تحریر ترکه

به نوشته دادسرایار

وکیل در این باره توضیح میدهد:

بر اساس ماده ۲۰۶: «مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. »

الف) خواهان تحریر ترکه: درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.

امین غایب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نام برده به آنها در صورتی که ترکه تحریف نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند و همچنین در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفی به محجور برسد.

طریقه تحریر ترکه

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست «وقتی که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی» نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر حاضر شوند  علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می شود.  به طور معمول درخواست کننده تحریر وارثان و وصی را در ستون خواندگان با تعیین اقامتگاه آنان می‌آورد و دادگاه به این خوانندگان اخطار می‌کند که در جلسه رسیدگی حاضر شوند. با وجود این اگر دادگاه به وجود وارث یا وصی یا موصی له دیگری پی ببرد آنان را فرا می خواند و رسیدگی را محدود به نام بردگان در ستون خوانده نمی سازد؛ زیرا رسیدگی ترافعی نیست و در امور حسبی دادگاه به عنوان ناظر و حافظ حقوق ذی نفعان باید آنان که در دسترس هستند فراخواند و غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نیست.  برای تحریر ترکه صورتی از اجزاء گوناگون این ترکیب برداشته می‌شود که شامل این امور است :

  1. توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن؛
  2. تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات؛
  3. مبلغ و نوع نقدینه؛
  4. بها و نوع برگ های بهادار؛
  5. اسناد با ذکر خصوصیات آنها؛
  6. نام رقابت غیر منقول.

به این صورت که حاوی اجزاء مثبت دارایی است: «مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر به برگ های مربوط به متوفی یا قرار مدیونی و ورثه مسلم است.» نیز افزوده می شود و صورت مجلس لازم و اظهارات اشخاص درباره ترکه در آن می آید.

دادرس باید بر پایه قرائن و ظاهر دلایل و اظهار اشخاص ذی نفع و تحقیق از معتمدان در دسترس نظری را که ترجیح می‌دهد به صورت موقت اعمال کند و این نظر همانند دستور موقت در دادرسی های ترافعی مانع از رسیدگی به دعوای مالکیت به سود یا زیان ترکه نمی‌شود.

قانون امور حسبی در زمینه اختلاف مربوط به اداره ترکه مقرر می دارد:

« دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت‌آمیز مرتفع شود و الا  به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه قیاق ایران آنها برای حفظ ترک موقتا می نماید.» باید افزود که بر طبق ماده ۳۳۷ قانون امور حسبی: «… مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است  و اگر قاعده خاصی باشد در موارد ۳۳۸ به بعد همان قانون آمده است. به عنوان مثال کنسول دولت متبوع متوفی می‌تواند در صورت تحریر و مهر و موم و تصفیه ی ترکه را بکند یا در موارد ضروری و فوری خود به اقدام موقتی تا امکان ملاحظه دادرسی فراهم آید دست زند و روز و ساعت تحریر ترکه نیز به او ابلاغ می‌شود تا در کار تحریر نظارت کند.

همچنین اگر تبعه خارجی که در ایران فوت شده است مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع تسلیم می‌شود ماده ۳۵۸ قانون امور حسبی حقوق کنسول دولت متبوع خارجی را مشروط به عمل متقابل دولت خارجی نسبت به کنسول یا نماینده سیاسی ایران در آن کشور کرده است.

طریقه تنظیم صورت مجلس تحریر ترکه: در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

-تاریخ، ساعت، روز، ماه، سال با تمام حروف؛

– نام و مشخصات درخواست کننده؛

– حضور و اظهارات اشخاص ذی نفع و نمایندگان آن ها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است؛

–  مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی؛

–  نام و سمت کسی که مهر و موم را برمی‌دارد؛

– امضای کسی که مهر و موم را برمی دارد و سایر حاضرین.

در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده،  مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می شود.

بیشتر بخوانید: مهر و موم ترکه

آثار جریان تحریر ترکه

: پذیرش درخواست تحریر ترکه و جریان رسیدگی و دادرسی در این‌باره آثار حقوقی مهمی در اداره و تصفیه ی ترکه دارد که قانون امور حسبی نیز از آن غافل نمانده است:

  1. در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
  2. عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند این تعلیق به خاطر رعایت عدالت و برابری میان طلبکاران در استیفای طلب خود از محل ترکه است در واقع ترکه دارایی متوقف شده و در حال تصفیه است (همانند دارایی تاجر متوقف) به همین دلیل گفته می‌شود که دارای شخصیت حقوقی است در تصفیه دارایی ورشکسته نیز قرارهای تامین و توقیف در آن دوران ما موقوف می ماند.
  3. مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی شود جریان نیافتن مرور زمان به معنی تعلیق آن در دوران تحریر ترکه است و از این حیث تابع قواعد عمومی تعلیق مرور زمان می شود در نتیجه باید پذیرفت که پس از پایان تحریر( زوال جهت تعلیق ) دوباره جریان می یابد تا تکمیل شود.
  4. « دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود» این توقیف نیز مانند تعلیق در عملیات اجرایی برای تامین نظم مقرر قانون در تصفیه ترکه است تا حکمی برخلاف آن صادر نشود یا به اعمال اجرایی زودرس منتهی نگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408