بهترین وکیل تجاوز در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(تجاوز)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
بهترین وکیل تجاوز در شیراز

بهترین وکیل تجاوز در شیراز

 وکیل تجاوز در شیراز

در سیستم قانونی ایران فقط رابطه جنسی در چارچوب ازدواج به رسمیت شناخته شده است؛ هر نوع رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم و بسته به وضعیت حقوقی طرفین قابل مجازات است. باید در نظر داشت که در حقوق کیفری ایران تجاوز به طور مستقل جرم انگاری نشده و این عمل در زمره جرم زنا قرار گرفته است.

رابطه جنسی خارج از زوجیت در قانون «زنا» نامیده می‌شود که نام و احکام آن بر گرفته از شریعت است و بطور کلی سه نوع مجازات برای زنا پیش‌بینی شده که عبارتند از شلاق، اعدام و سنگسار.

طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی‌که مرتکبین زنا مجرد باشند به یکصد ضربه شلاق محکوم می‌شوند. ممکن است یکی از طرفین یعنی زن یا مرد، ازدواج کرده و همسر داشته باشد و طرف دیگر مجرد باشد. به عنوان مثال زنی که شوهر دارد با مردی که مجرد است و یا مردی که همسر دارد با زنی که مجرد است زنا کند، در این حالت فردی که مجرد است به صد ضربه شلاق و طرف دیگر که متاهل است به سنگسار محکوم خواهد شد.

مجازات زنا با محارم نسبی اعدام است؛ زنا با زن پدر موجب اعدام زانی است؛ زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان نیز موجب اعدام زانی است. در این مورد رضایت یا عدم رضایت زن مسلمان فرقی در مجازات زانی ندارد؛ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی نیز مجازات اعدام دارد.

منظور از محارم نسبی افرادی هستند که قانونا به علت خویشاوندی نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند و آنها عبارتند از: پدر و مادر و پدربزرگ هر قدر که بالا رود مانند پدر پدر بزرگ؛ اولاد- دختر و پسر هر قدر که پایین رود مانند نوه و فرزند نوه و…؛ عمه و خاله و دائی و عمو- همچنین عمه و خاله و دائی و عموی پدر و مادر و اجداد. در این مورد فرقی بین زن و مرد نیست؛ یعنی هر کس چه مرد و چه زن مرتکب زنا با محارم نسبی شود مجازاتش اعدام است.

بسیاری از زنان که از ناحیه محارم (پدر، برادر، دایی، عمو) مورد تجاوز قرار می گیرند برای حفظ آبروی خود از افشای آن صرف نظر می کنند. امکان تجاوز جنسی به محارم در خانواده خودکامه، بی بند و بار و نابسامان بیشتر است. در واقع تجاوز جنسی به محارم بیشتر در خانواده هایی روی می دهد که دارای انزوای اجتماعی هستند. پدرسالاری در این خانواده ها حرف اول را می زند و تصمیم گیری در آن کاملا یکجانبه و از سوی پدر است. تقسیم کار در خانه به شکل مرد نان آور و زن خانه دار است. مهمترین مساله حس مالکیت پدر بر دختران است که این را حق خود می دانسته اند که هر طور می خواهند از آنها استفاده کنند.

بهترین وکیل تجاوز در شیراز

بهترین وکیل تجاوز در شیراز

تجاوز به محارم ممکن است در خانواده ها با وضعیت اقتصادی متفاوت رخ دهد ولی احتمال وقوع آن در خانواده های کم درآمد بیشتر است. در برخی موارد دخترانی که قربانی تجاوز از سوی یکی از محارم هستند ممکن است از طرف دیگر اعضای خانواده برای حفظ آبرو و شرف خانواده کشته شوند.

چند سال پیش در خوزستان دختر ۷ ساله ای که مورد تجاوز دایی‌اش قرار گرفته بود توسط پدرش به قتل رسید.

در قانون ایران تمایزی بین تجاوز و زنا نیست. لیلا مافی دختری بود که به اتهام زنای با محارم و رابطه جنسی با برادرانش در سال ۸۳ به اعدام محکوم شده بود. اما او در گفته هایش مکررا از واژه تجاوز برای شرح ارتباط با برادرانش استفاده می کرده است. برادران او منکر تجاوز و دخول شده بودند و در نتیجه به عنوان ارتکاب عمل منافی عفت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند ولی لیلا که قربانی تجاوز بود چون به دخول اقرار کرده بود محکوم به اعدام شده بود.

بهترین وکیل تجاوز در شیراز

بهترین وکیل تجاوز در شیراز

اثبات زنای به عنف برعهده قربانی است و از آنجا که دلایل اثباتی زنا و تجاوز یکی است این امر بسیار پیچیده و سخت است و در واقع یکی از مهمترین معایب سیستم کیفری ایران است.

بعلاوه، قانون جبران خسارت و حمایت مالی از قربانیان جرم زنا به عنف را پیش بینی نکرده است، در نتیجه صدمات جسمی و روانی وارده بر قربانیان را به طور کامل به رسمیت نشناخته است.

مرز تفاوت زنا و تجاوز مسئله رضایت است. در واقع تجاوز نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی است. وجود قربانی خاص در زنای به عنف به این جرم جنبه خصوصی نیز می دهد. امری که دستگاه قضایی را ملزم به کشف حقیقت و انجام تحقیقات می کند. لذا وجود ادله اثباتی یکسان با جرم زنا مشکلات فراوانی برای قربانیان به وجود می آورد. در بیشتر موارد قربانی باید دلائلی ارائه دهد که از توانش خارج است. اگر پس از تایید رابطه جنسی قربانی نتواند دلائل ارائه دهد ممکن است خود در مظان اتهام رابطه نامشروع قرار بگیرد. این امر موجب آن می شود که بسیاری از قربانیان از طرح شکایت خودداری کنند.

بهترین وکیل تجاوز در شیراز

بهترین وکیل تجاوز در شیراز

پایان مقاله تجاوز در شیراز

به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد حمل و نقل اجناس و کالا

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ…………………….. في مابین……………… به نمایندگی…………………… به موجب معرفی نامه حکم کارگزینی شماره………………………. مورخ……………………. به عنوان متعهد له از یک طرف و آقای / شرکت……………….. شماره شناسنامه / ثبت …………………….. صادره از……………………………..  ثبت شده در…………………………………………… نمایندگی…………………….. که طبق آگهی شماره……………………. روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود. طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده ۱ موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده

از مبداء………………….. تا مقصد ……………. یا وسیله حمل و نقل

ماده ۲ اجرت حمل و نقل:

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف ………………روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………… تن به مبلغ ………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر………………….. تن طبق تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد.

ماده ۳ مدت اجرای قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ……………… الى……………… می باشد.

ماده ۴ نحوه پرداخت وجه:

۴-۱- ارسال کننده موظف است………………..کل مبلغ مندرج در بارنامه ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت على الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل با نماینده قانونی وی پرداخت نماید.

۴-۲- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و با کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید. و به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت.

ماده ۵ کسور قانونی

الف: مبلغ………………….% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده ۴ شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی

واریز خواهد گردید.

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد.

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود.

د: پرداخت عوارض شهرداری، هلال احمر، دیاموند، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد. و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن در بارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد.

ماده ۶ شرایط حمل و نقل:

۶-۱- هزينه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است:

الف: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت …………………. از تاریخ امضاء قرارداد در مبدأ مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید.

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت…………………… از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید.

در هر حال این امر از مسئولین متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد.

۶-۲- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد.

۶-۳- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شود مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل اليه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند.

۶-۴- متصدی حمل و نقل مسئول حوادث تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.

۶-۵- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی، دالان داری، انعام، گاراژداری، انبارداری و غیره را ندارد.

۶-۶- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل اليه، محل تسلیم کالا (محموله) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی، وزن و محتوی عدل ها، مدتیکه مال باید در آن مدت تسلیم شود. مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشیه از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

۶-۷- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد.

۶-۸- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد.

۶-۹- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید.

تبصره: کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت…………. الى ساعت……………. در اختیار ارسال کننده می باشند، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول به انجامد به ازای هر ساعت………………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده ۲ محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد.

ماده ۷ فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد.

ماده ۸ فسخ

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد، متخلف مکلف به جبران آن می باشد.

ماده ۹ – حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و تفسیر آن موضوع ابتدا به ……………… ارجاع شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء است.

ضمنا متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده ۸ رفتار خواهد شد.

 

ماده ۱۰ متفرقه

۱۰-۱- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد.

۱۰-۲- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید.

۱۰-۳-

۱۰-۴-

ماده ۱۱ نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده: ………………………

نشانی متصدی حمل و نقل: …………………..

تبصره (۱): طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتبا به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت کلیه مراسلات، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود.

تبصره (۲): این قرارداد در

ماده و………….. تبصره و با حذف مواد…………..در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضاء ارسال کننده * امضاء متصدی حمل و نقل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408