تدریس حقوق مدنی در شیراز

بهترین تدریس حقوق مدنی در شیراز

۰۹۲۲/۲۶۵/۲۴/۰۸

تدریس حقوق مدنی در شیراز

تدریس حقوق مدنی در شیراز

 

در این مقاله در رابطه با تعریف و مفهوم تدریس از دیدگاههای مختلف، روش های نوین تدریس در دانشگاه و مدرسه و … توضیح داده می شود و به سوالاتی مانند تدریس یعنی چه؟، تدریس چه تعریفی دارد؟ و …. پاسخ داده می شود. در صورتیکه در جستجوی مفهوم صحیح تدریس هستید این مقاله را مطالعه نمائید.

تعریف تدریس از ویکی پدیا: تدریس یا آموختن به آن بخش از پویندگی (فعالیت) های آموزشی که با حضور آموزگار در کلاس درس رخ می‌دهد نام نهاده می‌شود. تدریس بخشی از روندآموزش و پرورش است که یک رشته کردارهای به سامان و از پیش برنامه‌ریزی شده را در برمی‌گیرد و هدفش پیدایش شرایط دلخواه یادگیری از سوی آموزگار است. به آن بخش از کردارهای آموزشی که از سوی رسانه‌ها و بدون حضور و تعامل آموزگار با فراگیران رخ می‌دهد، تدریس گفته نمی‌شود و آموزش و پرورش معنایی بسیار گسترده‌تر از تدریس دارد. لاگرانژ، ریاضی‌دان نامی بر این باور بود که هیچ ریاضی‌دانی اکتشافات شخصی خود را درک نکرده‌است، مگر این هنگام که این مطالب آن قدر در نظر او واضح و روشن شوند که چون از خانه به کوچه برود بتواند آن‌ها را برای اولین فردی که بر سر راه خود می‌بیند به سهولت شرح دهد. در دهه‌های گذشته روش‌ها و الگوهای جدیدی برای تدریس پدید آمده‌است که کارایی و بازده بسیار بیشتری از روش‌های سنتی تدریس دارد و در پرورش اندیشیدن و روحیهٔ دانش‌آموز ردپای بسیار خوبی بر جای می‌گذارد. برخی از این روش‌های نوین عبارتند از: یادگیری تفکر به شیوهٔ استقرایی، دریافت یافتار (مفهوم)، الگوی استقرایی کلمه-تصویر، کاوشگری دانشی و ورزیدگی‌آموزی در کاوشگری، بدیعه پردازی، یادگیری از عرضهٔ مطالب (پیش‌سازمان‌دهنده)، یاران در یادگیری، بررسی ارزش‌ها (ایفای نقش و آموزش خط‌مشی عمومی)، تدریس غیر مستقیم، توسعهٔ مفهوم مثبت از خویشتن، یادگیری از شبیه‌سازها و …

تدریس موثر به چه معناست؟

تدریس موثر حاصل ترکیبی از عوامل مختلف است، از جمله پیشینه ی معلم و روش های تعاملش با دیگران، و نیز به روش های خاص تدریسش. برای این که بفهمیم چه چیزی یک معلم را موثر می سازد باید بفهمیم واژه ی موثر به چه معناست. تعریف این اصطلاح در حرفه ی تدریس از معانی ضمنی و لایه های چند گانه برخوردار است. نتایج تحقیقاتی را می توان در سه جمله ی فراگیر زیر که برای توصیف معلم موثر به کار رفته اند ، خلاصه کرد : – پیچیدگی را تشخیص دهد.  – به روشنی ارتباط برقرار کند.  – با وجدان خدمت می کند.
تحلیل مفهوم تدریس از دیدگاههای مختلف

تدریس در  دیدگاههای مختلف  ماهیت و معنای مختلفی دارد بعضی آنرا “بیان مستقیم حقایق علمی از طرف معلم به فراگیران می دانند “گروهی دیگر  آن را “همورزی  یا تعامل بین معلم و فراگیر و محتوا در کلاس درس “تعریف کرده اند. عده ای از متخصصان تعلیم و تربیت ” فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای فراگیر آسان کند ” تدریس نامیده اند. اسمیت به پنچ نوع تدریس معتقد است که عبارتند از :” توصیفی” –” موفقیتی” –” ارادی” – “هنجاری”  و” علمی”. به نظر اسمیت تعریف” توصیفی “تدریس عبارت از بیان مستقیم و صریح دانش و مهارت از معلم به فراگیر است. در تعریف “موفقیت “دو مفهوم تدریس ویادگیری نقشی تعیین کننده و انفکاف ناپذیر دارند به این معنی که عمل تدریس صورت نخواهد گرفت مگر اینکه یادگیری اتفاق افتاده باشد. تدریس در مفهوم” ارادی “عملی است هدفمدار که اهمیت کارکرد آن در رخدادهای آموزشی بستگی به موقعیت و باور معلمان دارد به عبارت دیگر تدریس نه تنها نظام فکری معلمان، بلکه عملکرد آنها را، که به وسیله هدفهای از پیش تعیین شده هدایت می شود، مشخص می سازد.

نظریه های تدریس

در مورد تدریس همچون یادگیری نظریه های مختلفی ارئه شده است. از جمله این تدریس ها می توان به «نظریه تدریس وحدت یافته» اشاره کرد.این نظریه را معمولاً با ارائه یک طرح دو بعدی توصیف و تحلیل می کنند در بعد افقی این طرح معارف بشری را محصول سه نوع مطالعات توصیفی،هنجاری و تجویزی دانسته اند و در بعد عمودی دو پرسش « چه باید تدریس شود؟» و « چگونه باید تدریس شود؟» را که اولی مربوط به محتوا و دومی مربوط به روش تدریس است مطرح کرده اند بر این اساس نظریه های تدریس از یک سو باید بینشی بر یافته های علمی باشند و از سوی دیگر رویکردی به هنجارها و اهداف آموزشی داشته باشند. بر اساس این نظریه «برنامه درسی» و «روش های تدریس» جزو مطالعات تجویزی هستند ، یعنی هرگز نمی توان یک برنامه درسی یا یک روش تدریس خاص را در همه موقعیت ها و برای همه دانش آموزان به طور یکسان به کار برد. در فرایند تعلیم و تربیت ، تدریس همواره دو کارکرد درونی و بیرونی دارد. اگر چه تفکیک دقیق این دو کارکرد به دلیل تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر کار چندان ساده ای نیست بعضی از متخصصان ایجاد انگیزه ، عدم تعادل در دانش آموزان، کنش متقابل، کسب اطلاعات جدید، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات، کنترل و هدایت و تحول در دانش آموزان را جزو کارکرد های درونی تدریس و تحول فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بازسازی اجتماعی و تخصصی شدن کار را از کارکرد هاتی بیرونی تدریس ذکر کرده اند. در کار کرد های درونی کنترل و هدایت بالاترین و مهمترین کارکرد مو ثر است و شاید در برگیرنده همه کار کرد های دیگر باشد.

تدریس حقوق مدنی در شیراز

تدریس حقوق مدنی در شیراز

 مفهوم تدريس و پرسش های اساسی آن

تدريس فعاليتي بين الاشخاصي و تعاملي است كه مبتني بر ارتباط كلامي و معطوف به يادگيري يا تغيير روش هاي رفتار كردن يك يا چند شاگرد مي باشد. گرچه در اين تعريف ويژگي عمده «جريان، تعامل و تعمد» به وضوح ديده مي شوند، اما پاسخگويي به سه پرسش اساسي آن چندان سهل و روشن نمي باشد: ۱) تدريس چگونه فعاليتي است؟ ۲) در فعاليت تدريس چه كساني مشاركت دارند؟ ۳) سهم و نقش هر يك از افراد شريك در تدريس چيست؟ سه پرسش مطرح شده گر چه با جواب هاي متفاوتي مواجه شده اند، اما در عين حال مبنايي را براي سامان بخشي پژوهش ها نظريه هاي مطرح شده فراهم مي آورند. در پاسخ به پرسش اول از علم يا هنر بودن تدريس سخن به ميان مي آيد، در پاسخ به پرسش دوم از معلم و شاگرد و تعاريف هر يك از آنها بحث مي شود؛ و در پاسخ به پرسش سوم از ميزان فعاليت و درگيري هر يك از مشاركت كنندگان مي توان سخن گفت، كه فعال بودن يا غير فعال بودن معلم و شاگرد مورد نظر قرار مي گيرد و روش هاي مختلف تدريس بر آن اساس شكل مي گيرند.

چندین نکته حقوقی

آیا اطلاعات حقوقی لازم و کافی را در خصوص موجر و مستاجر دارید؟

پاسخ: در صورت استنکاف موجر از دریافت اجاره بها، مستاجر باید اجاره بها را در صندوق ثبت یا بانکی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می شود بسپارد و در صورتی که اجاره نامه رسمی است، قبض رسید را به دفتر خانه تنظیم کننده ی سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی بود یا اجاره نامه ای در بین نبود، آن را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت کند. دفتر خانه نیز ظرف ۱۰ روز به وسیله ی اداره ی ثبت محل، مراتب را به موجر یا نماینده ی قانونی او اخطار می کند تا برای دریافت وجه پرداخت شده توسط مستاجر به دفترخانه ی مزبور مراجعه کند.

تدریس حقوق مدنی در شیراز

تدریس حقوق مدنی در شیراز

آیا توصیه های حقوقی به خریداران خودرو را می دانید؟

پاسخ: با اینکه همیشه استثنا وجود دارد و در پیش خرید کالایی مانند خودرو، می توان به برخی از شرکت ها و توصیه های حقوقی به خریداران خودرو کارخانه های بزرگ تولید کننده که شناخته شده هستند، اعتماد کرد، اما باید در نظر داشت که قراردادهای مربوط به این شرکت ها نیز یک طرفه محسوب می شوند به این علت که در این قراردادها بندهایی امضاء می شود که در بیش تر مواقع به نفع خریدار نیست (مشابه این نوع قرارداد، قراردادهای امضایی بین بانک و افراد وام گیرنده می باشد، به این نوع قراردادها، قراردادهای الحاقی می گویند

در چند سال اخیر عده ای افراد سودجو با سوء استفاده از اعتماد مردم، اقدام به فروش کالایی که هنوز تولید یا به بازار داخلی وارد و عرضه نشده است کرده اند. البته در بین این افراد شرکت هایی هم وجود دارند که کالا را با کمی تأخیر، اما با سودهایی به مردم تحویل می دهند، این مسأله در خرید خودرو پررنگ تر می شود

. دردسر قراردادهای غیرقانونی: خوب است بدانید که قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای الحاقی هستند، یعنی قراردادهایی هستند که بر اساس موازین حقوق بین الملل و بسیاری از قوانین داخلی کشورها باید به گونه ای تفسیر شوند تا به نفع مصرف کننده باشند . همچنین در قراردادهایی پیش فروش خودرو، فروشندگان باید در زمان بروز اختلاف قرارداد، به نفع مصرف کننده عمل کنند . در حالی در طول سال های اخیر مشاهده می شود که قراردادهای پیش فروش خودرو همیشه به نفع شرکت های خودروساز بوده است . شرکت های خودروساز نیز به دلیل این که ارائه کننده خدمات انحصاری هستند، هر چه را می خواهند، در قراردادهای پیش فروش خودرو و به نفع خودشان منعقد می کنند، بنابراین این قراردادها، قراردادهای یک طرفه و تنظیم کردن این گونه قراردادها غیرقانونی است و اگر شما هم از آن دسته کسانی هستید که قصد انجام چنین کاری را دارید، قبل از امضای قرارداد، باید به دردسرهای یک قرارداد غیرقانونی و یک طرفه بیشتر فکر کنید.

گاهی کارها خوب پیش نمی رود: یکی از مشکلات حقوقی رایج که در قراردادهای پیش فروش خودرو یا همان قراردادهای الحاقی، برای مردم به وجود می آید، این است که شخص خریدار به شرکتی اعتماد و در قراردادی که با او امضاء می کند، مبلغ خودرو را پیش از آنکه تولید یا وارد کشور شود، به شرکت طرف قرارداد می پردازد باید بدانید که این قرارداد ۹۰ درصد به نفع شرکت فروشنده تدوین شده است. افرادی که زیر بار این تعهد می روند، باید بدانند با اینکه برخی از این شرکت ها می توانند از عهده تعهدی که داده اند، برآیند، اما در بیش تر مواقع، کارها به این خوبی پیش نمی رود و این فروشندگان نه تنها به تعهد خود عمل نمی کنند بلکه، برای جبران خسارت مبلغی را روی پول خودتان گذاشته و بعد از مدت ها آن را کف دستانتان می گذارند، البته این رقم بسیار کمتر از چیزی است که در واقع باید به شما پرداخت شود .

فراموش نکنید قراردادی که با این شرکت ها امضاء می کنید غیرقانونی است، برای اینکه قرارداد قانونی باشد، باید مورد معامله مشخص شود یعنی مبیع (چیزی که معامله شود) باید وجود خارجی داشته باشد بنابراین قراردادی که مبیع آن وجود خارجی نداشته باشد و به این اعتبار که فروشنده کالای فروخته شده را بعدها تهیه یا از کشور دیگری وارد کند، از نظر حقوقی صحیح است. علت این امر این است که نمی توان مطمئن بود که شرکت طرف قرارداد شما به قولی که می دهد، عمل کند . مطابق ماده ی ۲۱۴ قانون مدنی در قراردادها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، در صورتی که در قراردادهای پیش فروش خودرو نه مالی تولید شده و نه آن مال را خریدار دیده است و به همین دلیل اطلاعی از کمیت و کیفیت آن ندارد، بنابراین برای اینکه با مشکل مواجه نشوید تا جایی که ممکن است از امضای چنین قراردادهای نامعلوم و نادرست بپرهیزید زیرا بر اساس امکان و احتمال نمی توان قراردادی که پایان آن مشخص نیست را امضاء کرد.

کلاهبرداران قصر در نمی روند: این روزها پیش فروش خودرو از سوی شرکت های مختلف راهی برای کلاهبرداری شده است، در بین این شرکت ها یا افرادی که کالایی را پیش فروش می کنند، در نظر داشته باشند که قانون به راحتی از کنار کسانی که به مردم قول واهی می دهند و شرکت، ملک، زمین با خودرویی را که وجود ندارد می فروشند، نخواهد گذشت، بر اساس قانون این عمل مصداق بارز «کلاهبرداری» است. افرادی که با نقشه ی قبلی و به راحتی اقدام به ثبت شرکت می کنند و با دادن آگاهی در روزنامه های کشور و با ارائه تعهدهایی که در اصل وجود خارجی ندارند، کلاه مردم را بر می دارند، کلاهبردار به حساب می آیند و در صورت اثبات جرم به موجب ماده ۱ قانون تشدید، مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخص مصلحت نظام، مجازات می شوند، به مجازات ۱ تا ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می شوند. خسارت تان را بگیرید: با اینکه همیشه استثناء وجود دارد و در پیش خرید کالایی مانند خودرو، می توان به برخی از شرکت ها و کارخانه های بزرگ تولید کننده که شناخته شده هستند اعتماد کرد اما باید در نظر داشت که قراردادهای مربوط به این شرکت ها نیز یک طرفه محسوب می شوند که در بیش تر مواقع به نفع خریدار نیست.

برای مثال: اگر در قراردادهای پیش خرید خودرو شرکت به شما تعهد داده باشد که در تاریخ مشخصی کالایتان را تحویل دهد و این اتفاق نیفتد از آنجا که در همان قرارداد بندی مربوط به اینکه در صورت تأخیر به خریدار مبلغی برای خسارت پرداخت می شود، وجود دارد و شما آن ر امضاء کرده اید و سهمی دندان گیر به شما تعلق نمی گیرد یعنی در نهایت اگر از تحویل خودرویتان ماه ها هم بگذرد تنها چیزی که نصیب شما می شود، خودرو و همان مقدار خسارتی است که در قرارداد آمده است و تنها می توان بر مبنای مفاد قرارداد با طرح دعوی و خساراتی که در قرارداد پیش بینی شده است را دریافت کنید .

اگر شرکت خسارت را پرداخت کرد که هیچ، در غیر این صورت می توانیم به دادگاه مراجعه و از آن شرکت شکایت و درخواست خسارت کنید . اما مراقب باشید که دعوایتان بر مبنای درست قانونی تنظیم شده است تا به صدور حکم منجر شود. می توانید قرارداد را باطل کنید: یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه ی پیش فروش خودرو رواج یافته این است که شرکت هایی که خودرویی را پیش فروش می کنند، بعد از مدتی که از آن قرارداد می گذرد با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو را افزایش می دهند این مشکل در مورد شرکت هایی که خودرو را وارد کشور می کنند بیش تر دیده می شوند، یادتان باشد که در این زمینه تنها کسی که در این میان ضرر می کند خریدار است قراردادی که از سوی این شرکت ها به مردم تحمیل می شود فرمی است که توسط یک حقوقدان تنظیم شده و در هر صورت حافظ منافع آن شرکت است.

اعضای شرکت این فرم را در اختیار خریدار قرار می دهند و او نیز ناگزیر به امضای این قرارداد يكطرفه است که در آن قید شده اگر شرکت به هر دلیلی نتوانست مورد معامله یا همان سفارش خریدار را تهیه کند، درصدی به عنوان خسارت یا بهره به خریدار تعلق می گیرد . اما مبلغ بهره بسیار کمتر از سودی است که پول خریدار عاید شرکت می کند . این افراد همچنین با تغییرات و نوسان در قیمت ارز در زمان تحویل خودرو مبلغ بیش تری از شما طلب می کند که این موضوع در قرارداد قید شده است و شما ذیل آن را امضاء کرده اید . شرکت های خودروساز نیز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت ما به تفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مجبور می کنند و اگر شما هم با چنین مشکلی مواجهه شدید بدانید که با توجه به اینکه قیمت روز در زمان تحویل خودرو مشخص نیست و افزایش قیمت برای خریدار نامعلوم و مجهول است، به همین دلیل این ماده از قرارداد با مفاد بند ۲ ماده ۲۳۳ ق.م آمده است:

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضیین می شود باطل و موجب بطلان عقد است.

ضرورت های امضاء قرارداد: به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و ضرر در معاملاتی که به صورت پیش خرید است، قبل از امضاء، قرارداد را با یک وکیل دادگستری به دقت بررسی کنید، فرم های یکسانی که از سوی فروشنده و به یک صورت تنظیم شده اند باید توسط یک حقوقدان تأیید شود، همیشه از چیزی که بیش از حد خوب به نظر می آید بترسید، حواستان به آگهی هایی که وسوسه کننده هستند، باشد درباره ی مواردی مانند پیش فروش خیلی خوب با قیمت پایین تر از قیمت واقعی بازار حتی اقساط بلند مدت و در نهایت هر شرایطی که تا حدی دور از عقل به نظر می آید بیش تر تحقیق کنید، مطبوعات نیز باید توجه داشته باشند قبل از اینکه آگهی را چاپ کنند از صحت آن مطمئن شوند و تحقیق کنند مورد معامله وجود دارد یا خیر. هر کسی نباید اجازه داشته باشد که بدون اخذ مجوز متولیان امر، آگهی چاپ کند و از این طریق مردم را فریب دهد.

تدریس حقوق مدنی در شیراز

تدریس حقوق مدنی در شیراز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408