبق جدول ذیل افزایش می یابد

ردیف………….. فاصله محل نصب تا نزدیکترین مرکز تعمیرات……………….درصد افزایش نرخ

۵۰۱ الی ۱۰۰ کیلومتر

۱۰۱۲ الی ۲۰۰ کیلومتر

۲۰۱۳ الی ۳۰۰ کیلومتر

۳۰۱۴ الی ۴۰۰ کیلومتر

۴۰۱۵ الی ۵۰۰ کیلومتر

۵۰۱۶ الی کیلومتر به بالا

۷ – ۸ متعهد اعلام نمود مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۳۷ نمی باشد و به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در موضوع قرارداد سیم و ذینفع نمی کند و اگر خلاف آن ثابت شود متعهد له قرارداد را فسخ و کلیه خسارت وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید و علاوه بر تحمل مجازات قانونی باید خسارت ناشی از بطلان قرارداد را تحمل نماید.

۸ – ۸- متعهد مکلف است در تمام مراحل تعهدات خود را با حسن نیت تمام انجام داده و در تمام مراحل، اعم از خرید و تعویض یا نصب لوازم یدکی و یا سایر تعمیرات جزئی و اساسی رعایت صرفه و صلاح متعهد له را بنماید.

در غیر این صورت متعهد له می تواند ضمن اجرای تبصره بند ب ماده ۳ کلیه خسارات وارده را از مطالبات و سایر اموال متعهد به هر نحو که صلاح بداند ضبط و وصول نماید و مشار اليه حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده ۹- سایر شرایط:

-………………..

-……………….

-………………

-………………

-………………

ماده ۱۰- اقامتگاه طرفین

متعهد له…………………

متعهد………

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتبا به اطلاع یکدیگر برسانند والا کليه مراسلات، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سایق نافذ و معتبر خواهد بود.

تبصره ۲:این قرارداد در ۱۸ ماده و …………….. تبصره و با حذف مواد ………………… در …………….. نسخه به اعتبار و حکم واحد تنظيم و مبادله گردیده است.

امضاء متعهد * امضاء متعهد له

قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

این قرارداد در تاریخ …………………. في مابین شرکت ………………….. ثبت شده بشماره …………………….. در اداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی …………………… شماره تلفن …………………. که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد گردید . …………………….. به نشانی: …………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و …………………….. به نشانی: ………….. شماره تلفن………… که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تعمیرات ماشین های مشغول به کار کارخانه رامو به شرح لیست پیوست و انجام تغییرات و تعمیرات اساسی و راه اندازی هیج ماشینی شامل این قرارداد نیست.

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت قرار داد  از تاریخ …………………….. لغایت …………….. به مدت شش ماه شمسی می باشد که در این صورت توافق قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳- مبلغ قراداد

مبلغ قرارداد پرداخت ماهانه مبلغ …………………… ریال در آغاز هر ماه است.

ماده ۴- تعهدات پیمانکار

۱-۴-پیمانکار مکلف است در هر ماه یک روز در هفته که در نیمه دوم هر هفته (ترجیحا سه شنبه ها) و روزهای غیر تعطیل باشد در محل کارخانه حضور یاید.

۲-۴-هر روز کاری حداکثر هشت ساعت خواهد بود.

۳-۴-در صورت عدم امکان حضور در روز موعد در هر هفته روز دیگری با توافق طرفین جهت حضور پیمانکار تعیین می گردد.

۴ – ۴ – پیمانکار بایستی لیست قطعات و ملزومات مورد نیاز برای انجام تعمیر و یا تعویض را تعیین و به کارفرما ارائه نماید.

۵-۴-پیمانکار تشکیل پرونده و شناسنامه برای نگهداری اطلاعات و ثبت وقایع و تعمیرات انجام شده توسط خود را به عهده دارد.

ماده۵-تعهدات کارفرما

۱-۵-کارفرما موظف است وسیله ایاب و ذهاب پیمانکار را فراهم نماید.

۲-۵-کارفرما موظف است نسبت به پرداخت وجه به پیمانکار طبق ماده ۳ قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع قرارداد فسخ می گردد.

۳-۵-کارفرما موظف است نسبت به فراهم نمودن امکانات و برنامه ریزی برای توقف ماشین ها طبق توصیه پیمانکار، اقدام نماید.

۴-۵-تهیه و تدارک کلیه قطعات و امکانات به عهده کارفرما می باشد.

۵ – ۵-کارفرما دستور همکاری با پیمانکار را به پرسنل ذیربط خواهد داد و جهت تسهیل در انجام کار یک نفر را جهت ارتباط مستقیم با وی تعیین می نماید.

ماده ۶- فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد

فسخ قرارداد به پیشنهاد هر یک از طرفین و یک ماه زودتر امکان پذیر است.

ماده ۷- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد و در صورت لزوم رأی داور مرضی الطرفين مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۸- اختتاميه

این قرارداد شامل ۸ ماده و ده بند در دو نسخه بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی تنظیم و به امضا طرفین رسیده و مبادله گردیده و هر یک از نسخ به تنهائی دارای اعتبار می باشد.

……….. شرکت

کارفرما * پیمانکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408